Конспект уроку 8-го класу на тему: "Основи, їх склад, назви, класифікація"

Про матеріал

Конспект уроку розроблений за новою програмою МОН

Перегляд файлу

 

Автор: учитель хімії  Панчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

             Новомиргородської районної ради Кіровоградської області

             Козак Юлія Олексіївна,

             І кваліфікаційна категорія.

 

Урок №

Тема . Основи, їх склад, назви, класифікація.

Мета: на основі відомого матеріалу сформувати перше поняття про основи як

             гідроксиди металів, пояснити їх склад та назви; дати уявлення про

             графічне зображення їх формул; ознайомити із зразками

             деяких основ (наприклад, гідроксидів натрію, кальцію,

             міді (ІІ), заліза (ІІІ)), з класифікацією основ за розчинністю у воді;

             виявити спільне у хімічному складі лугів і нерозчинних основ і дати

             визначення основ; сформувати уміння складати формули основ,

             використовуючи знання про валентність металів і гідроксогрупи,

             класифікувати основи за їх розчинністю у воді; виховати повагу до

             думки іншого, інтерес до предмета.

Базові поняття:  гідроксильна група, луги, гашене вапно, вапняне молоко,  

              вапняна вода, нерозчинні основи, їдкі луги.

Засоби навчання: зразки основ – гідроксид натрію, гідроксид калію, гідроксид

              купруму (ІІ), ферум (ІІІ) гідроксид, таблиця розчинності, презентація «Основи: класифікація».

Хід уроку

І. Організаційний момент. Вправа «Посмішка» Учні вітаються із сусідом праворуч, а потім - ліворуч. Побажанням вдалого уроку промовляючи з посмішкою.

ІІ. Перевірка домашнього завдання . Актуалізація опорних знань 

-Завдання біля дошки(2 учні) http://LearningApps.org/display?v=p4ejn9prk16

-Завдання на карточках (2 учні)

Картка №1

1.Знайди відповідність:

1. Основні оксиди                           А. CaO         Г. SnO

2. Амфотерні оксиди                      Б. SO2          Д. FeO

3. Кислотні оксиди                         В. ZnO         Ж. CO2

 1. Задача. Визначте маси вищих оксидів натрію, кальцію, заліза, якщо кількість речовини кожного з них  дорівнює 1, 5 моль.

Картка №2

1. Запишіть назву речовини, або якщо назва – формулу.

1) Магній оксид   5) Сульфур(IV)оксид

2) Натрій оксид                       6) Ферум(ІІІ)оксид

3) CO2                                      7) Алюміній оксид

4) CaO                                            

  2. Задача. Визначте маси вищих оксидів фосфору, заліза, якщо кількість речовини кожного з них  дорівнює 1, 5 моль.

 

- Гра «Хрестики-нулики»

Виграшний шлях складають формули:

Варіант 1: основних оксидів.              Варіант 2: кислотних оксидів.

ВаО

P2O5

Na2O

N2O

Li2O

SO3

SiO2

BeO

Cs2O

СаО

CO2

СrO3

FeO

N2O3

СО

TeO3

P2O5

MgO

 

 

 

 

ІІІ.  Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Загадка:

Подвійну назву вони мають,

Розчинні у воді бувають.

На шкіру втраплять – смійся й плач

Відчуєш зразу вплив –ОН.

Не про молочні ріки й береги,

вели ми мову про (луги).

Підказка: з цими речовинами ви зустрічались при вивчені хімічних властивостей води, а саме при взаємодії води з активними металами і оксидами активних металів.

ІV. Пояснення нового матеріалу

1. Поняття основи та їх гідроксильна група.

Вам вже відомі речовини як гідрати оксидів активних металів. Пригадайте, де ви зустрічались з ними? (Вивчаючи хімічні властивості води.)

Гідроксильна група має валентність один. Від чого тоді ж залежатиме число гідроксильних груп? (Від валентності металу.)

Отже, основи це складні речовини, в яких атоми металів сполучені з однією або кількома гідроксильними групами.

Загальна формула основ:

           n       I                                            де Меt – позначення металу,

                    Меt(ОН)n                                                                           n – його валентність.

 

Структурні формули основ:

NaOH                               Ca(OH)2                                                                                    Al(OH)3

                                                            O – H                                                                     O – H

Na – O – H                                Ca                                                                          Al      O – H

                                                            OH                                                                      OH

 

 Номенклатура.  Назви основ складаються шляхом використання двох слів: перше – назва металу, друге “гідроксид”. Натрій гідроксидом (NaOH), кальцій гідроксидом Са(ОН)2. Якщо метал має змінну валентність, то її позначають римською цифрою в дужках після назви металу:  СuОН – купрум (І) гідроксид, Сu (ОН)2 – купрум (ІІ) гідроксид.

Щоб скласти формулу основи за назвою, спочатку пишуть знак металу, потім – гідроксильну групу і складають формулу за валентністю:

          ІІ      І                          ІІІ     І  

Магній гідроксид -    Мg(ОН)2 ;                      Ферум (ІІІ) гідроксид – Fе (ОН)3

 

Формула основи

Систематична назва

Традиційна назва

NaOH

Натрій гідроксид

“їдкий натр”, “каусти-чна сода”

KOH

Калій гідроксид

“Їдкий калій”

Ca(OH)2

Гідроксид кальцію

 “гашене вапно”

Ba(OH)2

Гідроксид барію

“їдкий барит”

 

Індивідуальне завдання. Написати формули речовин: літій гідроксиду, барій гідроксиду, стронцій гідроксиду, цезій гідроксиду, нікель (ІІ) гідроксиду, станум (ІІ) гідроксиду, хром (ІІІ) гідроксиду. ( самоперевірка)

Індивідуальне завдання. Написати назви основ відповідно до формули речовин: Zn(OH)2, Cu(OH)2 , NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, КОН  . ( самоперевірка)

 Демонстрація 6. Зразки основ

КОН, NaOH, Са(ОН)2, Сu(ОН)2 (свіжоприготовлений), Аl(ОН)3

• Що спільного у формулах основ, які є на вашому столі? (Наявність групи атомів -ОН — гідроксильної групи)

• Який клас неорганічних сполук називається основами?

• Від чого залежить кількість гідроксильних груп в основі? (Від валентності металу)

• Як можна в загальному вигляді записати формулу основ? (Me(ОН)m, де m — валентність металу)

Класифікація гідрооксидів

- в залежності від розчинності основ у воді

За нормальних умов усі луги — тверді речовини білого кольору, милкі на дотик, їдкі, роз’їдають шкіру, тканини, папір, не мають запаху.

Нерозчинні основи — тверді, здебільшого кристалічні, речовини різного кольору без запаху, не милкі на дотик.

Вправа «Ланцюгова реакція»

Завдання. Користуючись таблицею розчинності, наведіть формули і назви розчинних і нерозчинних гідрооксидів.

 • в залежності від кількості гідроксильних груп у складі молекули основи

 Вправа «Ланцюгова реакція»

Завдання. Користуючись таблицею розчинності, наведіть формули і назви одноосновних, двоосновних та трьохосновних гідрооксидів.

V. Узагальнення та систематизація знань

        Завдання 1    http://LearningApps.org/display?v=ppwsbyv2t16

Складіть формули основ, утворених металами: Li, Mg, Fe(III), Ni(II), Cu(I), Al. Назвіть їх.

Завдання2. Отримайте двома способами натрій гідроксид і барій гідроксид.

Завдання 3   Гра «Сьомий зайвий»

Суть гри: вам пропонується сім речовин, з яких необхідно вибрати одну яка чимось не схожа на інших і пояснити чим саме.

KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, CsOH, Zn(OH)2, NaOH, RbOH. (Всі інші сполуки є лугами).

   Завдання 4.  Гра «Хімічні гонки» http://LearningApps.org/display?v=pth954v0a16 Суть гри: потрібно скласти формули основ, яким відповідають такі оксиди:  натрій оксид, магній оксид, цинк оксид, літій оксид; барій оксид, ферум (ІІІ) оксид, купрум (ІІ) оксид, літій оксид.

 • самостійна робота

Варіант 1. Визначити, який об’єм водню (н. у.) виділиться, якщо водою подіяти на 4,6г натрію.

Варіант 2. Де більша масова частка Купруму: у гідроксиді купруму (І) чи у гідроксиді купруму (ІІ)?

Варіант 3. Яку масу оксиду алюмінію можна добути в результаті прожарювання гідроксиду алюмінію масою 312 г ?

VI. Підсумок уроку

 • Яку тему ми розглядали на сьогоднішньому уроці?
 • Що нового ви дізналися для себе із сьогоднішнього уроку?
 • Назвіть основні моменти сьогоднішнього уроку, які варто пам’ятати завжди.

VII.  Виставлення оцінок та їх мотивація

 

VIІI. Інструктаж з домашнього завдання

 1. Вивчити §
 2. Виконати завдання №
 3. Різнорівневі завдання:

А) Здійсніть перетворення:

1. Са СаОСа(ОН)2

2. МgMgOMg(OH)2

           

        MgCI2

Б) Де більша масова частка Феруму в гідроксиді феруму (ІІ) чи у

     гідроксиді феруму (ІІІ)?

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Куница Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
27 грудня 2017
Переглядів
18946
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку