Пошук, упорядкування та фільтрування даних. Використання запитів. Форми. Звіти.

Про матеріал
Навчальна мета: Засвоїти відомості про роботу з БД і СУБД Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами Виховна мета: Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал.
Перегляд файлу

Урок 17-21

 

Тема: Пошук, упорядкування та фільтрування даних. Використання запитів. Форми. Звіти.

 

Навчальна мета: Засвоїти відомості про роботу з БД і СУБД

 

Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами

 

Виховна мета: Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал.

 

Тип уроку:  Урок вивчення нового матеріалу (лекція)

 

Структура уроку

  1. Організаційний момент
  2. Етап орієнтації
  3. Етап проектування
  4. Етап навчальної діяльності
  5. Робота за ПК
  6. Контрольно-оцінювальний етап
  7. Домашнє завдання                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Хід уроку

І. Організаційний момент

Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Пошук, упорядкування та фільтрування даних. Використання запитів. Форми. Звіти.».

 

II. Етап орієнтації

Мета сьогоднішнього уроку якомога найкраще познайомитися з програмами для роботи з БД і навчитися працювати в СУБД

 

III. Етап проектування

План уроку.

  1. Пошук, упорядкування та фільтрування даних.
  2. Форми. Звіти.

 

ІV. Етап навчальної діяльності

Пошук, упорядкування та фільтрування даних.

Прикладом роботи з даними однієї таблиці є фільтри, але на практиці часто виникає необхідність обробки даних зв'язаних таблиць. За допомогою запитів фільтрують дані кількох зв'язаних об'єктів, які відповідають певним умовам, для подальшої роботи з ними.

Один з цікавих засобів роботи з формами в Microsoft Access – можливість подальшого відбору інформації , яка виводиться в формі, без створення нового запиту. Це можна виконати за допомогою фільтра, який задається під час роботи з формою. Якщо застосувати фільтр, то на екран будуть виведені тільки ті дані, які задовольняють задані умови. Фільтр можна застосовувати тільки до записів основної форми, але не підлеглої.

Щоб визначити новий фільтр потрібно натиснути на кнопку

Изменить фильтр на панелі інструментів чи виконати команду ЗАПИСИ – ИЗМЕНИТЬ ФИЛЬТР. Access відкриє вікно ФИЛЬТР.

Вікно фільтра схоже на вікно запиту. В верхній частині вікна розміщений список полів базової таблиці ТИПЫ. Цим списком можна користуватись щоб вибрати назви полів для їх розміщення в бланку QBE. Умови відбору також можна ввести, як і для запиту. Крім того, можна виконати сортування зі збільшенням чи зі зменшенням по вибраних полях.

Коли фільтр визначений, потрібно закрити вікно ФИЛЬТР. Для застосування фільтра необхідно виконати команду ЗАПИСИ – ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТР або натиснути на кнопку Применить фильтр на панелі інструментів.

Щоб відключити фільтр потрібно натиснути кнопку Показать все записи на панелі інструментів або вибрати команду ЗАПИСИ – ПОКАЗАТЬ ВСЕ ЗАПИСИ.

Якщо один і той же фільтр приходиться часто застосовувати, його можна зберегти як запит і дати йому ім’я. Для цього необхідно спочатку створити відповідний фільтр, потім виконати команду ФАЙЛ-СОХРАНИТЬ КАК ЗАПРОС і вивести для цього запиту ім’я. Можна також завантажити існуючий запит і використати його як фільтр. У відкритому вікні фільтра потрібно виконати команду ФАЙЛ-ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ЗАПРОСА. Access виведе список доступних запитів

 

Форми. Звіти.

Запит (Запрос)- об'єкт, який вибирає дані з таб­лиці за певним критерієм (умовою).

За допомо­гою запиту можна вибрати, змінити або згрупу­вати певні дані, що містяться в одній або декіль­кох таблицях. Відповідь на запит також має вигляд таблиці і називається динамічним набо­ром записів. Якщо користувач змінює дані дина­мічного набору, то це відразу ж позначається на вмісті таблиці основної.

Перед створенням запиту з'ясовують такі питання: за якими полями фільтруватимуться дані, які значення необхідно знайти в БД, у які поля необхідно записати знайдені записи.

Для створення запиту існує спеціальна мова SQL. Основою створення нового запиту можуть бути таблиці та наявні запити. Коли викликають команду створення запиту, СУБД пропонує бланк, який необхідно заповнити відповідно до поставлених запитань щодо роботи з записами БД. Дані бланку обробляють автоматично. Результатом є новий об'єкт БД — запит у вигляді таблиці з відібраними даними та результатом обробки цих даних.

Дані, отримані у результаті запиту, не зберігаються, користувач не може змінити дані у вікні результату запиту

СУБД Access передбачає такі види запитів:

а) запит-вибір (або простий запит);

б) запит-дія

в) параметричний запит;

г) перехресний запит.

Для створення запиту передусім необхідно відкрити свою базу даних.

1.Створення запиту до бази починається з відкриття вкладки “Запросы” діалогового вікна “База данных” і натиснення лівої клавіші миші на кнопці “Создать”.

2.У діалоговому вікні “Новый запрос” задають ручний режим створення запиту вибором пункту “Конструктор”.

3.Створення запиту в режимі “Конструктора” починають із вибору тих таблиць бази, на яких буде заснований запит.

4.Вибір таблиць виконують у діалоговому вікні “Добавление таблицы”. У ньому відображаються всі таблиці, наявні в базі.

5.Обрані таблиці заносять у верхню половину бланка “запиту за зразком” натисненням лівої клавіші миші на кнопці “Добавить”.

6.У вікні “Добавление таблицы” зверніть увагу на наявність трьох вкладок: “Таблицы”, “Запросы”, “Запросы и таблицы”. Вони говорять про те, що запит не обов'язково створювати тільки на основі таблиць. Якщо раніше вже був створений запит, то новий запит може основуватись і на ньому.

Бланк запиту за зразком - зручний засіб створення запитів.

1. Бланк запиту за зразком має дві панелі. На верхній панелі розташовані списки полів тих таблиць, на яких засновується запит.

2. Рядки нижньої панелі визначають структуру запиту, тобто структуру результуючої таблиці, у якому будуть міститися дані, отримані за результатами запиту.

3. Рядок “Поле” заповнюють перетягуванням назв полів із таблиць у верхній частині бланка. Кожному полю майбутньої результуючої таблиці відповідає один стовпець бланка запиту за зразком.

4. Рядок Ім'я таблиці заповнюється автоматично при перетягуванні поля.

5. Якщо натиснути на рядок “Сортировка”, з'явиться кнопка списку, що розкривається, який містить види сортування. Якщо призначити сортування по якомусь полю, дані в результуючій таблиці будуть відсортовані по цьому полю.

6. Бувають випадки, коли поле повинне бути присутнім у бланку запиту за зразком, але не повинно відображатися в результуючій таблиці. У цьому випадку можна заборонити його виведення на екран, скинувши відповідний прапорець.

7. Найцікавіший рядок у бланку запиту за зразком називається “Условие отбора”. Саме тут і записують ті критерії, по якому вибирають запису для включення в результуючу таблицю. По кожному полю можна створити свою умову відбору. У нашому прикладі призначені дві умови відбору: по вазі гравця (більш 80 кг) і по зросту (менше 190 см).

8. Запуск запиту виконують натисненням лівої клавіші миші на кнопці “Вид”. При запуску утвориться результуюча таблиця.

9. Щоб вийти з результуючої таблиці і повернутися до створення запиту в бланку запиту за зразком, потрібно ще раз натиснути на кнопку “Вид”.

Запити з параметром

У багатьох випадках користувачу треба надати можливість вибору того, що він хоче знайти в таблицях бази даних. Для цього існує спеціальний вид запиту - запит із параметром.

1. Припустимо, що в базі даних є таблиця, у якій містяться всі результати чемпіонатів світу з футболу. Наша задача: створити запит, за допомогою якого користувач може визначити, у якому році та або інша команда займала перше місце, причому вибір цієї команди - його особиста справа.

2. Для цієї мети служить спеціальна команда мови SQL, що виглядає так: LIКЕ [ .]. У квадратних скобках можна записати будь-який текст, звернений до користувача, наприклад: LIКЕ [Введіть назву країни]

3. Команду LIКЕ треба помістити в рядку “Условие отбора” і в те поле, по якому робиться вибір. У нашому випадку це стовпець збірних, що займали перші місця в чемпіонатах світу з футболу.

4. Після запуску запиту відкривається діалогове вікно, у якому користувачу пропонується ввести параметр.

5. Якщо в якості параметра ввести слово “Бразилія”, те видається результуюча таблиця, що містить запису по тим чемпіонатам, коли збірна Бразилії ставала чемпіоном.

6. Якщо в якості параметра ввести слово “Італія”, то результуюча таблиця буде іншою.

Зрозуміло, у нашій невеликій таблиці і без запиту неважко знайти збірні, що займали призові місця. Але без запиту не обійтися, якщо в базі містяться сотні тисяч записів, причому розташовані в різних таблицях.

Запити на зміну

Спеціально для розробників баз даних існує особлива група запитів, що називаються запитами на зміну. Вони дозволяють автоматично створювати нові таблиці або змінювати вже наявні. Логіка використання запитів на зміну така:

• створюється запит на вибірку, що відбирає дані з різних таблиць або самий створює нові дані шляхом обчислень;

• після запуску запиту утвориться тимчасова результуюча таблиця;

• дані з цієї тимчасової таблиці використовують для створення нових таблиць або зміни існуючих.

Існує декілька видів запитів на зміну. Самий простий і зрозумілий - це запит на створення таблиці.

 

Форма (Форма) — об'єкт, призначений для уве­дення, редагування та перегляду даних таблиці або запиту в певному форматі представлення. Форма може містити дані з однієї або декількох взаємозв'язаних таблиць, а також не пов'язані з таблицями дані.

Звіт (Отчет) — об'єкт, призначений для друку даних у визначеному користувачем вигляді. Звіт дозволяє згрупувати записи, підрахувати й вивес­ти як проміжні, так і повні підсумкові значення.

Макрос (Макрос) — набір з однієї або декількох макрокоманд, які виконуються як група без участі користувача. Макроси дозволяють автоматизувати активні операції.

Модуль (Модуль) — набір процедур та функцій мовою програмування Visual Basic, які зберігаються як єдине ціле. Модулі зазвичай використовують для створення складних за структурою формаційних систем.

Работа с формой Обучающиеся в режиме Конструктора форм.Создание Поля со списком

8. В окне Обучающиеся: база данных выделить форму Обучающиеся и щелкнуть по кнопке Конструктор. В появившемся окне с помощью мыши изменить местоположение, размеры надписей и текстовых полей.

9. Преобразовать поле Улица в Поле со списком. Для этого выделить правой клавишей поле Улица.

10. Выбрать команду Преобразовать элемент в > Поле со списком.

Задать значения в Поле со списком: Улица (можно применить для городов с небольшим количеством улиц)

11. Двойным щелчком мыши по полю Улица вызвать диалоговое окно Поле со списком: Улица.

12. Выбрать закладку Данные и в строку Источник строк записать перечень улиц без пробелов через точку с запятой (например Бабикова;Карла Маркса;Космонавтов;Крупской и т.д.)

Что сделать

Как сделать

Размещение Управляющих элементов - кнопок. На примере кнопки Удалить запись

13. На форме Обучающиеся, открытой в режиме Конструктора, разместить в разделе Примечание кнопку (выбрав объект Кнопка на Панели инструментов).

Размещение кнопки Удалить запись(шаг 1)

14. На появившейся следующей панели выбрать Категории: Обработка записей, Действие: Удалить запись.

15. Нажать кнопку Далее.

Размещение кнопки Удалить запись(шаг 2)

16. На появившейся следующей панели выбрать надпись или рисунок, размещаемый на кнопке – текст Удалить запись или один из предложенных рисунков.

17. Нажать кнопку Далее.

Размещение кнопки Удалить запись(шаг 3)

18. На появившейся следующей панели кнопке задается имя.

19. Нажать кнопку Готово.

Размещение остальных кнопок

20. Размещение кнопки Сохранить запись производится аналогичным образом. Выбор Категория: Обработка записей, Действие: Сохранить запись.

21. Кнопка Выход – Категория: Работа с формой, Действие: Закрыть форму.

22. Кнопка Список класса. Сначала требуется создать Запрос “Список класса”.Выбор для кнопки Категория: Разное, Действие: Выполнить запрос.

 

VI. Контрольно-оцінювальний етап

 

VII.Домашнє завдання

Вивчити терміни, конспект,

§ 19 пит. 1-9 с. 185

doc
Додано
9 травня 2020
Переглядів
3450
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку