Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

Про матеріал
Тематичне оцінювання. Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції. Розробка складається з 8 варіантів та розрахована на навчальну програму профільного рівня 11 класу.
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання № 4

Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

І варіант

І рівень(кожне вірно виконане завдання по 1 б.)

1. Сукупність особин, подібних за будовою, що мають спільне походження, вільно схрещуються між собою і дають плідне потомство, називаються :

А). Популяцією; Б). Видом; В). Класом; Г). Родиною.

2. Видом називається група особин, що

А) живуть на спільній території; Б) з'явилася в результаті еволюції; В) схрещуються і дають плідне потомство; Г) створені людиною на основі відбору.

3. При географічному видоутворенні формування нового виду відбувається в результаті

А) розпаду або розширення вихідного ареалу; Б) штучного відбору

В) звуження норми реакції ознак; Г) дрейфу генів.

4. Сезонні коливання чисельності лемінгів - це

А) дрейф генів; Б) популяційні хвилі; В) рушійний відбір; Г) мутаційний процес.

ІІ рівень(кожне вірно виконане завдання по 2 бала)

5. Установіть відповідність між прикладом і формою еволюції, яку він ілюструє.

ФОРМА ЕВОЛЮЦІЇ

 

 ПРИКЛАД

1) ДивергенціяА) Г)

2) КонвергенціяБ) В) Д)

А) число горбів у одногорбого і двогорбого верблюдів

Б) ласти пінгвіна і тюленя

В) довгі задні кінцівки страуса і кенгуру

Г) забарвлення хутряного покриву зайця-біляка і зайця-русака

Д) копальні кінцівки у крота і комахи капустянки

 

6. Установіть відповідність між ознакою, що характеризує сову (сімейство совині) і критерієм виду

ОЗНАКА 

КРИТЕРІЙ ВИДУ

А) харчується мишоподібними гризунами

Б) гніздиться в змішаних лісах

В) полює вночі

Г) в кладці 26 білих яєць

Д) пташенята насиджуються самкою 30 діб

1) фізіологічнийАГД

2) екологічнийБ В

 

ІІІ рівень

7. Дайте визначення поняттям: вид, людська популяція, дивергенція.(1,5 б)

8. Визначте, про які критерії виду йде мова: Ячмінь і жито мають однакове число хромосом (14), але не схрещуються й відрізняються за зовнішнім виглядом та хімічним складом. Визначте, до одного чи до різних видів слід віднести жито та ячмінь. Якими критеріями виду при цьому потрібно керуватися? (2,5 б)

 


Тематичне оцінювання № 4

Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

ІІ варіант

І рівень(кожне вірно виконане завдання по 1 б.)

1. Для видів, що мешкають в озері, ареал обмежується цим озером, - це приклад критерію:

А). Екологічного; Б). Морфологічного В). Географічного; Г). Фізіологічного.

2. До якого критерію виду відносять область поширення північного оленя

А) екологічного; Б) генетичного; В) морфологічного; Г) географічного.

3. При екологічному видоутворенні, на відміну від географічного, новий вид виникає

А) в результаті розпаду вихідного ареалу; Б) всередині старого ареалу; В) в результаті розширення вихідного ареалу; Г) за рахунок дрейфу генів

4. Незважаючи на появу мутацій в популяції, боротьбу за існування між особинами, новий вид не може виникнути без дії

А) штучного відбору; Б) рушійного природного відбору; В) механізму саморегуляції; Г) стабілізуючого природного відбору.

ІІ рівень(кожне вірно виконане завдання по 2 бала)

5. Установіть відповідність між пристосованістю організмів до середовища проживання і еволюційним процесом, в результаті якого вона сформувалася.

 

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПРОЦЕС

 

ПРИСТОСОВАНІСТЬ

1) Дивергенція;Г

2) КонвергенціяАБВД

А) ласти кита і риючі кінцівки крота

Б) крила птаха і крила метелика

В) обтічна форма тіла дельфіна і акули

Г) різні форми дзьоба у в'юрків

Д) крила кажана і крила сови

6. Встановіть відповідність між прикладами і можливими способами видоутворення, які ілюструються даними прикладами.

ПРИКЛАДИ

СПОСОБИ ВИДОУТВОРЕННЯ

А) ранньо і пізньоквітучі популяції дзвіночка на одному лузі

Б) підвиди тигрів-Амурський і бенгальський

В) популяції форелі в озері Севан, відрізняються строками нересту

Г) види синиць, що виникли в результаті харчової спеціалізації

Д) популяції звичайної білки в Польщі і на Кавказі

1) географічнеБД

2) екологічне АВГ

 

ІІІ рівень

7. Дайте визначення поняттям: мікроеволюція, дивергенція, видоутворення.(1,5 б)

8. Визначте, про які критерії виду йде мова:Звичайна лисиця, яка живе в кількох районах, утворює кілька географічних форм, що поступово змінюють одна одну. Лисиці, які живуть у північній лісовій зоні, найбільші.Лисиці степів і напівпустель менші. Ще менші лисиці, які живуть у середньоазіатських пустелях, і найменші лисиці живуть в Афганістані, Пакистані та Індії. Чим південніше живуть лисиці, тим довші в них хвіст і вуха. Про які критерії виду йде мова? (2,5 б)

 

 

 

 

 

 

Тематичне оцінювання № 4

Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

ІІІ варіант

І рівень(кожне вірно виконане завдання по 1 б.)

1. Критерій виду, що включає в себе сукупність факторів зовнішнього середовища, складових середовища проживання виду, - це критерій

А). Екологічний; Б). Географічний; В). Морфологічний; Г). Генетичний.

2. Для визначення виду недостатньо використовувати тільки морфологічний критерій, оскільки:

А) існують види-двійники; Б) види розділені на популяції; В) види між собою схрещуються; Г) близькі види можуть займати різні ареали.

3. При екологічному видоутворенні, на відміну від географічного, новий вид виникає:

А) в результаті розпаду вихідного ареалу; Б) всередині старого ареалу; В) в результаті розширення вихідного ареалу; Г) за рахунок дрейфу генів.

4. Розширення ареалу виду, ізоляція популяцій, що входять до нього, вплив на них рушійних сил еволюції - причини

А) екологічного видоутворення; Б) географічного видоутворення;

В) біологічного регресу; Г) біоритмів у природі.

ІІ рівень(кожне вірно виконане завдання по 2 бала)

5. Встановіть відповідність між прикладом і формою еволюції, яку він ілюструє.

 

ФОРМА ЕВОЛЮЦІЇ

 

 

ПРИКЛАД

1) ДивергенціяВГ

2) КонвергенціяАБД

А) подібне розташування очей у жаби, крокодила, бегемота

Б) обтічна форма тіла синього кита і тигрової акули

В) забарвлення шерсті білого і чорного ведмедів

Г) різна форма дзьоба у галапагоських в'юрків

Д) наявність крил у кажана і птаха

6. Вкажіть послідовність процесів географічного видоутворення від першого до останнього:

1) поширення ознаки в популяції;     32415

2) поява мутацій в нових умовах життя;

3) просторова ізоляція популяцій;

4) відбір особин з корисними змінами;

5) утворення нового виду.

 

ІІІ рівень

 

7. Дайте визначення поняттям: еврибіонти, екологічна валентність видів, генетичний критерій виду.(1,5 б)

8. Визначте, про які критерії виду йде мова: Малярійний комар зустрічається й у тих районах Європи, де випадки захворювання малярією не зареєстровані. В одних місцях він живиться кров’ю людини, а в інших -тільки кров’ю свійських тварин; в одних районах він розмножується в солонуватій воді,а в інших -тільки в прісній. Зовні ці форми майже не відрізняються, відмінності стосуються особливостей структури яйця, числа й розгалуженості щетинок у личинок. Про один чи про різні види йде мова в цьому уривку?Аргументуйте свою відповідь. (2,5 б)

Тематичне оцінювання № 4

Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

ІV варіант(кожне вірно виконане завдання по 1 б.)

І рівень

1. Подібність зовнішньої та внутрішньої будови особин одного виду.

А) генетичний критерій; Б) морфологічний критерій; В) екологічний критерій; Г) географічний критерій

2. Критерій, в основі якого лежить подібність процесів життєдіяльності у особин виду, називають:

А) фізіологічним; Б) генетичним; В) морфологічним; Г) біохімічним.

3. Поділ популяцій одного виду за термінами розмноження може призвести до

А) популяційних хвиль; Б) конвергенції ознак; В) посилення міжвидової боротьби; Г) екологічного видоутворення

4. Географічне видоутворення, на відміну від екологічного, пов'язане з

А) просторовою ізоляцією популяцій; Б) сезонною ізоляцією популяцій; В) міжвидовою гібридизацією;Г) генними і геномними мутаціями.

ІІ рівень(кожне вірно виконане завдання по 2 бала)

5. Установіть відповідність між прикладом і формою еволюції, яку він ілюструє.

 

ФОРМА ЕВОЛЮЦІЇ

 

 

ПРИКЛАД

1) Дивергенція ВГ

2) Конвергенція АБ

А) розвиток зябрового дихання у риб і раків

Б) обтічна форма тіла у риб і китів;

В) забарвлення шерсті у сірого і чорного щурів

Г) різна форма дзьобу у звичайної і чубатої синиць

 

 

6. Вкажіть послідовність процесів географічного видоутворення від останнього до першого:

1) поширення ознаки в популяції; 32415

2) поява мутацій в нових умовах життя;

3) просторова ізоляція популяцій;

4) відбір особин з корисними змінами;

5) утворення нового виду.

ІІІ рівень

 

7. Дайте визначення поняттям: стенобіонти, морфологічний критерій виду, рушійний добір.(1,5 б)

8.Визначте, про які критерії виду йде мова: Відомо, що назва «чорний пацюк» приховує два види-двійники: пацюка із 38 та із 42 хромосомами. Вони не схрещуються між собою. За яким критерієм відрізняються ці тварини? Відповідь аргументуйте. (2,5 б)


Тематичне оцінювання № 4

Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

V варіант

І рівень(кожне вірно виконане завдання по 1 б.)

1. Певний набір і форма хромосом у особин одного виду.

А) біохімічний критерій; Б) морфологічний критерій; В) генетичний критерій; Г) фізіологічний.

2. Відносність географічного критерію виду полягає в тому, що

А) ареали різних видів збігаються; Б) набори хромосом у різних видів однакові; В) самці і самки одного виду розрізняються зовні; Г) різні види мешкають в подібних умовах.

3. В екологічному видоутворенні велику роль відіграє

А) прояв модифікаційної мінливості окремої ознаки; Б) різноманіття умов проживання в межах вихідного ареалу; В) виникнення географічних бар'єрів між популяціями; Г) застосування різних методів селекції.

4. Якому критерію виду відповідає такий опис: велика синиця живе в кронах дерев, харчується великими комахами і їх личинками?

А) географічному; Б) екологічному; В) морфологічному; Г) генетичному.

ІІ рівень(кожне вірно виконане завдання по 2 бала)

5. Установіть відповідність між прикладом і способом видоутворення, який цей приклад ілюструє.

Способи видоутворення

 

Приклади

1) географічне       в б

2) Екологічне     дг а

А) проживання двох популяцій звичайного окуня в прибережній зоні і на великій глибині озера;

Б) проживання різних популяцій чорного дрозда в глухих лісах і поблизу житла людини;

В) розпад ареалу конвалії травневої на ізольовані ділянки в зв'язку з заледенінням;

Г) утворення різних видів синиць на основі харчової спеціалізації;

Д) формування виду модрини даурської у результаті розширення ареалу модрини сибірської на схід.

6. Вкажіть правильну послідовність етапів географічного видоутворення від першого до останнього.

1)поширення ознаки в популяції;

2)поява мутацій;

3) ізоляція популяцій;

4) збереження в результаті боротьби за існування, природного відбору особин з корисними змінами            3241

ІІІ рівень

7. Дайте визначення поняттям: стенофаги, алопатричний тип видоутворення, стабілізуючий добір.(1,5 б)

8. Знайдіть помилки в даному тексті. Укажіть номери речень, в яких вони зроблені, виправте їх.(2,5 б)

1. Популяція представляє собою сукупність особин різних видів, що тривалий час населяють спільну територію. 2. Популяції одного і того ж виду відносно ізольовані один від одного. 3. Популяція є структурною одиницею виду. 4. Популяція є рушійною силою еволюції. 5. Личинки комарів, що живуть в дрібній калюжі, представляють собою популяцію.

 

Тематичне оцінювання № 4

Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

VІ варіант

І рівень(кожне вірно виконане завдання по 1 б.)

1. Подібність всіх процесів життєдіяльності у особин одного виду.

А) біохімічний критерій; Б) генетичний критерій; В) морфологічний критерій; Г) фізіологічний.

2. Генетичному критерію виду відповідає твердження:

А) оперення самки і самця качки крякви різне; Б) нерест популяцій форелі відбувається в різний час; В) жовтець їдкий і жовтець повзучий мають різні ареали; Г) види-двійники малярійного комара мають різні каріотипи.

3. Прикладом географічного видоутворення може слугувати формування видів

А) в'юрків, що мешкають на Галапагоських островах; Б) окунів, що мешкають на різній глибині водоймища; В) синиць, що харчуються різними кормами на загальній території; Г) горобців, що мешкають в різних районах міста.

4. Процес розходження ознак організмів, що виникають від загального предка, в ході пристосування до різних умов проживання - це

А) Ідіоадаптація; Б) Конвергенція; В) Дивергенція; Г) Загальна дегенерація.

ІІ рівень(кожне вірно виконане завдання по 2 бала)

5. Встановіть відповідність між прикладами природного відбору і формами відбору.

ПРИКЛАД

 

 ФОРМА ВІДБОРУ

 

 

А) поява риючих кінцівок у крота;

Б) обмеження високої плодючості у птахів;

В) «індустріальний меланізм» у метеликів;

Г) виникнення бактерій, стійких до антибіотиків;

Д) збереження новонароджених з середньою масою тіла.

1) рушійний а в г

2) стабілізуючий б д

6. Вкажіть правильну послідовність етапів географічного видоутворення від останнього до першого.

1)поширення ознаки в популяції;

2)поява мутацій;

3) ізоляція популяцій;

4) збереження в результаті боротьби за існування, природного відбору особин з корисними змінами. 3241

ІІІ рівень

7. Дайте визначення поняттям: еврифаги, стенотерми, фізіологічний критерій виду.(1,5 б)

8. Знайдіть помилки в даному тексті. Укажіть номери речень, в яких вони зроблені, виправте їх.(2,5 б)

Популяція являє собою сукупність особин різних видів,що вільно схрещуються та тривалий час населяють загальну територію. 2. Основними характеристиками популяцій є чисельність, щільність, вікова, статева та просторові структури. 3. Популяція є структурною одиницею живої природи. 4. Сукупність всіх генів популяції називається її генофондом. 5. Чисельність популяцій завжди стабільна. 6. Популяції одного виду генетично неоднорідні, тобто, володіють різними генофондами.

 

 

 


Тематичне оцінювання № 4

Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

VIІ варіант

І рівень(кожне вірно виконане завдання по 1 б.)

1. Подібність будови молекул білків особин одного виду.

А) морфологічний критерій; Б) біохімічний критерій; В) генетичний критерій; Г) екологічний критерій.

2. Вид - сукупність особин, що

А) мають подібний набір хромосом; Б) мають здатність утворювати харчові зв'язки між собою; В) знаходяться в різних екосистемах; Г) створені людиною на основі відбору.

3. Мікроевоюція починається в:

А) популяціях; Б) відділах; В) родинах; Г) видах.

4. Подібність будови у систематично далеких груп організмів - це

А) Ідіоадаптація; Б) Конвергенція; В) Дивергенція; Г) Загальна дегенерація.

ІІ рівень(кожне вірно виконане завдання по 2 бала)

5. Встановіть відповідність між характеристикою тварин і критерієм виду, до якого її відносять.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

КРИТЕРІЙ ВИДУ

А) проживання в будівлях людини

Б) забарвлення покривів тіла

В) розселення по берегах річок

Г) харчування різноманітною їжею

Д) наявність кінцівок риючого типу

Е) розвиток сліпої кишки

1) екологічний; а в г

2) морфологічний б д е

6. Встановіть послідовність дії рушійних сил еволюції.

1) боротьба за існування;

2) розмноження особин з корисними змінами;

3) поява в популяції різноманітних спадкових змін;

4) збереження переважно особин з корисними в даних умовах середовища спадковими змінами;

5) формування пристосованості до середовища існування. 13425

ІІІ рівень

7. Дайте визначення поняттям: евритерми, історичний критерій виду, монофаги.(1,5 б)

8. Дайте розгорнуту відповідь на питання.(2,5 б)

У чому полягають еволюційні наслідки ізоляції в невеликій популяції?

 

 

 


Тематичне оцінювання № 4

Тема: Популяція – форма існування виду, компонент екосистеми й одиниця еволюції.

VIIІ варіант

І рівень(кожне вірно виконане завдання по 1 б.)

1. Існування особин одного виду в подібних умовах.

А) морфологічний критерій; Б) біохімічний критерій; В) географічний критерій; Г) екологічний критерій.

2. Знайдіть назву критерію виду в зазначеному переліку

А) цитологічний; Б) гібридологічний; В) генетичний; Г) популяційний.

3. Мікроеволюція це еволюційні процеси, що призводять до утворення:

А) родин; Б) видів; В) популяцій; Г) відділів.

4. Утворення нових видів в природі відбувається в результаті:

А) вікових змін особин; Б) сезонних змін; В) природоохоронної діяльності людини; Г) взаємодії рушійних сил еволюції.

ІІ рівень(кожне вірно виконане завдання по 2 бала)

5. Встановіть відповідність  між прикладом дії природного відбору і його формою.

 

ПРИКЛАД ВІДБОРУ

ФОРМА ВІДБОРУ

А) З'являються бактерії, стійкі до дії антибіотиків.

Б) Скорочується число рослин клена з короткими і  дуже довгими крилами у плодів.

В) На тлі закопчених дерев збільшується кількість темних метеликів

Г) З похолоданням клімату поступово виникають тварини з густим вовняним покривом.

Д) Будова очей приматів не змінюється на протязі тисячі років.

1) рушійний відбір а в г

2) стабілізуючий відбір  б д

6. Встановіть послідовність етапів зміни забарвлення крил у метелика березового п'ядуна в процесі еволюції.

1) збереження темних метеликів в результаті відбору;

2) зміна забарвлення стовбурів беріз внаслідок забруднення навколишнього середовища;

3) розмноження темних метеликів, збереження в ряді поколінь темних особин;

4) знищення світлих метеликів птахами;

5) зміна через деякий час забарвлення особин в популяції зі світлою на темну.  2453

ІІІ рівень

7. Дайте визначення поняттям: поліфаги, стенобіонти, біохімічний критерій виду.(1,5 б)

8. Знайдіть помилки в даному тексті. Укажіть номери речень, в яких вони зроблені, виправте їх.(2,5 б)

Популяція являє собою сукупність особин різних видів,що вільно схрещуються та тривалий час населяють загальну територію. 2. Основними характеристиками популяцій є чисельність, щільність, вікова, статева та просторові структури. 3. Популяція є структурною одиницею живої природи. 4. Сукупність всіх генів популяції називається її генофондом. 5. Чисельність популяцій завжди стабільна. 6. Популяції одного виду генетично неоднорідні, тобто, володіють різними генофондами.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Потапова Галина Іванівна
  Дякую. Дуже корисна розробка. Успіхів Вам і творчої наснаги!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
15 травня 2019
Переглядів
977
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку