28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Позакласний захід з фізики "Щасливий випадок"

Про матеріал
Фізичне змагання для учнів 8-10 класів з фізики. Для участі в грі формуються команди, можна організувати змагання між вчителями та учнями. Позакласні заходи з фізики формують навчальний інтерес учнів
Перегляд файлу

Щасливий випадок

Мета. Формувати навики застосування своїх знань у новій нестандартній ситуації. Розвивати логічне мислення, пам'ять, уважність. Виховувати відповідальність за доручену справу, вміння прийти на допомогу другові.

У грі беруть участь дві команди.

Хід заходу

І. Представлення команд:

Сьогодні на ігровому полі зійшлися 2 команди, команди, які вражають своїм інтелектом і вмінням розв’язувати найскладніші завдання. Вітайте їх: праворуч від мене ви бачите команду _______. Прошу голову родини представити учасників. Ліворуч ви бачите команду _______. Голова команди назвіть членів своєї родини.

ІІ. Проведення гри

1-й гейм. «Далі, далі...»

За 2 хв. кожна команда повинна дати найбільшу кількість правильних відповідей. Кількість балів, набраних кожною командою, відповідає кількості правильних відповідей.

 1. Сила, яка діє завжди (сила тяжіння)
 2. Як заряджене ядро атома? (позитивно)
 3. 50 кг – маса чи вага? (маса)
 4. Що вимірюється в амперах? (сила струму)
 5. Завдяки якому явищу просолюються огірки? (дифузія)
 6. Процес, зворотній конденсації (випаровування)
 7. Температура танення льоду (0)
 8. На його честь у фізиці вимірюють аж 3 фізичні величини (Джоуль)
 9. Який прилад служить для зберігання теплої рідини? (термос)
 10. Упорядкований рух електронів (струм)
 11. В ньому шукають голку магнітом (сіно)
 12. Прилад для вимірювання напруги (вольтметр)
 13.  Місце, куди розумний не піде (гора)
 14. Учений, на честь якого вимірюється опір (Ом)
 15. Скільки секунд в 1 годині? (3600)
 16. Який блок не дає виграшу в силі? (нерухомий)
 17. Математичний знак, що зарекомендував себе з позитивної сторони (плюс)
 18. Явище, пов`язане з відбиванням звуку (луна)
 19. Скільки обертів за добу робить годинникова стрілка? (2)
 20. Одиниця вимірювання об`єму рідини (літр)
 21. Найсильніше місце магніту (полюс)
 22. Два види механічної енергії. (Потенційна і кінетична)
 23. Добуток маси тіла на його швидкість. (Імпульс тіла)
 24. Чи можуть потенційна і кінетична енергії перетворюватися одна в одну? (Можуть)
 25. Англійський вчений, який відкрив тепловий рух частинок речовини. (Броун)
 26. Назвіть властивість тіл, описану законом Гука. (Пружність)
 27. Способи зміни внутрішньої енергії. (Теплопередача, конвекція, випромінювання)
 28. Вітри — це конвекційні потоки величезного масштабу, так чи ні? (Так)
 29. Рідина, якою заповнюють вузенькі трубочки термометрів. (Ртуть, спирт)
 30. Агрегатні стани речовини. (Твердий, рідкий, газоподібний)
 31. Питома теплоємність води. (4200 Дж/кг °С)
 32. Що таке плавлення? (Перехід з твердого стану в рідкий)
 33. Назвіть одиницю кількості речовини. (Моль)
 34. Взаємне проникнення молекул однієї речовини в проміжки між молекулами іншої речовини. (Дифузія)
 35. Цикл двигуна внутрішнього згорання складається з яких тактів? (4-впуск, робочий хід, випуск)
 36. Чи замерзає морська вода при 0°С? (Ні)
 37. Які є два роди електричних зарядів? (Позитивний і негативний)
 38. За допомогою якого приладу з'ясовують, наелектризоване тіло чи ні. (Електроскоп)
 39. Одиниця абсолютної температури. (Кельвін)
 40. Діелектрики — це провідники чи непровідники електрики? (Непровідники)
 41. За одиницю електричного заряду взято... (кулон)
 42. Куля, заповнена повітрям, яку використовують для гри. (М'яч)
 43. Одиниця сили струму. (Ампер)
 44. Найменша частина простої речовини. (Атом)
 45. Величина, яка в атмосфері вимірюється барометром. (тиск)
 46. Яким приладом вимірюють силу струму в колі? (Амперметром)
 47. Як вмикають амперметр? (Послідовно)
 48. Хімічний елемент, найлегший із газів. (Водень)
 49. Яка причина зміни швидкості тіла? (Сила)
 50. Як називається котушка зі струмом із залізним осередком? (Електромагніт)
 51. Назвіть одиницю електричного опору. (Ом)
 52. Яку швидкість змінного руху автомобіля показує спідометр? (Миттєву)
 53. Російський вчений, який систематизував хімічні елементи на основі їх будови. (Менделєєв)
 54. Які є способи з'єднання провідників? (Послідовне, паралельне, мішане)
 55. В яких одиницях вимірюють роботу? (У джоулях)
 56. Як називають інтенсивне випаровування або пароутворення в усьому об'ємі рідини? (Кипіння)
 57. Французький фізик, один з творців термодинаміки, визначив ККД ідеальної теплової машини. (Карно)
 58. Яким приладом вимірюють напругу? (Вольтметром)
 59. Одиниця напруги. (Вольт)
 60. Тривалість одного оберта земної кулі. (Доба)
 61. Одиниця сили в системі СІ. (Ньютон)
 62. Прилад для вимірювання сили. (Динамометр)
 63. Французький фізик, вивів рівняння стану ідеального газу. (Клапейрон)
 64. Як вмикають вольтметр? (Паралельно)
 65. Яким приладом вимірюють потужність? (Ватметром)
 66. Що таке тверднення або кристалізація?  (Перехід з рідкого стану в твердий)
 67. Який французький фізик увів поняття «електричний струм»? (Ампер)
 68. Назвіть прилад для розгляду дрібних предметів. (Лупа)
 69. Навколо чого існує магнітне поле? (Навколо провідника із струмом)
 70. Найбільш поширена в природі рідина. (Вода)
 71. Скільки є законів термодинаміки? (Два)
 72. Лінзи в оправі для корекції зору. (Окуляри)
 73. Головне джерело світла на Землі. (Сонце)
 74. Як називається добуток сили на переміщення? (Робота)
 75. Орган сприймання звукових хвиль. (Вуха)
 76. Стан речовини, в якому їй властива текучість. (Рідина)
 77. Англійський фізик, наукові праці якого стосувалися пружних деформацій. (Гук)
 78. . Найменша оцінка в школі (1)
 79.  Скільки вольт напруга в мережі? (220)
 80. Процес, зворотній кристалізації (плавлення)
 81. Чому дорівнює швидкість тіла в стані спокою? (нуль)
 82. Температура кипіння води (100)
 83. Вага тіла вимірюється в (ньютонах)
 84. Що вимірюють в м3 ? (об`єм)
 85. Одиниця вимірювання будь-якої сили (ньютон)
 86. Сила, що заважає рухатися (сила тертя)
 87. Що менше: атом чи молекула? (атом)
 88.  Точний прилад серед знаків зодіаку (терези)
 89. Арифметична одиниця дієтології (калорія)
 90. Скло – провідник чи діелектрик? (діелектрик) 
 91. Скільки годин в одній добі? (24)
 92. Маса – величина скалярна чи векторна ? (скалярна)
 93. З`єднання послідовне і (паралельне)
 94. Одиниця вимірювання потужності (ватт)
 95. Його ім`я пов`язане з одиницею вимірювання електричних зарядів (Кулон)
 96. Під час грози що раніше відбувається: спалах блискавки чи гуркіт грому? (спалах блискавки)

2-й гейм. «Заморочки з діжки»

Пропоную членам команд по черзі виймати з діжки фішки. Номер фішки відповідає номеру запитання. За кожну правильну відповідь команда отримує 3 бала, за неповну 1-2 бала. Якщо команда не має версії відповіді, запитання передається іншій команді, і їй же нараховуються бали (у разі правильної відповіді).

1. Яблука — це не якісь там екзотичні фрукти. Всі їх знають і, мабуть, всі їх люблять. Ну а ростуть яблука, як відомо, на яблуні. У родовому маєтку Вулсторпа, що поблизу Кембріджа, росла собі в саду яблуня, плоди якої прославились на весь світ. Назвіть прізвище володаря родового маєтку, у чиєму саду виросло це легендарне яблуко. (Ньютон. Легенда про яблуко, яке нібито впало на голову великому вченому, стверджує, що цей випадок наштовхнув його на відкриття закону всесвітнього тяжіння).

2. У наш час у фізиці та техніці користуються міжнародною системою одиниць фізичних величин (СІ), в якій основною одиницею довжини є метр. Добре відомі нам і похідні від цієї одиниці — кілометр, сантиметр тощо. Наші недавні предки ще 70 років тому користувались іншими одиницями: вершок, лікоть, маховий сажень. Покажіть нам ці старовинні одиниці довжини. (Вершок дорівнює 4,45 см, — це довжина фаланги вказівного пальця. Лікоть дорівнює 38—46 см — це довжина ліктевої кістки людини. Маховий сажень дорівнює 1,76 метра це відстань між кінчиками пальців обох рук, витягнутих у боки)

3. Відомий норвезький дослідник Півночі Фрітьоф Нансен під час подорожі на Північний полюс для розкладання багаття іноді користувався не сірниками, а... льодом. Як він це робив? (З льоду він робив опуклу лінзу, і сонячними променями, що збираються в її фокусі, запалював вату, від якої потім розпалював багаття)

4. Прості механізми використовуються людьми з давніх-давен. Згадаємо хоча б дивовижні творіння древніх єгиптян — піраміди. Без застосування важелів, похилих площин та блоків їх неможливо було б побудувати. Але ще задовго до цього у самих живих організмах природа створила деякі з них. Назвіть прості механізми, що є у вашому організмі. (З точки зору фізики руки, ноги, пальці це важелі; зуби, нігті — це клин).

3-й гейм. «Всім відомий метр»

На аркуші паперу написано назви вимірювальних пристроїв. Команди повинні написати фізичні величини, які вимірюються цими пристроями.

динамометр – сила;

метр – довжина;

спідометр – швидкість;

барометр – атмосферний тиск;

манометр – тиск;

гігрометр, психрометр – вологість;

електрометр – електричний заряд;

амперметр – сила струму;

вольтметр – напруга;

ваттметр – потужність.

Поки команди записують відповіді, проводиться гра з вболівальниками. Пригадати пісні з фізичними явищами.

4-й гейм «Показуха»

Командам пропонують показати фізичні явища і тіла.

Завдання для першої команди: Циркуль, динамометр, ваги, важіль, сила.

Завдання для другої команди: Маса, заряд, блискавка, напруга, годинник.

5-й гейм. «Чоловік чи жінка» (3 бала)

За 60 секунд учасники команд мають дати відповідь на запитання «чоловік» чи «жінка».

Запитання для першої команди.

 1.               Хто з українців вперше злітав у космос? (чоловік)
 2.               Кому важче визначити колір та відтінок? (чоловік)
 3.               У якому сузір’ї знаходиться Полярна зірка? (жінка, Мала Ведмедиця)
 4.               Кому яблуко підказало закон всесвітнього тяжіння? (чоловіку, Ньютон)
 5.               Хто вперше сказав, що планета Земля за формою куля? (чоловік, Піфагор)
 6.               Секунди та хвилини придумав (чоловік)
 7.               Хто був двічі нагороджений Нобелівською премією з фізики та хімії? (жінка, Марія Складовська-Кюрі)
 8.               Хто отримав Нобелівську премію за розробку оболонкової моделі ядра? (жінка, Марія Геппер Майєр)
 9.               Хто з фізиків уперше провів слідство і викрив шахраїв? (чоловік, Архімед)
 10.           На честь кого названо одиницю вимірювання енергії? (чоловіка, Джоуль)
 11.           У кого вища температура тіла, у чоловіка чи жінки? (чоловіка)
 12.           Відкриття руху молекул речовини пов’язане з ім’ям … (чоловіка, Броун)
 13.           Одиниця вимірювання електричного заряду. (чоловік, Кулон)
 14.           Винахідник радіо. ( чоловік, А.С. Попов)

 

Запитання для другої команди

 1.               Хто увів термін «фізика»? (чоловік, Арістотель)
 2.               Найбільш гаряча  планета Сонячної системи. (жінка, Венера)
 3.               Закон, який виражає зв'язок між силою струму, напругою та опором в електричному колі, носить ім’я…. (чоловіка, Ома)
 4.               Людина, яка допомогла Ейнштейну отримати Нобелівську премію…(жінка, дружина Мілева Маріч)
 5.               Хто кидав гармати з похилої вежі  в італійському місті Піза? (чоловік Галілей)
 6.               Хто вперше отримав Нобелівську премію? (чоловік)
 7.               Кого у світі більше, чоловіків чи жінок? (чоловіків, 1009 на 1000 за рахунок держав Азії)
 8.               Кого ховали в трьох трунах: дерев’яна, свинцева та ще одна дерев’яна. (жінку, Марію-Складовську Кюрі)
 9.               Ким було побудовано телескоп вперше? (чоловіком, Галілей)
 10.           Ким було відкрито сьому планету Сонячної системи? (чоловіком, Гершелем)
 11.           Основоположник космонавтики? (чоловік, Ціолковський) 
 12.           Кому належить наступний вислів: «Дайте мені точку опори, і я переверну світ»?  (чоловіку, Архімеду).
 13.           Кому належать слова «Знання – сила»? (чоловіку, Ф. Бекон)
 14.           Хто автор планетарної моделі атома? ( чоловік, Ернест Резерфорд.)

 

6-й гейм. «Наздожени лідера»

Умови проведення змагань такі самі, як і в геймі 1 (час — 30 секунд).

1. Відомий російський вчений, один із засновників учення про молекулярну будову речовини. (Ломоносов)

 1.               Твердий стан води. (Лід)
 2.               Англійський вчений, який відкрив основні закони руху тіла. (Ньютон)

4. Назвіть одиницю вимірювання магнітної індукції. (Тесла)

 1.               Прилад для визначення маси тіла. (Терези)
 2.               Сила, з якою Земля притягує до себе тіла. (Тяжіння)
 1.               Назвіть прилад для вимірювання сили. (Динамометр)
 2.               Що допоможе знайти голку в копні сіна? (Магніт)

9. Прилад для вимірювання атмосферного тиску. (Барометр)

 1.           Як називається добуток маси тіла на його прискорення? (Сила)
 2.           Давньогрецький учений, який вивчив виштовхувальну дію рідини й газу на занурення в них тіла. (Архімед)
 1.           Куди дівається кінетична енергія тіла при його зупинці? (Переходить у внутрішню)
 1.               Назвіть одиницю оптичної сили лінз. (Діоптрія)

14. Прилад, яким вимірюють нагрітість тіла. (Термометр)

 1.           Опалювальний пристрій. (Піч)
 2.           Одиниця температури. (Градус)
 3.           Явище перетворення пари в рідину. (Конденсація)

18. Учений, на честь якого названо одиницю електричного заряду. (Кулон)

 1.           Центральна частина атома. (Ядро)
 2.           Одиниця потужності. (Ват)
 3.           Одиниця роботи. (Джоуль)
 4.           Данський учений, який вперше виявив магнітне поле навколо провідника з струмом. (Ерстед)
 5.           Орган сприймання світла живими істотами. (Око)
 1.           Як поширюється світло — в однорідному середовищі чи у вакуумі? (Прямолінійно)
 2.           Прилад для вимірювання швидкості руху. (Спідометр)
 1.           Одиниця довжини в системі СІ. (Метр)
 2.           Одиниця часу. (Секунда)
 3.           Лінія, вздовж якої рухається тіло. (Траєкторія)
 4.           Сила, яка виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого, прикладена до рухомого тіла і напрямлена проти руху. (Тертя)
 5.           Зміна форми тіла. (Деформація)
 6.           Німецький учений, який сформулював II закон термодинаміки. (Клаузіус)
 7.           Вузькі трубочки з діаметром каналу товщиною з людську волосину. (Капіляр)
 8.           Як називається прилад для вимірювання тиску рідини? (Манометр)
 9.           Як називається процес переходу рідини у пару? (Випаровування)
 10.           Коли швидше висихає білизна: в морозну погоду чи у відлигу? (У морозну погоду)
 11.           Що рухається зі швидкістю 300 тис. км? (Світло)

37. Як називається відрізок, що має напрям? (Вектор)

 1.           Одиниця електричного опору? (Ом)
 2.           Скільки важить тіло, яке вільно падає? (0, воно перебуває в стані невагомості)
 3.           Чому загострені предмети колючі? (Мала площа поверхні гострячка, створюється великий тиск)

41. Чому після вимкнення телевізора тканина, якою закривають екран, прилипає до нього? (Екран електризується)

42. Чому аромат квітів відчувається на відстані? (Дифузія)

 1.           Засолені помідори чи огірки швидше досягають стану готовності (вкисають) у теплому приміщенні і повільніше в холодному. Чому? (Швидкість дифузії залежить від температури)
 2.           Чому овочі, які зберігають у буртах, на зиму вкривають соломою, бадиллям і присипають сухою землею? (Створюють погану теплопровідність)
 3.           Якою ложкою краще їсти гарячу страву: дерев'яною чи металевою? (Дерев'яною)
 4.           Чому, чим довше користуватися чайником, тим все повільніше закипає в ньому вода? (Утворюється накип з поганою теплопровідністю)

47. Чому в холодному приміщенні найпершими мерзнуть ноги? (Знизу холодніше повітря)

48. Чому зім'ятий тенісний м'ячик при зануренні в гарячу воду розпрямляється? (Нагріте повітря у м'ячику розширюється)

 1.           Коли вітер частіше ламає дерева: влітку чи взимку? (Влітку)
 2.           Широкі плечеві ремені рюкзака менше чи більше тиснуть на плечі? (Менше. Із збільшенням площі опори тиск зменшується)

7-й гейм. «Темна конячка» (3 бала)

Хто я?

За біографічними даними відгадати, про якого вченого йдеться.

№1

Я жив у IV столітті в Італії . Займався фізикою й астрономією. Вивчав рух тіл, відкрив закон коливань маятника, створив теорію простих механізмів. Створив перший телескоп(зорову трубу) і спостерігав в нього Місяць і планети, виявив супутники Юпітера, плями на Сонці і фази Венери. Підтримував і розвивав геліоцентричну теорію Коперника, за що переслідувався інквізицією. На суді я публічно відрікся від своїх поглядів. Мене називають "батьком" експериментальної фізики, людиною, від якої бере початок фізика як наука. (Галілей)

№2

Народився я у 1711 р. в сім'ї архангельського помора за 70 км від Архангельська. З дитинства допомагав батькові в рибному промислі, а довгими зимовими вечорами вчився читати й писати. Книги «Граматика» і «Арифметика» були «вратами моей учености». У неповних 20 років я поїхав з караваном рибалок до Москви. Там за один рік закінчив 3 класи Заіконоспаської академії. У 1733 р. я побував у Києво-Могилянській академії. Потім навчався в Петербурзькій академії наук. Виїздив у Німеччину для продовження навчання. У 1745 р. я став першим російським академіком і своєю багатогранною працею сприяв науково-технічному прогресу. Російський поет О. С. Пушкін назвав мене «першим російським університетом». (Ломоносов)

 

ІІІ. Підведення підсумків. Нагородження переможців.

docx
Пов’язані теми
Фізика, Позакласні заходи
Додано
16 січня
Переглядів
146
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку