25 травня о 19:00Вебінар: Виховна робота класного керівника та завершення навчального року в умовах дистанційного навчання

Практична робота № 4"Властивості етанової кислоти"

Про матеріал
Розробка уроку- практичної роботи актуальна в період змішаного навчання, адже виконання експерименту є дуже важливим. Використання мобільного додатку з доповненою реальністю LICo дає можливість без перешкод пізнати світ хімії.
Перегляд файлу

Сотула Оксана Леонідівна, вчитель хімії

Комунального закладу «Бугаївський ліцей Куньєвської сільської ради Ізюмського району Харківської області»

Клас : 9

Розробка уроку на тему: «Практична робота № 4: “Властивості етанової кислоти”

 

Мета уроку: удосконалити теоретичні знання учнів про властивості карбонових кислот та закріпити на основі практичного експерименту  їх хімічні властивості на прикладі етанової кислоти та визначити сфери її застосування; розвивати логічне мислення та навички роботи з хімічними речовинами й лабораторним обладнанням; виховувати самостійність, акуратність, дбайливе ставлення до природи, пояснити важливість знань про етанову кислоту у повсякденному житті людини та народному господарстві.

 

Очікувані результати освітньо-пізнавальної діяльності:

На кінець уроку учень/учениця:

 • знає і розуміє суть понять гомолог, гомологія; поділ органічних речовин за якісним складом на вуглеводні та оксигеновмісні сполуки;
 • називає елементи-органогени, найважливіші органічні сполуки, а саме етанову кислоту
 • наводить приклади гомологів карбонових кислот;
 • пояснює хімічні властивості етанової кислоти;
 • складає молекулярні й структурні формули етанової кислоти; рівняння реакцій етанової кислоти (електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями);
 • розрізняє за складом етанову кислоту від інших органічних сполук;
 • порівнює: органічні й неорганічні кислоти;
 • характеризує склад, фізичні властивості етанової кислоти;
 • визначає дослідним шляхом етанову кислоту;
 • дотримується правил безпечного поводження з побутовими хімікатами.
 • усвідомлює моральну та соціальну відповідальність за необхідність збереження довкілля для майбутніх поколінь;
 • обґрунтовує роль органічних сполук у живій природі;
 • оцінює вплив продуктів синтетичної хімії на навколишнє середовище в разі неправильного використання їх;
 • висловлює судження щодо значення органічних речовин у суспільному господарстві, побуті, харчуванні, охороні здоров’я тощо.

 

Ключові компетентності: спілкування державою мовою, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здорове життя,

 

Тип уроку: закріплення знань, умінь, навичок – практична робота

 

Форма проведення: офлайн, або онлайн режим

 

Наочність: інструктивні картки, мобільні телефони з додатком LICo, таблиці «Розчинність кислот, основ і солей у воді», «Дія індикаторів на розчини кислот, основ», «Ряд активності металів».

 

Роздатковий матеріал: Інструктивна картка «Практична робота №4», «Фішбоун»

 

Методи та прийоми: словесні: еврістична бесіда, розповідь, наочні: демонстрація з мобільним додатком LICo; практичні: хімічний експеримент.

 

Наскрізні змістові лінії:

Громадянська відповідальність  (Застосування органічних речовин)

Здоров’я і безпека (Безпечне поводження з речовинами)

Підприємливість і фінансова грамотність (Застосування органічних речовин).

 

Міжпредметні зв’язки: біологія, екологія, природознавство.

 


Хід уроку

I.                   Організаційний етап.

Привітання. Перевірка готовності учнів до уроку, налаштування на позитивний настрій.

1.        Вправа на активізацію роботи двох півкуль кори головного мозку».

II.                Актуалізація опорних знань.

 • «Мозковий штурм» Що спільного між цими фото? (зображені речовини, що містять органічні кислоти).
 • Метод «Фішбоун» «Особливості карбонових кислот»
 1. Проблема (карбонові кислоти);
 2. Причини (характеристична група- карбоксильна, велика кількість  водневих зв’язків, хі );
 3. Факти (фізичні властивості – рідина, специф. запах, розчинні у воді, хімічні властивості (дія на індикатори, взаємодія з металами, основами, солями));
 4. Висновок ( слабкий електроліт)

Результат пошуку зображень за запитом "фішбоун картинки"

ІІІ. Оголошення та постановка завдань:

«Знання можуть бути купою каміння, що задавило особистість. І знання можуть бути вершиною піраміди, на якій стоїть особистість». Отже ми просто зобов’язані експериментально підтвердити наші знання про властивості оцтової кислоти. Наш сьогоднішній урок – це практична робота.

ІV. Мотивація навчальної діяльності:

Проблемне запитання:

І щоб з’ясувати, що ми саме сьогодні будемо досліджувати, звернімось до стародавньої легенди У ній розповідається про те, що цариця Клеопатра виграла оригінальне парі, з’ївши сніданок, який коштував кілька мільйонів. Ось це як описане в повісті Генрі Хаггарда «Клеопатра- володарка зорі » «Вона вийняла з вуха одну з тих величезних перлин і ... опустила перлину в оцет. Запанувала тиша, вражені гості, завмерли, спостерігали, як незрівняна перлина повільно розчиняється в міцному оцті. От від неї не залишилось й сліду. І тоді Клеопатра підняла келих, покрутила його і випила весь до останньої краплі. Який напій випила Клеопатра? Що сталося з перлиною?»

 

V. Засвоєння знань, умінь і навичок. Виконання практичної роботи.

1. Інструктаж з  правила техніки безпеки при роботі з кислотами.

 • Особливої обережності дотримуйтесь під час роботи з кислотами й лугами.
 • Для виявлення запаху речовини не підносьте посудину близько до обличчя, щоб не вдихати пару чи гази, які можуть подразнити дихальні шляхи. Для виявлення запаху спрямовуйте пару чи газ рухами долоні від посудини до носу.
 • Для виконання дослідів користуйтесь невеликими порціями речовин.
 • При випадковому попаданні кислоти чи лугу на одяг, шкіру чи в очі негайно змийте їх великою кількістю води.
 • Не залишайте відкритими склянки з хімічними реактивами.
 • По закінченню роботи не забудьте прибрати своє робоче місце і вимити руки з милом.

 

 1. Мотивація до навчальної діяльності, пояснення – як підходити до виконання практичної роботи, які повинні бути результати, як оформляти звіт.

Початок роботи над кожним дослідом з відповіді на питання, прогнозування виконання досліду та його результатів. Свої дії та спостереження учні повинні записати в запропоновану таблицю. Після завершення дослідів занести у таблицю висновки і відповідні рівняння реакцій у молекулярній та йонно-молекулярній формах.

 1. Виконання практичної роботи за інструктивними картками, які видані кожному учню.

 

Практична робота № 4: “Властивості етанової кислоти”.

 Мета: експериментальним шляхом довести вивчені властивості етанової кислоти, розвинути вміння творчого використання набутих знань, безпечного поводження з речовинами.

Реактиви та обладнання (поруч із назвами речовин запишіть відповідні формули): розчини етанової кислоти ________, натрій гідроксиду _______, калій гідроксиду _______, лакмусу, метилового оранжевого, фенолфталеїну, залізо ____, магній _____, крейда (кальцій карбонат) ______, шпатель, штатив із пробірками, мобільні пристрої з мобільним додатком доповненої реальності LICo.

 1. Увімкніть програму LICo  та направте камеру телефона або планшета на малюнок.
 2. Переглядаючи хімічні досліди заповніть інструктивну картку.

 

20210220_150925

C:\Users\user\Desktop\20210220_174113.jpg

 

Що спостерігали

Рівняння реакцій в йонно-молекулярній і йонній формах

Дослід №1: Дія на індикатори.

До трьох пробірок з етановою кислотою додайте розчин фенолфталеїну, метил оранжевий та лакмусу. Як змінилось забарвлення розчину?

Етанова кислота, як і інші кислоти, змінює забарвлення індикаторів лакмусу на червоний, фенолфталеїн на малиновий, метилового-оранжевого на червоний колір.

СН3−СООН + лакмус → ph червоного кольору

СН3−СООН + метилоранж. → ph червоного кольору

 

Дослід №2. Взаємодія етанової кислоти з основами.

До розчину  гідроксиду натрію (NaОН)  забарвленого  фенолфталеїном додали  розчин етанової кислоти до знебарвлення розчину індикатора. Про що свідчать результати досліду? Складіть рівняння реакцій в молекулярній та йонних формах.

Етанова кислота реагує з основами, відбувається реакція нейтралізації, в ході якої утворюється сіль і вода.

СН3СООН+NaOH = CH3COONa + H2O

СН3СОО-++Na++OH-=CH3COO-+Na++ H2O

Н++  OH- = H2O

Дослід №3. Взаємодія етанової кислоти з металами.

В пробірку всипати невелику кількість порошка металічного магнію і долити  розчин етанової кислоти. Спостерігається виділення газу.

Який газ виділяється? Складіть рівняння реакцій в молекулярній та йонних формах.

Спостерігається виділення бульбашок газу – водню , що свідчить про те, що кислота реагує з  Ме і Ме витісняє водень.

2 СН3СООН+Mg  = (CH3COO)2Mg + H2 

2СН3СОО-+2Н++Mg=2СН3СОО- +Mg2++ H2    

++Mg  = Mg2++ H2 

Дослід №4. Взаємодія етанової кислоти з солями.

В пробірку всипаємо невелику кількість натрій карбонату і

Доливаємо розчину етанової кислоти.

Спостерігається бурхливе виділення газу. Який газ виділяється? Складіть рівняння реакцій у молекулярній та йонних формах.

Етанова кислота – електроліт середньої сили, вона сильніша за карбонатну, оскільки витісняє кислотний залишок з її солей.

2СН3СООН + Na2CO3 = 2CH3COONa + H2O + CO2   

 

2СН3СОО- + 2Н+ +2Na+ +CO3 2- = 2CH3COO-+ Na+ + H2O + CO2

 

++CO3 2- = H2O + CO2

 Висновок: Дайте відповідь на запитання: які йони зумовлюють хімічні властивості етанової кислоти, аналогічні до властивостей мінеральних кислот?

Йони H+(гідроксид-іон) зумовлюють хімічні властивості етанової килоти.

Додаткове завдання. Встанови свій рекорд

whw

 

ІV. Рефлексія.

 • Так що ж випила Клеопатра? (Демонстрація курячого яйця без шкарлупи)

 

VІ. Підведення підсумків уроку.

Отож вважайте себе щасливими, бо, як сказав відомий психолог і педагог Ян Амос Коменський: “Вважаю нещасливий той день або час, коли ти не засвоїв нового і нічого не додав до своєї освіти” (епіграф уроку).

Що ви сьогодні додали до своєї освіти?

VІІ. Домашнє завдання.

Онлайн-домашнє завдання (освітній портал «На урок»)

Повторити

Творче завдання: підготувати слайд-шоу, учнівські газети (плакати) на такі теми:

 • Перше застосування оцтової кислоти.
 • Підготувати з допомогою батьків “Рецепти консервування овочів”.
 • З’ясуйте де в світі є музей оцту.
 • Які мистецькі твори присвячені цій смакові приправі.

Інструктивна картка для учнів початкового та середнього рівня навчальних досягнень

Практична робота № 4: “Властивості етанової кислоти”.

 Мета: експериментальним шляхом довести вивчені властивості етанової кислоти, розвинути вміння творчого використання набутих знань, безпечного поводження з речовинами.

Реактиви та обладнання (поруч із назвами речовин запишіть відповідні формули): розчини етанової кислоти ________, натрій гідроксиду _______, калій гідроксиду _______, лакмусу, метилового оранжевого, фенолфталеїну, залізо ____, магній _____, крейда (кальцій карбонат) ______, шпатель, штатив із пробірками, мобільні пристрої з мобільним додатком доповненої реальності LICo.

 1. Увімкніть програму LICo  та направте камеру телефона або планшета на малюнок.
 2. Переглядаючи хімічні досліди заповніть інструктивну картку.

20210220_150925

Що спостерігали

Рівняння реакцій в йонно-молекулярній і йонній формах

Дослід №1: Дія на індикатори.

До пробірки з етановою кислотою додайте метилоранжу.Як змінилось забарвлення розчину?

 

 

 

 

 

 

Дослід №2. Взаємодія етанової (оцтової) кислоти з основами.

До розчину в пробірці з досліду №1 додайте розчин гідроксиду натрію (NaОН Про що свідчать результати досліду? Складіть рівняння реакцій в молекулярній та йонних формах.

 

 

 

 

 

Дослід №3. Взаємодія етанової (оцтової) кислоти з металами.

Помістіть у пробірку гранулу цинку і долийте  розчин етанової кислоти. Спостерігається виділення газу.

Який газ виділяється? Складіть рівняння реакцій в молекулярній та йонних формах.

 

 

 

 

 

 

Дослід №4. Взаємодія етанової (оцтової) кислоти з солями.

В пробірку налийте розчин етанової кислотиі і додайте розчин натрій карбонату. Спостерігається бурхливе виділення газу. Який газ виділяється? Складіть рівняння реакцій у молекулярній та йонних формах.

 

 

 

 

 

 

 

 Висновок: Дайте відповідь на запитання: які йони зумовлюють хімічні властивості етанової  (оцтової) кислоти, аналогічні до властивостей мінеральних кислот?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Додаткове завдання

Встанови свій рекорд.

 

whw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Оцінка

 


Інструктивна картка для учнів достатнього та високого рівнів навчальних досягнень

Практична робота № 4: “Властивості етанової кислоти”.

Мета: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реактиви та обладнання (поруч із назвами речовин запишіть відповідні формули): розчини етанової кислоти ________, натрій гідроксиду _______, калій гідроксиду _______, лакмусу, метилового оранжевого, фенолфталеїну, залізо ____, магній _____, крейда (кальцій карбонат) ______, шпатель, штатив із пробірками, мобільні пристрої з мобільним додатком доповненої реальності LICo.

Хід роботи

 1. Увімкніть програму LICo  та направте камеру телефона або планшета на малюнок.
 2. Переглядаючи хімічні досліди заповніть інструктивну картку.

 

20210220_150925

 

Що спостерігали

Рівняння реакцій в йонно-молекулярній і йонній формах

Дослід №1: Дія на індикатори.

Хід досліду:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослід №2. Взаємодія етанової (оцтової) кислоти з основами.

Хід досліду:

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослід №3. Взаємодія етанової (оцтової) кислоти з металами.

Хід досліду:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослід №4. Взаємодія етанової (оцтової) кислоти з солями.

Хід досліду:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Висновок: Дайте відповідь на запитання: які йони зумовлюють хімічні властивості етанової  (оцтової) кислоти, аналогічні до властивостей мінеральних кислот?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Додаткове завдання

Встанови свій рекорд.

 

whw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Оцінка

docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
Додано
20 лютого
Переглядів
1329
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку