Позакласний захід "Математична регата"

Про матеріал
Поглибити й розширити знання учнів з математики; розвивати пізнавальний інтерес, творчу активність, допитливість, логічне мислення учнів; виховувати вміння вчитися, самостійно здобувати математичні знання.
Перегляд файлу

Математична регата

( 5 клас)

 

Мета. Поглибити й розширити знання учнів з математики; розвивати пізнавальний інтерес, творчу активність, допитливість, логічне мислення учнів; виховувати вміння вчитися, самостійно здобувати математичні знання.

 

Правила гри

У грі беруть участь дві команди по 5 учнів. Право почати гру надається тій команді, яка першою дасть відповідь на запитання: «Скільки літер має слово ПАРАЛЕЛЕПІПЕД?» (13)

Команда виконує 5 «пострілів» (кожен учень по одному «пострілу»). За правильну відповідь учень отримує 2 бали, неправильну – 0, якщо на запитання відповідає інший член команди, то він отримує 1 бал.

Якщо член команди «влучає» в літеру, то він отримує 2 бали без відповіді на запитання. Із літер, які зявляться на гральному полі, команди повинні скласти слово. Команда, яка першою відгадає слово, отримає 5 балів. Журі підраховує бали кожного учня, а потім усієї команди.

По закінченні гри журі підбиває підсумки, нагороджує кращих учнів та команду, яка перемогла.

 

Всім добрий день, друзі, дівчатка й хлоп’ята.

Ми раді у залі вас нині вітати!

Тобі, математико, наші вітання.

Це ж ти нас зібрала усіх на змагання.

 

Сьогодні будем, друзі, з вами

Царицю всіх наук вітати.

Так можем гордо і по праву

Ми математику назвати.

 

А мені математика – мука.

В ній немає живої краси.

Це – важка, нецікава наука,

В ній лиш символи й формул ліси.

 

Якщо хочеш досягнути

У житті своїм вершин,

Математику збагнути

Мусиш тонко, до глибин.

Не махай на все рукою,

Не лінуйся, а учись!

Бо чого навчишся в школі,

Знадобиться ще колись!

 

Завдання для команд

 

А-1. Що більше: 5т. чи 500 кг?

(5т.)

А-2. Чому дорівнює 32?

(9)

А-3. Яка градусна міра прямого кута?

(90°)

А-4. Які числа називаються натуральними?

(які використовують при лічбі)

А-5. Суму чисел 18 і 12 збільшити у 5 раз.

(150)

А-6. Як називається число, яке стоїть під рискою дробу?

(знаменник)

А-7. 91 – це гострий чи тупий кут?

(тупий)

А-8. Яка градусна міра розгорнутого кута?

(180°)

А-9. Літера К.

 

А-10. Скільки міліметрів в 1 м?

(1000мм.)

Б-1. Скільки метрів в 1см?

(0,01м)

Б-2. Яку частину годину становлять 20хв?

(1/3)

Б-3. Який дріб називається правильним?

(чисельник якого менший від знаменника)

Б-4. Як називається сума довжин сторін прямокутника?

(периметр)

Б-5. Що більше: 1000м. чи 1км.?

(рівні)

Б-6. Як називається число, що стоїть над рискою дробу?

(чисельник)

Б-7. Літера Р.

 

Б-8. Яке число називається парним?

(яке ділиться на 2)

Б-9. Що ½  чи ⅓?

(1/2)  

Б-10. Літера Т.

 

В-1. Скільки секунд у1год.?

(3600)

В-2. Скільки кубічних одиниць в 1 л.?

(1 дм3)

В-3. Літера К.

 

В-4. Як називається частина прямої, що має початок, але не має кінця?

(промінь)

В-5. Який кут називається гострим?

(менший за 90°)

В-6. Чому дорівнює: 5грн. – 400коп.?

(1грн.)

В-7. Як називається добуток довжини і ширини прямокутника?

(площа)

В-8. Як називається результат ділення?

(частка)

В-9. Яке число називається непарним?

(яке не ділиться на 2)

В-10. Площа квадрата 25см2. Чому дорівнює сторона квадрата?

(5 см.)

Г-1. Як називається трикутник, у якого всі кути гострі?

(гострокутний)

Г-2. Скільки кілограмів в 1 т.?

(1000кг.)

Г-3. Добуток чисел 3 і 8 помножити на 100.

(2400)

Г-4. Чому дорівнює периметр квадрата зі стороною 5 см.?

(20см.)

Г-5. Літера И.

 

Г-6. Як називається число, на яке ділять?

(дільник)

Г-7. Що більше 1000г. чи 1кг.?

(рівні)

Г-8. Як називається трикутник у якого є кут 100?

(тупокутний)

Г-9. У скільки разів довжина прямокутника має бути більшою за ширину, щоб його можна було розрізати на 2 рівні квадрати?

(у 2рази)

Г-10. Що більше 12/37 чи 5/4?

(5/4)

Д-1. Трійка коней за годину пробігли 15 км. Скільки кілометрів за годину пробіг кожен кінь?

(15 км.)

Д-2. Чому дорівнює 1002?

(10000)

Д-3. У трикутника відрізали 3 кути. Скільки кутів залишилося?

(6)

Д-4. Чому дорівнює 2+ ½?

(2 ½ )

Д-5. Скільки граней має прямокутний паралелепіпед?

(6)

Д-6. Чому дорівнює 62:2?

(31)

Д-7. Якою дією знаходять невідомий доданок?

(відніманням)

Д-8. Що більше 3/2 чи 2/3?

(3/2)

Д-9. Чому дорівнює 8*125?

(1000)

Д-10. Що більше: 100см чи 10дм?

(рівні)

Е-1. Літера И.

 

Е-2. Чому дорівнює 1- 1/9?

(8/9)

Е-3. Пять картоплин зварилися за 30 хв. За скільки хвилин звариться одна картоплина?

(30хв.)

Е-4. Що більше: 1т. чи 100кг?

(1т.)

Е-5. На яке число не можна ділити?

(на 0)

Е-6. У скільки  разів 6 дм більше, ніж 3 см?

(у 20)

Е-7. Робітник через кожні 20м забивав кілочки. Скільки кілочків він забив на відстані 100м?

(6)

Е-8. Периметр прямокутника дорівнює 20м. Чи може його сторона бути 10 м?

(ні)

Е-9. У двох братів разом 75 к. У старшого у 2 рази більше, ніж у молодшого. Скільки грошей у кожного брата?

(25к. і 50к.)

Е-10. Один робітник може виконати роботу за 4 год. За скільки годин можуть виконати цю роботу 2 робітники, працюючи разом?

(за 2 год.)

Ж-1. Як називається вираз х+5=8?

(рівняння)

Ж-2. З 8 кг яблук виходить 4 кг пюре. Скільки пюре вийде з 4 кг яблук?

(2кг)

Ж-3. Периметр квадрата 80 см. Чому дорівнює сторона квадрата?

(20см.)

Ж-4. Площа квадрата 100м2. Чому дорівнює сторона квадрата?

(10м)

Ж-5. Чому дорівнює об’єм прямокутного паралелепіпеда?

(Vbс)

Ж-6. Сашка заплатив 8 грн за півкілограма цукерок. Скільки коштує 1кг?

(16грн)

Ж-7. Як називається число, від якого віднімають?

(зменшувальне)

Ж-8. Літера Т.

Ж-9. Перший пішохід за 5 год. пройшов 25 км., а другий за 4 год. – 24 км. У якого пішохода швидкість більша?

( у другого)

Ж-10. Літак долає відстань між містами за 1год.20хв. А на зворотний шлях він витрачає 80хв. Як це можна пояснити?

(1год20хв =80хв)

З-1. Двоє хлопчиків грали в шахи 40 хв. Скільки хвилин граф кожний з них?

(40)

З-2. Яке число має 9 нулів?

(мільярд)

З-3. Чому дорівнює сума чисел 6, 60 і 600?

(666)

З-4. Як називається частина прямої, що має і початок, і кінець?

(відрізок)

З-5. Як зміниться число, якщо до нього справа приписати 0?

(збільшиться у 10 раз)

З-6. Скільки буде, якщо 2 десятки помножити на 3 десятки?

(600)

З-7. Чи зміниться сума трьох чисел, якщо будь-які два доданки взяти в дужки?

(ні)

З-8. У скільки разів 1г менший за 1кг?

(у 1000)

З-9. Два півні можуть розбудити своїм співом одну людину. Скільки людей розбудять співом 6 півнів?

( 1 людину)

З-10. Яке число треба розділити на 6, щоб одержати 3?

(18)

І-1. Чому дорівнює 4*25?

(100)

І-2. Яку частину години становлять 30хв.?

(1/2)

І-3. Літера У.

 

І-4. Який дріб 10/10?

(неправильний)

І-5. Літера Н.

 

І-6. Яким приладом вимірюють кути?

(транспортиром)

І-7. У яких одиницях вимірюють кути?

(у градусах)

І-8. Як називається число 5 2/7?

(мішане)

І-9. Як називаються відрізки, з яких складається ламана?

(ланка)

І-10. На скільки треба помножити 5, щоб отримати 100?

(на 20)

К-1. Як зміниться число, якщо у нього справа закреслити 2 нулі?

(зменшиться у 100раз)

К-2. Скільки буде 5 + 1/3?

(5 1/3)

К-3. Яке число має 6 нулів?

(мільйон)

К-4. Чому дорівнює 102?

(100)

К-5. Чому дорівнює 1*1*1*1*1*1?

(1)

К-6. Знайдіть частку чисел 45 і 9?

(5)

К-7. Як називається промінь, на якому є шкала?

(координатний)

К-8. Яке число вдвічі менше за 10000?

(5000)

К-9. Чому дорівнює площа квадрата?

2)

К-10. Як знайти невідомий доданок?

(від суми відняти відомий доданок)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

Б

 

 

 

 

 

 

Р

 

 

Т

В

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

И

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І

 

У

 

 

Н

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ключове слово ТРИКУТНИК

 

Журі підбиває підсумки гри.

 

Остання сплинула хвилина

І закінчилась вже гра.

Тепер за всі ваші старання

Призи вручати прийшла пора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
2 березня 2019
Переглядів
191
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку