Пошуково-дослідницька робота з екології на тему: «Екологічні проблеми села Світлогірське»

Про матеріал

Наша робота є спробою привернути увагу громадян села Світлогірське до стану довкілля. Проведені й описані дослідження показали, що селище має багато екологічних проблем, які потребують термінового вирішення. Реальними загрозами стане різке збільшення захворюваності (особливо в дітей).Ми пропонуємо своє бачення програми екологічного оздоровлення с. Світлогірське. Сподіваємося на підтримку місцевої влади та односельчан.

Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр

учнівської молоді

 

 

Обласний конкурс «Мій рідний край ­– моя земля»

 

 

 

 

 Пошуково-дослідницька робота з екології

на тему: «Екологічні проблеми села Світлогірське»

 

Картинки по запросу екологічні проблеми

 

                                                                     Виконали:  члени гуртка

«Юні охоронці природи»

Кобеляцької філії ПоблЕНЦум

 

Керівник гуртка:

Глинська Марина Григорівна

 

 

 

 

 

 

Світлогірське-2018р.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП …………………………………………………………………………....3

РОЗДІЛ 1. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

1.1. Глобальні екологічні  проблеми ……………………………………………5

1.2. Екологічні проблеми України……………………………………………….7

РОЗДІЛ 2.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  ПІВДЕННОЇ КОБЕЛЛЯЧИНИ

2.1. Особливості впливу господарської діяльності на негативні зміни в природних процесах……………………………………………………………...9

2.2. Загальні риси природи села Світлогірське……………………………...…10

РОЗДІЛ 3 . ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЕЛА СВІТЛОГІРСЬКЕ

3.1. Екологічні проблеми лісів……………………………………………….....11

3.2. Забруднення водойм ………………………….……………………...…….15

3.3. Стихійні сміттєзвалища ……………………………………………………16

ВИСНОВКИ …………………………………………………….……………….17

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ …………………………………………….19

ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Природу потрібно берегти,

як ми бережем саме життя.
П. І. Чайковський

Актуальність теми: Земля – колиска людства. Вона носить на собі океани, хмари та їхні тіні, розкривається джерелами, пускає в небеса птахів, вбирає в себе всі сніги й дощі, дає всьому життя. Наше спільне щастя – жити на планеті Земля, у цьому дивосвіті природи, спілкуватися з нею. Її краса не може не бентежити душу. Ми живемо у віці бурхливого технічного прогресу. На даний час екологія – це спосіб життя і мислення кожної людини. Сьогодні вже мова йде не про те, щоб змінити життя, а щоб його врятувати.   Екологічна проблема - це зміна природного середовища в результаті антропогенних впливів або стихійних лих, що веде до порушення структури і функціонування природи. Екологічні проблеми виникли як наслідок нераціонального ставлення людини до природи, стрімкого зростання промислових технологій, індустріалізації та зростання населення. Вироблення природних ресурсів настільки велика, що постало питання про їх використання в майбутньому. Забруднення природного середовища привело до прогресуючої загибелі представників рослинно-тваринного світу, забруднення грунтів, підземних джерел, виснаження і деградації грунтового покриву. Від вирішення екологічних проблем залежить прогрес і доля цивілізації, тому рішення екологічних проблем сучасного світу є важливою і актуальною проблемою.

      Демокріт говорив; «Подібно до того, як буває хвороба тіла, буває також хвороба способу життя». Тому охорона природи повинна стати моральною категорією і користуватись пріоритетом за будь-яких обставин. Людству потрібні нова філософія життя, висока екологічна культура й свідомість. От чому ми і звернулися в своїй роботі до екологічних проблем нашого рідного краю та намагалася розробити шляхи поліпшення екологічної ситуації села Світлогірське, де проходить  наше безтурботне дитинство.

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

1.1.  Глобальні екологічні проблеми

Суспільство, господарство і природа взаємопов'язані. Зв'язок цей має глобальний характер, стан і доля кожного із компонентів - взаємозалежні. На жаль, протягом тисячоліть людина посилено втручалася в природу, порушуючи в ній рівновагу. Через інтенсивну індустріалізацію та урбанізацію  на планеті господарські навантаження стали перевищувати здатність екологічних систем до самоочищення, відновлення. Зростання потреб сучасного господарства призводить до великих втрат у природі. Щорічно на земній кулі перетворюються на пустелю 6 млн гектарів родючих земель; 11 млн гектарів лісу вирубується, гине від пожеж або проблем довкілля; внаслідок проживання в місцях інтенсивного забруднення хворіють

десятки тисяч людей. Спостереження за кліматом дають змогу визначити зміни газової структури атмосфери, вивчати явище «парникового» ефекту, що посилюється через збільшення частки вуглекислого газу, випадання кислотних дощів, виснаження озонового прошарку, який оберігає життя на Землі від жорсткого ультрафіолетового випромінювання Сонця. Катастрофічних розмірів набуло забруднення морів і океанів. Стічні води

промислових підприємств і міст, змиті з полів добрива і отрутохімікати потрапляють у річки. Окремі акваторії Світового океану є місцем зберігання

радіоактивних та високотоксичаих відходів. Видобуток корисних копалин на шельфі морів і океанів посилює небезпеку аварій. Великим джерелом забруднень став морський транспорт, особливо нафтонативний. Через забруднення води гине рослинність, тваринний світ морів, порушуються процеси глобального газо- та теплообміну між океаном та атмосферою. Особливо значної гостроти екологічні проблеми досягають в густонаселених та Негативні наслідки антропогенного впливу на географічну оболонку такі значні і масштабні, що їх уже визначають як екологічну кризу.

Екологічна криза - це порушення взаємозв'язків в системі географічної оболонки або незворотних явищ у біосфері, що викликані антропогенною

діяльністю і загрожують існуванню людини як виду.[7] Екологічна криза й

екологічні катастрофи спричиняють надзвичайні екологічні ситуації. Головними причинами існуючої екологічної кризи є планетарний характер

масштабів антропогенного впливу і змін, спричинених ним, який є нерегульованим у загальносвітовому вимірі.

У результаті тривалого впливу на природне середовище сталися такі глобальні зміни  природних процесів і компонентів природи:

 • порушення теплового балансу планети;
 • зміна ланок колообігу речовин і енергії;
 • забруднення навколишнього середовища;
 • деградація компонентів природи;
 • формування антропогенних модифікацій ландшафтів. [5]

Сучасна екологічна ситуація на планеті Земля характеризується, майже повсюдно, різким погіршенням якості навколишнього середовища.

Те, що людина зробила з навколишньою природою, по своїх масштабах катастрофічно. Забруднена атмосфера, гідросфера, знищені мільйони гектарів родючих ґрунтів, отрутохімікатами і радіоактивними відходами забруднена планета, величезних розмірів досягло обезліснення і опустелювання – руйнується біосфера. Великий ризик самознищення людства в результаті власної діяльності.

Екологічні проблеми в тій або іншій мірі завжди супроводжували становлення і розвиток цивілізації. Однак, те, що було в минулому, не може йти ні в яке порівняння з протиріччями, що виникають при взаємодії суспільства і природи в сучасну епоху. Необмежене використання природних ресурсів і вільне викидання відходів у навколишнє середовище призвело до того, що в багатьох країнах практично не залишилося непорушених природних екосистем, спроможних повною мірою виконувати свої функції збереження стану навколишнього середовища. Стійкий розвиток суспільства все більш стримується глобальними екологічними проблемами.

 

 

1.2.  Екологічні проблеми України

Україна є однією з найбільш неблагополучних в екологічному відношенні країн Європи. Криза довкілля торкнулася і нашої держави. В 1991 році  територію всієї України парламент офіційно оголосив зоною екологічного лиха.[1] Країна має  багато серйозних проблем, які впливають на її буття та здоров’я нації:

 1. Проблема видобутку та використання корисних копалин. Вона полягає в тому, що Україна має велику сировинну базу і може в основному забезпечити  свої потреби за рахунок власної сировини. Для цього потрібне дбайливе ставлення до надр землі, спеціальний механізм державного нагляду за  їх використанням та нові технології. Адже ми втрачаємо  багато корисних копали і залишаємо непереробленими відходи, що забруднюють землю та погіршують екологічну ситуацію.
 2.  Проблема ґрунтів України. Її суть у тому, що внаслідок екстенсивного розвитку сільського і лісового господарства, водних і хімічних меліорацій відбувається інтенсивний розвиток ерозійних процесів, ущільнення орного шару грунту, зниження його родючості, ослаблення стійкості природних ландшафтів України. Стан грунтів у цілому досяг критичного і перебуває на грані виснаження.
 3. Проблема водних ресурсів: залишається гострою проблема забруднення поверхневих та підземних вод переважно органічними речовинами, сполуками азоту, фенолами, нафтопродуктами, а також важкими металами. В останні роки спостерігається підвищення їхньої мінералізації. Якість води погіршується внаслідок техногенного впливу. Дуже важкою є екологічна ситуація в Азовському та Чорному морях.
 4.  Проблема забруднення повітря: великі промислові центри, транспорт, застарілі очисні технології, зменшення кількості зелених насаджень – все це негативно впливає на якість атмосферного повітря. Останнім часом в зв’язку з посухою виникають масштабні пожежі, що значно збільшують кількість викидів шкідливих газів.
 5.   Радіаційне забруднення: 26 квітня 1986 року в Україні відбулась наймасштабніша за всю історію атомної енергетики катастрофа. Внаслідок технічної недосконалості реактора і помилок персоналу відбулось два послідовні вибухи, які зруйнували четвертий енергоблок АЕС. В результаті аварії в атмосферу потрапило близько 450 видів радіонуклідів, забруднено десятки тисяч квадратних кілометрів території, переселено близько 125 тис. людей. Екологічними наслідками Чорнобильської катастрофи стала загибель 50 тис. осіб із 100 тис., які брали участь у ліквідації наслідків аварії у перший рік, підірвано здоров’я сотень тисяч осіб, забруднені мільйони гектарів ґрунтів, у водосховищах осіли десятки мільйонів тонн радіоактивного мулу.
 6.    Безсистемна вирубка лісів: стихійна вирубка лісів в Карпатах призводитьдо щорічних повеней, зсувів ґрунту, селів та затоплень. Ліси виконують водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні та інші важливі функції. Тому шкода, заподіяна лісам надмірними рубками, може призвести до дуже істотних, непорівнянних із вигодами від продажу деревини, негативних наслідків і навіть до екологічної катастрофи.

Отже, глобальні екологічні проблеми є актуальними і для України. Екологічна ситуація в нашій державі з метою її оздоровлення потребує мобілізації зусиль усіх урядових і неурядових організацій, вчених, виробників, господарських і контролюючих органів, громадськості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  ПІВДЕННОЇ  КОБЕЛЛЯЧИНИ

 1. Особливості впливу господарської діяльності на негативні зміни в природних процесах

       Територія Південної Кобеляччини знаходиться на крайньому півдні Полтавської області. Даний регіон цікавий у географо-краєзнавчому відношенні. Через с. Світлогірське проходить межа між степовою і лісостеповою природними зонами.

      В районі м. Дніпродзержинська припинив свій рух Дніпровський льодовик. В цій місцевості сходяться межі трьох областей: Полтавської, Дніпропетровської, Кіровоградської. Район с. Світлогірське лежить в зоні кліматогенної осі підвищеного тиску – осі Воєйкова (по лінії Кіровоград – Світлогірське - Харків). Територія південної частини Кобеляцького району знаходиться на півночі Українського кристалічного щита. В даному регіоні своєрідний рослинний і тваринний світ. Наявність антропогенних форм рельєфу гігантського водосховища дають багатий науково - навчальний матеріал для дослідження екологічних проблем краю.

     В районі села Світлогірське  значний вплив господарської діяльності людей на природу. Місцевість знаходиться в зоні сильного екологічного забруднення (в поясі м. Кременчук, м. Комсомольськ, м. Дніпродзержинськ).

    У зв’язку з утворенням водосховища ми маємо значні екологічні проблеми: підтоплення, заболочення, ерозія гірських порід. А також останнім часом оренда землі викликала продовольчо - екологічну проблему.

 1.  Загальні риси природи Південної Кобеляччини

       Даний регіон знаходиться на крайньому півдні Полтавської області. В тектонічному відношенні територія лежить на північному схилі Українського щита. Товщина осадових порід становить 50м – 300м. В осадових породах переважають:  суглина, пісок, глина. В кристалічному фундаменті – граніти, базальти, гнейси. Рельєф рівнинний, горбистий. Абсолютні висоти в межах 70 ̶ 120 метрів. Основні форми рельєфу  ̶  річкові долини, балки, яри, вододільні місцевості.

Клімат регіону помірно-континентальний. В січні середньомісячна температура -6°, в липні +21.5. Річна кількість опадів  ̶  480 мм, переважаючі вітри західні.

      90% території займають чорноземні грунти, біля річок алювіальні.

В регіоні протікають 3 річки:  Дніпро,  Ворскла,  Кишеньки,  а з 1962 року омивають води Дніпродзержинського водосховища. Через даний   район  проходить межа степу та лісостепу.

     Серед рослин переважають: дуб, вяз, сосна. Клен, ясен, тополя-явір, тополя- осокір, шипшина, шелюг, шелюжок, шелюга, барбарис, терен, а також степова трав’яниста рослинність.

В тваринному світі переважають тварини характерні для лісостепової зони.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 . ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЕЛА СВІТЛОГІРСЬКЕ

3.1 Екологічні проблеми лісів.

Одна з найбільш важливих глобальних екологічних проблем сучасності - масове зведення лісів. Забруднення атмосферного повітря позначається на стані природних екосистем, особливо на зеленому покриві нашої планети. Одним із самих наочних показників стану біосфери служать ліси, їхнє самопочуття.

Кислотні дощі, що викликаються головним чином діоксидом сірки й оксидами азоту, завдають величезну шкоду лісовим біоценозам. Встановлено, що хвойні породи страждають від кислотних дощів у більшій мірі, ніж широколисті. Тільки на території нашої країни загальна площа лісів, вражених промисловими викидами, досягла 1 млн. га. Значним чинником деградації лісів в останні роки є забруднення навколишнього середовища радіонуклідами. Так, у результаті аварії на Чорнобильській АЕС уражено 2,1 млн. га лісових масивів [4].

Особливо сильно страждають зелені насадження в промислових містах, атмосфера яких містить велику кількість забруднюючих речовин.

Відомо, що лісові співтовариства грають найважливішу роль у нормальному функціонуванні природних екосистем. Вони поглинають атмосферні забруднення антропогенного походження, захищають ґрунт від ерозії, регулюють нормальний стік поверхневих вод, перешкоджають зниженню рівня ґрунтових вод і замулюванню рік, каналів і водойм.

Ліс — це важлива складова біосфери. Він є одним із основних типів рослинності і складається з сукупності дерев, чагарників, трав, мохів, лишайників тощо, а також тварин і мікроорганізмів. Все у лісі біологічно взаємопов'язано і впливає не лише одне на одне, але й на навколишнє середовище. Під час прогулянки по лісу, насолоджуючись чистим повітрям і природою. Але, не завжди ти можеш цим насолодитися, тому що є проблеми які людина створює сама. Дослідивши ліси на території  села Світлогірське ми виявили такі екологічні проблеми:

 • вирубка лісів;
 • пожежі;
 • засмічення лісу (Додаток 1).

Вирубка лісів в наш час стала однією з найбільш важливих проблем екології. Адже якщо ми будемо продовжувати такими темпами переводити «легкі» Землі, то дуже скоро на ній не залишиться жодного дерева. І що ж стане з нами? Адже ліси не тільки збагачують навколишню атмосферу необхідним киснем, але і є основною рушійною силою в процесі круговороту води. Вирубка лісів це є одна з причин «знелісення». Наслідки передбачити нескладно - зміна клімату в цих зонах, зміну або знищення видового складу флори і фауни, негативні наслідки для здоров'я і життя самої людини.

Лісова пожежа - це стихійне, некероване поширення вогню по лісовим площами. Причини появи пожеж лісом заведено поділяти на природні і антропогенні. Найпоширенішими природними причинами великих лісових пожеж Землі звичайно є блискавки.

У молодих лісах, у яких багато зелені, ймовірність загоряння від блискавки істотно нижча, ніж у лісах вікових, де дуже багато сухих і хворих дерев. Отже, у природі ще набагато раніше людини існувала своєрідна рівновага. Екологічна роль лісових пожеж полягала у природному відновленні лісів.

Основними причинами виникнення лісових пожеж є діяльність людини, грозові розряди, самозаймання, торф'яниі крихти і сільськогосподарські палі за умов спекотної погоди чи так званого пожежонебезпечного сезону (період із моменту танення снігового покриву лісом до появи повного зеленого покриву або настання стійкою дощової осінньої погоди).

За інтенсивністю лісові пожежі поділяються на слабкі, середні і традиційно сильні. Інтенсивність горіння залежить стану і запасу палива, ухилу місцевості, часу діб, і сили вітру.

Існуючі методики оцінки лісопожежної обстановки дозволяють визначити площу і периметр зони можливих пожеж у регіоні. Вихідними даними є значення лісопожежного коефіцієнта розвитку пожежі. Значення лісопожежного коефіцієнта залежить від природних і погодних умов регіону та пори року. Час розвитку пожеж визначається часом прибуття зусиль і коштів ліквідації пожежі в лісопожежну зону.

Лісові пожежі при сухій погоді і вітрі охоплюють значні простори. При жаркій погоді, якщо дощів не буває протягом 15-18 днів, ліс стає настільки сухим, що будь-яка не обережне поводження з вогнем викликає пожежу в лісовій території.

У весняний період основною причиною виникнення пожеж є сільськогосподарські пали, які наводяться з метою знищення торішньої сухої трави. В середині літа значне число пожеж виникає в місцях збору грибів.

Від вогню гине ліс і заготовлена лісова продукція, торф. Нерідко лісові пожежі призводять до каліцтв або загибелі людей і тварин.

Отже, розглянувши основні проблеми лісу і способи їх вирішення, ми повинні намагатися не допустити повного знищення лісів, а навпаки збільшувати їх площу шляхом насадження нових дерев на місті вирубаних і намагатися всіма способами сприяти його розвитку, оскільки без зелених легень наша планета не зможе функціонувати, а це призведе до великої катастрофи [5].

Проблема сміття - одна з актуальних для лісів Кобеляччини. Лісові господарства, сільські та селищні ради, муніципалітети кожен на своєму рівні намагаються перемогти «сміттєвого монстра». Поважне, бережливе ставлення до природи – одне з правил поведінки цивілізованої і культурної людини. Пам’ятайте, що прогулюючись в лісі, збираючи тут гриби, ви знаходитеся в гостях у вірного друга – природи.

Ліс, який росте навколо сіле, це зелений щит, фабрика кисню, фітонцидів, електричко заряджених частинок повітря, інших біологічно активних цілющих речовин. Не рвіть квітів у лісах, багато з них занесено до Червоної книги. Лісівники на острові Вишняки та на інших територіях лісового господарства  намагаються всіляко сприяти приємному відпочинку наших громадян в лісі. Вздовж автодоріг, в різних мальовничих куточках обладнано спеціально пристосовані місця для відпочинку зі столами, лавками, місцями для вогнища та контейнерами для збору сміття. За порядком уздовж трас, узбіч та автомобільних доріг згідно із законодавством повинна слідкувати Служба автомобільних доріг.

Отже, ліс – це життя! Бережливе ставлення та охорона лісів - це могутній природний фактор, який впливає на всю природу: клімат, ґрунти, умови формування поверхневого стоку. Вплив лісу насамперед позначається на мікрокліматі лісового середовища. Лісовий покров захищає ґрунти від промерзання, видування і перезволоження. Під ним значно зменшується поверхневий стік і помітно уповільнюється весняне танення снігу. Завдяки кращому проникненню води у ґрунт і поповненню підґрунтових вод, які живлять річки, зменшуються повені і підтримується рівномірний режим річок.

Проте, здається, людство вже усвідомлює, що його існування на планеті нерозривно пов'язане з життям і добробутом лісових екосистем. Серйозні попередження вчених, що пролунали в деклараціях Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, почали знаходити відгук. У останні роки в багатьох країнах світу стали успішно проводитися роботи зі штучного лісорозведення й організації високопродуктивних лісових плантацій.

3.2 Забруднення водойм.

   Сьогодні в багатьох водоймищах природні умови порушені людиною. Побутові і промислові стоки часто перетворюють річки на каламутні, такі, що погано пахнуть, наповнені отрутою, хворобливі канави.

 У Ворсклі водиться близько 50 видів різних риб, переважно коропових. Також зустрічаються: карасі, плотва, щука, лящ, піскарі, судак, сом та інші. Поруч з річкою мешкає величезна кількість диких тварин, зокрема лисиці, зайці, кабани, козулі, качки, чаплі, кулики та фазани. Уздовж берегів розташовані великі масиви хвойних і листяних лісів.

У жителів  Світлогірського прибережна зона Ворскли  впродовж останніх десятків років асоціювалася з прогулянками та родинним відпочинком на природі. З цієї причини, а також через відсутність узгоджених дій місцевої влади сьогодні прибережна зона Ворскли стала занедбаною та потерпає від сміття..Річка Ворскла, що протікає поблизу с.Світлогірське, є унікальним ресурсом для села та його мешканців. Водно-зелений коридор суттєво вирізняє село серед інших населених пунктів Кобеляцького району, роблячи його  більш гармонійним та наближеним до природи (додаток 2).

     Разом з тим, через ряд причин, доступ місцевих жителів та гостей  до цього унікального ресурсу суттєво обмежено — лише 15% берегової лінії в межах сіл Кишеньки та Світлогірське можна вважати доступною з належним рівнем комфорту. Ми вважаємо, що влада має надати гідну увагу справі поліпшення доступності Ворскли для мешканців села та гостей, адже це може суттєво сприяти економічному та культурному розвитку нашого населеного пункту. Також ми наголошуємо, що розвиток прибережних територій має здійснюватися виключно в межах чинного законодавства та з урахуванням екологічних норм. Потрібно використовувати ресурси  річки  відповідально і з повагою як до мешканців села, так і до екосистеми [9].

3.3. Стихійні сміттєзвалища 

Стихійні сміттєзвалища можна зустріти по всьому селі Світлогірське. Звинувачувати в цьому лише  владу буде недоцільно. Відповідальність за таку ситуацію розподіляється 50/50 між жителями міста та владними структурами.  На узбіччях доріг,  за селом,  можна постійно зустріти  малі, а  в деяких випадка, великі купи сміття. Досліджуючи цю проблему, ми пройшли вулицями села. Побачили, що біля будинків на вулицях немає контейнерів для відходів , в центрі стоять поодинокі урни. Біля будівлі сільської ради знаходиться дитячий майданчик де ми виявили «ящики» замість урн. Після дощу ящики псуються і сміття розкидане по всьому дитячому майданчику.  Великі смітники знаходяться в яру біля річки Дніпро. Тут відходи засипаються землею та періодично спалюються. Це  призводить до викидів отруйних газів в атмосферне повітря.  Прогулюючись берегами річки, можна помітити кілька стихійних сміттєзвалищ. Такі ж купи відходів є і біля місцевого лісу, де часто відпочивають мешканці Світлогірська.  Дорожні служби та громадяни також погано  прибирають узбіччя.  Весною та восени у селі проводяться суботники. Працівники різних організацій  та учні виходять на прибирання  закріплених  територій.  У школі, парках, установах та біля великих будинків протягом року працюють двірники. Отже, стихійні сміттєзвалища є екологічною проблемою селища, розсадниками хвороб, забруднювачами природи і показником недостатнього культурного рівня населення [8].

В рамках проведення Всеукраїнського конкурсу  «До чистих джерел» членами пошукового загону  «Дерево життя» була проведена акція «Чистий берег». У ході акції учні очистили від побутового сміття, гілок дерев та битого скла велику територію прибережної смуги Ворскли в районі  села Світлогірське. Проведення таких заходів сприяє не лише екологічному вихованню молоді, а й виховує у дітей почуття колективізму, злагоди, взаємодопомоги, розвиває уміння самостійно та ефективно працювати (Додаток 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

Наша робота є спробою привернути увагу громадян села Світлогірське до стану довкілля. Проведені й описані дослідження показали, що селище має багато екологічних проблем, які потребують термінового вирішення (Дадоток 4). Реальними загрозами стане різке збільшення захворюваності (особливо в дітей). 

Ми пропонуємо своє бачення програми екологічного оздоровлення с. Світлогірське. Сподіваємося на підтримку місцевої влади та односельчан. 

Отже, проаналізувавши стан екології в селищі та долідивши місця забруднення, розглянувши можливості покращення екологічної ситуації,

 рекомендувати населенню шляхи боротьби з екологічними проблемами селища:

1. Застосування ефективних способів переробки сміття, а також шкідливих відходів.

2. Використування безпечного, екологічного палива, яке не забруднює атмосферу.

3. Введення суворих державних санкцій і штрафів за забруднення води, атмосфери і землі.

 4. Проведення просвітницької роботи та соціальної реклами серед населення.

На перший погляд ці дії досить прості, але коли доходить справа до практики, то все не так просто. Багато країн і некомерційних організацій ведуть постійну боротьбу з порушниками закону, але державам не вистачає фінансів і людей для здійснення проектів щодо усунення екологічних проблем.

Отже, благоустроєм передбачено: благоустрій прибережної зони, виявлення та знищення стихійних сміттєзвалищ, прорідження лісових насаджень, облаштування зон відпочинку, облаштування місць для сміття.

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 

 1. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 288 с.
 2.  Влокова Т. І. Біологія: Схеми і таблиці. – Харків: ФОП Співак В. Л., 2010. – 192 с.
 3. Догань А. І., Совенко В.В., Гудима В.М. Київщинознавство: Підручник для 7 класу загальноосвітньої школи. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. – 118 с.
 4.  Екологія у шкільному курсі біології / Д. А. Бабанов, М. О. Кравченко – Х .: Вид. група «Основа», 2005. – 144 с.
 5.  Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. М. Вітенко Екологія : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2010.
 6. Любов Легчилова Чорнобиль – біль мій / Збірка віршів – К.: ДІА, 2006. – 40 с.
 7.  Мусієнко М. М., Серебряков В. В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. – 624 с.
 8. Матеріали зібрані під час туристичних походів членами гуртка Кобеляцької філії ПоблЕНЦум за 2016-2017 роки.
 9. Байрак О.М. і інші. «Еталони природи Полтавщини»/ О.М. Байрак,- «Верстка»-2003.
 10. Дуднікова І. І. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. / І. І.  Дуднікова – 2-ге вид., доп. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – 286с. – Бібліогр.: с.259 – 264.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додвток 1.

D:\2017-2018\Н Р 2017-201\хімії і еко2017\IMG_20170717_191004.jpg

Лісові пожежі

https://informator.news/wp-content/uploads/2017/07/1364472767_vyrubka_lis.jpg

Вирудка лісів

 

 

D:\2017-2018\Н Р 2017-201\DSCN0139.JPG

Засмічення лісів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

C:\Users\света\Desktop\vorskla-rchka-harakteristiki-foto_764.jpeg

 

Річка Ворскла

 

 

карти1 природний комплекс Південної КобеляччиниПриродні комплекси Південної Кобеляччини

              Умовні позначення:

1.ПТК побережжя     водосховища

2. ПТК долини річки Кишенька

3. ПТК урочища « Байрак»

4. ПТК урочища « Кругле»

5. ПТК урочища « Тахтаївка»

6. ПТК вододільної місцевості

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

C:\Users\света\Desktop\SDC13296.JPG

 

D:\школа\Чистий берег\SDC14524.JPG

 

 

 

 

 

Додаток 4

карти2 Південної Кобеляччини

  Екологічні проблеми околиць с. Світлогірське

Умовні позначення:

1) ерозія берегів;

2) замулені джерела;

3) неконтрольовані вирубки дерев;

4) недостатня санітарна вирубка дерев;

5) засоленість грунтів;

6) заболоченість берегів; 

7)нераціональне використання земель.  


C:\Users\Admin\Desktop\конкурси 2018-2019\IMG_20171019_113251.jpg

 

 

docx
Пов’язані теми
Екологія, Інші матеріали
Додано
9 жовтня 2018
Переглядів
4330
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку