Практична робота. "Порівняльна характеристика природних зон України

Про матеріал
Територія України лежить у зонах мішаних та широколистяних лісів, лісостепів і степів. Українські Карпати і Кримські гори вважають окремими природними (фізико-географічними) країнами.
Перегляд файлу

 

Практична  робота   9.  Складання  порівняльної  характеристики  природних  зон  України (на  вибір)

1. Дидактична  мета: закріпити  знання  учнів  щодо  природних  зон  України, узагальнити  знання  учнів,  удосконалити  вміння  аналізувати  тематичні карти, визначати причини  утворення  та закономірності  поширення  природних комплексів.

2.Очікувані  результати: учні  знають визначення  понять  «природна  зона», розуміють  закономірності  розміщення  природних  зон  в  межах  України, уміють  характеризувати природні  умови  у  межах  кожної  зони, дають характеристику кожної  зони,  описують господарське  використання  територій.

3. Географічні компетентності: уміння читати  та  аналізувати  картографічні  та  літературні  джерела, робити висновки щодо закономірностей  географічної  оболонки.

4.Вид практичної  роботи: навчальна , узагальнююча.

5. Обладнання: атлас для  8  класу (або електронні  карти), завдання практичної  роботи.

6. Карти, необхідні для виконання роботи  атласі  для  8  класу або  електронний  варіант):

1) Природні зони  України

2) Фізична карта  України

Картинки по запросу карта україни фізична

3) Клімат  України

Картинки по запросу кліматична карта україни

4) Ґрунти

5) Рослинний  покрив України

 

 

 

6) Тваринний світ

 

7. Мотивація: у  результаті виконання  даної  роботи  учень  закріплює знання про  природні  зони України, закономірності  поширення  природних  умов (мінеральні, земельні, кліматичні, водні, біологічні  тощо), що  дасть  можливість  розуміти  переваги та недоліки  у  господарському  використанні  природних  зон, сприяти  ефективному  та раціональному природокористуванню.

8. Завдання для  актуалізації  опорних знань і  практичного досвіду:

1) Дайте  визначення  поняття  «природна  зона».

2) Назвіть причини  формування  різних  природних  зон.

3) Назвіть  природні  зони  України.

4)Назвіть закономірність  географічної  оболонки, що  визначила розташування природних  зон в  межах  України.

9.Алгоритм:

1. Робота з  картою  «Природні зони України»: візуальне визначення  розташування  природної  зони, визначення  її  меж (при заповненні таблиці можна  вказати, наприклад, південну межу зони за  позначеними на  карті містами). Визначення природних  зон, з  якими межує.

2. Робота з  фізичною  картою  України: визначення рельєфу  території, на якій  розташована  природна зона (вказати низовини, височини),  внутрішні  води, забезпеченість  водними ресурсами.

3. Робота з  кліматичною  картою: визначення  розташування території відносно  екватора (кут падіння  сонячних променів – кількість сонячної  радіації, яку  отримує  територія); визначення переважаючих  напрямків  атмосферної   циркуляції;  річна  кількість опадів, характерна для  території; середньомісячні  температури  січня, липня.

4.Робота  з  картою  ґрунтів:  визначення  генетичних  типів  ґрунтів, характерних  для  зони,  їх родючість.

5. Робота з  картою рослинного покриву  України: назвати рослини, характерні для  природної  зони.

6. Робота з  картою тваринного світу  України: назвати тварин, характерних для обраних природних  зон.

10.Тренувальні  вправи:

1. Назвати  рослину, характерну  для степової  зони:

А) дуб;    Б) ковила;     В) сосна;    Г) ялівець.

2. Визначте  тварину, яка  мешкає  у  зоні  мішаних  лісів:

А) гадюка;  Б) байбак;  В) зубр;  Г) беркут.

3.Розташувати  типи ґрунтів, починаючи з  півночі:

А) чорноземи  південні;          В) дерново-підзолисті;

Б) каштанові;                            Г) чорноземи типові.

4. Дайте  характеристику  двох  природних  зон  України (на  вибір) (заповнення  таблиці, 11).

11. Заповнити таблицю:

Показники

Природна зона ____________________

Природна  зона _____________________

Географічне положення

 

 

Рельєф  території

 

 

Кліматичні  умови:

кількість опадів

середня температура січня

середня температура липня

 

 

Води  суходолу

 

 

Ґрунти (переважаючі  генетичні  типи ґрунтів)

 

 

Рослинний  покрив

 

 

Тваринний  світ

 

 

Несприятливі  природні  процеси  та  явища

 

 

Вплив  людини  на  природні  комплекси

 

 

 

12. Інструкція  до  основного завдання та  оформлення  результатів:

Оберіть  дві  природні зони  України для  порівняння, назви  запишіть  у  відповідних  клітинках  таблиці. Дайте  їх  стислу характеристику за відповідними показниками, використовуючи  карти  атласу  або  електронні  карти (за алгоритмом):

 1. Визначення  розташування  природної  зони, визначення  її  меж (при заповненні таблиці можна  вказати, наприклад, південну межу зони за  позначеними на  карті містами). Визначення природних  зон, з  якими межує.

2. Опис рельєфу  території, на якій  розташована  природна зона (вказати низовини, височини),  внутрішні  води, забезпеченість  водними ресурсами.

3. Визначити  розташування території відносно  екватора (кут падіння  сонячних променів – кількість сонячної  радіації, яку  отримує  територія); визначення переважаючих  напрямків  атмосферної   циркуляції;  річна  кількість опадів, характерна для  території; середньомісячні  температури  січня, липня.

4. Визначити   типи  ґрунтів, характерні  для  зони,  їх родючість.

5. Вказати рослини, характерні для  природної  зони.

6. Вказати тварин, характерних для обраних природних  зон.

7. Визначити  несприятливі  природні  процеси  та явища, характерні  для  кожної  природної  зони, виходячи  з  аналізу  природних  умов території.

8. Вкажіть, який  вплив  має  діяльність людини на  природні  комплекси (позитивний та негативний).

Результати роботи  оформіть  у таблиці. Зробіть висновки.

13. Додаткове (творче) завдання до  практичної  роботи:

Запропонуйте  приклад  раціонального  використання природних  умов природної зони, в  якій  розташовано  Ваш  населений  пункт (визначити напрям діяльності, місце розташування).

14.Критерії  оцінювання виконання практичної  роботи:

Максимальна кількість балів за  виконані завдання:

Завдання для  актуалізації опорних  знань і  практичного  досвіду  учнів – 0,25 бала за кожне правильно виконане завдання.

Тренувальні вправи (тестові завдання) - 0,25 бала за кожне правильно виконане завдання (завдання з  вибором однієї правильної відповіді); 1 бал за  виконання завдання на послідовність.

Основне завдання (таблиця) – 7 балів за повну  правильну  відповідь.

Наявність  обґрунтованого висновку - 1 бал.

Додаткове  завдання – 1 бал.

Оцінюється  рівень:

уявлення -  учень має уявлення  про  розміщення різних  природних  зон  у межах України;

знання учнів – оцінюється  рівень  знань (знання визначень, розуміння основних  закономірностей тощо);

уміння  учнів – визначається уміння  здобувати  інформацію, використовуючи  картографічні джерела інформації;

навички – використання   географічних  карт  для отримання  інформації (на автоматичному рівні);

компетентність – розуміння  географічних  процесів  та  закономірностей, їх  наслідків  для  природи  та людини.

Критерії оцінювання: самостійність виконання, правильність відповідей, повнота відповідей, уміння  аналізувати картографічний матеріал, аргументованість висновків, виконання  додаткового  завдання.

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.2
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Тімборовський Станіслав
  Загальна:
  3.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  3.0
 2. Стадникова Татьяна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
15 січня
Переглядів
4034
Оцінка розробки
4.2 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку