Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Поурочно-тематичний план з української мови для І курсу

Про матеріал

У закладах профтехосвіти викладання української мови відбувається за чинними програмами, але розподіл годин відбувається не так, як у школах. Пропоную поурочно-тематичний план, складений для І курсу однієї з професій

Перегляд файлу

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з предмета «Українська мова»

Назва теми

К-ть годин на тему

Професія «______»

Тема уроку

Домашнє завдання

1

 

 

 

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І

СПІЛКУВАННЯ

3

2016/2017 1

Культура мовлення і спілкування. Професійне спілкування. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні.

§ 1,2  Впр. 17,23

2

Контактне й дискантне спілкування. Основні ознаки культури мовлення: змістовність, логічна послідовність, багатство мовних засобів, виразність, точність, доречність, правильність.

§ 3,4

Впр. 38, 46

3

Особливості національного мовленнєвого етикету. Етика спілкування. Контрольна робота № 1 (різнорівневі завдання).

Підг. доповіді "Мовленнєвий етикет різних народів"

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

4

РМ. Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Слухання й розуміння текстів професійної тематики. Визначення ключових слів, виділення термінів у текстах.

Дібрати 20 термінів з майб. проф. із тлумаченням

5

РМ. Складання плану, тез, конспекту почутого висловлення. Цільове аудіювання із визначеним завданням. 

Стор. 157-160 Впр. 280

6

РМ. Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення з використанням способів поглибленого, ознайомлювального, швидкого читання, читання-сканування.

Впр. 272(1,2)

 

Розглянуто на засіданні

______________________________

______________________________

Затверджую

Заступник директора з НВР

______________________________

70 годин

 

Професія «____________»

 

Група 1

І курс

2016/2017 н.р.

24 год.

Група 21

ІІ курс

2017/2018 н.р.

16 год.

Група 31

ІІІ курс

2018/2019 н.р.

23 год.

Група 41

ІV курс

2019/2020 н.р.

7 год.

 

Підручники:

Заболотний О.В.,Заболотний В.В. Українська мова (рівень стандарту) : Підручн.  для 10 кл. -  К. : Генеза, 2010.

Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Попова Л. О. Українська мова: підручник для 11 класу (рівень стандарту).- К.: Освіта, 2011.

 

 

 

 

 

СПРИЙМАННЯ

ЧУЖОГО

МОВЛЕННЯ

2.1. Аудіювання

2.2. Читання

2.3. Говоріння

2.4. Письмо

 

7

Виділення ключових фраз і слів у прочитаному. Визначення пізнавальної цінності прочитаного. Аналіз використаних автором мовних засобів. Контрольна робота№ 2 (переклад тексту).

Впр.272 (3)  Впр. 324(3)

8

РМ. Розгорнуте повідомлення в науковому, публіцистичному стилях за попередньо складеними планом, тезами, конспектом.

Впр.297

Скласти монолог за інд.

ситуацією

9

РМ. Моделювання й розігрування діалогів відповідно до запропонованих ситуацій. Моделювання і розігрування телефонної розмови. Виступ під час бесіди, дискусії, полеміки. 

Впр.286 Впр.287

10

Контрольна робота № 3. Твір - нарис про людину – видатного представника певної професії (відповідно до професії учнів).

Впр. 275, 319

11

РМ. Докладний переказ із творчим завданням

Впр. 164

12

РМ. Твір-роздум на суспільно-політичну тему в публіцистичному стилі.

Впр. 303

13

Складний план і конспект прочитаної публіцистичної та науковопопулярної статті (за профілем). Редагування тексту.

Конспект статті

14

Ділове мовлення: Електронний лист. Смс-повідомлення. Контрольна робота № 4 (диктант). 

Повторити основні орфограми

3

ВСТУП

1

15

Повноцінне     функціонування      української     мови      –     запорука

європейського розвитку держави

Конспект стор.4-8

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ  І

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

НАЙВАЖЛИВІШИХ

ВІДОМОСТЕЙ З

ОРФОЕПІЇ,

ФОНЕТИКИ,

ЛЕКСИКОЛОГІЇ,

ФРАЗЕОЛОГІЇ,

20

16

Правильна вимова голосних і приголосних звуків. Складні випадки правопису слів із ненаголошеними голосними 

§ 5

Впр. 71, 75

17

Складні випадки правопису слів із спрощенням у групах приголосних, чергування голосних і приголосних звуків

§ 6,7

Впр. 82, 84, 113

18

Складні випадки правопису префіксів і суфіксів

Інд. завдання

19

Складні випадки правопису м′якого знака, апострофа

конспект

20

Складні випадки правопису великої букви

Дібрати приклади до всіх пп правила

21

Складні випадки правопису слів із подвоєнням і подовженням приголосних

Інд. завдання

22

Правопис імен та імен по батькові, прізвищ

Провідміняти власне ПІБ

23

Правопис складних слів і слів іншомовного походження

Інд. завдання

24

Правопис прислівників

Дібрати складні прислівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДОВИ СЛОВА,

СЛОВОТВОРУ,

МОРФОЛОГІЇ, СТИЛІСТИКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Пов’язані теми
Українська мова, Планування
Додано
27 лютого 2018
Переглядів
637
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку