Поглиблене вивчення філології

Про матеріал

Календарне планування з української мови (поглиблене вивчення) 9 клас (140 год. на рік: 4 год. на тиждень) Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням філології : підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів /С. О. Караман, О. М. Горошкіна, О. В. Караман, Л. О. Попова. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл. ISBN 978-617-09-3377-5.

Перегляд файлу

                                                      Календарне планування

з української мови  (поглиблене вивчення) 9-Б клас

(140 год. на рік:  4 год. на тиждень)

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням філології : підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів /С. О. Караман, О. М. Горошкіна, О. В. Караман, Л. О. Попова. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл. ISBN 978-617-09-3377-5.

Обов’язкова кількість видів контролю

Форми контролю

I семестр

II семестр

Контроль мовної теми

4

4

Письмо:

переказ

        1

         1

твір

1

1

Правопис: диктант

2

1

Говоріння:

твір

переказ

діалог

 

1

1

1

 

1

1

1

 

 

п/п

9-Б

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітка

1

 

Вступ. Розвиток української мови. Українська мова у світі.

 

2

 

 УМР. Повторення вивченого про мовлення.  Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація.

 

3

 

Повторення вивченого у 8 класі.

Синтаксис простого речення. Просте неускладнене  й ускладнене речення.

 

   4

 

Синтаксис простого речення. Просте неускладнене  й ускладнене речення.

 

5

 

 

УМР . Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю за складним планом

 

6

 

Контрольний диктант

 

                                         Пряма і непряма мова. Діалог

7

 

Способи передачі чужого мовлення. Пряма мова і непряма мова.

Культура мовлення. Інтонація речень з прямою мовою.

 

8

 

УМР . Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне.

 

9

 

Розділові знаки при прямій мові.

 

10

 

Розділові знаки при прямій мові.

 

11

 

 Заміна прямої мови непрямою, а непрямої – авторською.

 

12

 

Синоніміка  різних способів передачі прямої мови.

 

13

 

УМР . Різновиди читання: ознайомлювальне, вивчальне, переглядове. Вивчальне читання (практично)

 

14

 

Діалог. Інтонація речень з діалогом. Розділові знаки при діалозі

 

15

 

Цитата. Особливості й способи цитування. Розділові знаки при цитаті.

 

16

 

УМР . Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації (неофіційна розмова). Контрольний діалог.

 

17

 

Узагальнення і систематизація вивченого з теми « Пряма й непряма мова. Діалог».

 

18

 

Контрольна робота з теми «Пряма і непряма мова. Діалог».

 

19

 

УМР . Текст, його основні ознаки. Стилі й типи мовлення.

 

Складне речення і його ознаки

20

 

Складне речення та його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

 

21

 

УМР . Усний стислий переказ тексту наукового стилю за складним планом

 

22

 

Засоби зв’язку частин складного речення.

 

23

 

Типи складних речень. Сурядність і підрядність у складному реченні зі сполучниками. Смислові зв’язки між частинами  складносурядного речення

 

24

 

УМР . Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю

 

25

 

Культура мовлення. Використання складних речень у текстах різних стилів.

 

26

 

Контрольна робота за темою «Складне речення і його ознаки »

 

27

 

УМР . Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю (на основі кількох джерел )

 

Складносурядне речення

28

 

Складносурядне речення, його будова. Смислові відношення  між частинами складносурядного речення. 

 

29

 

Розділові знаки між частинами  складного речення .

 

30

 

УМР . Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі кількох джерел).

 

31

 

Складносурядне речення з єднальними сполучниками. Змістові відношення між частинам  складносурядного речення.

Культура мовлення. Інтонація складносурядних  речень.

 

32

 

УМР . Контрольний усний переказ тексту  публіцистичного стилю з творчим завданням.

 

33

 

Складносурядне речення з протиставними сполучниками.

 

34

 

Складносурядне речення з розділовими сполучниками.

 

35

 

Складносурядне речення з градаційними сполучниками сурядності.

 

36

 

Складносурядні речення з приєднувальними сполучниками

 

37

 

УМР . Контрольний письмовий докладний  переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням .

 

38

 

УМР . Контрольний письмовий докладний  переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням .

 

39

 

Розділові знаки між частинами  складносурядного речення. Розрізнення складносурядних речень і простих з однорідними членами та сполучниками.

 

40

 

УМР . Конспектування як різновид стислого переказу почутого .

 

41

 

Синтаксичний розбір складносурядного речення.

 

42

 

Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Складносурядне речення».

 

43

 

Контрольна робота з теми « Складносурядне речення»

 

44

 

УМР . Конспект почутого науково-навчального тексту.

 

Складнопідрядне речення

45

 

Складнопідрядне речення з одним підрядним, його будова. Головне й підрядне речення. Місце головного й підрядного в складнопідрядному реченні.

 

46

 

УМР  Контрольний усний твір-роздум на морально-етичну тему.

 

47

 

Роль сполучників підрядності й сполучних слів у складнопідрядному реченні, їх синонімічність та омонімічність.

Культура мовлення. Інтонація складносурядного речення.

 

48

 

 Сполучники підрядності й сполучні слова.

Культура мовлення.  Розрізнення сполучників підрядності й сполучних слів.

 

49

 

УМР  Контрольний письмовий твір на суспільну тему в публіцистичному стилі

 

50

 

УМР Контрольний письмовий твір на суспільну тему в публіцистичному стилі

 

51

 

Основні типи підрядних речень.

 

52

 

УМР Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статті)

 

53

 

Контрольний диктант.

 

54

 

Складнопідрядні речення з підрядними означальними. Складнопідрядні займенниково-означальні речення

Культура мовлення.  Заміна означальних підрядних речень дієприкметниковим зворотом і навпаки.

 

55

 

З’ясувальне підрядне речення. Сполучники і сполучні слова в складнопідрядних реченнях з підрядними з’ясувальними.

 Співвідношення членів речення з підрядними з’ясувальними.

 

56

 

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Складнопідрядні речення з підрядними місця.

 

57

 

Складнопідрядні речення з підрядними часу.

 

58

 

Складнопідрядні речення з підрядними способу дії, міри і ступеня.

 

59

 

Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними.

 

60

 

Розрізнення порівняльних зворотів і підрядних порівняльних частин.

 

61

 

Складнопідрядні речення з підрядними причини.

 

62

 

Складнопідрядні речення з підрядними мети.

 

63

 

Складнопідрядні речення з підрядними умови.

 

64

 

Складнопідрядні речення з підрядними допустовими.

 

65

 

Складнопідрядні речення з підрядними наслідку.

 

66

 

Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення.Експресивні можливості складнопідрядних речень.

 

67

 

УМР Виразне читання вголос текстів різних стилів та жанрів мовлення. Вимоги до читання вголос (практично)

 

68

 

УМР Доповідь на основі двох-трьох джерел на суспільну тему в публіцистичному стилі за складним планом

 

69

 

Узагальнення і систематизація знань з теми  «Складнопідрядне речення».

Культура мовлення. Синонімічність обставинних речень і дієприслівникового звороту. Заміна дієприслівникового звороту підрядним обставинним реченням і навпаки.

 

70

 

Контрольна робота з теми « Складнопідрядне речення»

 

71

 

Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх інтонування. Розділові знаки у таких реченнях. 

 

72

 

Складнопідрядні речення з послідовною підрядністю .

 

73

 

УМР  Усний твір у публіцистичному стилі на морально- етичну тему

 

74

 

Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Тренувальні вправи.

Культура мовлення. Усунення помилок у будові складних речень з одним і кількома підрядними.

 

75

 

Складнопідрядні речення з однорідною супідрядністю.

 

76

 

Складнопідрядні речення з неоднорідною супідрядністю.

 

77

 

Складнопідрядні речення з розчленованою або паралельною супідрядністю.

 

78

 

Складнопідрядні речення з супідряднісю змішаного типу.

 

79

 

Розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними.

 

80

 

УМР  Діалогічне мовлення. Розігрування ситуації.  

 

81

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Складнопідрядне речення.Складнопідрядні речення з кількома підрядними»

 

82

 

Контрольна робота з теми «Складнопідрядне речення.Складнопідрядні речення з кількома підрядними»

 

Безсполучникове складне речення

83

 

Безсполучникове складне речення.   Смислові відношення і засоби зв’язку між частинами безсполучникового складного речення.

Культура мовлення. Правильне й доречне використання безсполучникових простих речень у зв’язному мовленні.

 

84

 

Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні.

 

85

 

УМР  Контрольний усний вибірковий переказ тексту художнього стилю. 

 

86

 

Двокрапка у безсполучниковому складному реченні.

 

87

 

Двокрапка у безсполучниковому складному реченні.

 

88

 

Тире у безсполучниковому складному реченні.

 

89

 

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні . Тренувальні вправи.

 

90-91

 

УМР  Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту художнього стилю. 

 

92

 

Безсполучникові складні речення, синонімічні до сполучникових складносурядних і  до сполучникових складнопідрядних речень. Синоніміка складних синтаксичних конструкцій.

 

93

 

УМР . Контрольний усний твір  у публіцистичному стилі на суспільну тему

 

94

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Безсполучникове складне речення, розділові знаки в ньому».

 

95

 

Контрольна робота з теми « Складне безсполучникове речення»

 

 

Складне багатокомпонентне речення

з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

96

 

Складні речення з різними видами зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим).Загальне поняття.

 

97

 

Складне речення з  сурядним і підрядним зв’язком, розділові знаки у ньому.

 

98

 

УМР Аудіювання тексту наукового стилю (критичне). Оцінка прочитаного. 

 

99

 

Складне речення з  сполучниковим і безсполучниковим зв’язком, розділові знаки у ньому.

 

100101

 

УМР   Письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.

 

102

 

Складне речення з  підрядним і безсполучниковим зв’язком, розділові знаки у ньому.

 

103

 

Використання складних речень з рідними видами зв’язку в мовленні. ( Сурядним , підрядним, безсполучниковим зв’язком ). Синоніміка складних синтаксичних конструкцій з простими.

 

104

 

Розділові знаки в складних реченнях із різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

 

105

 

Період, основні його ознаки, структурні типи. Особливості інтонації та розділові знаки між частинами періоду.

 

106

 

Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки.

 

107

 

ССЦ і абзац. Види і засоби міжфразного зв’язку.

 

108

109

 

УМР   Контрольний письмовий твір на суспільну тему в публіцистичному стилі.

 

110

 

УМР Діалог , складений відповідно до пропонованої ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість)

 

111

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Складне багатокомпонентне речення з різними видами зв’язку».

 

112

 

Контрольна робота з теми «Складне багатокомпонентне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку»

 

Лінгвістика тексту

113

 

Лінгвістика тексту. Текст. Структурна організація тексту.

 

114

 

 Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки.

 

 

115

 

Складне синтаксичне ціле й абзац.

Культура мовлення. Розподіл тексту на мікротеми. Співвідношення ССЦ з абзацом.

 

116

 

Види і засоби міжфразового зв’язку.

Актуальне членування речень у висловленні: дане й нове

 

117

 

УМР Обговорення самостійно обраної теми

 

118

 

Пунктуація в тексті, у простому й складному реченнях (повторення).

 

119

 

Пунктуація в тексті, у простому й складному реченнях (повторення). Довідники із синтаксису й пунктуації ..

Культура мовлення. Синоніміка складних синтаксичних конструкцій з простими.

 

120

 

УМР . Доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну і суспільну теми в публіцистичному стилі

 

121

 

УМР. Доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну і суспільну теми в публіцистичному стилі

 

122

 

Узагальнення і систематизація знань з теми                         « Лінгвістика тексту»

 

123

 

Контрольна робота з теми « Лінгвістика тексту»

 

Узагальнення і систематизація вивченого у 5-9 класах

124

 

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія .( повторення)

 

125

 

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія .( повторення)

 

126

 

Основні поняття лексикології та фразеології української мови .

 

127

 

Будова слова. Словотвір. Орфографія. Значущі частини слова. Основні способи словотвору.

 

128

 

Морфологія. Орфографія. Самостійні і службові частини мови.

 

129

 

Морфологія. Орфографія. Самостійні і службові частини мови.

 

130

 

УМР  Жанри мовлення. Особливості побудови оповідання. Написання оповідання на  самостійно вибрану тему.

 

131

 

Букви н і нн у частинах мови. Не з різними частинами мови. Написання через дефіс

 

132

 

Букви н і нн у частинах мови. Не з різними частинами мови. Написання через дефіс

 

133

 

Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речення як синтаксичні одиниці. Члени речення і слова, граматично не зв’язані із членами речення (звертання, вставні слова і речення)

 

134

 

Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речення як синтаксичні одиниці. Члени речення і слова, граматично не зв’язані із членами речення (звертання, вставні слова і речення)

 

135

 

Види складних речень.

 

 

136

 

Розділові знаки в простому і складному реченні

 

137

 

Контрольний диктант.

 

138

 

УМР  Ділові папери  .Заява .  Автобіографія

 

139

 

УКР  Ділові папери. Резюме.

 

140

 

Контрольна робота з теми «Найважливіші відомості з орфографії й правопису»

 

141

 

Підсумковий урок-мовна гра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Українська мова, Планування
Додано
28 серпня 2018
Переглядів
793
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку