26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Позакласний захід " Чи знаю я фізику?"

Про матеріал
Розширити і поглибити знання, які учні отримують на уроках фізики; показати їх широке використання в повсякденному житті; пробудити в учнів прагнення до творчості, допомогти їм цю творчість проявити.
Перегляд файлу

ФІЗИЧНА ГРА

« ЧИ ЗНАЮ Я ФІЗИКУ?»

 

Мета: розширити і поглибити знання, отримані на уроках фізики, показати їх широке використання в повсякденному житті; пробудити в учнів прагнення до творчості, допомогти їм цю творчість проявити.

Обладнання: конверти з призами, ноутбук, проектор, мультимедійна презентація, бланки для підрахування балів.

Місце проведення: кабінет.

План проведення фізичної гри

 І. Організаційний момент:

 • слово вчителя;
 • представлення учасників;
 • оголошення правил гри.

ІІ. Фізична гра.

ІІІ. Підсумки гри:

 • заключне слово вчителя;
 • нагородження призами.

 

І. Організаційний момент

“Гра –це шлях дитини до пізнання світу, в якому вона живе, це іскра, яка запалює вогник допитливості”

В.О. Сухомлинський

 Фізика – це наука про природу. У повсякденному житті, ми, кожної хвилини, секунди, не задумуючись над тим, використовуємо закони фізики. Фізика складна, у ній багато формул. Зате її вивчення дає поняття про те, як саме влаштований наш світ.

На фізиці заснована наука і техніка, майже уся сучасна цивілізація. З урахуванням законів фізики планується будівництво приміщень, мостів, кораблів, мереж зв'язку. Якби люди не знали фізику, не відкрили б фізичних законів і формул, то не було б автомобілів, ракет, літаків, мобільних телефонів. Та що казати, навіть водопровід не можна правильно полагодити, якщо не враховувати законів фізики.

Фізика в нашому житті є всюди.

Тому пропоную зіграти у гру « Чи знаю я фізику?».

Правила  гри:

 • Участь приймають 7 груп  ІІ курсу (по 2 учні з групи). Групам задають  запитання. Яка група швидше дасть правильну відповідь, та і вступає в гру першою.
 • Наступним кроком є те, що двоє учасників  групи вибирають між собою основного гравця. Якщо основний гравець не знає відповідь на питання, то він може попросити допомоги у товариша.
 • Перед  основним гравцем лежать 20 конвертів. Він обирає 4 з них, не заглядаючи всередину. У конверті зазначені призи, але учень  про них дізнається тільки після відповідей на всі питання. (Призами можуть бути: ручка, блокнот, олівець…, а також можуть бути і пусті конверти)

Вчитель зачитує запитання, після чого учасник вибирає один з чотирьох конвертів. Після зачитування чотирьох варіантів відповідей, учасник вибирає відповідь. Якщо вона правильна, то конверт залишає собі, а якщо ні – то його забирає вчитель. Після чотирьох запитань , учасник забирає призи.

Вчитель знову зачитує загальне запитання для решти груп.  І далі все повторюється.

ІІ. Фізична гра.

Перше загальне питання ( слайд 2)

З’єднати попарно фізичну величину і одиницю її вимірювання.

А) U   1) Ом

Б) I   2)

В) R   3) В

Г)    4) А

5)

 

Питання для першого гравця (слайд 3)

 1. Як називається процес перетворення пари в рідину?

А) пароутворення В) конденсація

Б) сублімація  Г) кипіння

 1. Які речовини зберігають і форму, і об’єм?

А) гази    В) рідини

Б) тверді тіла   Г) немає правильної відповіді

 1. До якого виду самостійного газового розряду відносять блискавку?

А) тліючий   В) коронний

Б) іскровий   Г) дуговий

 1. Контакт з цією речовиною у пароподібному стані може викликати опіки, у твердому – обмороження, а рідкому – є засобом гігієни та загартовування. Ця речовина - 

А) мило   В) вода

Б) оцет   Г) зубна паста

 

Друге  загальне питання (слайд 4)

З’єднати попарно фізичну величину і прилад для її вимірювання.

А) напруга    1) барометр

Б) сила струму   2) спідометр

В) атмосферний тиск  3) вольтметр

Г) температура   4) амперметр

5)

Питання для другого гравця (слайд 5)

 1. Хто відкрив закон всесвітнього тяжіння?

А) Ом   В) Джоуль

Б) Ампер   Г) Ньютон

 1. Яким приладом вимірюють вологість повітря?

А) амперметром   В) динамометром

Б) психрометром   Г) термометром

 1. Для чого слони обливають себе та один одного у спекотні дні водою?

А) щоб зігрітися   В) щоб загартуватися

Б) щоб охолодитися  Г) щоб розвеселитися

 

4. Мінімальний проміжок часу за який рух тіла повторюється повністю називають…

А) частотою коливань    В) фазою коливань

Б) амплітудою коливань   Г) періодом коливань

 

Третє  загальне питання  (слайд 6)

З’єднати попарно вид явища з прикладом у природі

А) електричне   1) обертання Землі навколо Сонця

Б) механічне    2) полярне сяйво

В) теплове    3) випадання роси

Г) оптичне    4) блискавка

5) атомні реактори

Питання для третього гравця(слайд 7)

 1. Кількість речовини вимірюють у….

А) молях    В) кг/моль

Б) кілограмах   Г) немає одиниць вимірювання

 1. Два однаково заряджені тіла….

А) притягаються    В) відштовхуються

Б) не взаємодіють взагалі  Г) і притягаються, і відштовхуються

 1. Якому вченому належать слово «ЕВРИКА»?

А) Ньютону   В) Архімеду

Б) Герцу    Г) Джоулю

 1. Випаровування рідини відбувається

А) при певній температурі   В) при будь-якій температурі

Б) тільки при нагріванні   Г) тільки при охолодженні

 

Четверте  загальне питання (слайд 8)

З’єднати попарно явище і його визначення.

А) дифузія   1) пара перетворюється у рідину

Б) пароутворення  2) зміна форми та об’єму тіла

В) конденсація  3) поширення коливань у просторі

Г) деформація  4) рідина перетворюється у пару

5) проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої

 

Питання для четвертого гравця (слайд 9)

1. Яка речовина отримує іншу назву при переході з рідкого стану в твердий?

       А) спирт    В) вода

       Б) мідь              Г) свинець

2. Як залежить період коливань математичного маятника від прискорення сили земного тяжіння?

А) прямо пропорційно   В) не залежить

      Б) обернено пропорційно   Г) жодна з попередніх відповідей

3. Вкажіть на символ, яким позначають кількість теплоти

      А) V   В) А

      Б) Q   Г) F

 

 1. Назвіть агрегатний стан, при якому речовина зберігає свій об’єм, але легко зміню форму.

А) твердий   В) газоподібний

Б) рідкий   Г) усі стани

П'яте  загальне питання (слайд 10)

З’єднати попарно фізичну величину і прізвище вченого, на честь якого названа одиниця вимірювання.

А) потужність     1) Вольт

Б) заряд       2) Герц

В) частота      3) Кулон

Г) термодинамічна температура  4) Ватт

5) Кельвін

Питання для п’ятого  гравця (слайд 11)

1. Звукова хвиля – це коливання в межах ….?

А) до 16 Гц     В) від 16 Гц до 20000 Гц

Б) будь-які коливання   Г) більше 20000 Гц

2. Під час нагрівання швидкість хаотичного руху молекул….

А) збільшується    В) не змінюється

Б) зменшується    Г) взагалі припиняється

3. Одиницею вимірювання механічної роботи є…

         А) ньютон   В) джоуль

         Б) ампер   Г) вольт

     4. Яку з перерахованих величин відносять до аморфних тіл?

        А) кварц    В) смола

        Б) сіль             Г) цукор

 

Шосте  загальне питання (слайд 12)

Виберіть правильну відповідь.

Про який мінерал говорять: «води боїться, а з води родиться?»

А) про метал   Б) про граніт

В) про сіль    Г) про пісок

Питання для шостого  гравця (слайд 13)

1. Гучність у скільки децибел вважають больовим порогом?

А) 40 дБ    В) 120 дБ

Б) 100 дБ    Г) 1000 дБ

2. Який вид самостійного газового розряду використовують у лампах денного світла?

А) іскровий   В) тліючий

Б) дуговий   Г) коронний

3. Чому рівна швидкість світла?

А) 3   В)  

Б) 3   Г) 3 

    4. Чому кватирки для провітрювання кімнат розміщені у верхній частині вікна?

 А) для зручності      В) бо тепле повітря є знизу

 Б) бо тепле повітря піднімається вгору  Г) залежно яке вікно

Сьоме  загальне питання (слайд 14)

Виберіть правильну відповідь.

У давнину для передбачення погоди на терезах зрівноважували вовну і каміння. Якщо згодом вовна легшала, то це передбачало…

А) дощ Б) сонячну погоду В) вітер Г) град Д) блискавка

Питання для сьомого  гравця (слайд 15)

1. Коли період коливань математичного маятника більший?

А) влітку    В) однаковий

Б) взимку    Г) навесні

2. Як змінюється температура під час кипіння води?

А) зростає    В) залишається сталою

Б) знижується   Г) немає правильної відповіді

3. Модуль найбільшого відхилення тіла від положення рівноваги називають...

         А) періодом            В) амплітудою 

        Б) резонансом          Г) частотою 

     4. Як називається прилад для вимірювання опору провідника?

       А) амперметр   В) динамометр

       Б) вольтметр   Г) омметр

 

ІІІ. Підсумки гри

Ось і закінчилась наша фізична гра. Сподіваюсь, Вам було весело і, водночас, цікаво.

Учні отримують за кожну правильну відповідь приз, який знаходився у конверті.

Усім дякую за увагу.

Бажаю подальших успіхів у вивченні фізики.

docx
Пов’язані теми
Фізика, Позакласні заходи
Додано
22 лютого 2019
Переглядів
303
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку