Позакласний захід "Права людини"

Про матеріал

Мета: сформувати уявлення про Загальної декларації прав людини . Розкрити значення Загальної декларації прав людини.

Розвивати вміння користуватися різними джерелами інформації, вирішувати проблемні завдання, аналізувати, робити висновок, розвивати критичне мислення, вміння вести діалог і аргументувати свою позицію, знаходити компромісні рішення обговорюваних проблем.

Допомогти школярам скласти власні уявлення і сформувати особистісні установки, засновані на сучасних правових і моральних цінностях суспільства; сприяти розвивати компетенції учнів для захисту прав, свобод і законних інтересів особи і правомірної реалізації її громадянської позиції.

Перегляд файлу

Тема: Права людини.

Мета: сформувати уявлення про Загальної декларації прав людини . Розкрити значення Загальної декларації прав людини.

Розвивати вміння користуватися різними джерелами інформації, вирішувати проблемні завдання, аналізувати, робити висновок, розвивати критичне мислення, вміння вести діалог і аргументувати свою позицію, знаходити компромісні рішення обговорюваних проблем.

Допомогти школярам скласти власні уявлення і сформувати особистісні установки, засновані на сучасних правових і моральних цінностях суспільства; сприяти розвивати компетенції учнів для захисту прав, свобод і законних інтересів особи і правомірної реалізації її громадянської позиції.

Очікувані результати:

  • учні ознайомляться з правами та обов’язками неповнолітніх, навчаться застосовувати ці знання в житті;
  • учні дізнаються з історією розвитку поняття «прав людини», основними правовими документами світової історії, зможуть проаналізувати особливості та недоліки правових систем в різних країнах світу;
  • учні зрозуміють, які наслідки будуть, якщо порушувати права інших людей та скоювати правопорушення.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фільм «Історія прав людини». фільм «Що ми знаємо про права людини».

Хід уроку.

І. Вступна частина.

- Організаційний момент. Привітання.

Вступне слово вчителя: Ми з вами живемо в правовій державі, де існують закони, які ми повинні знати, поважати і дотримуватись. І якщо ви будете це виконувати, то не опинитесь по ту сторону Закону.

ІІ. Основна частина.

План.

1.     Поняття «Права людини».

2. Показ фільму «Історія прав людини»

3. Показ фільму «Що ми знаємо про права людини».

ІІІ. Заключна частина.

Висновки, підбиття підсумків.

 

Поняття «Права людини»

Сьогодні на уроці ми будемо говорити про права людини. Адже ми живемо у добу переходу від безправ’я до утвердження поваги до гідності особистості. Головним завданням на сьогодення для будь-якої держави, в тому числі насамперед і для України, є забезпечення прав і свобод людини, гарантій життя, добробуту та охорони здоров’я. Як ми знаємо, «Той хто не знає свого минулого, не має майбутнього», тому ми повинні вивчати нашу історію, слідкувати за подіями дня сьогоднішнього. Адже права людини у сучасному світі – це не просто актуальна тема для дискусій, це проблема, вирішення якої стоїть у центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства.

То що ж таке «права людини»?

Так як не може бути організованого, цивілізованого життя без поваги до людини, її прав, свобод і потреб.

Людина, особа, громадянин, індивід – має бути найважливішою цінністю будь-якого суспільства.

Тож давайте спробуємо перерахувати, які права ви знаєте за допомогою такого алгоритму «Я маю право… у мене є право на…»

А які права  звучали найчастіше? … (учні повторюють ті права, які найчастіше  були повторені ) Чому? Так, дійсно, тому що без них ми не можемо повноцінно жити.

Підбиваючи підсумок всьому сказаному, ми можемо сказати, що права людини – це все те, що держава повинна гарантувати і захищати, а свободи – це все те, у що держава не має права втручатися.

Ще в юридичній, правовій термінології є таке поняття, як «конституційні права і свободи». Як ви думаєте, чому?... (учні розмірковуючи відповідають). Так, саме тому, що  права і свободи записані в КУ говорять «конституційні права людини».

Які ще документи в Україні та світі гарантують права людини?

2. Перегляд фільму «Історія прав людини»

Ви, мабуть, помітили, що переважна більшість опитаних не змогли дати відповідь на запитання, як думаєте, чому?

Чому не усі американці знають свої права?

Правовий рівень у кожній з країн різний. У які й із них питання прав людини є більш «проблемним» - у «Західних» чи т.зв. «країнах третього світу»?

Як, на вашу думку, на дане питання відповіли б українці?

3. Перегляд фільму «Що ми знаємо про права людини».

Таким чином ми можемо зрозуміти рівень обізнаності українців із правами людини, але чи дотримуються в нашій країні усіх цих прав?

В більшості джерел зазначається, що держава забезпечує дійсність прав людини, однак, чи завжди лише держава повинна гарантувати здійснення цих прав, чи це справа кожного з нас?

Якщо кожен зобов’язаний дотримуватися цих прав, чому ж тоді люди здатні порушувати права інших?

Чи погоджуєтеся ви з висловом «Права не дають, права – беруть»?

Пригадайте з історії, як людство боролося за свої права?

Історична довідка

1. Повстання Спартака часто розглядається як боротьба пригнобленого народу за свою свободу проти рабовласницької знаті, він разом із сімдесятьма гладіаторами утік зі школи гладіаторів, володарем якої був Лентул Батіат (місто Капуя) Спартак пройшов всю Італію від Альп до Мессинської протоки. 72 року до н. е. у запеклих битвах він по черзі розбив кожного з трьох тодішніх консулів. Зрештою Спартака загнали у глухий кут, і претор Марк Ліциній Красс розбив його військо і розташувався табором на горі Везувій.

2. Реформація. У першій половині XVI в. у Західній і Центральній Європі розгорнувся широкий суспільний рух, антифеодальний по своїй соціально-економічній і політичній суті, релігійний (антикатолицький) за своєю ідеологічною формою. Оскільки найближчими цілями цього руху були «виправлення» офіційної доктрини римо-католицької церкви, перетворення церковної організації, перебудова взаємин церкви і держави, тому він став називатися Реформацією.

У вузькому значенні слово Реформація (від лат. Reformatio- перетворення) - це боротьба за реформування римо-католицької церкви, що переживала в XIV-XVI ст. найвищу кризу. У широкому змісті реформація являла собою першу значну битву народжуваної буржуазії проти феодалізму і його ідеологічної основи - віровчення церкви, що не відповідала більше заповзятливому духу Нового часу. У відмінності від гуманістичного руху, що орієнтував на найбільш утворену частину суспільства, діячі Реформації зверталися за підтримкою до різних шарів населення. У вир реформаційного руху були затягнуті городяни, селяни, учені-богослови, студенти, збідніле дворянство і навіть короновані особи.

3. Американська революція 1775-1783рр.  В Америці виборчим правом користувалися від 50 до 75% дорослих білих чоловіків, у свою чергу складали близько 20% американського населення (решта були діти, жінки, раби). Володіння земельною власністю (або довгострокова оренда) залишалися головним критерієм надання виборчого права в Північній Америці протягом усього колоніального періоду. Поряд з майном іншим найважливішим атрибутом гідного кандидата в депутати вважалася освіченість. Вона знову-таки була безпосередньо пов'язана з матеріальним становищем, бо освіту в Північній Америці коштувало дорого. В Америці цим принципом слідували багаті сім'ї. Особливо престижним була участь у колоніальних радах. Списки колоніальних рад у 18 ст. на 90% складалися з прізвищ «перших сімей» Америки.

4. Апартеї́д офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення, яку впродовж 1948—1991 рр. проводили правлячі кола Південно-Африканської Республіки проти місцевого чорношкірого населення, а також переселенців з Азії.

В основу цієї політики було покладено ідею про відособлений розвиток європейського і неєвропейського населення Південної Африки. Внаслідок застосування норм апартеїду більшість населення ПАР була зведена до безправного стану. Кольорове населення (бантові, індіанці, метиси) не мало таких само цивільних прав, як білі (наприклад, 23 млн чорношкірих не мали права голосу на виборах у парламент).

Режим апартеїду дискредитував уряд ПАР перед світовою громадою. В 1976 р. набрала чинності Міжнародна конвенція ООН про припинення злочинів апартеїду і покарання за нього. Ліквідація системи апартеїду почалася після приходу до влади в ПАР уряду Фредеріка де Клерка (1989). У 1991 р. президент ПАР Ф. де Клерк скасував дію основних елементів законів про апартеїд.

5. Сучасна ситуація в Україні.

Російська збройна агресія на сході України (також Війна на сході України) – збройний конфлікт на частині території Донецької і Луганської областей України між з одного боку – організованими та керованими з РФ незаконними збройними формуваннями Донецької і Луганської «народних республік», визнаних Україною терористичними організаціями, за підтримки регулярних військових частин РФ та з другого боку – українськими правоохоронцями із залученням Збройних сил України. Складова частина російської збройної агресії проти України 2014‒2015 років.

Чому в країнах, котрі декларували недоторканість прав людини їх недотримуються?

Які із цих прав найчастіше ігноруються?

Давайте з’ясуємо яким чином можна забезпечити загальну обізнаність населення із їх правами?

Для цього поділіться на групи і запишіть на аркуші проект, що складатиметься, хоча б з десяти пунктів. (2 хв.)

Захист проектів

Висновки

Дякую вам за цікавий урок та співпрацю. Сподіваюся, що кожен із присутніх зрозумів важливість дотримання прав людини, адже саме ця група прав є найсуттєвішою в системі правознавства, в житті країни загалом та в житті кожного з нас.

docx
Додано
7 лютого 2018
Переглядів
1198
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку