Практична робота. Дослідження різних видів пам’яті

Про матеріал

Розробка практичної роботи " Дослідження різних видів памяті" містить цікаві нестандартні завдання для розвитку памяті, складено відповідно до методичних вимог з урахуванням вікових особливостей учнів.

Перегляд файлу

Практична робота

Дослідження різних видів пам’яті

Цілі уроку: 

Мати уявлення: про методи дослідження пам’яті та їх практичне застосування.

Знати: конкретні методики для вивчення окремих типів, видів та властивостей пам’яті.

Вміти:

 • досліджувати об’єм короткотривалої та довготривалої пам’яті;
 • досліджувати окремі види пам’яті (зорову, слухову, механічну та логічну пам’ять,);
 • на основі результатів психодіагностичного дослідження пам’яті оцінювати стан мнемічних функцій досліджуваного.

Розвивати: творчі здібності в процесі теоретичного та практичного дослідження пам’яті.

Тип уроку: Урок застосування знань, умінь і навичок.

Місце уроку в навчальній темі: поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником, з таблицями.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом, інтерактивна гра « Вірно – не вірно», робота в парі. групі.

2. Репродуктивний.  Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання. Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4. Візуальний: складання пазлу.

5. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: історія, медицина, психологія.

Обладнання й матеріали: картки для дослідження різних видів пам’яті, таблиця «Будова головного мозку», інструктивна картка, підручник, презентація, мультимедійна дошка .

Базові поняття й терміни: пам’ять, види пам’яті, рухова, емоційна, образна, словесно-логічна пам’ять, миттєва (сенсорна), короткочасна та довгострокова пам’ять, мимовільна та довільна пам’ять.

 

Хід уроку

 

I. Організаційний етап

Привітання, перевірка присутніх на уроці.

ІІ. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів. 

Повторимо попередньо вивчений матеріал, і перевіримо домашнє завдання.

Вправа “Вірно – не вірно”. Випишіть букви, що стоять біля вірних відповідей, у пусті квадратики послідовно і Ви отримаєте слово, або твердження.

М Пам’ять – це здатність нервової системи зберігати інформацію, змінюючи її.

Д Короткий ряд інформації запам’ятати легше, ніж довший.

И Кількість збережено інформації називають тривалістю пам’яті.

О Довільне запам’ятовування відбувається підсвідомо.

С Інформація в певній пам’яті вводиться за допомогою слів.

У Здатність відтворювати інформацію через 2-3 дні – це швидкість.

С Інформаційний обсяг пам’яті – це ємність.

В Протилежний пам’яті процес – це забування.

Т Нікотин і наркотичні речовини покращують память

Е Пам'ять кожної людини має свої особливості і це говорить про неможливість її розвитку

І Тип памяті , при якій запам’ятовуються почуття,- емоційна

Д Тип памяті, при якій запам’ятовуються розташування, кольори предметів,- образна

ДОСВІД

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Погляньте  на екран. Які асоціації викликають у Вас дане зображення? Яку особливість можна з нього виділити?

Вірно, тут зображено древньо-східний символ, який прийнято розшифровувати як « Нічого не бачу, не чую, не говорю», оскільки почергово закриті основні аналізатори. Саме на цьому я хотіла би з акцентувати Вашу увагу, так як саме зір і слух дають найбільше інформації із навколишнього середовища. А в процесі аналізу побаченого і почутого ми відповідаємо складними поведінковими реакціями. Але це не було б можливим без такої особливості нашого організму, як пам'ять. Саме на сьогоднішньому практичному занятті ми спробуємо розвинути навики запам’ятовування, а також визначимо який вид пам’яті є домінантним у кожного із вас.

Тому, пропоную, іще раз поглянути на наш символ і прочитати його із кінця на перед: «Що я чую, що я бачу, про те я і говорю».

ІV. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Перед випробуванням наших можливостей, хочу надати Вам декілька порад, котрі дозволять Вам максимально використати ресурс мозку.

 1. Спостерігайте – активно сприймайте те, що хочете запам’ятати.
 2. Фотографуйте – робіть уявні фотографії інформації, яку бажаєте запам’ятати.
 3. Об’єднуйте -  зберіть уявні фотокартки в один послідовний ланцюг асоціацій, що будуть наштовхувати Вас на потрібну інформацію.

А  тепер уявімо, що ми всі є сукупністю нейронів, які формують єдиний мозок, а так, як в нас є унікальна можливість протестувати  пам'ять, я пропоную розділити учнів класу на  дві команди – «Права півкуля» та «Ліва півкуля». Тож капітан команди «Правої півкулі»____________, а ______________- «Лівої півкулі».

За кожний найкращий результат команда отримує частинку пазла.  Вкінці за найбільшою кількістю часточок єдиної картинки Ми визначимо команду - переможця.  А капітани команд повинні будуть скласти пазл і зробити загальний висновок.

 Зараз безпосередньо переходимо до практичної частини уроку.

В кожного із Вас на робочому столі є індивідуальна інструктивна картка, в яку вже тепер вносимо перші дані : дату, ПІП, клас.

Сьогодні  ми почергово протестуємо  такі види пам’яті:

- короткочасна

- довготривала

- декларативна

- процедурна

V. Виконання практичної роботи

Інструктивна картка до практичної роботи №6

Тема: Дослідження різних видів пам’яті

Мета: ознайомитися з різними видами пам’яті,  навчитися  визначати рівень розвику короткочасної, довготривалої, декларативної та процесуальної пам’яті; засвоїти методики розвитку  та тренування пам’яті.

Обладнання і матеріали:   картки з переліком слів, зображенням різних предметів, явищ, емоцій, кольорів та фігур,  задач для розвитку мозку; шнурок, інструктивна картка,  підручник.

Хід роботи

Розминка. Взяти папір і ручку, зробіть спробу написати своє ім’я не тією рукою, якою ви привикли це робити.(ліва, якщо Ви правша, і навпаки)

І. Дослідження короткочасної пам’яті

Дайте визначення короткочасній пам’яті, які типи Ви знаєте?

1.Слухова пам'ять

Уважно прослухайте слова, запам’ятайте. Після чого запишіть ті слова, що запам’ятали.

Олія, нейрон, папір, дієслово, вишня, свічка, ножиці, любов, словник, совість.

 

Відмінно 7 і більше слів; 6-4 добра пам'ять; 3-0 погана.

Оцінка досліду_____________________

2. Зорова пам'ять

Протягом 10 с розгляньте числа. Спробуйте відтворити запропонований набір чисел не залежно від їх початкового порядку.

0

8

1

5

2

7

3

6

9

4

Набір чисел:

Відмінно 7 і більше чисел; 6-4 добра пам'ять; 3-0 погана.

Оцінка досліду_____________________

 

3. Дослідження змістової (логічної ) пам’яті

Доповніть ланцюжок фігурою А,В, чи С

 

 ? А В  С

Оцінка досліду_____________________

4. Дослідження змістової ( словесно-механічної ) пам’яті

Знайдіть зайве слово

Кіт, Мавпа, Кит, Миша, Акула

Оцінка досліду_____________________

 

ІІ. Довготривала пам'ять

Дайте визначення довготривалій пам’яті.

 1. Значення двох копійок разом складає 15, одна із них – не 5. Яке значення цих монет? (10 і5)

Відповідь___________

 1. Один годинник  поспішає на 5  хв, інший на той же час запізнюється, а третій взагалі стоїть. Який із трьох годинників буде показувати правильний час? (той що стоїть)

Відповідь___________

 1. Ганс стоїть позаду Джері, в той же самий час Джері стоїть позаду Ганса. Як це можливо? (спиною один до одного)

Відповідь___________

 1. Водій – 5,пішохід -7, катастрофа-? (11 букв)

Відповідь___________

Розминка 2. Сядьте зручно, закрийте очі. Намагайтеся «намалювати» в голові перші асоціації до зачитаних слів.

Лимон-кисле

Сонце - тепле

Шпилька – гостра

Камінь – твердий, важкий

ІІІ. Декларативна пам'ять (Така форма пам'яті спеціально призначена для визначення того, що являє собою даний об'єкт.)

Яка це декларативна пам'ять?

Робота в парі. Визначте і запишіть зображені об’єкти, та їхні особливості. Із якими подіями чи асоціаціями вони пов'язані?

ІV Процедурна пам'ять  ( її призначення - відповідати на питання "як" користуватися об'єктом, як вести себе в певних умовах або при рішенні тієї або іншої задачі.)

Дайте визначення процедурної пам’яті.

На швидкість зав’язати шнурок в бантик.

V Дайте відповідь на наступні запитання у загальному висновку

 1. Які види пам’яті  у Вас розвинуті найкраще, а які гірше?
 2. Як Ви оцінюєте свої здібності?
 3. Чи  задоволені отриманими результатами?
 4. Складіть для себе декілька порад для покращення пам’яті.

VІ. Закріплення знань учнів

Складання пазлу, надання загального висновку дослідженню.

VІІ. Підсумок уроку

    1. Оформлення практичної роботи

    2. Оцінювання навчальних досягнень учнів. Голова команди аналізує роботу груп і визначає тих учнів котрі заслуговують на найвищий бал, а оцінює вчитель.

VІІІ. Домашнє завдання

Вивчити параграф із підручника.

Прокоментувати прислів’я  ,,Добре того вчити, хто хоче все знати”.

Завершити роботу над проектом ,,Індивідуальні особливості пам’яті”.

Робити вправи на розвиток пам’яті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструктивна картка до практичної роботи №6

 

Дата___________клас_______прізвище,імя_______________________________________________________________________________________________

 

Тема: Дослідження різних видів пам’яті

Мета: ознайомитися з різними видами пам’яті,  навчитися  визначати рівень розвику короткочасної, довготривалої, декларативної та процесуальної пам’яті; засвоїти методики тренування пам’яті.

Обладнання і матеріали:   картки з переліком слів, зображенням різних предметів, явищ, емоцій, кольорів та фігур,  задач для розвитку мозку; шнурок, інструктивна картка,  підручник.

Хід роботи

Розминка 1. Взяти папір і ручку, зробіть спробу написати своє ім’я не тією рукою, якою ви привикли це робити.(ліва, якщо Ви правша, і навпаки)

І. Дослідження короткочасної пам’яті

1.Слухова пам'ять

Уважно прослухайте слова, запам’ятайте. Після чого запишіть ті слова, що запам’ятали.

Відмінно 7 і більше слів; 6-4 добра пам'ять; 3-0 погана.

Оцінка досліду_____________________

 

2. Зорова пам'ять

Протягом 10 с розгляньте числа. Спробуйте відтворити запропонований набір чисел не залежно від їх початкового порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набір чисел:

 

Відмінно 7 і чисел; 6-4 добра пам'ять; 3-0 погана.

Оцінка досліду_____________________

3. Дослідження змістової (логічної ) пам’яті

Доповніть ланцюжок фігурою А,В, чи С  

Оцінка досліду_____________________

 

4. Дослідження змістової ( словесно-механічної ) пам’яті

Знайдіть зайве слово

Оцінка досліду_____________________

 

ІІ. Довготривала пам'ять

 1. Відповідь на задачу №1________________________________________
 2. Відповідь на задачу №2________________________________________
 3. Відповідь на задачу №3________________________________________
 4. Відповідь на задачу №4________________________________________

Розминка 2. Сядьте зручно, закрийте очі. Намагайтеся «намалювати» в голові перші асоціації до зачитаних слів.

ІІІ. Декларативна пам'ять (Така форма пам'яті спеціально призначена для визначення того, що являє собою даний об'єкт.)

Робота в парі. Визначте і запишіть зображені об’єкти, та їхні особливості. Із якими подіями чи асоціаціями вони пов'язані?

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________2.___________________________________________________________________________________________________________________________________3.___________________________________________________________________________________________________________________________________

ІV Процедурна пам'ять ( її призначення - відповідати на питання "як" користуватися об'єктом, як вести себе в певних умовах або при рішенні тієї або іншої задачі.)

На швидкість зав’язати шнурок в бантик.

V Дайте відповідь на наступні запитання у загальному висновку :

 1. Які види пам’яті  у Вас розвинуті найкраще, а які гірше?
 2. Як Ви оцінюєте свої здібності?
 3. Чи  задоволені отриманими результатами?
 4. Складіть для себе декілька порад для покращення пам’яті.

ВИСНОВОК_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

doc
До підручника
Основи здоров`я 8 клас (Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.)
Додано
18 вересня 2018
Переглядів
4050
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку