Показовий урок " Бюро розслідувань або Детективи 5-го. Означення як другорядний член речення "

Про матеріал

Урок "Бюро розслідувань або Детективи 5-го. Означення як другорядний член речення" допоможе вчителю методично грамотно пояснити новий матеріал, використавши новітні технології навчання.

Перегляд файлу

Українська мова. 5 клас

Урок_____                                                                      Дата_____

 

Тема. Бюро розслідувань або Детективи 5-го. Означення як другорядний член речення

Мета. Створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність.

Навчальна: ознайомити учнів з другорядним членами речення - означення, основними його ознаками, стилістичною роллю у зв’язному висловлюванні, структурувати вивчений теоретичний матеріал; формувати загально пізнавальні вміння ставити запитання до головних та другорядних членів речення й виділяти їх умовними позначками, знаходити означення в реченні.

Розвивальна: розвивати   творчі вміння колективно розв’язувати нові пізнавальні завдання; удосконалювати дії аналізу, порівняння; систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрунтовувати.

Виховна: виховувати в учнів інтерес до вивчення української мови, творів зарубіжної літератури.

Внутрішньо предметні зв’язки:

Лексикологія: засвоєння нових термінів.

Граматика: способи  вираження означення.

Міжпредметні звязки: зарубіжна й українська література.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Наочність: мультимедійна презентація,роздавальний матеріал «Схема розбору простого речення», підручники, ілюстрації.

 

 Перебіг уроку

І. Організаційний момент

- Доброго ранку. Діти, усі присутні на уроці? Як настрій? Якщо всі готові до роботи, повторимо матеріал, вивчений на попередніх уроках.

ІІ. Генералізація знань п’ятикласників (актуалізація опорних знань, умінь і навичок)

 1. Фронтальна бесіда
 • Який мовознавчий розділ ми вивчаємо?
 • Що вивчає синтаксис? 
 • Що називається реченням?
 • Які речення бувають за метою висловлювання?
 • За емоційним забарвлення?
 • Що таке граматична основа речення?
 • Що називається підметом?
 • Який член речення називається присудком?
 • Назвіть другорядні члени речення?
 • Що називається додатком?

 

ІІІ. Установчо – мотиваційний момент

Діти, я тільки – но дізналася, що зникло означення, і на нас покладена місія –знайти його. Пропоную відкрити бюро розслідувань, у якому ви будете детективами. Тому розпочнемо урок : «Бюро розслідувань або Детективи 5 – го.» Слайд 1.
Детектив – це  агент таємної служби розшуку.

Бюро- назва деяких установ або їх відділів, контор.

ІV. Повідомлення теми, мети уроку

- Тема уроку «Означення як другорядний член речення». Ми повинні дослідити все про означення, навчитися знаходити його в реченні, а для цього треба усвідомити, засвоїти і  закріпити новий матеріал.

*Записи у зошити

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Давайте складемо досьє на зниклого. 

 Досьє – зібрання  документів.                                

Відкриваємо Справу №1.                                                   Слайд 2

Розшукується: другорядний член речення.

Назва: означення.

Місце проживання: речення.

Основні риси: вказує на ознаку предмета, відповідає на питання: який? чий? котрий?

З ким контактує: з підметом і додатком.

Приховується за прикметником, займенником, іменником, числівником.

Графічне зображення:

- Звіримо наше досьє з матеріалом у  підручнику. С. 47.

1. Словникова робота

- Діти, означення ми будемо шукати за допомогою дедуктивного методу, яким користувався відомий герой детективних оповідань Шерлок Холмс.

                                     Слайд 3

Дедукція – це спосіб міркування і метод  дослідження, що дозволяє логічно підійти до висновку від загального положення до конкретних фактів.

 Слайд 4

 • Є визначення означення, нам треба довести кожну його рису.
 • Отже, почнемо роботу детективів.
 1. Дослідження матеріалу

Детективи  мають гарне логічне мислення, тому запитання на логіку:

чому озна́чення — другорядний член речення?

Висновок: озна́чення — другорядний член речення

 • Наступна наша дія - довести, що означення вказує на ознаку предмета.

Цікаво! Тлумачний словник !

 1. Робота в парах

В академічному тлумачному  словнику української мови  слово ознака має аж  4 лексичних значення.

У вас на столах лежать інформація про це слово,  взята із тлумачного  словника. Ваше завдання: знайти те значення, що, на вашу думку, стосується означення.

1.Ознака це риса, властива предмету або особі. Наприклад: закон (який? ) важливий; текст (який?) цікавий; зошит ( чий? ) мій.

2. Предмет або зображення,що є знаком, символом, емблемою і т. ін.  Він був одягнутий у сіру армійську шинелю, на якій вилискували ознаки командарма.

3. За народними повір'ями, уявленнями — прикмета, що знаменує або провіщає що-небудь. Народна традиція пов'язує з лелекою на хаті добру ознаку миру, добробуту й щастя у хаті. 

4. Рух  головою, рукою, яким виражається воля, наказ, бажання, попередження кого-небудь про щось. Бабуня одкашлювалась, подаючи рукою ознаки, щоб усі замовкли.

 

 • Так, це перше значення. Отже, ознака – це риса предмета. Щоб це дослідити, треба виконати  синтаксичний розбір  речення.
 • Повторимо  графічне позначення членів речення? Картки

Робота біля дошки

Речення записане на дошці. Учні записують, а один учень на місці читає і обдумує його зміст

Третю свою справу детектив записав у особисту книгу для розслідувань.

 Яка?

 

Книга для розслідувань

Словосполучення просте, іменне, зв'язок граматичний.

 • Назвіть слова, які вказують на  предмет? Яка їхня ознака?
 • Діти, ми з вами, непомітно, довели і останні дві особливості означення.
 • На які питання відповідає означення?
 • Якими частинами мови може виражатися?

Висновок: означення вказує на ознаку предмета і відповідає на запитання чий? який? котрий? і виражається такими частинами мови як прикметник, займенник, числівник та іменник.

 • Діти, ми знайшли означення і врятували нашу мову. Ви гарні детективи. Молодці!
 1. Проблемне питання:
 • А чи потрібне означення?

- Давайте  продовжимо речення: «Я вважаю, що означення потрібне в і реченні, і в мові тому що…»

- Де ми зустрічалися з різновидом означення?

- Як він називається?

- Послухайте, як саме означення говорить про свою роль у мові.

4.  Хвилинка поезії

Підмет з Присудком зійшлись,

Вихвалятись узялись:

«В цій країні ми одні –

Горді Члени Головні,

Що там наші Другорядні?

Без нас вони безпорадні».

«Та невже? – сказав Додаток. –

Значить, я якийсь придаток?

Перевіримо, панове.

Ось вам речення готові:

Я купив. А що? Кому?»

А обставина Йому:

«Де купив? Коли і як?

Не обійдешся ніяк!»

Обізвалося означення:

«А для вас немає значення,

Синє плаття чи зелене?

Тож запитуйте у мене:

Хліб який? В якій крамниці?

І не треба вам хвалиться,

Горді Члени Головні, Що в країні ви одні».

 

- Де епітети в цій поезії? Синє плаття. Горді Члени Головні.

5. Хвилинка релаксації. Вправа для очей. Відео

 VІ. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи

 • Діти, ви зробили висновок, що означення просто необхідне нам. Давайте в цьому переконаємося, виконавши цікаву вправу.

                       Презентація. Слайд 5

 • Перед вами текст. Прочитайте його.

Після виснажливої спеки сонце нарешті хилиться до обрію, пом’якшуючи своє яскраве світло і подовжуючи тіні. 
 Легкий вітер ворушить зелене листя, з усіх боків перегукуються птахи. У небініхмаринки. Маленький хлопчикпрямував до схованки і не бачивцієїкраси.

 

 • Який він без означень? (сірий і одноманітний)

 

 Після  спеки сонце почало хилитися до обрію, пом’якшуючи своє світло і подовжуючи тіні.  вітер ворушить  листя, з усіх боків перегукуються птахи.

Пояснити написання слів «легкий», «зелене».

 У  небініхмаринки. хлопчик прямував до схованки і не бачивцієїкраси.

 

Довідка: виснажливої, легкий, маленький, зелене, чистому,яскраве.

- Прочитайте  новий текст і зробіть висновки ( текст набув  деякого нового значеннябарвистості, насиченості, а означеннядопомагають створюватиживеуявлення про предмет)

2.Вправа  на увагу «Знайди означення» (прикладна програма LearningApps.org., https://learningapps.org/4569257)evgeniaklopot@gmail.com

Завдання: знайти і записати означення.

Цікаві твори про Шерлока Холмса написав відомий британський письменник. Його ім'я - Артур Конан Дойл.

 

 1. Вправа « Мозаїка»

Завдання: скласти речення, підкреслити в ньому означення

Агент, біля, агент, стояв, високий, таємний.

         Таємний агент стояв біля високого будинку.

4.Урок з Олександром Авраменком «Таємний чи таємничий?»

VІІ. Підсумок уроку

Звязне висловлювання про другорядні члени речення

 VІІІ. Рефлексія

 • Давайте собі поаплодуємо за роботу.

IX. Оцінювання навчальних досягнень учнів

X. Домашнє завдання

П.12, І група – вправа 99, ІІ група – вправа 98, ІІІ група -97.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II рівень — середній.  Відтворюєшосновнийнавчальнийматеріал, виконуєшзавдання, але за зразком, володієш  ще не всіма вміннями і навиками навчальноїдіяльності.

Переломова. III рівень — достатній. Знаєш основні ознаки понять, можеш самостійно, але з допомогою вчителя застосовувати їх на практиці, умієш аналізувати, узагальнювати матеріал. Самостійності бажано більше.

 Щербакова. Матеріал знаєш, умієш зробити висновки, але із –за своєї неуважності можеш і допустити помилки.

Михайлик. Невпевнена в собі. Не всі поняття знаєш досконало і це заважає тобі у роботі.

Мосьпан. Знаєш всі правила, але тобі ще важко практично застосовувати ці знання на практиці.

IV рівень — високий. Швидко реагуєш на ситуацію. Логічно мислиш, умієшсамостійно аналізувати, конкретизувати, виявляти І відстоювати особисту позицію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Організаційний момент ( 2 хв ).

II.  Актуалізація опорних знань (5 хв ).

III. Установчо – мотиваційний момент (3хв).

IV. Повідомлення теми, мети уроку ( 1 хв.)

V.Сприймання й усвідомленняучнями нового матеріалу (15 хв).

VІ.Хвилинка релаксації (2хв).

VIІ. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи (10хв ).

VIIІ. Підсумкова бесіда (3хв ).

IX. Рефлексія (2хв).

X. Домашнє завдання (3хв ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після  спеки, сонце почало хилитися до обрію, пом’якшуючи своє світло і подовжуючи тіні.  вітер ворушить  листя, з усіх боків перегукуються птахи.У  небі ні хмаринки. хлопчик прямував до схованки і не бачив цієї краси.

 

 

Після  спеки, сонце почало хилитися до обрію, пом’якшуючи своє світло і подовжуючи тіні.  вітер ворушить  листя, з усіх боків перегукуються птахи.У  небі ні хмаринки. хлопчик прямував до схованки і не бачив цієї краси.

 

 

Після  спеки, сонце почало хилитися до обрію, пом’якшуючи своє світло і подовжуючи тіні.  вітер ворушить  листя, з усіх боків перегукуються птахи.У  небі ні хмаринки. хлопчик прямував до схованки і не бачив цієї краси.

 

 

Після  спеки, сонце почало хилитися до обрію, пом’якшуючи своє світло і подовжуючи тіні.  вітер ворушить  листя, з усіх боків перегукуються птахи.У  небі ні хмаринки. хлопчик прямував до схованки і не бачив цієї краси.

 

 

Після  спеки, сонце почало хилитися до обрію, пом’якшуючи своє світло і подовжуючи тіні.  вітер ворушить  листя, з усіх боків перегукуються птахи.У  небі ні хмаринки. хлопчик прямував до схованки і не бачив цієї краси.

 

 

 

 

 

 

 

Чоловік мав тонкий орлиний ніс, який робив його лице рішучим, а квадратне підборіддя  говорило про серйозність і силу волі. Гострий, пронизливий погляд. Пряме волосся завжди акуратно причесане.

 

Чоловік мав тонкий орлиний ніс, який робив його лице рішучим, а квадратне підборіддя  говорило про серйозність і силу волі. Гострий, пронизливий погляд. Пряме волосся завжди акуратно причесане.

 

 

Чоловік мав тонкий орлиний ніс, який робив його лице рішучим, а квадратне підборіддя  говорило про серйозність і силу волі. Гострий, пронизливий погляд. Пряме волосся завжди акуратно причесане.

 

 

Чоловік мав тонкий орлиний ніс, який робив його лице рішучим, а квадратне підборіддя  говорило про серйозність і силу волі. Гострий, пронизливий погляд. Пряме волосся завжди акуратно причесане.

 

 

Чоловік мав тонкий орлиний ніс, який робив його лице рішучим, а квадратне підборіддя  говорило про серйозність і силу волі. Гострий, пронизливий погляд. Пряме волосся завжди акуратно причесане.

 

 

Чоловік мав тонкий орлиний ніс, який робив його лице рішучим, а квадратне підборіддя  говорило про серйозність і силу волі. Гострий, пронизливий погляд. Пряме волосся завжди акуратно причесане.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цікаві твори про Шерлока Холмса написав відомий британський письменник. Його ім'я - Артур КонанДойл.

 

Цікаві твори про Шерлока Холмса написав відомий британський письменник.

Його ім'я - Артур КонанДойл.

 

 

Цікаві твори про Шерлока Холмса написав відомий британський письменник.

Його ім'я - Артур КонанДойл.

 

 

Цікаві твори про Шерлока Холмса написав відомий британський письменник.

Його ім'я - Артур КонанДойл.

 

 

Цікаві твори про Шерлока Холмса написав відомий британський письменник.

Його ім'я - Артур КонанДойл.

 

 

Цікаві твори про Шерлока Холмса написав відомий британський письменник.

Його ім'я - Артур КонанДойл.

 

 

Цікаві твори про Шерлока Холмса написав відомий британський письменник.

Його ім'я - Артур КонанДойл.

 

 

Цікаві твори про Шерлока Холмса написав відомий британський письменник.

Його ім'я - Артур КонанДойл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ознака це риса, властива предмету або особі. Наприклад: закон (який? ) важливий; текст (який?) цікавий; зошит ( чий? ) мій.

2. Предмет або зображення,що є знаком, символом, емблемою і т. ін.  Вінбуводягнутий у сіруармійськушинелю, на якійвилискувалиознаки командарма.

3. За народнимиповір'ями, уявленнями — прикмета, щознаменуєабопровіщаєщо-небудь. Народна традиціяпов'язує з лелекою на хаті добру ознаку миру, добробуту й щастя у хаті. 

4. Рух  головою, рукою, якимвиражається воля, наказ, бажання, попередження кого-небудь про щось .Бабуняодкашлювалась,подаючи рукою ознаки, щобусі замовкли.

 

 

1.Ознака це риса, властива предмету або особі. Наприклад: закон (який? ) важливий; текст (який?) цікавий; зошит ( чий? ) мій.

2. Предмет або зображення,що є знаком, символом, емблемою і т. ін.  Вінбуводягнутий у сіруармійськушинелю, на якійвилискувалиознаки командарма.

3. За народнимиповір'ями, уявленнями — прикмета, щознаменуєабопровіщаєщо-небудь. Народна традиціяпов'язує з лелекою на хаті добру ознаку миру, добробуту й щастя у хаті. 

4. Рух  головою, рукою, якимвиражається воля, наказ, бажання, попередження кого-небудь про щось .Бабуняодкашлювалась,подаючи рукою ознаки, щобусі замовкли.

 

 

1.Ознака це риса, властива предмету або особі. Наприклад: закон (який? ) важливий; текст (який?) цікавий; зошит ( чий? ) мій.

2. Предмет або зображення,що є знаком, символом, емблемою і т. ін.  Вінбуводягнутий у сіруармійськушинелю, на якійвилискувалиознаки командарма.

3. За народнимиповір'ями, уявленнями — прикмета, щознаменуєабопровіщаєщо-небудь. Народна традиціяпов'язує з лелекою на хаті добру ознаку миру, добробуту й щастя у хаті. 

4. Рух  головою, рукою, якимвиражається воля, наказ, бажання, попередження кого-небудь про щось .Бабуняодкашлювалась,подаючи рукою ознаки, щобусі замовкли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розшукується:

Назва:

Місце проживання:

Основні риси:

З ким контактує:

Приховується за

Графічне зображення:

 

Розшукується:

Назва:

Місце проживання:

Основні риси:

З ким контактує:

Приховується за

Графічне зображення:

 

 

Розшукується:

Назва:

Місце проживання:

Основні риси:

З ким контактує:

Приховується за

Графічне зображення:

 

 

Розшукується:

Назва:

Місце проживання:

Основні риси:

З ким контактує:

Приховується за

Графічне зображення:

 

 

Розшукується:

Назва:

Місце проживання:

Основні риси:

З ким контактує:

Приховується за

Графічне зображення:

 

 

 

 

 

 

 

Довідка: виснажливої, легкий, маленький, зелене, чистому,яскраве.

 

 

Довідка: виснажливої, легкий, маленький, зелене, чистому,яскраве.

 

 

 

Довідка: виснажливої, легкий, маленький, зелене, чистому,яскраве.

 

 

 

Довідка: виснажливої, легкий, маленький, зелене, чистому,яскраве.

 

 

 

Довідка: виснажливої, легкий, маленький, зелене, чистому,яскраве.

 

 

 

Довідка: виснажливої, легкий, маленький, зелене, чистому,яскраве.

 

 

 

Довідка: виснажливої, легкий, маленький, зелене, чистому,яскраве.

 

 

 

Довідка: виснажливої, легкий, маленький, зелене, чистому,яскраве.

 

 

Довідка: виснажливої, легкий, маленький, зелене, чистому,яскраве.

 

docx
Додано
24 березня 2018
Переглядів
909
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку