Огляд курсів підвищення кваліфікації від «На Урок»

Реформа НУШ покликана перетворити навчання учнів на гнучкий, прозорий освітній процес, який не лише забезпечить високий рівень їхніх знань, а й розкриє потенціал кожної дитини. Таке завдання потребує від вчителів постійного професійного зростання, адже сучасні школярі мають зовсім інший тип мислення, а світ інноваційних технологій стрімко змінюється. Завдяки змінам у законодавстві педагогічні працівники мають право самостійно визначати інструменти та способи підвищення кваліфікації, орієнтуючись на власні інтереси і потреби. Команда «На Урок» пропонує багато якісних освітніх продуктів для ефективної організації процесу самоосвіти, що дозволять вдосконалити педагогічну майстерність. Цікавим, зручним і комфортним форматом роботи є онлайн-курси - комплекси авторських матеріалів від досвідчених фахівців, які допоможуть вам отримати знання та навички, що дійсно затребувані в сучасній школі. Тож ми підготували огляд курсів, що стануть у пригоді вчителям, які викладають в НУШ. 


Онлайн-курси підвищення кваліфікації за напрямом НУШ розроблені відповідно до норм законодавства та відповідають таким уніфікованим характеристикам: 

Нормативні документи, якими регламентовано напрями навчання: 

Для кого: педагогічні працівники, які забезпечують впровадження нових Державних стандартів повної загальної середньої освіти (у 2023/2024 навчальному році - 1-6 (7) класи). 

Форма організації навчання вчителів: дистанційна. 

Засоби діагностики успішності навчання: тестові завдання, самостійна робота, виконання творчих завдань. 

Доступ до навчальних матеріалів: безкоштовний.

Документ про підвищення кваліфікації: свідоцтво, яке повністю відповідає вимогам чинного законодавства. 


Учительство нової формації: початкова та середня освіта в системі НУШ

 

Зареєструватись на курс за посиланням

Із чого розпочати реалізацію реформи та як будувати педагогічну діяльність на засадах НУШ? Які знання та навички знадобляться для формування випускника нової генерації?  Відповіді на ці та багато інших запитань ви отримаєте, пройшовши курс Артема Горобця «Учительство нової формації: початкова та середня освіта в системі НУШ».

Про курс: цей курс містить актуальний освітній контент, різноплановий інструментарій та практичні кейси в контексті НУШ, які оптимально сприяють формуванню вчительства нової формації. 

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Нова українська школа: компоненти, компетентності, компетентнісний підхід, стандарти освіти. 
 • Трансформація педагогічної діяльності сучасного вчительства, або 12 кроків до НУШ. 
 • Нові підходи до системи оцінювання учнівства. 
 • Академічна доброчесність внутрішніх освітніх стейкхолдерів. 
 • Лайфхаки створення недискримінаційного освітнього контенту. 

Під час навчання ви покращите теоретичні знання щодо напрямів реформування української школи, модернізації змісту сучасної освіти та реалізації компетентнісного особистісно орієнтованого навчання. Також дізнаєтесь, як здійснювати відкрите, прозоре, партнерське та формувальне оцінювання учнівства, розпізнавати види порушення та можливі варіанти академічної недоброчесності, ідентифікувати дискримінацію (в освітньому середовищі, в комунікації, в підручниках, в онлайн-сервісах тощо) та не допускати її у власній роботі.

Тривалість/обсяг: 30 годин (1 кредит ЄКТС).


Організація ефективного навчання у Новій українській школі

Зареєструватись на курс за посиланням

Як створити школу, в якій буде комфортно вчитись і яка дасть дітям не тільки знання, а й практичні навички їх застосування у повсякденному житті? Як визначити вектор руху педагогічної спільноти до організації якісного, успішного, продуктивного навчання? Про це ви дізнаєтесь, пройшовши курс Артема Горобця «Організація ефективного навчання у Новій українській школі».

Про курс: курс допоможе вчителям НУШ організувати якісне навчання школярів на засадах компетентнісного, діяльнісного та інтеграційного підходів засобами формувального оцінювання із застосуванням сучасних освітніх матеріалів.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Компетентнісний підхід: формуємо конкурентну особистість.
 • Діяльнісний підхід: навчання через гру.
 • Інтеграційний підхід: складаємо освітній пазл.
 • Оцінювання результатів навчання дітей: разом до спільної мети.
 • Якісні освітні матеріали: від відбору до створення.

Під час проходження курсу ви навчитеся орієнтуватися у шифруванні Державного стандарту, дізнаєтеся як формувати та розвивати у школярів ключові компетентності НУШ та наскрізні вміння, як розробляти навчальні матеріали із залученням сучасних науково-педагогічних підходів та ще багато іншого.

Тривалість/обсяг: 30 годин (1 кредит ЄКТС)


Викладання предметів природничого циклу в НУШ

Зареєструватись на курс за посиланням

НУШ - це академічна свобода та творча ініціатива вчителів, які передбачають гнучкість у виборі та розподілі навчального матеріалу. Як планувати і проводити цікаві та захопливі уроки з різних дисциплін згідно з принципами освітньої реформи? Курс Наталії Бодюл «Викладання предметів природничого циклу в НУШ» детально розповідає про вимоги навчальних програм та їх дотримання під час роботи з документами, про формування компетентностей, які має розвивати учитель у собі та у своїх учнях, а також про прийоми та засоби викладання природничих дисциплін відповідно до вимог.

Про курс: курс буде корисним як для досвідчених вчителів, так і для молодих фахівців, оскільки містить інформацію про вікові особливості учнів, ключові засади формування компетентностей та про принципи ефективного навчання і види оцінювання. Матеріали допоможуть вчителю продуктивно підготуватися до нового навчального року та ефективно організувати свою роботу в умовах НУШ. 

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Викладання предметів природничого циклу в НУШ: вимоги навчальних програм. Автором проаналізовано модельні навчальні програми природничої освітньої галузі, надано рекомендації щодо складання календарно-тематичного планування та поради щодо наповнення й структури уроку. 
 • Розвиток компетентностей на уроках природничого циклу. Під час навчання ви покращите свої знання щодо вікових особливостей та формування ключових компетентностей учнів й ролі вчителя в освітньому процесі.
 • Прийоми та засоби викладання природничих дисциплін відповідно до навчальних програм. У цьому модулі автором розглянуто принципи ефективного навчання, надано приклади активних, пасивних та інтерактивних методів навчання, проаналізовано види оцінювання рівня сформованості компетентностей учнів.

Тривалість/обсяг: 20 годин  (0,67 кредиту ЄКТС)


Інноваційні інструменти формування здоров'язбережувальної компетентності учнів

Зареєструватись на курс за посиланням

Формування гармонійної особистостості здобувача освіти, який вміє дбати про власне здоров'я та безпеку, є одним із ключових завдань освітян в НУШ. Крім того, 2020-2023 роки довели, що здоров’язбережувальна компетентність є критично важливою для всіх учасників освітнього процесу. Як заохочувати школярів до безпечних і корисних практик поведінки?  Курс Олександра Чучаєва  «Інноваційні інструменти формування здоров'язбережувальної компетентності учнів» продемонструє, як  впроваджувати в процес навчання технології збереження здоров’я, формувати навички здорового способу життя, боротися зі стресовими та конфліктними ситуаціями. 

Про курс: курс містить практичні кейси формування та розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів засобами інноваційних інструментів. Матеріали допоможуть у плануванні уроків, створенні та апробації власних методик за допомогою різноманітних методів навчання.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Формування здоров’язбережувальної компетентності на уроках. Автором розглянуто підходи до формування навичок здоров’язбереження учнів, надано рекомендації щодо розвитку здоров’язбережувальної компетентності та інтеграції  здоров’язбережувальних технологій у навчальні предмети. 
 • Освітні комікси як технологія формування здоров’язбережувальної компетентності: практичні кейси створення та інтеграції коміксів у освітній процес. Під час навчання ви дізнаєтесь, як використовувати мальовані історії при компетентнісному підході, як створювати комікси на уроках за 30 хвилин, зокрема за допомогою цікавих і простих онлайн-сервісів.
 • Кейси формування здоров’язбережувальної компетентності шляхом впровадження квестів на уроках. У цьому модулі автором викладено здоров’язбережувальний аспект квестів та надано рекомендації щодо їх створення та реалізації.  
 • Тулбокс інноваційних методик здоров’язбереження. Під час навчання ви дізнаєтесь, як ефективно інтегрувати спорт та екологію на уроках історії та поповните свою педагогічну скарбничку практичними вправами для релаксації та концентрації уваги.

Тривалість/обсяг: 20 годин  (0,67 кредиту ЄКТС).


Інструменти та прийоми формування громадянської компетентності учнів

Зареєструватись на курс за посиланням

Виховання свідомого та самодостатнього громадянина-патріота України, готового до виконання громадянських і конституційних обов'язків, є пріоритетною метою національно-патріотичного виховання та реформи НУШ. Курс Катерини Малбієвої «Інструменти та прийоми формування громадянської компетентності учнів» допоможе педагогам у вихованні соціально, політично та економічно відповідальної людини, яка зможе розкрити свої здібності у громадянському суспільстві та реалізувати власні творчі можливості.

Про курс: курс стане у пригоді тим, хто готує молодь до ролі активних громадян, що беруть безпосередню участь у житті громади, та формує громадянські навички і цінності. Курс включає ігри на тему політичної, економічної та соціальної відповідальності, що допоможе школярам краще відчути себе громадянами – членами громадянського суспільства.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Громада. Що це? Як життя в громаді допоможе реалізувати свої можливості. Яку користь може принести кожен із її членів. 
 • Держава. Як і хто керує державою. Що може зробити для неї кожен громадянин.
 • Влада - подарунок долі чи тягар? Хто і як обирає тих, хто керує державою і громадами? 
 • Соціальна відповідальність. 
 • Як реалізувати себе у громадянському суспільстві.

Курс допоможе вчителям будувати алгоритми формування громадянської компетенції в учнів різного віку, заохочувати їх реалізовувати свої здібності у громадянському суспільстві. 

Тривалість/обсяг: 20 годин  (0,67 кредиту ЄКТС).


Компетентнісно орієнтований потенціал уроку: реалізація сучасних інноваційних практик у навчальному процесі (на прикладі громадянської та історичної галузі) 

Зареєструватись на курс за посиланням

Компетентнісне навчання є однією з найкращих інновацій НУШ. Адже цей ефективний підхід спрямований на розвиток в учнів знань, умінь і навичок, які в майбутньому обов’язково допоможуть їм досягти успіху. Як його реалізувати під час навчального процесу у кризових умовах? Курс Владислава Кронгауза «Компетентнісно орієнтований потенціал уроку: реалізація сучасних інноваційних практик у навчальному процесі (на прикладі громадянської та історичної галузі)» допоможе педагогам розширити уявлення про функціонал сучасного уроку в різних форматах, опанувати стратегії проєктних та дослідницько-пошукових технологій, які сприяють підвищенню рівня засвоєння знань.

Про курс: представлений курс допоможе вчителю-предметнику набути  практичних навичок визначення індивідуальної траєкторії розвитку особистості учнів, формування медіаграмотності та критичного мислення, застосування підходів проблемного навчання в освітньому середовищі у різних умовах (очний/дистанційний, синхронний/асинхронний варіанти). 

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Інтеграція інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі через ключові освітні компетентності. Під час навчання ви покращите знання щодо формування інформаційно-цифрової компетентності  учнів і використання інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі.
 • Критичне мислення та проблемне навчання в НУШ. Автором розглянуто різноманітні методи та прийоми розвитку критичного мислення учнів на уроках, окрему увагу приділено проблемному підходу до навчання в НУШ. 
 • Освітній тайм-менеджмент. Під час навчання ви дізнаєтесь про секрети застосування тайм-менеджмента у роботі та опануєте відповідні техніки в освітньому процесі.
 • Якісний зворотний зв’язок – запорука ефективності формування навчальних компетентностей. Автором представлено цікаві прийоми рефлексії на уроці, які допоможуть ефективно визначити рівень сформованості ключових компетентностей учнів.
 • Оптимізація освітнього процесу в умовах викликів. Під час навчання ви покращите знання щодо особливостей реалізації діяльнісного підходу на уроках різних типів в умовах дистанційного навчання, зокрема на прикладі уроків історії. Також дізнаєтесь про техніки заохочення учнів до активної роботи в онлайн-форматі.

Тривалість/обсяг: 30 годин (1 кредит ЄКТС).


Медіаграмотність та критичне мислення: від теорії до практики

Зареєструватись на курс за посиланням

НУШ має готувати дітей до дорослого життя, в якому дуже важливо розрізняти правдиву і неправдиву інформацію. А в умовах «інформаційної війни», коли ми постійно піддаємось справжнім «бомбардуванням» фейкового та неправдивого контента, навичка аналізувати інформацію та перевіряти її на достовірність стала вкрай важливою. Як формувати в учнів відповідальну медіаповедінку, створювати належні умови для виховання дітей зі стійким медіаімунітетом? Курс Інни Іванової «Медіаграмотність та критичне мислення: від теорії до практики» дозволить педагогам усвідомити власну позицію медіакористувача, навчить розпізнавати та спростовувати фейки та ефективно застосовувати набуті знання у роботі з учнями. 

Про курс: курс допоможе педагогам різної спеціалізації, які розпочинають медіаосвітню діяльність, покращити теоретичні знання та отримати практичні інструменти для роботи.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частиний складається з таких модулів: 

 • Що треба знати вчителю про медіаосвіту. Під час навчання ви опрацюєте Концепцію впровадження медіаосвіти в Україні та отримаєте корисні посилання та матеріали.
 • Навчальні програми НУШ-1, НУШ-2: про змістову лінію «Досліджуємо медіа» та застосування навичок медіаграмотності у вивченні інших предметів (галузей). Цей модуль допоможе дізнатися, як створити  інформаційно-освітнє середовище в початковій школі, що сприяє ефективному формуванню медіаграмотної особистості.
 • Формуємо в учнів медіаграмотність: перші практичні кроки. Під час навчання ви дізнаєтесь, як і коли розпочати вчителю медіаосвітню діяльність, як створюються інформаційні продукти та які є безпечні способи передачі інформацію.
 • Як сформувати в учня уявлення про медіапростір. Цей модуль допоможе навчити молодших школярів усвідомлювати позиції «я – в медіапросторі», медіакористувач», «я - медіатворець» та формувати їхні навички медіакомпетентності. Також ви дізнаєтеся, як відтворити модель інтернет-павутиння у зрозумілій для школярів формі.
 • Реалізація змістової лінії «Досліджуємо медіа»: практичні поради. Автором розглянуто дослідження медіатекстів як важливої складової  формування медіаграмотності та представлено багато цікавих практичних прийомів.  

Тривалість/обсяг: 20 годин  (0,67 кредиту ЄКТС).


Ненасильницький підхід у навчанні та вихованні

Зареєструватись на курс за посиланням

Гармонійний розвиток дитини та налагодження позитивної взаємодії в колективі є важливими складниками реформи НУШ. Але іноді побудувати ефективну комунікацію з учасниками освітнього процесу одразу не вдається. Як поліпшити взаємини  з колегами, учнями та їхніми батьками з урахуванням власних почуттів? Курс Вікторії Преображенської та Юлії Колесник «Ненасильницький підхід у навчанні та вихованні» навчить краще розуміти потреби та мотиви, які стоять за вчинками інших учасників освітнього процесу, та знаходити креативні шляхи вирішення складних ситуацій.

Про курс: курс допоможе педагогам побудувати взаємини з учнями та їхніми батьками, базовані на довірі та емпатії.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Мова серця. Під час навчання ви дізнаєтеся про красу та принципи ненасильницького спілкування.
 • 4 кроки ненасильницького спілкування. Авторками розглянуто основні інструменти, які допоможуть досягти  спільного розуміння під час вирішення конфліктних ситуацій з учасниками освітнього процесу.
 • Співчутливий зв'язок з собою та іншими. Під час навчання ви дізнаєтесь, як зберігати стійкість у складних ситуаціях і мотивувати учнів та батьків до співпраці.
 • Використання ненасильницького підходу в навчанні та вихованні. За результатами навчання ви навчитися трансформувати конфлікти, використовувати ненасильницький підхід у медіації та налагоджувати порозуміння за допомогою переговорів. 

Тривалість/обсяг: 24 години (0,8 кредита ЄКТС).


Онлайн-тестування у школі

 

Зареєструватись на курс за посиланням

Онлайн-тестування - чудовий помічник вчителя НУШ, який допоможе на будь-якому етапі уроку: при актуалізації знань, вивченні нового матеріалу, контролі та узагальненні. Як ефективно опанувати цей педагогічний інструмент? Курс Любові Цукор «Онлайн-тестування у школі» допоможе побудувати власну траєкторію роботи зі школярами та батьками й надавати їм актуальну, сучасну і важливу інформацію освітньому процесі. 

Про курс: представлений комплекс теоретичних і практичних матеріалів дозволяє педагогічним працівникам детально ознайомитися з особливостями та можливостями онлайн-тестування й органічно вплітати їх у структуру уроку. У процесі навчання застосовуватимуться інструменти, доступні із сучасним безкоштовним сервісом онлайн-тестів «На Урок».

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів: 

 • Теоретичні засади використання онлайн-тестів у роботі вчителя. У цьому модулі розглянуто місце тестування у навчальному процесі, переваги та недоліки роботи з онлайн-тестами на уроках та у позаурочній роботі. 
 • Практика використання онлайн-тестів у навчально-виховному процесі. Під час навчання ви дізнаєтесь про принципи роботи з онлайн-тестами «На Урок» та особливості їх використання у роботі з різними віковими групами школярів на уроках, виховній роботі та роботі з батьками. 
 • Робота з ресурсом онлайн-тестів «На Урок». У цьому модулі детально розкрито поетапну роботу щодо створення, редагування та публікації тестів й опрацювання їх результатів. 

Тривалість/обсяг: 24 години (0,8 кредита ЄКТС).


Технологічна підготовка учнів засобами STEM, STEAM-навчання

 

Зареєструватись на курс за посиланням

НУШ має сприяти особистісному зростанню учнів,  їхньому академічному успіху, отриманню максимально корисного навчального досвіду та  одночасному розвитку різних видів мислення. І все це можна досягти за допомогою одного з найкращих світових освітніх трендів -  STEM-освіти.  З чого починати та як захопити учнів STEM-навчанням? Авторський курс Вікторії Бартюк «Технологічна підготовка учнів засобами STEM, STEAM-навчання» ознайомить вас із особливостями технологічної підготовки учнів НУШ відповідно до Держстандартів початкової та базової середньої освіти та  допоможе урізноманітнити освітній процес за допомогою засобів STE(A)M-навчання.

Про курс: курс розкриває можливості застосування STEM, STEAM навчання як інструменту якісної технологічної підготовки учнів і надає практичні кейси з розробки та реалізації проєктів технологічного напряму. 

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну частини й складається з таких модулів:  

 • Технологічна підготовка в сучасній школі. Під час навчання ви покращите теоретичні знання щодо розвитку ключових компетентностей учнів під час вивчення предметів технологічної освітньої галузь у початковій, середній і старшій школі.
 • STEM, STEAM навчання як інструмент якісної технологічної підготовки учнів.  У цьому модулі розглянуто роль STEM-освіти у розвитку навичок ХХІ століття та різницю між STEM і STEAM. Також під час навчання ви дізнаєтесь про методи розробки і реалізації STE(A)M-проєктів.
 • Практичні кейси розробки проєктів на уроках технологічного напряму. За результатами навчання ви дізнаєтеся, як створювати мініSTE(A)M-проєкти в початковій та середній школі, парні та групові довгострокові STE(A)M-проєкти, а також як презентувати результати проєктної діяльності.

Тривалість/обсяг: 20 годин (0,67 кредиту ЄКТС).


Формування підприємницької компетентності в закладі освіти

 

Зареєструватись на курс за посиланням

Підприємливість і фінансова грамотність учнів входять до переліку ключових компетентностей, визначених НУШ. Як формувати навички підприємливої особистості, затребувані на ринку праці, під час вивчення різних навчальних предметів? Курс Олени  Ярмош «Формування підприємницької компетентності в закладі освіти» допоможе опанувати ефективні  засоби формування підприємницької компетентності школярів в закладі освіти.

Про курс: курс розкриває теоретичні питання формування підприємницької компетентності учнів та вчителів, демонструє відмінності понять «підприємливість» та «підприємництво», а також містить інформацію стосовно прикладних індивідуальних і колективних інструментів розвитку підприємливості учнів старшої школи та закладів професійної освіти.

Структура: курс містить теоретичну, самостійну та контрольну складову й складається з таких модулів: 

 • Підприємливість – ключова компетентність НУШ.
 • До підприємництва через підприємливість: шкільне, соціальне, креативне підприємництво.
 • Метод проєктів у підготовці підприємливої молоді.
 • SMART, SWOT та 6 капелюхів підприємливого учня.
 • Бізнес-канва як інструмент формування підприємницької компетентності.

Під час проходження курсу ви навчитеся добирати приклади застосування матеріалу уроку з різних дисциплін для формування навичок підприємливої особистості, застосовувати метод проєктів для формування підприємницької компетентності учнів, пошуку ідей, аналізу сильних та слабких сторін, а також зовнішніх можливостей і загроз.

Тривалість/обсяг: 20 годин (0,67 кредиту ЄКТС)


Як відбувається навчання? Зручно та просто! Оберіть курс відповідно до ваших інтересів і потреб (для цього можна скористатись фільтром), зареєструйтеся та ознайомтеся з програмою підвищення кваліфікації. Кожний зареєстрований учасник має повний доступ до всіх матеріалів, можливість самостійно обирати кількість часу на навчання і стежити за власним прогресом. Ви також можете ставити запитання автору та спілкуватися у чаті. 

Наша команда щиро бажає вам високих професійних досягнень та запрошує стати учасником творення нового освітнього простору разом із «На Урок»! 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter