Планування занять з дисципліни "Латинська мова"

Про матеріал
Графік виконання програми з дисципліни "Латинська мова" може бути використаний для студентів юридичної спеціальності як денної, так і заочної форм навчання ВНЗ. Складений відповідно до рекомендацій МОН.
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Графік виконання програми з дисципліни "Латинська мова"

Спеціальність:   081   "Право"

Кількість годин на дисципліну: 54         за Навчальним планом 2019 року

Із них:  Лекції - 32  СРС - 22

№ заняття

Вид заняття

Тема заняття та граматичного матеріалу

К-ть годин

VІ семестр

Модуль I. Історія розвитку латинської мови.

1

Л-1

Історія латинської мови. Періодизація розвитку латині в античну епоху.

2

1с-1

СР-1

Латинська мова в Середні віки та в епоху Відродження.

1

1с-2

СР-2

Латинська мова в часи Просвітництва в Європі та в Україні.

1

2

Л-2

Латинській алфавіт. Фонетика. Голосні та приголосні звуки.

2

2с-1

СР-3

Складоподіл. Довгота та короткість складу.

2

2с-2

СР-4

Правила наголошення.

1

Всього по модулю

9

Модуль II. Загальні відомості про частини мови.

3

Л-3

Граматичні категорії латинського іменника.

2

4

Л-4

Перша та друга відміна іменників.

2

СР-5

Загальні відомості про прийменник.

1

5

Л-5

Третя та четверта відміна іменників.

2

СР-6

Префікси латинської мови.

1

6

Л-6

П'ята відміна іменників.

2

СР-7

Порівняльний аналіз п'яти відмін іменників.

1

7

Л-7

Загальні відомості про дієслово.

2

8

Л-8

Часи системи інфекта (недоконаного виду).

2

СР-8

Наказовий спосіб.

2

9

Л-9

Часи системи перфекта (доконаного виду).

2

10

Л-10

Загальні відомості про прикметник. Ступені порівняння прикметників.

2

10с

СР-9

Загальні відомості про прислівник. Ступені порівняння прислівників.

1

11

Л-11

Присвійні та особові займенники.

2

11с

СР-10

Означальні та відносні займенники.

2

12

Л-12

Вказівні, питальні та неозначені займенники.

2

12с

СР-11

Заперечні займенники.

1

13

Л-13

Семантико-морфологічні групи числівників. Відмінювання числівників.

2

13с-1

СР-12

Визначення календарних дат.

1

13с-2

СР-13

Основні міри ваги, довжини, площі та грошові одиниці римлян.

2

14

Л-14

Синтаксис складного речення.

2

14с-1

СР-14

Найпоширеніші підрядні сполучники.

1

14c-2

СР-15

Студентський гімн "Gaudeamus"

1

15

Л-15

Умовний спосіб. Творення часів кон'юктива.

1

КР-1

Контрольна робота.

1

15с-1

СР-16

Функції кон'юктива в незалежних реченнях.

2

№ заняття

Вид заняття

Тема заняття та граматичного матеріалу

К-ть годин

15с-2

СР-17

Типи умовних речень.

1

16

Л-16

Інфінітивні звороти.

2

Всього по модулю

45

Всього за VІ семестр

54

ВСЬОГО ПО ДИСЦИПЛІНІ

54

Викладач                                                              П.І.Б.

 

 

                                                      

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Планування
Додано
14 травня 2020
Переглядів
221
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку