ПОКАЗОВИЙ УРОК "Життя Милорада Павича"

Про матеріал
Методична розробка уроку із зарубіжної літератури на тему: «Життєвий і творчий шлях сербського письменника Милорада Павича. Утілення в оповіданні «Дамаскин» ознак постмодернізму».
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку: Життєвий і творчий шлях сербського письменника              Милорада  Павича. Утілення в оповіданні «Дамаскин» ознак постмодернізму.

Мета уроку:

Навчальна: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника, розкрити особливості його постмодерністського твору;

Розвивальна: розвивати навички роботи з електронною книгою, уміння аналізувати твори постмодернізму, зокрема оповідання «Дамаскин», «розшифрувати» їх;

Виховна: виховувати повагу до літератури, естетичні смаки, інформаційну культуру  учнів,  акуратність, дисципліну, наполегливість на уроці.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Методи проведення:

 

 • словесний: розповідь з елементами бесіди, пояснення, демонстрація;
 • наочний: портрет М. Павича, презентація, ілюстрації до творів, доповіді учнів, опорні конспекти та дидактичні матеріали;
 • практичний: робота з конспектом (заповнення анкети                                      «Я знайомлюсь з життям Милорада Павича»), таблицею («Творчий доробок М.Павича»), словником літературознавчих термінів, виконання тестових завдань;
 •  пояснювально-ілюстративний;

     -    частково-пошуковий, дослідницький.

Обладнання уроку: нетбук, комп’ютер, магнітно-маркерна дошка, підручник «Світова література» 11 кл. автор О.О.Ісаєва 2013 р., презентація, портрет М.Павича, виставка його творів, дидактичний матеріал (опорні конспекти, тестові завдання, буклет), тексти оповідання «Дамаскин», доповіді учнів.

 

 

 

Структура уроку:

І. Організаційний етап………………………………..…………. 1 хв.

ІІ. Перевірка домашнього завдання ……………………………  2 хв.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності ...........................................2 хв.

IV. Повідомлення теми і мети уроку………………………….... 2 хв.

V. Актуалізація опорних знань ……………………………........ 6  хв.

VI. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу………….. 15 хв.

VII. Закріплення знань, умінь та навичок……………….……...12 хв.

VIII. Підбиття підсумків уроку…………..………………………3 хв.

 IХ. Домашнє завдання ……………………….……………... ..... 2 хв.

 

Описание: Описание: C:\Users\Admin\Desktop\images.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІД УРОКУ

 

І. Організаційний етап

   Привітання викладача  і учнів,  перевірка підготовки учнів до уроку (наявність робочих зошитів, підручників тощо).

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ  

 1. Вступне слово викладача:

   На минулому уроці ви познайомилися з поняттям постмодернізму, одним із найяскравіших літературних явищ ІІ половини ХХ століття. Тому, перш, ніж розпочати нову тему, мені б хотілось, щоб ви дали відповіді на наступні питання.

  2. Фронтальне опитування (правильна відповідь – 0,5 бала)

Закінчіть речення «Постмодернізм – це…» -  (від лат. рost – після і модернізм) – сукупна назва художніх тенденцій, що особливо чітко були виявлені у 1960 – 1970-ті роки та  характеризуються радикальним переглядом позицій модернізму та авангардизму.)

Назвіть основні риси постмодернізму -  (визнання умовності будь-яких ідей та настанов; відмова від зображення реальної дійсності; відсутність позитивного героя; прагнення автора до повної свободи самовираження; заперечення канонів; експерименти зі стилем та формою).

Яких найвідоміших прозаїків постмодернізму ви знаєте? (Італійці У.Еко, І. Кальвіно, англієць Дж. Фаулза, американці Дж. Барт та Дж. Хеллер, німець П.Зюскінд, австрієць К. Рансмайр, чех М.Кундера, серб М.Павич та ін.).

Назвіть представників постмодернізму в українській культурі. (Сучасну українську літературу творять письменники нової генерації, такі як:                   Ю. Андрухович, О. Ірванець, Ю. Іздрик, О. Забужко, М. Рябчук,                               Ю. Покальчук, К. Москалець, Н. Білоцерківець, В. Шкляр, Є. Кононенко,                    А. Курков, І. Малкович, Б. Жолдак, С. Жадан, П. Іванов-Остославський,                     О. Барболіна та ін.)

 

III. Мотивація навчальної діяльності

   Викладач: «Закінчивши книгу, опиняєшся на початку наступ­ної історії», — пише К. Рансмайр. Так і ми опиняємося на початку історії сьогодення, початку літератури XXI століття. її представля­ють письменники найрізноманітніших течій, напрямів, стилів, від традиційних до найоригінальніших. І чільне місце серед них по­сідає постмодерніст, сербський письменник Милорад Павич. Про нього і йтиме мова на уроці.

IV. Повідомлення  теми і мети уроку

  Повідомлення теми і мети уроку виконується за допомогою розповіді з елементами демонстрації презентації виконаної у MS Power Point.

(додаток 1 ).

V. Актуалізація опорних знань

Для актуалізації опорних знань використовуємо евристичну бесіду

(додаток 2).

VI. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

  Викладання нового матеріалу виконується за допомогою розповіді викладача з використанням презентації (додаток 3) , під час розповіді учні створюють опорний конспект теми.

                                                         План:

 1. Слово викладача

   Милорад  Павич — всесвітньо відомий сербський письменник, прозаїк, літературознавець, перекладач, професор, член Сербської Академії наук і мистецтв. Він — автор численних збірок поезій та малої прози, романів, літературознавчих праць і перекладів, низки праць з історії сербської літератури XVIIXVIII ст. та з поезії символізму, упорядник та редактор значної кількості видань творів сербських письменників.

 

 

 

 1. Повідомлення учня про Сербію ХХ – ХХІ століття

       У 1914 році Сербія фактично спровокувала початок Першої Світової війни. У грудні 1918 увійшла до складу Королівства сербів, хорватів і словенців, перейменованого 1929 р. на Югославію, проголошену після визволення з німецької окупації (1941–1944) у листопаді 1945 Соціалістичною Федеративною Республікою Югославії (СФРЮ). У часи Другої Світової війни югославський регіон знов починає звертати на себе посилену увагу, а по закінченню війни посідає значне місце не тільки в Європі, а й в світі. Югославські події викликали до себе жвавий інтерес і з боку України, адже проходили і проходять вони в безпосередній близькості від її меж. Особливо ці події вдарили по Придунав’ю – краю, який тісно пов’язаний з економічною артерією Європи – Дунаєм. Саме тому варто вивчати югославські події 90х, а особливо кінець 90х - початок ХХІ століття, коли відбувся остаточний розвал Югославії як держави, її корінна трансформація.

До територіальної реформи 2009 року в складі Сербії знаходилися два автономні округи:

- Автономний край Воєводина, столиця Нові-Сад

- Автономний край Косово і Метохія, столиця Приштина

    Статистичні регіони:

У липні 2009 року Скупщина Сербії прийняла закон про розділення країни на сім регіонів:

Воєводина

Белград

Західний регіон

Східний регіон

Центральний регіон

Південний регіон

Косово і Метохія.

 

   Ці регіони сформовані як статистичні одиниці, які охоплюють територію певних округів з метою збору інформації для Республіканського інституту статистики і для органів місцевого самоврядування.

   

 

 

 3.  Повідомлення про Милорада Павича

Майбутній письменник Милорад Павич народився у Белграді (Сербія), що на березі Дунаю, 15 жовтня 1929 року. В автобіогра­фічному нарисі Павич, описуючи своє народження, особливо під­креслював те, що він з'явився на світ під знаком Терезів.

1949 року М. Павич вступив до Белградського університету, а 1954 року закінчив відділення літератури філософського факуль­тету. Це були важливі роки в житті майбутнього письменника: він здобував різноманітні знання, йшло формування світогляду та його світосприйняття. Саме тут, в університеті, Павич почав писа­ти, відпрацьовуючи свій оригінальний стиль.

 

     Тісний зв'язок із народними витоками, фольклорною літе­ратурою привели до появи оригінальної поезії і прози Милора­да Павича.                      Він — автор декількох поетичних збірок і численних романів. Добре володіючи російською та англійською мовами, Павич проявив себе як майстерний перекладач творів Пушкіна та Байрона. Професор Павич є дійсним членом Сербської Акаде­мії наук і мистецтва (1991), регулярно читає лекції в Белграді, Сорбонні, Регенбурзі, Відні. Твори Милорада Павича найбільш популярні в сучасного читача. «Вашингтон таймс» уважає його «оповідачем, який дорівнює Гомеру», південноамериканська критика характеризує Павича, як «найвидатнішого письменни­ка сучасності» («Веха», Сан-Пауло), а в Іспанії він визнаний «од­нією з найвеличніших особистостей світової літератури» («Тем-по», Мадрид).

Основні твори: «Хазарський словник», «Залізна завіса», «Вну­трішня сторона світу», «Ліжко на трьох», «Кохання в Константи­нополі», «Російський хорт», «Скляний равлик».

 

4. Складання учнями опорної схеми – конспекту за повідомленням

5. Читання уривка з роману М.Павича «Хазарський словник»

 

 

«Та в будь-якому випадку читати таку товсту книгу означає дов­го бути

самому. Довго бути без того, чия присутність вам необхідна, бо читання в чотири руки ще не ввійшло в ужиток. Тому автор по­чуває докори сумління і намагається загладити свою вину. Тій пре­красній особі зі швидкими очима й лінивим волоссям, яка, читаючи цей словник і пробігаючи крізь свій страх, мов крізь кімнату, від­чуває себе самотньою, — тій особі автор радить зробити таке. Нехай надвечір першої середи місяця вона вийде зі словником під рукою до крамниці солодощів на головній площі свого містечка. Там на неї чекатиме молодий чоловік, який, зовсім як і вона, відчув себе самот­нім, згайнувавши час на читання тієї самої книги. їм слід сісти одне біля одного за кавою і порівняти чоловічий та жіночий примірники своєї книги. Вони відрізняються. Порівнявши між собою короткі, на­писані курсивом речення з останньої сторінки цього словника в жі­ночому і чоловічому примірниках, вони отримають книгу, складену в єдине ціле, як закінчену партію в доміно, і тоді вона стане їм не по­трібною.

 Тоді нехай вони добре вилають лексикографа, але хай роб­лять це якомога швидше, в ім'я того, що приходить потім, бо те, що приходить потім, — то тільки їхня справа, і вона найважливіша від будь-якого читання. Я бачу, як на вуличній скриньці для пошти вони розкладають вечерю і, обійнявшись, їдять у сідлах своїх велосипедів.

Утім, нехай читача всі ці інструкції не цікавлять. Він може зі спокійною совістю знехтувати будь-якими рекомендаціями і чи­тати так, як їсть, — користуючись правим оком, як виделкою, лі­вим — як ножем, а кістки кидаючи за спину...

Крім того, словник зовсім не обов'язково читати повністю, мож­на прочитати лише половину чи будь-як частину й тим задовольни­тися, що, до речі, зазвичай і відбувається зі словниками. Чим біль­ше шукатимеш — тим більше здобудеш...»

(М. Павич «Хазарський словник»)

 

 

 

 

 

6. Обговорення прочитаного

 •   Чи зацікавив вас зміст книги? Якщо так, то чим саме?
 •   Що здалося вам незвичним у формі, у змісті твору?
 • Які ознаки постмодернізму ви помітили в романі «Хазарський словник»?

7. Слово викладача

- Особливе місце у творчості Павича посідає оповідання «Дамаскин».

    Автор активно використовує факти візантійської та поствізантійської культури (будівництво храмів по всіх християнських землях на зразок візантійських). Письменник дає можливість ви­бору шляхів читання твору на двох його «перехрестях» (у тому чис­лі на комп'ютері). Це своєрідна гра з текстом і з читачем, «відмова від монопольного права автора на істину» Детальніше особливості твору розглянемо на наступному уроці.

VІI. Закріплення нових знань, умінь та навичок

   Після ознайомлення з новим матеріалом доцільно закріпити його. Для

цього учні виконують інтерактивні вправи  (додаток 4) та (додаток  5).

VIІI. Підбиття підсумків уроку

   Підведемо підсумки уроку.

   В цьому нам допоможе інтерактивна  вправа «Мікрофон» (додаток 6).

  Оцінювання навчальної діяльності учнів на уроці. Виставлення оцінок.

 IХ. Домашнє завдання

Для всіх: Знати біографію М.Павича. Прочитати оповідання «Дамакскин», уміти його аналізувати. Знайти приклади втілення в оповіданні рис постмодернізму.

Креативне завдання: Підготувати повідомлення про історичні образи Іоанна Дамаскина та Іоанна Лествичника.


                                        Додаток №1 

 

 

 

 

Додаток № 2

Евристична бесіда

 • Які чинники сприяли виникненню постмодернізму, як його об­ґрунтовують філософи й самі письменники?
 • Які основні ознаки постмодернізму?
 • Назвіть найяскравіших представників постмодернізму та їхні твори.

 

 Додаток № 3

Презентація до уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4

 

АНКЕТА

«Я знайомлюсь з життям Милорада Павича»

1. Прізвище, ім’я _________________________________________________

2. Дата народження ______________________________________________

3. Місце народ5ження ______________________________________________

4. Національність ________________________________________________

5. Освіта _______________________________________________________

6. Володіння мовами ______________________________________________

7. Робітнича діяльність ____________________________________________

8. Сімейний стан _________________________________________________

9. Коло інтересів _________________________________________________

10. Рід діяльності ________________________________________________

11. Нагороди ____________________________________________________

12. Останні роки життя, причина смерті ______________________________

 

Додаток № 5

Цікава біографія

Виконайте хронологічний само диктант

за біографією Милорада Павича

1929_________________________

1949_________________________

1954_________________________

1973_________________________

1984_________________________

2004_________________________

2009_________________________

 

 

 

 

Додаток № 6

Знайти записані по вертикалі та горизонталі

власні назви, пов’язані з життям

Милорада Павича

 

П

А

В

И

Ч

М

А

С

О

І

І

Я

О

П

И

В

П

Ї

К

Е

І

Я

С

С

Е

О

Ь

М

И

Л

О

Р

А

Д

Т

М

Т

Е

Р

Е

З

И

С

Б

Т

М

О

І

Р

Т

М

У

С

Г

И

І

О

Щ

Р

Н

Б

Е

Л

Г

Р

А

Д

Я

Л

И

И

А

Д

А

М

А

С

К

И

Н

С

К

К

Р

 

                              Додаток №7

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

                                    Продовжте речення:

Описание: Описание: J0076136

На уроці я дізнався (дізналася)

На уроці мене зацікавило

Я зацікавився (зацікавилася) творчістю М.Павича тому, що…

Найбільше враження справив на  мене той факт, …

Відкриттям для мене було…

Тема уроку: Оповідання Милорада Павича «Дамаскин».                         «Віртуальний історизм» як характерна ознака творчості письменника.

Мета уроку:

Навчальна: допомогти учням усвідомити ідейно-художні, естетичні особливості твору письменника;

Розвивальна: розвивати навички аналізу постмодерністських творів, уміння висловлювати свою думку й аргументувати її;

Виховна: виховувати повагу до культурних надбань народів світу, естетичні смаки, прагнення до духовного саморозвитку.

Методична мета: підвищувати інформаційну компетентність учнів під час пошуку необхідного матеріалу, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології.

Тип уроку: комбінований

Методи і прийоми:

- словесний:  бесіда, розповідь, евристична бесіда;

- наочний:  портрет Милорада Павича, фотографії, ілюстрації до твору, опорні конспекти та схеми;

- практичний:  розв’язування творчих завдань, робота з опорним конспектом.

- пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково пошуковий, дослідницький.

Обладнання: портрет письменника, видання творів, опорні таблиці й схеми, роздатковий матеріал, текст твору, підручник.

Словник термінів: постмодернізм, гіпертекст, символ.

Міжпредметні зв’язки: історія, художня культура, українська література.

Форми організації навчальної  діяльності: тестові завдання, асоціативний диктант,  інтерактивна вправа «Незакінчене речення, Рефлексія «Острови».

Програмне забезпечення:  Power Point.

                                                      

 

Структура уроку:

 

І. Організаційний етап………………………………..…………….1 хв.

ІІ. Перевірка домашнього завдання ……………………………….2 хв.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності ...............................................3 хв.

IV. Повідомлення теми і мети уроку………………………….. .....2 хв.

V. Актуалізація опорних знань ……………………………........ ....6 хв.

VІ. Формування вмінь та навичок…………………...………….....15 хв.

VІI. Закріплення знань, умінь та навичок……………….……......10 хв.

VІII. Підбиття підсумків уроку…………..……………………... ....4 хв.

 IХ. Домашнє завдання ……………………….……………... .. …..2 хв.

 

Описание: Описание: C:\Users\Admin\Desktop\images.jpg

Хід уроку

 І. Організаційний етап 

Привітання;

перевірка наявності учнів, їх готовність до уроку;

психологічна настанова за методом «Розминка»;

Закінчи речення одним словом:

«Я бажаю тобі ….» (Можливі відповіді учнів: успіху, перемоги, наснаги, творчості тощо.)

 Уміти мислити необхідно для того, щоб …. (Можливі відповіді учнів: працювати, жити, спілкуватись, вирішувати тощо.)

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Викладач.

 Уявіть, що ви на презентації нової книжки М. Павича. Як би ви представили його аудиторії?

Завдання.

Складіть невеликий усний виступ.

За творчий підхід у виконанні завдання – 7 б.

 IIІ. Мотивація навчальної діяльності

Слово викладача

   Уявимо ситуацію. Ви брали в бібліотеці читати книгу Милорада Павича. Повертаєте її і бібліотекар, як завжди, цікавиться:

До якої літератури ви віднесете твір Павича: масової чи елітарної?

Чи змінив цей твір ваш світогляд?

Поділіться своїми враженнями.

Дискусія з приводу читацьких вражень учнів.

  В одному із своїх висловлювань М. Павич сказав: «Коли ви вибираєте книгу для читання важливо тільки одне: чи потрібен вам цей текст, чи вирішує він ваші проблеми, чи тамує ваш інтелектуальний авітаміноз?»

Я адресую ці питання вам.

Завдання:

Сформулюйте проблемні питання твору, запишіть їх у таблицю

ПРОБЛЕМИ

 

філософські

моральні

літературні

 

 

 

 

  Отже, поговоримо про письменника і його твір.

IV. Повідомлення теми і мети уроку

Запис теми, постанова завдань уроку, запис епіграфу.  (додаток 1)

     Епіграф:

Моє бажання -  боротися за свого читача кожним реченням

V. Актуалізація опорних знань

1. Бесіда

 •   Що ви знаєте про автора оповідання «Дамаскин» М. Павича?
 •   Яке враження у вас склалося від твору?
 • У чому особливості читання твору й гри письменника з чита­чем?

2. Стислий переказ сюжету оповідання 

Можливі варіанти переказу

До сербської Остени приходять 800 будівничих, і всі на ім'я Йован. Вони видатні майстри, які будують храми в давньогрець­кому стилі.

Дочка пана Николича фон Рудки, попечителя сербських шкіл і судді, Атилія забажала, щоб до її весілля вибудували палац, де вона житиме, та церкву, де вінчатиметься. Покликали найкращих будівничих — Йована Лествичника та Йована Дамаскина.

Атилія розповіла Дамаскину про свої сни-мрії. Ніби в неї наро­дилася дитина, і вона її любить та ростить. А в того сина — осо­блива прикмета: шрам у вигляді заплющеного ока. У Дамаскина виявився такий самий шрам.

Читачі потрапляють на перше «перехрестя» й читають або про палац, або про третій храм, які будуються одночасно. Йован, будівничий церкви, показує креслення трьох церков — зеленої (цей посаджений ним самшит ростиме разом із храмом і набувати­ме однакового вигляду з ним), жовтої (з каменю) та бузкової (це храм на небі, храм душі).

Якось панові повідомили, що церкву перестали будувати, бо пе­рестав рости самшит. Коли Николич запитав, чому не росте самшит, йому відповіли: «Десь ви согрішили, пане Николич.

    Щось ви забор­гували, комусь од рота кусень хліба відірвали. Коли покаєтеся й спо­кутуєте, борг повернете». А пан справді заборгував будівельникам.

Палац теж стоїть недобудований. На Дамаскина хтось напав і поранив, тому він зник. Атилія хоче його розшукати, йде в палац.

Читач знову опиняється на «перехресті» й може читати або про їдальню, або про спочивальню.

Атилія розуміє, що Дамаскин зашифрував їй послання в назвах меблів, у малюнках на стелі. Вона починає розгадувати, користу­ючись компасом і циркулем, здогадується, у які місця її кличуть, і їде туди. Усе вказує на один монастир. Атилію з почтом добре там приймають. Дочка пише батькові листа із враженнями про поїзд­ку, місцевість, гостинність ченців. На зворотній дорозі до дівчини в карету підсідає молодий чоловік, схожий на її нареченого Александра, і дає книгу, у якій описано точно такими словами, як вона писала, подорож до монастиря. Але книга називається «Життєпис генерал-майора і кавалера Симеона, сина Стефана Пищевича в ро­ках 1744-1784». Атилія дивується. Між нею та молодиком відбу­вається любовна сцена. Атилії здається, що це Александр, вона не помічає відрубаного вказівного пальця в юнака (а саме таке пора­нення дістав Дамаскин).

Повернувшись додому, Атилія розраховується з боргами бать­ка й вибачається перед будівничими; по знаках у спочивальні зно­ву здогадується, що Дамаскин її кличе. Вираховує маршрут і їде. Кінцевий пункт — монастир, який, виявляється, належить їй са­мій. У подарунок вона дістає ще дві обручки й... відрубаний палець у скриньці.

VІ. Формування вмінь та навичок

План

 1. Визначення в оповіданні М.Павича «Дамаскин» рис постмодернізму

(заповнення таблиці)

          Риси постмодернізму

Приклади

1

Гра письменника з текстом і читачем

Можливість читати розділи від «перехресть» у будь – якому порядку

2

Інтенсивне використання фактів візантійської та пост візантійської культури(«віртуальний історизм»)

Будівництво храмів за давньогрецькими зразками, античні статуї. Міфи( про храм на небі , про урни, які збирають сльози та ін..)

3

Відтворення «місцевого колориту: балканські імена, географічні назви; побутові деталі

Імена та прізвища: Лаушевич, Ване, Влашич, Бауер та ін..

Географічні назви: Карловиці, Танчев, Земун, Остєна, Панонія.

Їжа та напої: дрантя, чорнослив, «безсоромний паприкаш», відлежаний у тютюні для люльки

 

 

 1.  Добирання цитат із тексту до улюблених художніх засобів письменника

Художні засоби

Приклади

Розгорнуті (схожі на барокові) метафори

Ви гадаєте, я грію?— усміхнулась вона до Дамаскина.— Де там! Цими звуками я поливаю квіти в садку від вікнами.

...Що можна сказати про будинки? Просто, якісь із них мають хист нас любити, а якісь — ні. Будин­ки — то по суті безперервне листування між будин­ком та тими, хто в них мешкає.

   Парадоксальні портрети

Один із будівничих був старий, переляканий чоло­вічок, короткорукий і такий мовчун, що коли його примушували заговорити, рот його ляскав, наче риб'ячий міхур.

Дамаскин був гарний, але лівша, з міцними литка­ми й цупкою чорною бородою із золотою защіпкою. Лікті та зап'ястя в нього були перев'язані білими хустками, як це роблять шаблісти. Коли вони на­падають, хустки розвіваються і спантеличують супротивника — той не знає точно, з якого боку слід чекати удару. Але молодий Дамаскин не носив ані шаблі, ані ножа. Майже весь час мовчав, хоча без­упинно щось робив руками

Каталогізація,                       «плетення словес»

 

Імена будівничих, географічні назви, речі (напри­клад, меблі в кімнаті всі починалися на «с»)

 

 

 1. Історична довідка: хто такі І. Дамаскин та І. Лествичник?

(повідомлення учнів)

Іоанн Мансур (що значить ‘переможний’; саме таким було його успадковане ім’я) отримав прізвисько “Дамаскин”, тому що народився і довго жив у Дамаску, столиці Сирії, яка тоді вже була мусульманською, не залежною від християнської Візантії державою, т.зв. халіфатом Омейядів (661-750).

    Дамаскин був видатним ученим-теософом, саме його стараннями “православне віровчення було приведено до... стрункої системи”. А його відома богословська праця “Джерело знання” вплинула на майбутні покоління не лише православних, а й католицьких богословів (зокрема на фундатора доктрини католицизму Фому Аквінського). Для православної Церкви твір Іоанна Дамаскина дотепер є основним джерелом основ християнського віровчення. Це система ідей про Бога, створення світу і

людини, що визначає Його місце в цьому й у потойбічному світах”. Більше того, відомий вчений-богослов, автор праць із православної патристики

Георгій Флоровський (1893-1979) взагалі вважає, що “вплив Дамаскина на

Сході в богослужебній поезії був вирішальним, відчувається він і на Заході”.

       Другого героя оповідання звати Йован Лествичник. Звичайно, це ім’я також аж ніяк не випадкове. Так звали теж видатного діяча православної церкви монаха Іоанна (бл. 525-бл. 600), прозваного за своєю головною працею “Лествичником” (“Клімаком”).“Лествиця”, тобто “драбина”, - наскрізний, символ важкого духовного сходження, що проходить через усю книгу. Понад усе цінує Іоанн сáме напружене зусилля боротьби із самим собою... Суворі приписи подвижницької моралі викладені в “Лествиці” дуже простою і невимушеною мовою... Велику роль відіграють сентенції, прислів'я і приказки фольклорного кшталту. Переклад “Лествиці” відомий на Русі з XI ст. і користувався величезною популярністю.”

   Задум своєї знаменитої “Лествиці”, названою церквою “найкращою книгою для духовного вдосконалення”, і особливості його втілення преподобний Іоанн пояснив так:“Спорудив я лествицю сходження... від земного до святого... подібно до тридцяти років Господня повноліття, знаменно спорудив лествицю із 30 сходинок, по якій, досягши Господня віку, виявимося праведними і безпечними від падіння". Сходинки “Лествиці” - це нелегкий шлях людини до досконалості, що може бути досягнута не зразу, а лише поступово, бо Царство небесне отримують лише ті, хто докладає до самовдосконалення величезних зусиль

     У тексті роману є пояснення: майбутній будівничий палацу отримав ім’я за Йоаном Дамаскином, який будував храми в серцях людей, а другий Йован – “за церковним отцем Йоаном Лествичником, який робив драбини до неба”. Давши зодчим імена Йована Дамаскина і Йована Лествичника, автор ввів тему літератури як будівництва.

 1. Визначення традиційних художніх засобів, використання автором в оповіданні.

       Іронія — невідомому, який напав на сплячого Дамаскина, не вдалося його вбити, бо раптом «прикро забурчало в животі»;

гіпербола — в Атилії так багато мрій і відчуттів, що їх щодня доводиться забувати «не пудами чи кілограмами, а тоннами»;

афоризми — «Якщо хочеш довго і щасливо прожити на землі, не щади себе ні в чому»;

епітети, порівняння та ін.

5.Складання графічного змісту оповідання

Оповідання для комп'ютера та циркуля:  Дамаскин

Будівничі

     Обід

                                                    Перше перехрестя

Третій храм                                     Палац

Друге перехрестя

Їдальня Спочивальня

VIІ. Закріплення знань, умінь та навичок

   Після ознайомлення з новим матеріалом доцільно закріпити його. Для

цього учні виконують тестові завдання  (додаток 2) та «асоціативний диктант» (додаток 3).

 

 

VIIІ. Підбиття підсумків уроку

Підведемо підсумки уроку.

Учням пропонується провести самоаналіз за допомогою інтерактивної вправи «Незакінчене речення» та рефлексія «Острови» (додаток 4).

ІХ. Домашнє завдання

1.Знати зміст оповідання. Визначити риси постмодернізму, аналізувати твір.

2. Прочитати роман П.Коельо «Алхімік». Підготуватися до бесіди за твором.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях Пауло Коельо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

Тестові завдання

( За кожну правильну відповідь учні  отримують 1 бал)

 

 

1. Роки життя Милорада Павича

А 1923-1985

Б 1922-2007

В 1899-1986

Г 1914-1984

Д 1929-2009

 

2. Милорад Павич є представником

А чеської літератури

Б польської літератури

В болгарської літератури

Г сербської літератури

Д чорногорської літератури

 

3. Твір Милорада Павича «Дамаскін» є зразком

А модерністської літератури

Б літератури «потоку свідомості»

В постмодерністської літератури

Г екзистенційної літератури

Д символістської літератури

 

4. Характерною ознакою твору М. Павича «Дамаскін» є

А «нульовий градус письма»

Б «віртуальний історизм»

В «потік свідомості»

Г «магічний реалізм»

Д «принцип айсберга»

 

 

 

5. Прототипом Йована Дамаскіна став

А біблійний персонаж

Б полководець кінця VII - початку VIII ст.

В відомий діяч християнської церкви, літератури і культури VII ст. - VIII ст.

Г видатний філософ кінця VII - початку VIII ст.

Д герой античної літератури

6. Варіантів прочитання оповідання «Дамаскін» існує

А чотири

Б три

В два

Г один

Д п’ять

7. В оповіданні «Дамаскін» образ Храму на небі є символом

А розкутості духу

Б свободи

В моральної чистоти

Г творчого поривання

Д прагнення людини до польоту

8. Художнім простором, на якому розвивався талант Милорада Павича, була

А антична культура

Б індійська культура

В японська культура

Г візантійська культура

Д китайська культура

9. Балкани для письменника є символом

А усього сучасного світу

Б Батьківщини

В Європи

Г Слов’янщини

10. В оповіданні наявний симулякр

А відрубаного пальця

Б відрубаної руки

В відрубаної голови

Г відрізаного волосся

Д відрубаної ноги

11. Домінантними в тексті оповідання «Дамаскін» є слова із семою

А відновлювати

Б руйнувати

В будувати

Г створювати

Д спокутувати

 

 

 

12. Слова, які виявилися пророчими:

«Все має бути готове одночасно, ...храм без палацу нічого не вартий, та й палац нічого не вартий без храму», — промовив(ла)

А Йован Дамаскін

Б майстер Шувакович

В пан Николич

Г Йован Лествичник

Д Атиллія

                      

 

Додаток №3

 

Милорад Павич

«Асоціативний диктант»

 

Белград;

Терези;

Сербська Академія наук і мистецтва;

Ясміна Михайлович;

«Залізна завіса»;

«Хозарський словник»;

Постмодернізм;

Нобелівська премія;

Вісімдесят років

 

 

 

Додаток № 4

Візитна картка оповідання «Дамаскін»

 

1. Назва_______________________________________________

2. Жанр _______________________________________________

3. Тема_______________________________________________

4. Мотив______________________________________________

5. Художні засоби ________________________________________

6. Ідея ________________________________________________

7. Проблематика ________________________________________

8. Система образів _______________________________________

 

Додаток №5

Рефлексія

«Острови»

Методичні рекомендації

 

На великому аркуші паперу малюється карта із зображенням емоційних "островів": о. Радості, о. Смутку, о. Здивування, о. Тривоги,                        о. Очікування, о. Просвітлення, о. Наснаги, о. Задоволення, о. Насолоди, Бермудський трикутник та ін.

Карта островів вивішується на дошці (стіні) і учні виходять до карти і маркером (фломастером) намалюють або кріплять свій кораблик у відповідному районі карти, який відображає душевний, емоційно-чуттєвий стан після уроку.

 

 

 

 

 

 

Описание: 1250473979_korabli_raskraska-8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

«НЕЗАКІНЧЕНЕ РЕЧЕННЯ»

Завдання: закінчи  речення, висловивши свою думку.

 

Описание: Описание: 67 Сьогодні на уроці ми дізналися…

 

Сьогодні на уроці ми навчились…       Описание: Описание: 36_2_25     Сьогодні на уроці ми закріпили…

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додав(-ла)
Тєльнова Олеся
Додано
10 листопада
Переглядів
47
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку