позакласний захід гра з хімії для учнів 8 класу "Еврика"

Про матеріал

Гра "Еврика" для 8 класу допоможе закріпити і розвинути знання учнів з питань, що стосуються періодичного закону, періодичної системи, будови атома; розширити поняття про фізичний зміст періодичного закону, залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів, перевірити рівень вміння використовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях; формувати в учнів пізнавальний інтерес і творче мислення, сприяти розвиткові в учнів логічного мислення.

Перегляд файлу

Тема : Гра «Еврика»

Мета : Закріпити і розвинути знання учнів з питань, що стосуються періодичного закону, періодичної системи, будови атома; розширити поняття про фізичний зміст періодичного закону, залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів, перевірити рівень вміння використовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях; формувати в учнів пізнавальний інтерес і творче мислення, сприяти розвиткові в учнів логічного мислення.

Обладнання : картки із завданнями, картки із назвами і емблемами команд.

Хід гри

Учитель : Дорогі друзі! Сьогодні ми зібралися для того, щоб з’ясувати, як ви засвоїли знання про періодичний закон, періодичну систему хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва та будову атома і як ви вмієте застосовувати свої знання і вміння у нестандартних ситуаціях.

У грі беруть участь дві команди: команда 8 класу – «Юний хімік» і команда 9 класу – «Хімічний елемент». Право першого ходу отримає та команда, яка першою відповість на запитання: у якому році був сформульований періодичний закон? (1869 р.)

Гейм перший – Знайомство

На двох аркушах паперу написані назви секторів: 1-й сектор – «ПЗ і ПСХЕ», другий – «Будова атома». Третій сектор – «Щасливий випадок» надає змогу команді отримати додатковий бал.

 

Сектор «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

 1. Назвіть ученого, який уперше сформулював періодичний закон. ( Д.І. Мендєлєєв )
 2. Назвіть ознаку хімічних елементів, яку Д. Мендєлєєв поклав в основу періодичної системи. ( Атомна маса )
 3. Скільки періодів міститься у періодичній системі? ( 7 )
 4. Яка кількість елементів входить до четвертого періоду? (18)
 5. Скільки груп міститься у періодичній системі? ( 8 )
 6. На які підгрупи діляться групи періодичної системи? (Головна і побічна)

Сектор «Будова атома»

 1.        Назвіть тип атомів з однаковим протонним числом. (Хімічний елемент)
 2.        Чому дорівнює заряд ядра атома? (Порядковому номеру)
 3.        Як називаються нукліди одного хімічного елемента? (Ізотопи)
 4.        Як називаються частинки, які крім протонів входять до складу ядер? (Нейтрони)
 5.        Яка максимальна кількість електронів може міститися на

р-підрівні? (6)

 1.        Хто запропонував ядерну модель атома? (Резерфорд)

(Журі підбиває підсумки)

 

 

 

Гейм другий – «Дивись і відповідай»

Завдання 1.

Учитель : Всередині пляшки, піднятої з океану на борт корабля, було знайдено записку такого змісту:

ВFЛАGСТJИВMОСLТІN ЕЛNЕМXЕНVТІJВ, А ТАRWКQОЖ УТSВОLРЕFНИDХ LНИDМИSN СGПJDОЛDУКS ПЕVРCЕБVУ-

ВZАXЮТЬ У ПEGРІRОДUИЧRНІЙ ЗVАЛCЕFЖFHОСDТІ ВІОНД ВЕSЛDИЧSAИНSИD ЗАLРЯGДІВR ЯFДSERР RЇEХ АFТОFМSІВ.

(Для розшифрування записки потрібно прочитати лише літери українського алфавіт: властивості елементів, а також утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від величини зарядів ядер їх атомів .)

Завдання 2.

Учитель : Про який хімічний елемент йде мова?

Знаходиться в ІІІ групі головній підгрупі, відносна молекулярна маса оксиду – 102 (AI).

( Журі підбиває підсумки. )

Гейм третій – «Ти – мені, я – тобі»

(Учасники команд заздалегідь приготували завдання для своїх суперників)

Команда «Юний хімік» : Визначіть елемент за електронною формулою : 1s2;2s2,2p6;3s2,3p5,3d0.  (CI)

Команда «Хімічний елемент» : Визначіть елемент за електронною формулою : 1s2;2s2,2p6;3s2,3p3,3d0. (Р)

Учитель : Поки команди працюють над завданнями, проведемо невеличку вікторину з глядачами.

1. Чому вугілля, торф, зерно не можна зберігати у великих групах? (Сипкі горючі матеріали не можна зберігати у великих купах, тому що усі вони повільно окислюються киснем повітря і в їх товщі виникають високі температури. Тепло, що виділяється, не розсіюється і вони займаються.)

2. Яке автомобільне пальне зовсім не отруює повітря? (Водень, адже продуктом його згорання є вода.)

3. Чому суворо заборонено заводити автомобіль у зачиненому гаражі? ( Вихлопні гази містять «чадний газ» СО, який є смертельним для людини, адже зв’язується з гемоглобіном крові міцніше, ніж кисень.)

4. Що було би, якби атмосфера нашої планети складалася з чистого кисню? (Склади палива довелося би берегти, як порохові склади, від найменшої іскри. Залізом не можна булоб користуватися, бо воно добре горить у кисні. Вугілля і дрова згоряли б вмить.) 

(Журі підбиває підсумки)

Гейм четвертий – «Темна конячка»

Учитель : Хто знайде більше помилок?

Хімічний елемент Нітроген:

Порядковий номер 6 (7); Ar = 14; елемент розміщений у другому малому (великому) періоді, сьомій (пятій) групі, головній підгрупі. Ядро атома містить 6(7) протонів і має заряд +6 (+7), а також 7 нейтронів. У складі електронної оболонки є 8 (7) електронів із сумарним зарядом -7, розміщених на трьох (двох) енергетичних рівнях. (Журі підбиває підсумки)

Гейм п’ятий – «Далі, далі, далі…»

Учитель : Розпочинає команда, яка програє. Кожній команді по черзі ставляться запитання, які вимагають швидкої відповіді. Кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом.

 1. Як називається власний рух електрона? (Спін.)
 2. Яку форму має р-орбіталь? (Вісімка, гантелеподібна.)
 3. Який порядковий номер Гідрогену? (1.)
 4. Яка найвища валентність Хлору? (7.)
 5. Як перекладається слово «галоген»? (Солетворний.)
 6. Який неметал найактивніший? (Флор.)
 7. Із скількох атомів складається молекула інертних газів? (1.)
 8. Чому чисельно дорівнює найвища валентність будь-якого хімічного елемента? (Номеру групи.)
 9. З чого складається ядро атома? (Протонів і нейтронів.)
 10. Яка максимальна кількість електронів на s-підрівні? (2.)
 11. Що в періодичній системі вказує на кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні  атома певного хімічного елемента? (Номер групи.)
 12. Як називається горизонтальний ряд у періодичній системі елементів? (Період.)
 13. Що в періодичній системі вказує на кількість електронів в електронній оболонці атома? (Порядковий номер.)
 14. Яка максимальна кількість електронів на d-підрівні? (10.)
 15. Яка максимальна кількість електронів може перебувати на одній орбіта лі? (2.)
 16. За якою характеристикою в періодичній системі можна визначити кількість протонів у ядрі атома хімічного елемента? (За порядковим номером.)
 17. Що в періодичній системі вказує на число енергетичних рівнів у атомі певного елемента, на яких розміщуються електрони? (Номер періоду.)
 18. Яка кількість s-орбіталей на енергетичному рівні? (1.)
 19. Яка максимальна кількість електронів на f-підрівні? (14.)
 20. Кількість чого можна дізнатися, віднявши від атомної маси елемента його порядковий номер? (Нейтронів.)
 21. Яка кількість електронів у атомі Гідрогену? (1.)
 22. Яка кількість р-орбіталей на другому енергетичному рівні? (3.)
 23. Назвіть елементарну частинку, яка не має заряду. (Нейтрон.)
 24. Що в періодичній системі вказує на протонне число атома елемента? (Порядковий номер.)
 25. Яка кількість d-орбіталей на енергетичному рівні? (5.)
 26. Яка кількість f-орбіталей на енергетичному рівні? (7.)

Журі підбиває підсумки гри. Обирається команда-переможець і найактивніший учасник, який нагороджується медаллю «Кращий знавець хімії».

 

 

 

 

 

 

 

 

«Щасливий випадок»

 

«Будова атома»

«Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВFЛАGСТJИВMОСLТІN ЕЛNЕМXЕНVТІJВ, А ТАRWКQОЖ УТSВОLРЕFНИDХ LНИDМИSN СGПJDОЛDУКS ПЕVРCЕБVУ-

ВZАXЮТЬ У ПEGРІRОДUИЧRНІЙ ЗVАЛCЕFЖFHОСDТІ ВІОНД ВЕSЛDИЧSAИНSИD ЗАLРЯGДІВR ЯFДSERР RЇEХ АFТОFМSІВ.

(Для розшифрування записки потрібно прочитати лише літери українського алфавіту.)

 

ВFЛАGСТJИВMОСLТІN ЕЛNЕМXЕНVТІJВ, А ТАRWКQОЖ УТSВОLРЕFНИDХ LНИDМИSN СGПJDОЛDУКS ПЕVРCЕБVУ-

ВZАXЮТЬ У ПEGРІRОДUИЧRНІЙ ЗVАЛCЕFЖFHОСDТІ ВІОНД ВЕSЛDИЧSAИНSИD ЗАLРЯGДІВR ЯFДSERР RЇEХ АFТОFМSІВ.

(Для розшифрування записки потрібно прочитати лише літери українського алфавіту.)

 

 

Команда «Юний хімік» : Визначіть елемент за електронною формулою : 1s2;2s2,2p6;3s2,3p5,3d0.  (CI)

 

 

Команда «Хімічний елемент» : Визначіть елемент за електронною формулою : 1s2;2s2,2p6;3s2,3p3,3d0. (Р)

 

doc
Додано
8 грудня 2018
Переглядів
1260
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку