20 травня о 18:00Вебінар: Формування комунікативних навичок у дітей шкільного віку

Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

Про матеріал
Тематичне оцінювання. Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції. Розробка складається з 8 варіантів та розрахована на навчальну програму профільного рівня 11 класу.
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання № 4

Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

І варіант

І рівень(кожне вірно виконане завдання по 1 б.)

1. Сукупність особин, подібних за будовою, що мають спільне походження, вільно схрещуються між собою і дають плідне потомство, називаються :

А). Популяцією; Б). Видом; В). Класом; Г). Родиною.

2. Видом називається група особин, що

А) живуть на спільній території; Б) з'явилася в результаті еволюції; В) схрещуються і дають плідне потомство; Г) створені людиною на основі відбору.

3. При географічному видоутворенні формування нового виду відбувається в результаті

А) розпаду або розширення вихідного ареалу; Б) штучного відбору

В) звуження норми реакції ознак; Г) дрейфу генів.

4. Сезонні коливання чисельності лемінгів - це

А) дрейф генів; Б) популяційні хвилі; В) рушійний відбір; Г) мутаційний процес.

ІІ рівень(кожне вірно виконане завдання по 2 бала)

5. Установіть відповідність між прикладом і формою еволюції, яку він ілюструє.

ФОРМА ЕВОЛЮЦІЇ

 

 ПРИКЛАД

1) ДивергенціяА) Г)

2) КонвергенціяБ) В) Д)

А) число горбів у одногорбого і двогорбого верблюдів

Б) ласти пінгвіна і тюленя

В) довгі задні кінцівки страуса і кенгуру

Г) забарвлення хутряного покриву зайця-біляка і зайця-русака

Д) копальні кінцівки у крота і комахи капустянки

 

6. Установіть відповідність між ознакою, що характеризує сову (сімейство совині) і критерієм виду

ОЗНАКА 

КРИТЕРІЙ ВИДУ

А) харчується мишоподібними гризунами

Б) гніздиться в змішаних лісах

В) полює вночі

Г) в кладці 26 білих яєць

Д) пташенята насиджуються самкою 30 діб

1) фізіологічнийАГД

2) екологічнийБ В

 

ІІІ рівень

7. Дайте визначення поняттям: вид, людська популяція, дивергенція.(1,5 б)

8. Визначте, про які критерії виду йде мова: Ячмінь і жито мають однакове число хромосом (14), але не схрещуються й відрізняються за зовнішнім виглядом та хімічним складом. Визначте, до одного чи до різних видів слід віднести жито та ячмінь. Якими критеріями виду при цьому потрібно керуватися? (2,5 б)

 


Тематичне оцінювання № 4

Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

ІІ варіант

І рівень(кожне вірно виконане завдання по 1 б.)

1. Для видів, що мешкають в озері, ареал обмежується цим озером, - це приклад критерію:

А). Екологічного; Б). Морфологічного В). Географічного; Г). Фізіологічного.

2. До якого критерію виду відносять область поширення північного оленя

А) екологічного; Б) генетичного; В) морфологічного; Г) географічного.

3. При екологічному видоутворенні, на відміну від географічного, новий вид виникає

А) в результаті розпаду вихідного ареалу; Б) всередині старого ареалу; В) в результаті розширення вихідного ареалу; Г) за рахунок дрейфу генів

4. Незважаючи на появу мутацій в популяції, боротьбу за існування між особинами, новий вид не може виникнути без дії

А) штучного відбору; Б) рушійного природного відбору; В) механізму саморегуляції; Г) стабілізуючого природного відбору.

ІІ рівень(кожне вірно виконане завдання по 2 бала)

5. Установіть відповідність між пристосованістю організмів до середовища проживання і еволюційним процесом, в результаті якого вона сформувалася.

 

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПРОЦЕС

 

ПРИСТОСОВАНІСТЬ

1) Дивергенція;Г

2) КонвергенціяАБВД

А) ласти кита і риючі кінцівки крота

Б) крила птаха і крила метелика

В) обтічна форма тіла дельфіна і акули

Г) різні форми дзьоба у в'юрків

Д) крила кажана і крила сови

6. Встановіть відповідність між прикладами і можливими способами видоутворення, які ілюструються даними прикладами.

ПРИКЛАДИ

СПОСОБИ ВИДОУТВОРЕННЯ

А) ранньо і пізньоквітучі популяції дзвіночка на одному лузі

Б) підвиди тигрів-Амурський і бенгальський

В) популяції форелі в озері Севан, відрізняються строками нересту

Г) види синиць, що виникли в результаті харчової спеціалізації

Д) популяції звичайної білки в Польщі і на Кавказі

1) географічнеБД

2) екологічне АВГ

 

ІІІ рівень

7. Дайте визначення поняттям: мікроеволюція, дивергенція, видоутворення.(1,5 б)

8. Визначте, про які критерії виду йде мова:Звичайна лисиця, яка живе в кількох районах, утворює кілька географічних форм, що поступово змінюють одна одну. Лисиці, які живуть у північній лісовій зоні, найбільші.Лисиці степів і напівпустель менші. Ще менші лисиці, які живуть у середньоазіатських пустелях, і найменші лисиці живуть в Афганістані, Пакистані та Індії. Чим південніше живуть лисиці, тим довші в них хвіст і вуха. Про які критерії виду йде мова? (2,5 б)

 

 

 

 

 

 

Тематичне оцінювання № 4

Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

ІІІ варіант

І рівень(кожне вірно виконане завдання по 1 б.)

1. Критерій виду, що включає в себе сукупність факторів зовнішнього середовища, складових середовища проживання виду, - це критерій

А). Екологічний; Б). Географічний; В). Морфологічний; Г). Генетичний.

2. Для визначення виду недостатньо використовувати тільки морфологічний критерій, оскільки:

А) існують види-двійники; Б) види розділені на популяції; В) види між собою схрещуються; Г) близькі види можуть займати різні ареали.

3. При екологічному видоутворенні, на відміну від географічного, новий вид виникає:

А) в результаті розпаду вихідного ареалу; Б) всередині старого ареалу; В) в результаті розширення вихідного ареалу; Г) за рахунок дрейфу генів.

4. Розширення ареалу виду, ізоляція популяцій, що входять до нього, вплив на них рушійних сил еволюції - причини

А) екологічного видоутворення; Б) географічного видоутворення;

В) біологічного регресу; Г) біоритмів у природі.

ІІ рівень(кожне вірно виконане завдання по 2 бала)

5. Встановіть відповідність між прикладом і формою еволюції, яку він ілюструє.

 

ФОРМА ЕВОЛЮЦІЇ

 

 

ПРИКЛАД

1) ДивергенціяВГ

2) КонвергенціяАБД

А) подібне розташування очей у жаби, крокодила, бегемота

Б) обтічна форма тіла синього кита і тигрової акули

В) забарвлення шерсті білого і чорного ведмедів

Г) різна форма дзьоба у галапагоських в'юрків

Д) наявність крил у кажана і птаха

6. Вкажіть послідовність процесів географічного видоутворення від першого до останнього:

1) поширення ознаки в популяції;     32415

2) поява мутацій в нових умовах життя;

3) просторова ізоляція популяцій;

4) відбір особин з корисними змінами;

5) утворення нового виду.

 

ІІІ рівень

 

7. Дайте визначення поняттям: еврибіонти, екологічна валентність видів, генетичний критерій виду.(1,5 б)

8. Визначте, про які критерії виду йде мова: Малярійний комар зустрічається й у тих районах Європи, де випадки захворювання малярією не зареєстровані. В одних місцях він живиться кров’ю людини, а в інших -тільки кров’ю свійських тварин; в одних районах він розмножується в солонуватій воді,а в інших -тільки в прісній. Зовні ці форми майже не відрізняються, відмінності стосуються особливостей структури яйця, числа й розгалуженості щетинок у личинок. Про один чи про різні види йде мова в цьому уривку?Аргументуйте свою відповідь. (2,5 б)

Тематичне оцінювання № 4

Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

ІV варіант(кожне вірно виконане завдання по 1 б.)

І рівень

1. Подібність зовнішньої та внутрішньої будови особин одного виду.

А) генетичний критерій; Б) морфологічний критерій; В) екологічний критерій; Г) географічний критерій

2. Критерій, в основі якого лежить подібність процесів життєдіяльності у особин виду, називають:

А) фізіологічним; Б) генетичним; В) морфологічним; Г) біохімічним.

3. Поділ популяцій одного виду за термінами розмноження може призвести до

А) популяційних хвиль; Б) конвергенції ознак; В) посилення міжвидової боротьби; Г) екологічного видоутворення

4. Географічне видоутворення, на відміну від екологічного, пов'язане з

А) просторовою ізоляцією популяцій; Б) сезонною ізоляцією популяцій; В) міжвидовою гібридизацією;Г) генними і геномними мутаціями.

ІІ рівень(кожне вірно виконане завдання по 2 бала)

5. Установіть відповідність між прикладом і формою еволюції, яку він ілюструє.

 

ФОРМА ЕВОЛЮЦІЇ

 

 

ПРИКЛАД

1) Дивергенція ВГ

2) Конвергенція АБ

А) розвиток зябрового дихання у риб і раків

Б) обтічна форма тіла у риб і китів;

В) забарвлення шерсті у сірого і чорного щурів

Г) різна форма дзьобу у звичайної і чубатої синиць

 

 

6. Вкажіть послідовність процесів географічного видоутворення від останнього до першого:

1) поширення ознаки в популяції; 32415

2) поява мутацій в нових умовах життя;

3) просторова ізоляція популяцій;

4) відбір особин з корисними змінами;

5) утворення нового виду.

ІІІ рівень

 

7. Дайте визначення поняттям: стенобіонти, морфологічний критерій виду, рушійний добір.(1,5 б)

8.Визначте, про які критерії виду йде мова: Відомо, що назва «чорний пацюк» приховує два види-двійники: пацюка із 38 та із 42 хромосомами. Вони не схрещуються між собою. За яким критерієм відрізняються ці тварини? Відповідь аргументуйте. (2,5 б)


Тематичне оцінювання № 4

Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

V варіант

І рівень(кожне вірно виконане завдання по 1 б.)

1. Певний набір і форма хромосом у особин одного виду.

А) біохімічний критерій; Б) морфологічний критерій; В) генетичний критерій; Г) фізіологічний.

2. Відносність географічного критерію виду полягає в тому, що

А) ареали різних видів збігаються; Б) набори хромосом у різних видів однакові; В) самці і самки одного виду розрізняються зовні; Г) різні види мешкають в подібних умовах.

3. В екологічному видоутворенні велику роль відіграє

А) прояв модифікаційної мінливості окремої ознаки; Б) різноманіття умов проживання в межах вихідного ареалу; В) виникнення географічних бар'єрів між популяціями; Г) застосування різних методів селекції.

4. Якому критерію виду відповідає такий опис: велика синиця живе в кронах дерев, харчується великими комахами і їх личинками?

А) географічному; Б) екологічному; В) морфологічному; Г) генетичному.

ІІ рівень(кожне вірно виконане завдання по 2 бала)

5. Установіть відповідність між прикладом і способом видоутворення, який цей приклад ілюструє.

Способи видоутворення

 

Приклади

1) географічне       в б

2) Екологічне     дг а

А) проживання двох популяцій звичайного окуня в прибережній зоні і на великій глибині озера;

Б) проживання різних популяцій чорного дрозда в глухих лісах і поблизу житла людини;

В) розпад ареалу конвалії травневої на ізольовані ділянки в зв'язку з заледенінням;

Г) утворення різних видів синиць на основі харчової спеціалізації;

Д) формування виду модрини даурської у результаті розширення ареалу модрини сибірської на схід.

6. Вкажіть правильну послідовність етапів географічного видоутворення від першого до останнього.

1)поширення ознаки в популяції;

2)поява мутацій;

3) ізоляція популяцій;

4) збереження в результаті боротьби за існування, природного відбору особин з корисними змінами            3241

ІІІ рівень

7. Дайте визначення поняттям: стенофаги, алопатричний тип видоутворення, стабілізуючий добір.(1,5 б)

8. Знайдіть помилки в даному тексті. Укажіть номери речень, в яких вони зроблені, виправте їх.(2,5 б)

1. Популяція представляє собою сукупність особин різних видів, що тривалий час населяють спільну територію. 2. Популяції одного і того ж виду відносно ізольовані один від одного. 3. Популяція є структурною одиницею виду. 4. Популяція є рушійною силою еволюції. 5. Личинки комарів, що живуть в дрібній калюжі, представляють собою популяцію.

 

Тематичне оцінювання № 4

Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

VІ варіант

І рівень(кожне вірно виконане завдання по 1 б.)

1. Подібність всіх процесів життєдіяльності у особин одного виду.

А) біохімічний критерій; Б) генетичний критерій; В) морфологічний критерій; Г) фізіологічний.

2. Генетичному критерію виду відповідає твердження:

А) оперення самки і самця качки крякви різне; Б) нерест популяцій форелі відбувається в різний час; В) жовтець їдкий і жовтець повзучий мають різні ареали; Г) види-двійники малярійного комара мають різні каріотипи.

3. Прикладом географічного видоутворення може слугувати формування видів

А) в'юрків, що мешкають на Галапагоських островах; Б) окунів, що мешкають на різній глибині водоймища; В) синиць, що харчуються різними кормами на загальній території; Г) горобців, що мешкають в різних районах міста.

4. Процес розходження ознак організмів, що виникають від загального предка, в ході пристосування до різних умов проживання - це

А) Ідіоадаптація; Б) Конвергенція; В) Дивергенція; Г) Загальна дегенерація.

ІІ рівень(кожне вірно виконане завдання по 2 бала)

5. Встановіть відповідність між прикладами природного відбору і формами відбору.

ПРИКЛАД

 

 ФОРМА ВІДБОРУ

 

 

А) поява риючих кінцівок у крота;

Б) обмеження високої плодючості у птахів;

В) «індустріальний меланізм» у метеликів;

Г) виникнення бактерій, стійких до антибіотиків;

Д) збереження новонароджених з середньою масою тіла.

1) рушійний а в г

2) стабілізуючий б д

6. Вкажіть правильну послідовність етапів географічного видоутворення від останнього до першого.

1)поширення ознаки в популяції;

2)поява мутацій;

3) ізоляція популяцій;

4) збереження в результаті боротьби за існування, природного відбору особин з корисними змінами. 3241

ІІІ рівень

7. Дайте визначення поняттям: еврифаги, стенотерми, фізіологічний критерій виду.(1,5 б)

8. Знайдіть помилки в даному тексті. Укажіть номери речень, в яких вони зроблені, виправте їх.(2,5 б)

Популяція являє собою сукупність особин різних видів,що вільно схрещуються та тривалий час населяють загальну територію. 2. Основними характеристиками популяцій є чисельність, щільність, вікова, статева та просторові структури. 3. Популяція є структурною одиницею живої природи. 4. Сукупність всіх генів популяції називається її генофондом. 5. Чисельність популяцій завжди стабільна. 6. Популяції одного виду генетично неоднорідні, тобто, володіють різними генофондами.

 

 

 


Тематичне оцінювання № 4

Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

VIІ варіант

І рівень(кожне вірно виконане завдання по 1 б.)

1. Подібність будови молекул білків особин одного виду.

А) морфологічний критерій; Б) біохімічний критерій; В) генетичний критерій; Г) екологічний критерій.

2. Вид - сукупність особин, що

А) мають подібний набір хромосом; Б) мають здатність утворювати харчові зв'язки між собою; В) знаходяться в різних екосистемах; Г) створені людиною на основі відбору.

3. Мікроевоюція починається в:

А) популяціях; Б) відділах; В) родинах; Г) видах.

4. Подібність будови у систематично далеких груп організмів - це

А) Ідіоадаптація; Б) Конвергенція; В) Дивергенція; Г) Загальна дегенерація.

ІІ рівень(кожне вірно виконане завдання по 2 бала)

5. Встановіть відповідність між характеристикою тварин і критерієм виду, до якого її відносять.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

КРИТЕРІЙ ВИДУ

А) проживання в будівлях людини

Б) забарвлення покривів тіла

В) розселення по берегах річок

Г) харчування різноманітною їжею

Д) наявність кінцівок риючого типу

Е) розвиток сліпої кишки

1) екологічний; а в г

2) морфологічний б д е

6. Встановіть послідовність дії рушійних сил еволюції.

1) боротьба за існування;

2) розмноження особин з корисними змінами;

3) поява в популяції різноманітних спадкових змін;

4) збереження переважно особин з корисними в даних умовах середовища спадковими змінами;

5) формування пристосованості до середовища існування. 13425

ІІІ рівень

7. Дайте визначення поняттям: евритерми, історичний критерій виду, монофаги.(1,5 б)

8. Дайте розгорнуту відповідь на питання.(2,5 б)

У чому полягають еволюційні наслідки ізоляції в невеликій популяції?

 

 

 


Тематичне оцінювання № 4

Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

VIIІ варіант

І рівень(кожне вірно виконане завдання по 1 б.)

1. Існування особин одного виду в подібних умовах.

А) морфологічний критерій; Б) біохімічний критерій; В) географічний критерій; Г) екологічний критерій.

2. Знайдіть назву критерію виду в зазначеному переліку

А) цитологічний; Б) гібридологічний; В) генетичний; Г) популяційний.

3. Мікроеволюція це еволюційні процеси, що призводять до утворення:

А) родин; Б) видів; В) популяцій; Г) відділів.

4. Утворення нових видів в природі відбувається в результаті:

А) вікових змін особин; Б) сезонних змін; В) природоохоронної діяльності людини; Г) взаємодії рушійних сил еволюції.

ІІ рівень(кожне вірно виконане завдання по 2 бала)

5. Встановіть відповідність  між прикладом дії природного відбору і його формою.

 

ПРИКЛАД ВІДБОРУ

ФОРМА ВІДБОРУ

А) З'являються бактерії, стійкі до дії антибіотиків.

Б) Скорочується число рослин клена з короткими і  дуже довгими крилами у плодів.

В) На тлі закопчених дерев збільшується кількість темних метеликів

Г) З похолоданням клімату поступово виникають тварини з густим вовняним покривом.

Д) Будова очей приматів не змінюється на протязі тисячі років.

1) рушійний відбір а в г

2) стабілізуючий відбір  б д

6. Встановіть послідовність етапів зміни забарвлення крил у метелика березового п'ядуна в процесі еволюції.

1) збереження темних метеликів в результаті відбору;

2) зміна забарвлення стовбурів беріз внаслідок забруднення навколишнього середовища;

3) розмноження темних метеликів, збереження в ряді поколінь темних особин;

4) знищення світлих метеликів птахами;

5) зміна через деякий час забарвлення особин в популяції зі світлою на темну.  2453

ІІІ рівень

7. Дайте визначення поняттям: поліфаги, стенобіонти, біохімічний критерій виду.(1,5 б)

8. Знайдіть помилки в даному тексті. Укажіть номери речень, в яких вони зроблені, виправте їх.(2,5 б)

Популяція являє собою сукупність особин різних видів,що вільно схрещуються та тривалий час населяють загальну територію. 2. Основними характеристиками популяцій є чисельність, щільність, вікова, статева та просторові структури. 3. Популяція є структурною одиницею живої природи. 4. Сукупність всіх генів популяції називається її генофондом. 5. Чисельність популяцій завжди стабільна. 6. Популяції одного виду генетично неоднорідні, тобто, володіють різними генофондами.