Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Поняття про професію. Класифікація професій

Про матеріал

Сприяти формуванню свідомого ставлення до вибору професії; розвивати вміння аналізувати та узагальнювати; виховувати поважливе ставлення до різних професій.

Перегляд файлу

 

 

Тема. « Поняття про професію. Класифікація професій.»

 

Мета: навчити кваліфікувати професії залежно від предмета, мети, засобів і умов праці;сприяти формуванню свідомого ставлення до вибору професії; розвивати вміння аналізувати та узагальнювати; виховувати поважливе ставлення до різних професій.

 

Обладнання: науково – популярна література про різні професії, ілюстрації, роздавальний матеріал.

 

Навчальні цілі.

Учні повинні знати: поняття про професію;види професійної діяльності та напрями профільного навчання; специфіку предмета, знарядь та умов праці кожної професії; особливості класифікації професій за п’ятьма типами, залежно від предмета праці: «людина – техніка», « людина – людина», « людина – художній образ», « людина – знакова система», « людина – природа».

 

Учні повинні вміти:  розпізнавати професії за ознакою предметів праці: « людина – людина», « людина – природа», « людина – техніка», « людина – художній образ», « людина – знакова система»; виконувати аналіз предмета праці працівників різних професій; користуватися діагностичними опитувальниками, картами інтересів для самооцінки схильності до певного виду трудової діяльності та вибору типу професії.

 

Форми і методи:   1. Евристичний ( бесіда).

                                 2. Робота в групах.

                                 3.  Практична робота.

                                 4.Рефлексія.

 

Тип уроку: комбінований.

 

                                               Перебіг заняття

 1. Організаційний момент
 1. Перевірка наявності учнів.
 2. Перевірка готовності до уроку.

 

 1. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів.

      Бесіда.

 1. Як ви розумієте поняття « кар’єра »?
 2. Що на вашу думку, « професія» ? Наведіть приклади.
 3. Наскільки важливим є правильний вибір майбутньої  професії ?

Відповідь обґрунтуйте.

 

 1. Повідомлення теми і завдання уроку.

Тема сьогоднішнього уроку « Поняття про професію. Класифікація професій.»

Основне завдання : забезпечити засвоєння понять  про професію; називати та розпізнавати професії за об’єктами праці; визначати схильність  до професій різного типу.

Навчальні цілі: учні повинні знати види професійної діяльності та напрями профільного навчання, поняття про професію, особливості класифікації професій за п’ятьма типами, залежно від предмета праці: « людини – людина», « людина – техніка», « людина – знакова система», « людина – художній образ», «людина – природа»; вміти виконувати аналіз предмета праці працівників різних професій, користуватися діагностичними опитувальниками, картами інтересів для самооцінки схильності до певного виду трудової діяльності та вибору типу професії.

 

 

 

 

 

 1. Вивчення нового матеріалу.
 1. Огляд класифікації професій.

Слово « професія» означає вид трудової діяльності, яка потребує певної підготовки і є джерелом існування. Це наявність знань, умінь і певних особистісних якостей, необхідних для успішного виконання  роботи, за яку отримують винагороду.

Поняття « професія» містить досить широкий спектр трудових функцій. Дуже часто виникає потреба у визначенні конкретної роботи, яку виконує людина, тобто в спеціалізації. Наприклад, спеціалізація лікар – хірург, терапевт та ін.

Класифікувати професії можна за різними ознаками ( за першою літерою назви, приналежністю до галузі господарства тощо). Але молода людина, яка стоїть перед вибором професійної діяльності, не завжди точно знає назву професії або її приналежності до певної галузі ( промисловості, сільського господарства, сфери обслуговування тощо ).  Тому найбільш зручною є класифікація, що  побудована на ознаках, обумовлених особистими якостями людини ( здібностями, станом здоров’я, особистим життєвим досвідом та ін.) При такій класифікації професії поєднують за типами ( залежно від об’єкта чи предмета праці ), класами ( залежно від мети праці ), відділами ( залежно від засобів праці), групами ( залежно від умов праці ).

 1. Типи професії.

 Залежно від об’єкта чи предмета праці, від того, із чим або з ким працює людина, усі професії поділяють на п’ять типів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Типи  професії

Назва

Предмет(об”єкти) праці

Приклади професії (фахів)

„Людина—

природа” (П)

Тваринні й рослинні організми, біологічні процеси

Зоотехнік, агроном, овочівник, лаборант, біолог

„Людина—техніка” (Т)

Технологічні об”єкти ( механізми, машини, верстати),матеріали, види енергії, об”єкти неживої природи( грунти, води, надра Землі)

Інженер-геолог, столяр, ткач, швачка-мотористка, токар, слюсар,металург, архітектор, водій, пілот, кухар, пекар, наладчик устаткування, електрозварювач, майстер з ремонту годинників

„Людина—людина”

Люди

Вихователь дитячого садка, учитель, продавець, перукар, менеджер, диригент, офіціант, лікар, медична сестра, стюардеса, екскурсовод

„Людина—знакова система”(З)

Умовні знаки, коди, цифри, мови

Перекладач, секретар-друкарка, касир, програміст, бухгалтер, кресляр, топограф, геодезист, конструктор

„Людина—художній образ”(Х)

Художній образ, способи його побудови

Різьбяр по каменю, конструктор- модельєр одягу( взуття), настроювач піаніно, артист, композитор, письменник, поет, музикант, оформлювач, візажист

 

3. Класи професії.

Цілі праці людини відрізняють багатоаспектність та різноманітність, але їх можна об”єднати за трьома напрямками:

--дізнатися;

--перетворити;

--вигадати.

                                                 Класи професій

               Назва

             Мета праці

      Приклади професій

Гностичні професії(Г)

Розпізнавати, довідатися, оцінити, перевірити, розрізнити

Контролер ВТК,санітарний лікар, нормувальник, літературний критик, слідчий, експерт

Перетворюючі професії(П)

Перетворити, перемістити, обробити, організувати

Учитель, слюсар, кравець, водій, токар, художник із розпису тканини

Дослідницькі професії(Д)

Сконструювати, дослідити, винайти, розшукати, створити

Розкрійник верху взуття, закрійник, селекціонер, конструктор, композитор.

 

 

Г) Відділи професій.

Залежно від знаряддя праці, що застосовуються під час роботи, професії  підрозділяють на відділи.

                                                              Відділи професій

                                                      

               Назва                                  

          Знаряддя  праці                                 

Приклади професій( фахів)

Професії, повязані з використанням ручної праці(Р)

Ручні й механізовані знаряддя праці

Хірург, столяр, ювелір, кресляр, шахтар, художник, гравер, письменник, медична сестра

Професії, повязані з використанням машин із ручним керуванням(М)

Верстати, машини з ручним керуванням

Токар, фрезерувальник, машиніст тепловоза, крана, тракторист, водій трамвая, тролейбуса.

Професії, повязані з використанням автоматизованих систем керування (А)

Автоматизовані системи керування, автоматичні прилади, апарати

Диспетчер енергосистеми, оператор автоматизованих ліній, сталевар, оператори хімічного, молочного, мясопереробного виробництв, друкар

Професії, повязані з функціональними засобами праці (Ф)

Жести, міміка, значеннєві й емоційні інтонації при вимові слів і фраз

Учитель, актор, тренер, співак, диригент, вихователь дитячого садка, диктор, артист цирку.

 

Д) Групи професій.

Для будь—якої людини важливими є умови, у яких вона працює чи буде працювати. Тобто існують професії, що мають певні вимоги до фізичного й психічного стану здоров’я  працівника.

                                                 Групи професій

                      Назва                                                    

              Приклади  професій(фахів)

Праця в умовах звичайного( побутового) мікроклімату(П)

Економіст, учитель, бухгалтер, перукар, продавець, артист балету чи театру

Праця з перебуванням на відкритому повітрі з різкими перепадами температури, вологості(В)

Пожежник, тракторист, будівельник, дорожній робітник, овочівник, агроном, двірник

Праця в надзвичайних( екстремальних ) умовах:під землею, водою, на значній висоті, у повітряному просторі, у гарячихцехах, цехах зі шкідливими умовами виробництва(Н)

Водолаз, шахтар, прохідник метро, сталевар, коваль, льотчик, працівники хімічних виробництв, промисловий альпініст

Праця з підвищеною моральною відповідальністю за здоров’я і життя людей, суспільні й матеріальні цінності(М)

Учитель, спортивний тренер, інкасатор, касир, міліціонер, лікар.

 

 

 

На основі вивченого матеріалу  класифікацію  професій можна падати у вигляді піраміди.

 

                                                          Г П Д                       -------------Класи професій

                                                      П В Н М                     --------------Групи професій

                                              Р  М  А  Ф                      -------------Відділи професій                       

                                             П  Т  Л  З Х                   -------------Типи професії

V.Формування вмінь та навичок.

  Практичне завдання.

Учні одержують дидактичні картки й виконують запропоновані завдання. Робота може бути організована індивідуально або в групах.

 

                                                           Картка  1        

 1. Прокласифікуй професію „вчитель”.
 2. Які вимоги до особистих якостей висуває ця професія.                                                  

 

 

 

                                                           Картка  2

 1. Прокласифікуй  професію „столяр”.
 2. Які знання та вміння необхідні для роботи за цією професією.  

 

        VI. Робота в групах.

Інформаційне повідомлення про типи професій за предметом праці. Презентація роботи.

( Учні об’єднуються у групи за спільними нахилами. Кожна група отримує інформацію про свій тип професій, опрацьовує її і презентує.)

VII. Закріплення нових знань та вмінь учнів.

Проведення  анкетування на визначення  схильності до професій різного типу.

Учням пропонується  дати однозначну відповідь(„так” або „ні”)   на  запитання анкети. За відповідь „так”  зараховується  один бал. За відповідь  „ так” на запитання, позначене у таблиці знаком „*” , зараховується два бали.

Після цього  за таблицею підраховується кількість балів. Тип професії, за яким ви набрали найбільшу кількість балів, підходить  вам.

VIII.Підсумки заняття.

Класифікація професій за наведеними ознаками є умовною. Існує безліч фахів, що поєднують у собі ознаки одного, двох або декількох типів, класів тощо. Однак завжди можна вибрати домінуючу ознаку й у такий спосіб класифікувати професію. Вибираючи майбутню  спеціальність, оцініть ступінь свого інтересу до неї, рівень здібностей, знань і  навичок, складіть уявлення про специфіку професії та можливі труднощі.

IX, Рефлексія.

 1. Що сподобалося чи не сподобалося на уроці?
 2. Чи дізналися про щось нове, цікаве?
 3. Чого навчилися?

XI.Домашнє завдання.

Підготувати повідомлення ( реферат) на тему „ Моя майбутня професія”.

XII. Прибирання  робочого місця.

                           Анкета „Пізнай себе”

 1. Легко, без внутрішньої скутості спілкуюся з незнайомими людьми.
 2. Із задоволенням і довго можу що—небудь майструвати, шити, в’язати та ін.
 3. Намагаюся надати навколишньому середовищу естетичного вигляду. Багато хто вважає , мені це вдається.
 4. Регулярно із задоволенням  доглядаю за рослинами й тваринами.
 5. Із задоволенням і довго можу що—небудь підраховувати, обчислювати або креслити.
 6. Із задоволенням проводжу час із однолітками або малятами, коли їх потрібно чимось зайняти, захопити, допомогти.
 7. Із задоволенням допомагаю дорослим доглядати за тваринами чи рослинами.
 8. Як правило, я допускаю небагато помилок у письмових роботах.

 9)Мої вироби  зазвичай викликають інтерес однолітків і дорослих.

10)На думку інших людей, у мене є здібності в певній галузі мистецтва.

11)Із задоволенням читаю літературу про рослинний і тваринний світ.

12) Беру активну участь у художній самодіяльності.

13) Із задоволенням читаю про будову та роботу різних механізмів і машин.

14) Із задоволенням і довго можу розгадувати головоломки, звязувати кросворди, складні логічні задачі, ребуси.

15) Легко улагоджую суперечки між однолітками й тими, хто молодший за мене.

16) На думку інших людей, у мене є здібності до роботи з технікою.

17) Результати моєї художньої творчості схвалюють навіть незнайомі люди.

18) Старші вважають, що в мене є здібності до роботи з біологічними обєктами ( рослинами й тваринами).

19) Зазвичай мені вдається докладно й зрозуміло для інших викладати думки   в письмовій формі.

20) Майже ніколи ні з ким не сварюся.

21) Результати моєї технічної творчості схвалюють навіть незнайомі люди.

22)Без великих зусиль запамятовую іноземні слова.

23) Мені часто трапляється допомагати незнайомим людям.

24) Довго можу займатися улюбленим заняттям ( музикою, малюванням тощо)

25) Мені подобається ставити досліди, що впливають на розвиток рослинних або тваринних  організмів.

26) Мені подобається розбиратися у будові механізмів, машин, приладів.

27) Мені, як правило, вдається переконати однолітків у доцільності того чи іншого плану.

28) Із задоволенням спостерігаю за тваринами, вивчаю рослини.

29) Із задоволенням читаю науково—популярну літературу, публіцистику.

30 Пробую свої сили в живописі, музиці тощо, намагаючись збагнути секрети цих мистецтв.

                                               Ключ до відповідей

Номери запитань анкети

           Сума балів

           Типи професій

4,7,11,18*,25*,28

 

Людина- природа

2,9*,13,16*, 21,26

 

Людина-техніка

1,6,15*,20,23*,27

 

Людина-людина

5,8,14*,19*,22,29

 

Людина-знакова система

3,10*,12,17*,24,30

 

Людина-художній образ

 

doc
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
1901
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку