Огляд курсів підвищення кваліфікації від «На Урок»

Інклюзивне навчання є особливою системою надання освітніх послуг, яка потребує від керівників закладів освіти та педагогів постійного вдосконалення фахової майстерності. Відповідно до законодавства, 10 % від загальної кількості годин підвищення кваліфікації мають бути спрямовані на розвиток компетенцій у сфері роботи з дітьми з ООП. Команда «На Урок» пропонує широкий спектр можливостей для професійного зростання за різними напрямами, які педагогічні працівники можуть обирати, орієнтуючись на власні інтереси і потреби. Ефективним і комфортним форматом роботи є онлайн-курси - комплекси авторських матеріалів від досвідчених фахівців, які допоможуть вам отримати та вдосконалити необхідні знання та навички. Тож ми підготували огляд курсів, що стануть у пригоді педагогам, які забезпечують організацію інклюзивного навчання. 

Онлайн-курси підвищення кваліфікації за напрямом Інклюзивне навчання розроблені відповідно до норм законодавства та відповідають таким уніфікованим характеристикам: 

Нормативні документи, якими регламентовано напрями навчання: 

Для кого: керівники закладів освіти, педагогічні працівники, які забезпечують організацію інклюзивного навчання, асистенти вчителів. 

Форма організації навчання вчителів: дистанційна. 

Засоби діагностики успішності навчання: тестові завдання, самостійна робота, виконання творчих завдань. 

Доступ до навчальних матеріалів: безкоштовний.

Документ про підвищення кваліфікації: свідоцтво, яке повністю відповідає вимогам чинного законодавства. 


Інклюзивна освіта: коротко про найважливіше

Із чого розпочати організацію інклюзивного навчання та як забезпечити дієвий супровід дітей з особливими освітніми потребами? Як  адаптувати та модифікувати освітнє середовище і навчальні програми? Відповіді на ці та багато інших запитань ви отримаєте, пройшовши курс Сергія Зайцева «Інклюзивна освіта: коротко про найважливіше».

Про курс: пропонований курс навчить вас самостійно будувати ефективну траєкторію професійного розвитку у сфері інклюзивної освіти. Під час навчання ви дізнаєтесь про принципи створення безпечного інклюзивного освітнього середовища, навчитесь добирати та ефективно використовувати інноваційні технології, зокрема під час оцінювання результатів навчання, які допоможуть розкрити потенціал дитини з ООП. Також автор познайомить вас з діяльністю, можливостями та послугами інклюзивно-ресурсного центру.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Заклад освіти – індекс інклюзії. Під час навчання ви дізнаєтесь, як створювати універсальний дизайн інклюзивного освітнього середовища, як адаптувати та модифікувати освітню програму відповідно до потенційних можливостей дитини. Також у цьому модулі докладно розглянуто діяльність команди психолого-педагогічного супроводу, надання додаткових освітніх послуг для дитини з ООП та викладання за принципом Co-teaching. 
 • ІРЦ – середовище довіри та включення. Ви дізнаєтесь про основні засади діяльності ІРЦ та про алгоритм проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з ООП. 
 • Інноваційний конструкт педагога інклюзивного закладу освіти. Цей модуль містить детальний розбір передових ефективних методик для роботи з дітьми з ООП, зокрема естетотерапія, техніка «Mind map». віртуальна та доповнена реальність.

Тривалість/обсяг: 20 годин (0,7 кредиту ЄКТС).


Ефективна взаємодія  вчителя та учнів із особливими освітніми потребами

Як пояснити складний матеріал дитині, яка має особливі освітні потреби? Чому діти крутяться на стільцях, розмахують руками, повторюють наші запитання, прагнуть сильних обіймів, а пишучи, рвуть папір? Курс Євгенії Гурленко  «Ефективна взаємодія вчителя та учнів із особливими освітніми потребами» допоможе педагогам розвинути уявлення про психофізичну діяльність учнів із ООП  та сформувати практичні навички роботи з ними.

Про курс: авторські матеріали допоможуть слухачам покращити основні корекційно-педагогічні знання, щоб надалі професійна спеціальна література стала більш зрозумілою, а медичні висновки давали ширше уявлення про можливості учня. 

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Теоретичні основи психофізіологічної діяльності. Під час навчання ви покращити знання щодо будови та функцій головного мозку, дізнаєтесь про основи теорії сенсорної інтеграції, та як порушення обробки сенсорної інформації призводять до неефективності в навчанні.
 • Практичні прийоми застосування знань теорії сенсорної інтеграції. Автором розглянуто головні труднощі дітей з особливими освітніми потребами в школі та особливості їхньої поведінки й надано компетентні поради щодо її коригування.

Тривалість/обсяг: 30 годин (1 кредит ЄКТС).


Інклюзивна освіта в умовах дистанційного та змішаного навчання

Як організувати ефективний освітній процес і конструктивну взаємодію з учнями з ООП та їхніми батьками під час дистанційного навчання? Які методи, технології та сервіси варто застосовувати, зокрема під час роботи в команді психолого-педагогічного супроводу? Авторський курс Сергія Зайцева «Інклюзивна освіта в умовах дистанційного та змішаного навчання» познайомить учасників із інноваційним конструктом педагога інклюзивного закладу освіти, який допоможе створити сприятливі умови для комунікації та якісного супроводу дітей з ООП.

Про курс: курс передбачає удосконалення фахової майстерності педагогів у роботі в інклюзивному класі з урахуванням психолого-фізіологічних особливостей учнів. Ви дізнаєтеся про використання інноваційних технологій, які допоможуть вибудувати індивідуальну освітню траєкторію дитини з ООП, ознайомитеся з технологіями оцінювання результатів учнів та основними принципами проведення якісного онлайн-уроку із максимальним ефектом та результатом для особи з ООП. 

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Дистанційне навчання. Автором курсу розглянуто  санітарні вимоги до навчання дітей в умовах дистанційного навчання у різних режимах та роль асистента вчителя в освітньому процесі. Під час навчання ви дізнаєтесь про особливості проведення онлайн-уроку, види оцінювання навчальних досягнень дітей з ООП (формувальне та автентичне) та про чудові можливості деяких онлайн-застосунків. 
 • Змішане навчання. У цьому модулі розглянуто особливості, переваги та складники змішаного навчання дітей з ООП. Автором докладно представлено різноманітні технології навчання та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Тривалість/обсяг: 30 годин (1 кредит ЄКТС).


 Інклюзивне навчання: робота вчителя і асистента вчителя

У Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти визначено п’ять рівнів підтримки в освітньому процесі для учнів з ООП. Дієва співпраця асистента вчителя та педагога є одним із визначальних факторів, які впливають на ефективність інклюзивного навчання. Як організувати плідну взаємодію з колегами та родиною учня з особливими освітніми потребами? Авторський курс  Наталії Івашури «Інклюзивне навчання: робота вчителя і асистента вчителя» допоможе вам розвинути компетентності у сфері виховання учнів із ООП та отримати навички, необхідні для ефективного психолого-педагогічного супроводу таких дітей.

Про курс: пропонований курс містить інформацію про новітні зміни законодавства в сфері інклюзивної освіти, практичні поради щодо організації інклюзивного середовища та налагодження ефективної комунікації з батьками учнів і команди психолого-педагогічного супроводу.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Норми і принципи організації інклюзивного навчання. Під час навчання ви дізнаєтесь про чинні законодавчі норми організації інклюзивного навчання та документації асистента вчителя. Автором розглянуто підходи до організації інклюзивного середовища в НУШ, форми взаємодії з родиною учня з ООП та з фахівцями ІРЦ. 
 • Робота з учнями з ООП: ефективні технології та підходи. У цьому модулі представлено особливості комплексного підходу під час створення індивідуальної програми розвитку дитини з ООП та моніторинг її виконання, запропоновано ефективні технології супроводу учня з ООП та діагностика навичок, необхідних для життя. 
 • Дієві прийоми включення дітей з ООП в соціальне середовище. Під час навчання ви покращите знання щодо використання форм неформальної освіти задля успішного включення учня з ООП в колектив однолітків. Також дізнаєтесь про компетентності асистента вчителя, необхідні  для успішної організації дистанційного навчання та профорієнтаційної роботи з підлітками з ООП.

Тривалість/обсяг: 30 годин (1 кредит ЄКТС).


Сучасні технології інклюзивного навчання

Як ефективно організовувати навчальну, виховну, корекційно-розвивальну роботу з дітьми із особливими освітніми потребами? Курс Олени Казачінер «Сучасні технології інклюзивного навчання» ознайомить вас із різноманітними технологіями, які можна ефективно використовувати на різних етапах уроку, в позакласній та позашкільній діяльності;

Про курс: матеріали курсу стануть у пригоді всім педагогам, які прагнуть організовувати взаємодію з дітьми з особливими освітніми потребами. Ви дізнаєтесь, як будувати цікавий урок із використанням елементів технологій інклюзивного навчання та створювати комфортне середовище для комунікації з усіма учасниками освітнього процесу.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Класифікація технологій в інклюзії.
 • Здоров’язбережувальні освітні технології.
 • Арт-терапія у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

Тривалість/обсяг: 30 годин (1 кредит ЄКТС).

Як відбувається навчання? Зручно та просто! Оберіть курс відповідно до ваших інтересів і потреб (для цього можна скористатись фільтром), зареєструйтеся та ознайомтеся з програмою підвищення кваліфікації. Кожний зареєстрований учасник має повний доступ до всіх матеріалів, можливість самостійно обирати кількість часу на навчання і стежити за власним прогресом. Ви також можете ставити запитання автору та спілкуватися у чаті. 

Наша команда щиро бажає вам високих професійних досягнень та запрошує стати учасником творення нового освітнього простору разом із «На Урок»!  

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter