6 липня о 18:00Вебінар: Самоемпатія: як вчителю зберегти ресурсність та натхнення під час навчального процесу

Контрольна робота Тема. Основні класи неорганічних сполук. Оксиди. Кислоти

Про матеріал

Контрольна робота. Тема. Основні класи неорганічних сполук. Оксиди. Кислоти

Для використання на уроках хімії у 8 класі. Допоможуть швидко та якісно оцінити рівень засвоєння знань, виявити та проаналізувати типові помилки

Перегляд файлу

Контрольна робота № 5

Тема. Основні класи неорганічних сполук. Оксиди. Кислоти

Варіант І

Завдання 1-8 містить одну правильну відповідь.

1. Вкажіть формулу оксиду

А  Ba(OH)2

Б  H3BO3

В  BaO

Г  BaCl2

2. Вкажіть формулу основного оксиду

А  Al2O3

Б  CO2

В  CO

Г  CaO

3. Вкажіть формулу двохосновної оксигеновмісної кислоти

А  HCl

Б  H2SO4

В  H3PO4

Г  H2Se

4. Вкажіть тип хімічної реакції FeO + H2SO4 FeSO4 + H2O

А  заміщення

Б  розкладу

В  сполучення

Г  обміну

5. Якого кольору набуде індикатор лакмус в розчині бромідної кислоти

А  рожевий

Б  червоний

В  синій

Г  малиновий

6. Вкажіть формулу речовини, яка взаємодіє з натрій оксидом Na2O

А  H2O

Б  BaO

В  FeO

Г  Ca(OH)2

7. Вкажіть формулу речовини, яка не взаємодіє з хлоридною кислотою

А  MgO

Б  NaOH

В  Fe

Г  SO3

8. Вкажіть метал, який найенергійніше реагує з йодидною кислотою

А  Zn

Б  Na

В  Cu

Г  Fe

Завдання 9-14 містить декілька правильних відповідей.

9. Вкажіть формули речовин, які взаємодіють з водою

А  CuO

Б  CaO

В  H2CO3

Г  CO2

Д  FeO

10. Вкажіть метали, які взаємодіють з кислотами

А  Li

Б  Hg

В  Cr

Г  Pt

Д  Au

11. Вкажіть формули речовин, які реагують з калій оксидом K2O

А  NaOH

Б  CO2

В  H2SO4

Г  CuO

Д  СО

12. Вкажіть продукти реакції між калій оксидом та нітратною кислотою

А  калій нітрид

Б  калій нітрат

В  вода

Г  калій нітрит

Д  водень

13. Вкажіть реакцію нейтралізації

А  CaO + H2O Ca(OH)2

Б  Ca + 2H2O Ca(OH)2 + H2

В  2H2O 2H2 + O2

Г  KOH + HNO3 KNO3 + H2O

Д  Fe(OH)2 + 2HCl FeCl2 + 2H2O

14. Вкажіть пари речовин, які прореагують між собою

А  Na2O,  H2SO4

Б  CO2, H2SO3

В  CaO, HCl

Г   HCl, BaCl2

Д  Hg, H2SO4

Завдання 14-15 передбачають встановлення відповідності

15. Встановіть відповідність між формулою речовини та її класифікаційною ознакою

Класифікаційна характеристика

Формула

 

 

А

Б

В

Г

Д

1  кислота

А  BaBr2

 

1

 

 

 

 

 

2  основа

Б  HCl

 

2

 

 

 

 

 

3  сіль

В  NO

 

3

 

 

 

 

 

4  оксид

Г  NH3

 

4

 

 

 

 

 

 

Д  NaOH

 

 

 

 

 

 

 

16. Встановіть відповідність між формулою речовин та її назвою

Назва речовини

Формула

 

 

А

Б

В

Г

Д

1  сульфітна кислота

А  MnO

 

1

 

 

 

 

 

2  сульфатна кислота

Б  H2SO4

 

2

 

 

 

 

 

3  манган (ІІ) оксид

В  H2S

 

3

 

 

 

 

 

4  манган (ІV) оксид

Г  MnO2

 

4

 

 

 

 

 

 

Д  H2SO3

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 17-18 передбачають встановлення послідовності.

17. Установіть послідовність розміщення напівсхем у порядку зростання загальної суми коефіцієнтів

Напівсхеми 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

А  SO2 + KOH

 

 

1

 

 

 

 

 

Б  Mg(OH)2 + HCl

 

 

2

 

 

 

 

 

В  CO2 + H2O

 

 

3

 

 

 

 

 

Г  MgO + HCl

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Установіть послідовність розміщення маси речовин за збільшенням кількості речовини (моль) у них

Маса  речовини

 

 

 

А

Б

В

Г

 

1  m (Cu) = 64 г

 

 

1

 

 

 

 

 

2  m (CuO) =64 г

 

 

2

 

 

 

 

 

3   m (Cu(OH)2) = 49 г

 

 

3

 

 

 

 

 

4  m (CO2) = 66 г

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Складіть рівняння можливих хімічних реакцій між барій оксидом ВаО та наступними речовинами: літій гідроксидом, карбон (ІV) оксидом, нітратною кислотою, нітроген (ІІ) оксидом, нітроген (V) оксидом, купрум (ІІ) оксидом, водою.

20. Розрахуйте об’єм газу, який виділиться при взаємодії алюмінію масою 5,4 г з сульфатною кислотою.

 

Варіант ІІ

Завдання 1-8 містить одну правильну відповідь.

1. Вкажіть формулу кислоти

А  Ba(OH)2

Б  H3BO3

В  B2O3

Г  BaO

2. Вкажіть формулу кислотного оксиду

А  N2O

Б  SiO2

В  ZnO

Г  BaO

3. Вкажіть формулу двохосновної безоксигенової кислоти

А  H2S

Б  H2CO3

В  H3PO3

Г  HBr

4. Вкажіть тип хімічної реакції Mg + 2HCl MgCl2 + H2

А  заміщення

Б  розкладу

В  сполучення

Г  обміну

5. Якого кольору набуде індикатор метиловий оранжевий в розчині ортофосфатної кислоти

А  червоний

Б  рожевий

В  безбарвний

Г  жовтий

6. Вкажіть формулу речовини, яка взаємодіє з кальцій оксидом CaO

А  NaOH

Б  CO2

В  BaO

Г  Fe

7. Вкажіть формулу речовини, яка не взаємодіє з бромідною кислотою

А  Ca(OH)2

Б  S

В  Na

Г  FeO

8. Вкажіть метал, який найенергійніше реагує з нітратною кислотою

А  Hg

Б  Al

В  Ba

Г  Pb

Завдання 9-14 містить декілька правильних відповідей.

9. Вкажіть формули речовин, які взаємодіють з водою

А  SO2

Б  NaOH

В  NO

Г  SiO2

Д  BaO

10. Вкажіть метали, які не взаємодіють з кислотами

А  Li

Б  Hg

В  Cr

Г  Pt

Д  Fe

11. Вкажіть формули речовин, які реагують з карбон (ІV)  оксидом CO2

А  Na2O

Б  H2O

В  Mg

Г  H2CO3

Д  NО

12. Вкажіть продукти реакції між калієм та нітратною кислотою

А  калій нітрид

Б  калій нітрат

В  вода

Г  калій нітрит

Д  водень

13. Вкажіть реакцію нейтралізації

А  Mg + 2HCl MgCl2 + H2

Б  FeO + 2HCl FeCl2 + 2H2O

В  2LiOH + H2SO4 Li2SO4 + 2H2O

Г  Cu(OH)2 + 2HBr CuBr2 + 2H2O

Д  CaO + H2O Ca(OH)2

14. Вкажіть пари речовин, які прореагують між собою

А  Hg, HBr

Б  CO2, HNO3

В  NaOH, HBr

Г   Cl2, H2SO4

Д  Ca, H2SO4

Завдання 14-15 передбачають встановлення відповідності

15. Встановіть відповідність між формулою речовини та її класифікаційною ознакою

Класифікаційна характеристика

Формула

 

 

А

Б

В

Г

Д

1  кислота

А  MnSO4

 

1

 

 

 

 

 

2  основа

Б  MnO2

 

2

 

 

 

 

 

3  сіль

В  KOH

 

3

 

 

 

 

 

4  оксид

Г  PH3

 

4

 

 

 

 

 

 

Д  HNO3

 

 

 

 

 

 

 

16. Встановіть відповідність між формулою речовин та її назвою

Назва речовини

Формула

 

 

А

Б

В

Г

Д

1  сульфітна кислота

А  FeO

 

1

 

 

 

 

 

2  сульфатна кислота

Б  H2S

 

2

 

 

 

 

 

3  ферум (ІІ) оксид

В  Fe2O3

 

3

 

 

 

 

 

4  ферум (ІІІ) оксид

Г  Fe3O4

 

4

 

 

 

 

 

 

Д  H2SO4

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 17-18 передбачають встановлення послідовності.

17. Установіть послідовність розміщення напівсхем у порядку зростання загальної суми коефіцієнтів

Напівсхеми 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

А  CO2 + NaOH

 

 

1

 

 

 

 

 

Б  CaO + H2SO4

 

 

2

 

 

 

 

 

В  CO2 + BaO

 

 

3

 

 

 

 

 

Г  Al + HCl

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Установіть послідовність розміщення маси речовин за збільшенням кількості речовини (моль) у них

Маса  речовини

 

 

 

А

Б

В

Г

 

1  m (Al) = 5,4 г

 

 

1

 

 

 

 

 

2  m (Al2O3) = 5,1 г

 

 

2

 

 

 

 

 

3   m (Al(OH)3) = 7.8 г

 

 

3

 

 

 

 

 

4  m (SiO2) = 24 г

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Складіть рівняння можливих хімічних реакцій між фосфор (V) оксидом P2О5 та наступними речовинами: натрій гідроксидом, сульфур (ІV) оксидом, калій нітратом, нітроген (ІІІ) оксидом, хром (ІІІ) оксидом, кальцій оксидом, водою.

20. Розрахуйте об’єм газу, який виділиться при взаємодії магнію масою 4,8 г з ортофосфатною кислотою.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. 김Larisa
  Де можна знайти відповіді?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. и Данчик
  дайте відповіді а то я не знаю
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. и Данчик
  дайте відповіді а то я не знаю
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
9 грудня 2018
Переглядів
8780
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку