Контрольна робота Тема. Основні класи неорганічних сполук. Оксиди. Кислоти

Про матеріал

Контрольна робота. Тема. Основні класи неорганічних сполук. Оксиди. Кислоти

Для використання на уроках хімії у 8 класі. Допоможуть швидко та якісно оцінити рівень засвоєння знань, виявити та проаналізувати типові помилки

Перегляд файлу

Контрольна робота № 5

Тема. Основні класи неорганічних сполук. Оксиди. Кислоти

Варіант І

Завдання 1-8 містить одну правильну відповідь.

1. Вкажіть формулу оксиду

А  Ba(OH)2

Б  H3BO3

В  BaO

Г  BaCl2

2. Вкажіть формулу основного оксиду

А  Al2O3

Б  CO2

В  CO

Г  CaO

3. Вкажіть формулу двохосновної оксигеновмісної кислоти

А  HCl

Б  H2SO4

В  H3PO4

Г  H2Se

4. Вкажіть тип хімічної реакції FeO + H2SO4 FeSO4 + H2O

А  заміщення

Б  розкладу

В  сполучення

Г  обміну

5. Якого кольору набуде індикатор лакмус в розчині бромідної кислоти

А  рожевий

Б  червоний

В  синій

Г  малиновий

6. Вкажіть формулу речовини, яка взаємодіє з натрій оксидом Na2O

А  H2O

Б  BaO

В  FeO

Г  Ca(OH)2

7. Вкажіть формулу речовини, яка не взаємодіє з хлоридною кислотою

А  MgO

Б  NaOH

В  Fe

Г  SO3

8. Вкажіть метал, який найенергійніше реагує з йодидною кислотою

А  Zn

Б  Na

В  Cu

Г  Fe

Завдання 9-14 містить декілька правильних відповідей.

9. Вкажіть формули речовин, які взаємодіють з водою

А  CuO

Б  CaO

В  H2CO3

Г  CO2

Д  FeO

10. Вкажіть метали, які взаємодіють з кислотами

А  Li

Б  Hg

В  Cr

Г  Pt

Д  Au

11. Вкажіть формули речовин, які реагують з калій оксидом K2O

А  NaOH

Б  CO2

В  H2SO4

Г  CuO

Д  СО

12. Вкажіть продукти реакції між калій оксидом та нітратною кислотою

А  калій нітрид

Б  калій нітрат

В  вода

Г  калій нітрит

Д  водень

13. Вкажіть реакцію нейтралізації

А  CaO + H2O Ca(OH)2

Б  Ca + 2H2O Ca(OH)2 + H2

В  2H2O 2H2 + O2

Г  KOH + HNO3 KNO3 + H2O

Д  Fe(OH)2 + 2HCl FeCl2 + 2H2O

14. Вкажіть пари речовин, які прореагують між собою

А  Na2O,  H2SO4

Б  CO2, H2SO3

В  CaO, HCl

Г   HCl, BaCl2

Д  Hg, H2SO4

Завдання 14-15 передбачають встановлення відповідності

15. Встановіть відповідність між формулою речовини та її класифікаційною ознакою

Класифікаційна характеристика

Формула

 

 

А

Б

В

Г

Д

1  кислота

А  BaBr2

 

1

 

 

 

 

 

2  основа

Б  HCl

 

2

 

 

 

 

 

3  сіль

В  NO

 

3

 

 

 

 

 

4  оксид

Г  NH3

 

4

 

 

 

 

 

 

Д  NaOH

 

 

 

 

 

 

 

16. Встановіть відповідність між формулою речовин та її назвою

Назва речовини

Формула

 

 

А

Б

В

Г

Д

1  сульфітна кислота

А  MnO

 

1

 

 

 

 

 

2  сульфатна кислота

Б  H2SO4

 

2

 

 

 

 

 

3  манган (ІІ) оксид

В  H2S

 

3

 

 

 

 

 

4  манган (ІV) оксид

Г  MnO2

 

4

 

 

 

 

 

 

Д  H2SO3

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 17-18 передбачають встановлення послідовності.

17. Установіть послідовність розміщення напівсхем у порядку зростання загальної суми коефіцієнтів

Напівсхеми 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

А  SO2 + KOH

 

 

1

 

 

 

 

 

Б  Mg(OH)2 + HCl

 

 

2

 

 

 

 

 

В  CO2 + H2O

 

 

3

 

 

 

 

 

Г  MgO + HCl

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Установіть послідовність розміщення маси речовин за збільшенням кількості речовини (моль) у них

Маса  речовини

 

 

 

А

Б

В

Г

 

1  m (Cu) = 64 г

 

 

1

 

 

 

 

 

2  m (CuO) =64 г

 

 

2

 

 

 

 

 

3   m (Cu(OH)2) = 49 г

 

 

3

 

 

 

 

 

4  m (CO2) = 66 г

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Складіть рівняння можливих хімічних реакцій між барій оксидом ВаО та наступними речовинами: літій гідроксидом, карбон (ІV) оксидом, нітратною кислотою, нітроген (ІІ) оксидом, нітроген (V) оксидом, купрум (ІІ) оксидом, водою.

20. Розрахуйте об’єм газу, який виділиться при взаємодії алюмінію масою 5,4 г з сульфатною кислотою.

 

Варіант ІІ

Завдання 1-8 містить одну правильну відповідь.

1. Вкажіть формулу кислоти

А  Ba(OH)2

Б  H3BO3

В  B2O3

Г  BaO

2. Вкажіть формулу кислотного оксиду

А  N2O

Б  SiO2

В  ZnO

Г  BaO

3. Вкажіть формулу двохосновної безоксигенової кислоти

А  H2S

Б  H2CO3

В  H3PO3

Г  HBr

4. Вкажіть тип хімічної реакції Mg + 2HCl MgCl2 + H2

А  заміщення

Б  розкладу

В  сполучення

Г  обміну

5. Якого кольору набуде індикатор метиловий оранжевий в розчині ортофосфатної кислоти

А  червоний

Б  рожевий

В  безбарвний

Г  жовтий

6. Вкажіть формулу речовини, яка взаємодіє з кальцій оксидом CaO

А  NaOH

Б  CO2

В  BaO

Г  Fe

7. Вкажіть формулу речовини, яка не взаємодіє з бромідною кислотою

А  Ca(OH)2

Б  S

В  Na

Г  FeO

8. Вкажіть метал, який найенергійніше реагує з нітратною кислотою

А  Hg

Б  Al

В  Ba

Г  Pb

Завдання 9-14 містить декілька правильних відповідей.

9. Вкажіть формули речовин, які взаємодіють з водою

А  SO2

Б  NaOH

В  NO

Г  SiO2

Д  BaO

10. Вкажіть метали, які не взаємодіють з кислотами

А  Li

Б  Hg

В  Cr

Г  Pt

Д  Fe

11. Вкажіть формули речовин, які реагують з карбон (ІV)  оксидом CO2

А  Na2O

Б  H2O

В  Mg

Г  H2CO3

Д  NО

12. Вкажіть продукти реакції між калієм та нітратною кислотою

А  калій нітрид

Б  калій нітрат

В  вода

Г  калій нітрит

Д  водень

13. Вкажіть реакцію нейтралізації

А  Mg + 2HCl MgCl2 + H2

Б  FeO + 2HCl FeCl2 + 2H2O

В  2LiOH + H2SO4 Li2SO4 + 2H2O

Г  Cu(OH)2 + 2HBr CuBr2 + 2H2O

Д  CaO + H2O Ca(OH)2

14. Вкажіть пари речовин, які прореагують між собою

А  Hg, HBr

Б  CO2, HNO3

В  NaOH, HBr

Г   Cl2, H2SO4

Д  Ca, H2SO4

Завдання 14-15 передбачають встановлення відповідності

15. Встановіть відповідність між формулою речовини та її класифікаційною ознакою

Класифікаційна характеристика

Формула

 

 

А

Б

В

Г

Д

1  кислота

А  MnSO4

 

1

 

 

 

 

 

2  основа

Б  MnO2

 

2

 

 

 

 

 

3  сіль

В  KOH

 

3

 

 

 

 

 

4  оксид

Г  PH3

 

4

 

 

 

 

 

 

Д  HNO3

 

 

 

 

 

 

 

16. Встановіть відповідність між формулою речовин та її назвою

Назва речовини

Формула

 

 

А

Б

В

Г

Д

1  сульфітна кислота

А  FeO

 

1

 

 

 

 

 

2  сульфатна кислота

Б  H2S

 

2

 

 

 

 

 

3  ферум (ІІ) оксид

В  Fe2O3

 

3

 

 

 

 

 

4  ферум (ІІІ) оксид

Г  Fe3O4

 

4

 

 

 

 

 

 

Д  H2SO4

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 17-18 передбачають встановлення послідовності.

17. Установіть послідовність розміщення напівсхем у порядку зростання загальної суми коефіцієнтів

Напівсхеми 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

А  CO2 + NaOH

 

 

1

 

 

 

 

 

Б  CaO + H2SO4

 

 

2

 

 

 

 

 

В  CO2 + BaO

 

 

3

 

 

 

 

 

Г  Al + HCl

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Установіть послідовність розміщення маси речовин за збільшенням кількості речовини (моль) у них

Маса  речовини

 

 

 

А

Б

В

Г

 

1  m (Al) = 5,4 г

 

 

1

 

 

 

 

 

2  m (Al2O3) = 5,1 г

 

 

2

 

 

 

 

 

3   m (Al(OH)3) = 7.8 г

 

 

3

 

 

 

 

 

4  m (SiO2) = 24 г

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Складіть рівняння можливих хімічних реакцій між фосфор (V) оксидом P2О5 та наступними речовинами: натрій гідроксидом, сульфур (ІV) оксидом, калій нітратом, нітроген (ІІІ) оксидом, хром (ІІІ) оксидом, кальцій оксидом, водою.

20. Розрахуйте об’єм газу, який виділиться при взаємодії магнію масою 4,8 г з ортофосфатною кислотою.

 

 

docx
Додано
9 грудня 2018
Переглядів
4119
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку