Огляд можливостей штучного інтелекту для покращення якості навчання та натхнення учнів

Безсумнівно, штучний інтелект стрімко трансформує освітню сферу, відкриваючи безліч нових можливостей для вдосконалення навчання та викладання. Завдяки цій технології педагоги отримали доступ до потужних інструментів, які дозволили їм оптимізувати свою роботу та створювати інноваційний, захопливий та якісний контент для своїх учнів. Однак, для  ефективної реалізації потенціалу цієї інновації, потрібна не лише теоретична база, але й досвід її використання. Тож саме цій темі буде присвячена наша Всеукраїнська інтернет-конференція «Практичний інтенсив: штучний інтелект в освіті», яка відбудеться 23.05.2024 о 17.00. Під час етеру наші спікери поділяться корисними порадами, які допоможуть систематизувати знання про місце ШІ в сучасній освіті та вдосконалити практичні навички, а також нададуть відповіді на актуальні запитання.

А ще ми підготували огляд можливостей ШІ, які допоможуть підвищити ефективність роботи педагога та створити гнучке освітнє середовище, що  надихатиме учнів на нові звершення.

Команда Освітнього проєкту На Урок не лише слідкує за передовими інноваціями, але й створює власні продукти, спеціально адаптовані до потреб українських освітян. «Чат «На Урок»: спілкування із видатними постатями минулого» та Персональний помічник сучасного вчителя, створені на базі штучного інтелекта, дозволять зробити освітній процес більш цікавим, різноманітним і якісним.

Персоналізоване навчання -  адаптація до потреб кожного учня

Завдяки можливостям штучного інтелекту навчання стає більш гнучким та індивідуалізованим, адже вони здатні глибоко аналізувати дані про кожного учня. Багатофункціональний потенціал ШІ дозволяє:

 • збирати та аналізувати дані про взаємодію: штучний інтелект відстежує, як учні взаємодіють з навчальним матеріалом, скільки часу витрачають на виконання завдань, та які результати отримують. Це дає змогу зрозуміти сильні та слабкі сторони кожного учня, а також визначити його індивідуальні потреби.
 • розробляти персоналізовані методи навчання: на основі даних аналізу штучний інтелект може генерувати персоналізовані плани навчання, які включають адаптивні вправи, диференційовані матеріали та інтерактивні формати, що відповідають стилю навчання та вподобанням кожного школяра. Наприклад, якщо учень під час вивчення англійської мови має труднощі з розумінням на слух, ШІ може згенерувати для нього персоналізовані вправи з аудіювання, а потім негайно надати зворотний зв'язок та пояснення помилок.
 • адаптувати навчання в режимі реального часу: штучний інтелект може відстежувати прогрес учня та оперативно вносити зміни до плану навчання. Це гарантує, що учень постійно отримує оптимальний рівень складності та підтримки, який відповідає його потребам.
 • забезпечувати різноманіття форматів: штучний інтелект може створювати навчальний матеріал у різних форматах, таких як інтерактивні вправи, візуалізації, ігри та відео, щоб задовольнити різні стилі навчання та вподобання учнів. Наприклад,  якщо учень краще сприймає візуальні формати, він може отримувати матеріал у вигляді інфографіки, відео та інтерактивних симуляцій, а не лише читати текст.
 • надавати негайний зворотний зв'язок: після виконання завдань учні отримують оперативний зворотний зв'язок, який допомагає їм краще зрозуміти матеріал та ідентифікувати сфери, які потребують додаткової практики.

Звільнення вчителів від виконання рутинних завдань 

Штучний інтелект може стати рятівним кругом для педагогів, позбавляючи їх від виконання рутинних завдань та звільняючи дорогоцінний час для більш змістовної взаємодії зі своїми учнями. Ось декілька прикладів того, як ШІ може автоматизувати повсякденну роботу вчителя:

 • перевірка тестів: штучний інтелект може швидко та точно оцінювати тести з різними формами завдань (множинний вибір, «правильно-хибно», а також короткі відповіді). Це дозволяє вчителю спрямувати більше часу на аналіз результатів тестів і надання учням більш детальних пояснень, а також допомагає уникнути помилок, які можуть виникнути при ручному оцінюванні.
 • оцінювання письмових робіт: штучний інтелект може аналізувати есе та інші письмові роботи, оцінюючи граматику, стиль, структуру та зміст. Це дозволяє учню отримати об'єктивну і неупереджену оцінку та більш персоналізовані рекомендації щодо покращення навичок письма, усуваючи можливість суб'єктивності та упередженості.
 • надання зворотного зв'язку: фундаментальна відмінність між ефективним навчанням і простим наданням навчального матеріалу полягає в тому, що якісне навчання включає постійний зворотний зв’язок. Його генерування на основі оцінювання тестів та письмових робіт  допомагає підвищити задоволеність учнів, усуває фактор упередженості в навчанні та допомагає зрозуміти, де бракує навичок. 
 • створення навчальних матеріалів: штучний інтелект може допомогти вчителям у підготовці до уроків, створенні планів занять та персоналізованих навчальних матеріалів, сфокусованих на конкретних темах або навичках, які потребують покращення. Це дозволить звільнити час для більш творчої та стратегічної роботи та підготовці цікавих і захопливих матеріалів, які відповідають індивідуальним потребам кожного учня.

Індивідуальний підхід до учнів із особливими освітніми потребами

Учні з особливими потребами часто потребують додаткової підтримки та ресурсів для досягнення успіху в навчанні. Технології штучного інтелекту пропонують інноваційні рішення, які можуть значно розширити їхні можливості та створити більш інклюзивне освітнє середовище. Ось декілька прикладів того, як можна використовувати ШІ в інклюзивному навчанні:

 • індивідуалізація навчання: за допомогою аналізу сильних і слабких сторін учня, стилю його навчання, темпу роботи та інтересів ШІ може створювати персоналізовані навчальні плани, які відповідають його індивідуальним потребам. Такий план може включати адаптивні навчальні матеріали,  інтерактивні завдання, ігри та вправи, які автоматично регулюють складність та рівень підтримки на основі прогресу учня. 
 • підтримка у доступі до інформації: інструменти ШІ, такі як перекладачі тексту в мову та розпізнавання мови,  можуть допомогти учням з порушеннями зору чи слуху отримувати доступ до навчальних матеріалів та брати участь у заняттях на рівних з іншими учнями. Це дозволить їм подолати бар'єри спілкування та відчувати себе більш включеними до навчального процесу і шкільного життя.
 • покращення комунікації: ШІ може допомогти учням з труднощами спілкування за допомогою альтернативних та доповнюючих методів комунікації, таких як символічні комунікаційні системи або технології відстеження погляду. Це може покращити їхню здатність висловлювати свої думки та потреби, а також брати участь у соціальних взаємодіях.
 • емоційна підтримка: віртуальні помічники на основі штучного інтелекту можуть надавати учням емоційну підтримку та заохочення, створюючи позитивне та мотивуюче навчальне середовище. Також вони також можуть допомогти їм у подоланні тривоги, стресу та інших емоційних труднощів, пов'язаних з навчанням.
 • соціальні та емоційні навчальні програми: ШІ може використовуватися для розробки та реалізації соціальних та емоційних навчальних програм, які допомагають учням з ООП розвивати навички самосвідомості, самоконтролю, соціальної свідомості.

Створення інтелектуального контенту 

Штучний інтелект відкриває нові горизонти в освіті, надаючи педагогам потужні інструменти для створення інноваційного та захоплюючого контенту. Ось декілька чудових можливостей ШІ, які можна використовувати в освітньому процесі:  

 • візуалізація текстової інформації: ШІ може створювати візуальні матеріали, які роблять навчання більш наочним та захопливим під час вивчення будь-якого навчального предмета. Наприклад, на уроці історії учні можуть досліджувати віртуальну реконструкцію стародавнього міста, що допоможе їм краще зрозуміти побут та культуру того часу.
 • доповнена та віртуальна реальність: ШІ може використовуватися для створення захопливих досвідів доповненої та віртуальної реальності, які дозволяють учням досліджувати складні поняття та ідеї більш інтерактивно. Наприклад, на уроці біології учні можуть досліджувати віртуальну модель людського серця в 3D, що дозволить їм краще зрозуміти його структуру та функції.
 • інтерактивні візуалізації: ШІ може створювати інтерактивні візуалізації даних, графіків та діаграм, які дозволяють учням досліджувати інформацію в динамічному режимі та краще її розуміти.

Крім того, ШІ може автоматично оновлювати навчальні матеріали та відображати останні дослідження та дані. Це гарантує, що учні завжди матимуть доступ до найактуальнішої інформації.

Дослідження та прогнозування результатів освітнього процесу

ШІ має потенціал вдосконалити процес моніторингу результатів навчання учнів та прогнозування освітнього процесу, оскільки він дозволяє провести відповідне дослідження більш точним, об'єктивним, масштабним та ефективним. Це, в свою чергу, може призвести до створення більш справедливої та ефективної системи освіти. Ось декілька прикладів того, як ШІ може використовуватися для оцінювання дінамики різноманітних показників та планування роботи:

 • виявлення тенденцій та закономірностей: ШІ може аналізувати великі обсяги даних з різних джерел, таких як попередні результати навчання, відвідуваність та анкети учнів, та виявляти тенденції та закономірності, які можуть бути невидимими для неозброєного ока. Ця інформація допоможе вчителям і адміністрації визначити фактори, які сприяють успішності навчання для конкретних груп учнів або навчальних предметів. 
 • оцінка ефективності педагогічних інструментів: ШІ можна використовувати для оцінки ефективності навчальних програм, методів навчання та ресурсів шляхом аналізу даних про результати навчання учнів. Це допоможе вчителям приймати обґрунтовані рішення щодо того, які методи та інструменти дають кращі результати, а які потребують вдосконалення.
 • відстеження успішності учнів: ШІ може відстежувати прогрес навчання учнів протягом певного періоду часу, аналізуючи їхні поточні та підсумкові оцінки та іншу інформацію. Це може допомогти вчителям виявити учнів, які ризикують не досягти успіху, та надати їм додаткову підтримку.
 • оптимізація ресурсів: ШІ може оцінювати якість та ефективність навчальних матеріалів, таких як підручники, онлайн-ресурси, сервіси та платформи. Це допоможе вчителям обирати найкращі матеріали для своїх учнів, розподіляти час та уникати перенавантаження. 

Бажаєте дізнатись більше про використання штучного інтелекту в освіті? Долучайтесь до нашої конференції та перегляньте наші заходи у запису!

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter