Формуємо траєкторію професійного розвитку

Через стрімкий розвиток технологій та постійні виклики, з якими стикаються освітяни протягом останніх років, цифрова компетентність педагога набула особливого значення та актуальності. Ця цінна професійна якість дозволяє створити безпечний онлайн-простір і забезпечити організацію якісного освітнього процесу у будь-яких кризових умовах. Тож наша команда підготувала огляд основних напрямів та етапів розвитку цифрової компетентності, визначених відповідною Типовою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Шукаєте інноваційні методи та підходи до використання сучасних технологій у навчанні? Запрошуємо вас долучитись до учасників Всеукраїнської інтернет-конференції «Цифрова компетентність педагога: розвиваємо та вдосконалюємо», під час якої наші спікери поділяться кращими практиками впровадження цифрових інструментів в освітній процес.

Типова програма містить п'ять основних напрямів (модулів), кожен із яких описує етапи розвитку цифрової компетентності педагога. Ці етапи відображають ступінь набуття відповідних знань, вмінь та навичок педагога, а також спираються на здатності, здобуті на попередньому етапі.

Освіта в цифровому світі

Цей модуль присвячений вивченню таких тем:

 • Цифрове суспільство та трансформація освіти.
 • Електронне урядування.
 • Цифрове освітнє середовище закладу освіти.
 • Безпека в цифровому суспільстві та в освітньому середовищі. 

Програмою визначено такі орієнтовні етапи розвитку цифрової компетентності педагога за результатами навчання:

 • І етап. Епізодичне використання цифрових цифрових сервісів і технологій для електронного урядування та участі у суспільному житті, забезпечення власної інформаційної безпеки. Використання програмних засобів для організації “цифрового робочого місця” з елементами електронного навчання для здобувачів освіти та власного розвитку.
 • ІІ етап. Активне використання цифрових сервісів та технологій для участі в суспільній діяльності та розширення своїх можливостей як громадянина. Системне використання засобів електронного урядування, електронного документообігу, електронного навчання здобувачів освіти і власного розвитку, ефективне та відповідальне забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних. 
 • ІІІ етап. Здійснення особистого внеску у створення цифрових платформ і ресурсів для електронного урядування та електронного навчання. Участь у розробці стратегії захисту комунікаційних мереж і електронних баз даних, виявлення та блокування загроз несанкціонованого доступу до даних освітнього процесу.

Підвищити кваліфікацію за цим напрямом разом із «На Урок»

Безперервний професійний розвиток

Цей модуль присвячений вивченню таких тем:

 • Професійна комунікація.
 • Професійна співпраця.
 • Рефлексія та планування розвитку власної цифрової компетентності.

Програмою визначено такі орієнтовні етапи розвитку цифрової компетентності педагога за результатами навчання:

 • І етап. Розуміння власних потреб для розвитку цифрової компетентності, використання базових цифрових сервісів для співпраці та отримання знань, епізодична онлайн-комунікація.
 • ІІ етап. Використання цифрових технологій для комунікації та обміну досвідом, ефективне та відповідальне створення нових спільних електронних (цифрових) освітніх ресурсів із дотриманням норм мережевого етикету.
 • ІІІ етап. Участь в оцінюванні та розробленні стратегії цифрової трансформації закладу освіти, використання цифрових ресурсів для створення, критичного оцінювання, поширення особистих і колективних інноваційних педагогічних практик.

Підвищити кваліфікацію за цим напрямом разом із «На Урок»

Електронні (цифрові) освітні ресурси

Цей модуль присвячений вивченню таких тем:

 • Добір електронних (цифрових) освітніх ресурсів із предмета(ів)/інтегрованих курсів, що викладає педагогічний працівник.
 • Створення та модифікація Е(Ц)ОР із предмета(ів)/інтегрованих курсів, що викладає педагогічний працівник.
 • Використання та створення електронних (дистанційних) курсів із предмета(ів)/інтегрованих курсів, що викладає педагогічний працівник.
 • Управління та спільне використання електронних (цифрових) освітніх ресурсів із предмета(ів)/інтегрованих курсів, що викладає педагогічний працівник.
 • Захист Е(Ц)ОР із предмета(ів)/інтегрованих курсів, що викладає педагогічний працівник.

Програмою визначено такі орієнтовні етапи розвитку цифрової компетентності педагога за результатами навчання:

 • І етап. Добір електронних (цифрових) освітніх ресурсів з предметів/інтегрованих курсів на основі ключових слів, їх зберігання, впорядкування, використання, епізодичне поширення та модифікація за допомогою базових інструментів. Розуміння необхідності захисту авторських прав.
 • ІІ етап. Добір електронних (цифрових) освітніх ресурсів з предметів/інтегрованих курсів на основі простих критеріїв, їх модифікація за допомогою певних розширених функцій, публікація та обмін із дотриманням норм захисту та академічної доброчесності.
 • ІІІ етап. Добір електронних (цифрових) освітніх ресурсів з предметів/інтегрованих курсів, їх оцінка на основі комплексних критеріїв та створення нових відповідно до змісту навчання із забезпеченням конфіденційності даних.

Підвищити кваліфікацію за цим напрямом разом із «На Урок»

Навчання та оцінювання здобувачів освіти

Цей модуль присвячений вивченню таких тем:

 • Організація та управління освітнім процесом.
 • Інтерактивне та активне навчання здобувачів освіти. Організація співпраці здобувачів освіти.
 • Індивідуалізація навчання та диференціація.
 • Інклюзивне навчання.
 • Аналіз та інтерпретація цифрових даних. Забезпечення зворотного зв'язку та оцінювання здобувачів освіти. Організація самоконтролю здобувачів освіти з використанням цифрових технологій.

Програмою визначено такі орієнтовні етапи розвитку цифрової компетентності педагога за результатами навчання:

 • І етап. Епізодичне використання цифрових технологій для залучення, активного навчання та співпраці учнів, врахування особливостей сервісів для диференціації та індивідуалізації навчання. Розуміння можливостей цифрових сервісів для управління освітнім процесом і забезпечення рівного доступу до якісної освіти, у тому числі осіб із ООП. Застосування базових інструментів для оцінювання результатів навчання учнів, рефлексії навчання та зворотного зв'язку. 
 • ІІ етап. Стратегічне використання різноманітних цифрових технологій та цифрового освітнього середовища для залучення, диференціації. персоналізації, активного навчання, вивчення навчального предмета, рефлексії, зворотного зв'язку та співпраці учнів, у тому числі осіб із ООП. Інтеграція доступних цифрових сервісів для моніторингу та управління освітнім процесом.
 • ІІІ етап. Управління, здійснення моніторингу, корекції та адаптації цифрових технологій в освітньому процесі. Розробка нових форм, методів і педагогічних прийомів для управління освітнім процесом, диференціації та індивідуалізації навчання і підтримки учнів. Постійне та критичне впровадження інноваційних змін і цифрових стратегій забезпечення активного та доступного навчання, у тому числі й інклюзивного. Створення та адаптація цифрових форм оцінювання результатів навчання учнів, використання технологій для персоналізації зворотного зв'язку та підтримки.

Підвищити кваліфікацію за цим напрямом разом із «На Урок»

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти

Цей модуль присвячений вивченню таких тем:

 • Інформаційна та медіаграмотність здобувачів освіти.
 • Відповідальне та безпечне використання здобувачами освіти цифрових технологій і сервісів.
 • Вирішення проблем за допомогою цифрових технологій і сервісів. 

Програмою визначено такі орієнтовні етапи розвитку цифрової компетентності педагога за результатами навчання:

 • І етап. Розуміння важливості інформаційної та медіаграмотності учнів і стратегій зміцнення їхнього цифрового благополуччя та сприяння вирішенню проблем, які виникають в них при використанні цифрових технологій і сервісів. Критичне оцінювання інформації, отриманої з різних джерел.
 • ІІ етап. Використання цифрових сервісів для інформаційного пошуку. Впровадження заходів щодо навчання учнів медіаграмотності учнів і заохочення їх до вирішення технічних проблем за допомогою різних стратегій. 
 • ІІІ етап. Використання різних цифрових ресурсів і методів для аналізу, аргументації та відстоювання власної позиції. Застосування педагогічних технологій для сприяння підвищення інформаційної та медіаграмотності учнів, розвитку їхньої відповідальності і навичок безпечного використання сервісів і залучення їх до критичного пошуку різних технологічних рішень проблем. 

Підвищити кваліфікацію за цим напрямом разом із «На Урок»

Шукаєте ідеї та поради, які допоможуть впевнено та ґрунтовно опанувати цифрову компетентність? Долучайтесь до нашої конференції, перегляньте наші заходи у запису та слідкуйте за анонсами

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter