Практична робота "Складання родоводів"

Про матеріал
Практична робота з теми: "Складання родоводів" складається з 12 варіантів, розрахована на програму профільного рівня з біології для учнів 11 класу.
Перегляд файлу

Практична робота №1(1 варіант)

Тема. Складання родоводів.

Мета: Ознайомитися з генеалогічним методом дослідження спадкових ознак шляхом складання та аналізу генеалогічної схеми родоводу родини; сформувати вміння користуватися генетичною символікою при складанні родоводів. Обладнання :таблиці із зображенням схем родоводів.

Теоретичні відомості.

Генеалогічний метод вивчення спадковості у людини грунтується на простежуванні якої-небудь ознаки в ряді поколінь із вказівкою родинних звязків між членами родоводу. Пробанд- це особа, для якої складається родовід. Братів і сестер пробанда називають сибсами.

ХІД РОБОТИ

Задача 1. У родині народилась блакитноока темноволоса дитина, яка схожа за цими ознаками на батька. Мати дитини має карі очі та темне волосся, бабушка за материнською лінією – блакитні очі та темне волосся, дід - карі очі та світле волосся, а бабушка та дід за батьківською лінією – карі очі та темне волосся. Складіть родовід цієї родини , та визначте: а) які генотипи всіх членів родини; б) яка вірогідність народження в родині блакитноокої світловолосої дитини?

Задача 2. Пробанд страждає сутінковою сліпотою. Його два брати також хворі. По лінії батька пробанда осіб, що страждають сутінковою сліпотою, не було. Матір пробанда хвора. Дві сестри і два брати матері пробанда здорові. Вони мають лише здорових дітей. По материнській лінії відомо, що її бабуся хвора, усі її діти здорові, сестра бабусі хвора, а брат здоровий; прадід (батько бабусі) страждає сутінковою сліпотою, сестра і брат прадіда були хворими; прапрадід хворий, його брат, що має хвору дочку і двох хворих синів, також хворий. Жінка пробанда, її батьки та родичі здорові. Скласти родовід. Визначити ймовірність народження хворих дітей у сім’ї пробанда.

Задача 3. Розгляньте родовід (схема 7). Визначте тип успадкування ознаки. Що можна сказати про генотипи людей, які фігурують у родоводі?

Схема 7

Задача 4. Складіть родовід своєї родини за будь-якою ознакою.

Зробіть висновок.

Практична робота №1(2 варіант)

Тема. Складання родоводів.

Мета: Ознайомитися з генеалогічним методом дослідження спадкових ознак шляхом складання та аналізу генеалогічної схеми родоводу родини; сформувати вміння користуватися генетичною символікою при складанні родоводів. Обладнання :таблиці із зображенням схем родоводів.

Теоретичні відомості.

Генеалогічний метод вивчення спадковості у людини грунтується на простежуванні якої-небудь ознаки в ряді поколінь із вказівкою родинних звязків між членами родоводу. Пробанд- це особа, для якої складається родовід. Братів і сестер пробанда називають сибсами.

ХІД РОБОТИ

Задача 1. Пробанд має білу прядку волосся над лобом. Брат пробанда без прядки. По лінії батька пробанда аномалії не відмічені. Матір пробанда з білою прядкою. Вона має трьох сестер. Дві сестри з прядкою, одна без прядки. У однієї з тіток пробанда з боку матері син з прядкою і дочка без прядки, у іншої – син і дочка з прядкою та дочка без прядки. Третя тітка пробанда з боку матері без прядки має двох синів і одну дочку без прядки. Дід пробанда по лінії матері і двоє його братів мали білу прядку, а ще двоє - без прядки. Прадід і прапрадід також мали білу прядку над лобом. Визначити ймовірність народження дітей з білою прядкою над лобом у випадку, якщо пробанд вступить у шлюб зі своєю двоюрідною сестрою, яка має таку прядку.

Задача 2. Пробанд – здорова жінка. Її сестра також здорова, а два брати хворі на дальтонізм. Матір і батько пробанда здорові. Чотирі сестри матері пробанда здорові, чоловіки їх також здорові. Про двоюрідних сибсів з боку матері пробанда відомо, що в одній сім’ї є один хворий брат, а дві сестри і брат здорові. У двох інших сім’ях є по одному хворому брату і по одній хворій сестрі; у четвертій сім’ї – одна здорова сестра. Бабуся пробанда з боку матері здорова, дід був хворим на дальтонізм. З боку батька пробанда не відмічено хворих на дальтонізм . Скласти родовід. Визначити ймовірність народження у пробанда хворих на дальтонізм дітей за умови, якщо вона вийде заміж за здорового чоловіка.

Задача 3. Розгляньте родовід (схема 6). Визначте тип успадкування ознаки. Що можна сказати про генотипи людей, які фігурують у родоводі?

Схема 6

Задача 4. Складіть родовід своєї родини за будь-якою ознакою.

Зробіть висновок.

Практична робота №1(3 варіант)

Тема. Складання родоводів.

Мета: Ознайомитися з генеалогічним методом дослідження спадкових ознак шляхом складання та аналізу генеалогічної схеми родоводу родини; сформувати вміння користуватися генетичною символікою при складанні родоводів. Обладнання :таблиці із зображенням схем родоводів.

Теоретичні відомості.

Генеалогічний метод вивчення спадковості у людини грунтується на простежуванні якої-небудь ознаки в ряді поколінь із вказівкою родинних звязків між членами родоводу. Пробанд- це особа, для якої складається родовід. Братів і сестер пробанда називають сибсами.

ХІД РОБОТИ

Задача 1. На схемі наведено успадкування дальтонізму у людини. Визначте генотипи батьків та нащадків. Розрахуйте вірогідність (в %) народження в родині ще одного дальтоніка.

Задача 2. Пробанд хворіє легкою формою серпоподібноклітинної анемії. Його дружина здорова. Вона має дочку з легкою формою анемії. Матір і батько пробанда страждали цією ж формою серпоподібноклітинної анемії, інші сібси матері та її батько здорові. У жінки пробанда є сестра, хвора на легку форму анемії, друга сестра померла від анемії. Матір і батько жінки пробанда страждали анемією, крім того відомо, що в батька було два брати і сестра з легкою формою анемії і що в сім’ї сестри батька двоє дітей померли від серпоподібноклітинної анемії.

Скласти родовід. Визначити ймовірність народження дітей з тяжкою формою анемії у сім’ї дочки пробанда, якщо вона вийде заміж за такого ж чоловіка, як її батько.

Задача 3. Пробанд - нормальна жінка - має п'ять сестер, дві з яких однояйцеві близнята, дві - двояйцеві близнята. Всі сестри мають шість пальців на руках. Мати пробанда нормальна, батько - шестипалий. З боку матері всі предки нормальні. В батька два брати і чотири сестри - всі п'ятипалі. Бабуся за лінією батька шестипала. В неї було дві шестипалі сестри і одна п'ятипала. Дід за лінією батька і всі його родичі нормально п'ятипалі. Складіть родовід. Визначте вірогідність народження в сім'ї пробанда шестипалих дітей за умови, що вона вийде заміж за нормального чоловіка.

Задача 4. Складіть родовід своєї родини за будь-якою ознакою.

Зробіть висновок.

Практична робота №1(4 варіант)

Тема. Складання родоводів.

Мета: Ознайомитися з генеалогічним методом дослідження спадкових ознак шляхом складання та аналізу генеалогічної схеми родоводу родини; сформувати вміння користуватися генетичною символікою при складанні родоводів. Обладнання :таблиці із зображенням схем родоводів.

Теоретичні відомості.

Генеалогічний метод вивчення спадковості у людини грунтується на простежуванні якої-небудь ознаки в ряді поколінь із вказівкою родинних звязків між членами родоводу. Пробанд- це особа, для якої складається родовід. Братів і сестер пробанда називають сибсами.

ХІД РОБОТИ

Задача 1. Молоді люди нормально володіють правою рукою. В родині жінки-пробанда було ще дві сестри, які нормально володіли правою рукою, та три брата – лівші. Мати жінки – правша, батько – лівша. Бабки и діди зі сторони матері та батька чоловіка нормально володіли правою рукою. Складіть родовід родини. Визначте вірогідність народження в родині дитини – лівші.

Задача 2. Пробанд має нормальні за забарвленням зуби. У його сестри зуби коричневі. У матері пробанда зуби коричневі, а у батька нормальні. Сім сестер матері пробанда з коричневими зубами; а чотири брати – з нормальними. Одна тітка пробанда по лінії матері, що мала коричневі зуби, вийшла заміж за чоловіка з нормальними зубами. У них троє дітей: дочка і син з коричневими зубами, дочка з нормальними. Два дядьки пробанда по лінії матері одружені з жінками без аномалії за забарвленням зубів. У одного з них два сини і дочка, у іншого – дві дочки і син. Усі вони з нормальними зубами. Коричневі зуби мав дід пробанда по лінії матері, а бабуся по лінії матері мала нормальні зуби. Два брати діда по лінії матері з нормальним забарвленням зубів. Прабабуся (матір діда по лінії матері) і прапрабабуся (матір цієї прабабусі) мали коричневі зуби, а їхні чоловіки були з нормальним забарвленням зубів. Скласти родовід. Визначити, які діти можуть бути у пробанда, якщо він укладе шлюб з жінкою, гетерозиготною за цією ознакою.

Задача 3. Розгляньте родовід (схема 5). Визначте тип успадкування ознаки. Що можна сказати про генотипи людей, які фігурують у родоводі?

Схема 5

Задача 4. Складіть родовід своєї родини за будь-якою ознакою.

Зробіть висновок.

Практична робота №1(5 варіант)

Тема. Складання родоводів.

Мета: Ознайомитися з генеалогічним методом дослідження спадкових ознак шляхом складання та аналізу генеалогічної схеми родоводу родини; сформувати вміння користуватися генетичною символікою при складанні родоводів. Обладнання :таблиці із зображенням схем родоводів.

Теоретичні відомості.

Генеалогічний метод вивчення спадковості у людини грунтується на простежуванні якої-небудь ознаки в ряді поколінь із вказівкою родинних звязків між членами родоводу. Пробанд- це особа, для якої складається родовід. Братів і сестер пробанда називають сибсами.

ХІД РОБОТИ

Задача 1. У наступному сімейному родоводі (рис. 11) трапляється сива прядка волосся, яка успадковується за домінантним типом. Визначте, які нащадки будуть від шлюбу кузенів: 1 х 5, 2 х 6, 3 х 7.

Рис. 11. - Родовід сім’ї з урахуванням ознаки сива прядка волосся

Задача 2. Пробанд – нормальна жінка – має п’ять сестер, дві з яких є однояйцевими близнюками, дві – двояйцеві близнюки. Всі сестри мають шість пальців на руці. Матір пробанда нормальна, батько – шестипалий, з боку матері всі предки нормальні. У батька два брати і чотири сестри – всі нормальні п’ятипалі. Бабуся по лінії батька – шестипала. У неї було дві шестипалі сестри і одна п’ятипала. Дід по лінії батька і всі його родичі нормально п’ятипалі. Скласти родовід. Визначити ймовірність народження в сім’ї пробанда шестипалих дітей за умови, якщо вона вийде заміж за нормального чоловіка.

Задача 3. Складіть родовід сім'ї, в якій частина членів страждає ангіоматозом сітківки ока (аутосомно-домінантна ознака): чоловік і жінка хворі, але їхні матері були здорові. Визначте фенотипи їхніх батьків. Яка ймовірність народження в цій сім'ї хворих дітей?

Задача 4. Складіть родовід своєї родини за будь-якою ознакою.

Зробіть висновок.

Практична робота №1(6 варіант)

Тема. Складання родоводів.

Мета: Ознайомитися з генеалогічним методом дослідження спадкових ознак шляхом складання та аналізу генеалогічної схеми родоводу родини; сформувати вміння користуватися генетичною символікою при складанні родоводів. Обладнання :таблиці із зображенням схем родоводів.

Теоретичні відомості.

Генеалогічний метод вивчення спадковості у людини грунтується на простежуванні якої-небудь ознаки в ряді поколінь із вказівкою родинних звязків між членами родоводу. Пробанд- це особа, для якої складається родовід. Братів і сестер пробанда називають сибсами.

ХІД РОБОТИ

Задача 1. У родоводі на рис.12 власників деякої ознаки символізують темні кружальця і квадрати у жінок та чоловіків. Визначити, домінантний чи рецесивний тип успадкування цієї ознаки. Що можна сказати про генотипи окремих представників даної родини?

Задача 2. Пробанд хворий на вроджену катаракту. Він одружений із здоровою жінкою, має хвору дочку і здорового сина. Батько пробанда хворий на катаракту, а матір здорова. Матір пробанда має здорову сестру і здорових батьків. Дід по лінії батька хворий, а бабуся здорова. Пробанд має по лінії батька здорових рідних тітку і дядька. Дядько одружений на здоровій жінці. Їх три сини (двоюрідні брати пробанда по лінії батька) здорові. Скласти родовід сім’ї. Яка ймовірність появи в сім’ї дочки пробанда хворих синів, якщо вона вийде заміж за гетерозиготного за катарактою цього типу чоловіка?

Задача 3. У медико-генетичну консультацію звернулася жінка, хвора мозочковою атаксією. її чоловік здоровий. У них п'ятеро синів і три дочки Один син і одна дочка хворі, усі інші здорові. У пробанда одна здорова сестра і троє хворих братів. Батько пробанда хворий, мати здорова. Яка ймовірність появи хворих дітей у хворої дочки пробанда, якщо вона одружиться зі здоровим чоловіком? Складіть родовід сім'ї.

Задача 4. Складіть родовід своєї родини за будь-якою ознакою.

Зробіть висновок.

Практична робота №1(7 варіант)

Тема. Складання родоводів.

Мета: Ознайомитися з генеалогічним методом дослідження спадкових ознак шляхом складання та аналізу генеалогічної схеми родоводу родини; сформувати вміння користуватися генетичною символікою при складанні родоводів. Обладнання :таблиці із зображенням схем родоводів.

Теоретичні відомості.

Генеалогічний метод вивчення спадковості у людини грунтується на простежуванні якої-небудь ознаки в ряді поколінь із вказівкою родинних звязків між членами родоводу. Пробанд- це особа, для якої складається родовід. Братів і сестер пробанда називають сибсами.

ХІД РОБОТИ

Задача 1. На рис.12 представлений родовід. Темним кольором відмічені особи, які страждають певною спадковою аномалією. Що можна сказати про домінантність чи рецесивність гена, який цю ознаку викликає, а також про генотипи окремих представників даної родини?

Задача 2. Пробанд нормального зросту має сестру з ахондроплазією (спадкова карликовість). Матір пробанда нормальна, а батько з ахондроплазією По лінії батька пробанд має двох нормальних тіток, одну тітку з ахондроплазією і одного дядька з ахондроплазією. Тітка, яка має ахондроплазію, одружена із здоровим чоловіком. У них є син карлик. Здорова тітка від здорового чоловіка має двох хлопчиків та двох дівчинок – всі вони здорові. Дядько – карлик, одружений на здоровій жінці. У нього дві нормальні дочки й син карлик. Дід по лінії батька – карлик, бабуся – нормальна. 1) Визначити ймовірність народження карликів у сім’ї пробанда, якщо його жінка буде мати такий самий генотип, як і він сам; 2) Яка ймовірність появи карликів у сім’ї сестри пробанда, якщо вона вийде заміж за здорового чоловіка?

Задача 3. Молодята з повноцінно діючою правою рукою. В сім'ї жінки було дві сестри з повноцінно діючою правою рукою і три брати-лівші. Мати жінки - правша, батько - лівша. В батька є сестра і брат - лівші та сестра і два брати - правші. Дід за лінією батька - правша, бабуся - лівша. В матері жінки є два брати і сестра - всі правші. Мати чоловіка - правша, батько - лівша. Бабусі і дідусі з боку матері і батька чоловіка повноцінно володіють правою рукою. Складіть родовід. Визначте вірогідність народження в цій сім'ї дітей з повноцінно діючою лівою рукою.

Задача 4. Складіть родовід своєї родини за будь-якою ознакою.

Зробіть висновок.

Практична робота №1(8 варіант)

Тема. Складання родоводів.

Мета: Ознайомитися з генеалогічним методом дослідження спадкових ознак шляхом складання та аналізу генеалогічної схеми родоводу родини; сформувати вміння користуватися генетичною символікою при складанні родоводів. Обладнання :таблиці із зображенням схем родоводів.

Теоретичні відомості.

Генеалогічний метод вивчення спадковості у людини грунтується на простежуванні якої-небудь ознаки в ряді поколінь із вказівкою родинних звязків між членами родоводу. Пробанд- це особа, для якої складається родовід. Братів і сестер пробанда називають сибсами.

ХІД РОБОТИ

Задача 1.

У Тимофія великі зуби, такі ж зуби у трьох його синів, у двох доньок зуби нормального розміру. Усі семеро онуків від синів мають великі зуби, а троє онучок — звичайні. Онуки й онучки від дочок мають нормальні зуби. Складіть родовід і з'ясуйте, як успад­ковується ознака розміру зубів.

Задача 2. У жінки нормального росту, що вийшла заміж за чоловіка з нормальним зростом, є племінниця із спадковою карликовістю (аутосомно-домінантна мутація). Визначити ймовірність народження у цій родині карлика, враховуючи, що в жодного родича цієї аномалії не було.

Задача 3. Розгляньте родовід (схема 3). Визначте тип успадкування ознаки. Що можна сказати про генотипи людей, які фігурують у родоводі?

Схема 3

Задача 4. Складіть родовід своєї родини за будь-якою ознакою.

Зробіть висновок.

Практична робота №1(9 варіант)

Тема. Складання родоводів.

Мета: Ознайомитися з генеалогічним методом дослідження спадкових ознак шляхом складання та аналізу генеалогічної схеми родоводу родини; сформувати вміння користуватися генетичною символікою при складанні родоводів. Обладнання :таблиці із зображенням схем родоводів.

Теоретичні відомості.

Генеалогічний метод вивчення спадковості у людини грунтується на простежуванні якої-небудь ознаки в ряді поколінь із вказівкою родинних звязків між членами родоводу. Пробанд- це особа, для якої складається родовід. Братів і сестер пробанда називають сибсами.

ХІД РОБОТИ

Задача 1. На рис.16 наведений родовід сім’ї, члени якої страждають захворюванням, зчепленим із статтю. Порівняти його з родоводом на рис. 17, вказати риси подібності та відмінності. Встановити тип успадкування захворювання.

Рис 16. - Родовід за ознакою, зчепленою зі статтю

Рис 17. - Родовід за ознакою, зчепленою зі статтю

Задача 2. У гетерозиготних носіїв гена м’язової дистрофії (Х-зчеплене рецесивне захворювання) рівень певного фермента знижений у порівнянні з гомозиготами за домінантним алелем цього гена. Подружжя здорові. Вони мали двох хворих синів, які померли у ранньому віці від цієї хвороби. Згодом у них народилися два здорових сини – Володимир і Петро – та дві здорові дочки – Катерина і Ольга. Ці діти побралися шлюбом із здоровими людьми, в родинах яких захворювання не зустрічалося. У Володимира народилися дві дочки – Леся і Ксенія та один син – Валерій. У Петра – дочки Ганна і Віра. У Катерини народилося двоє дітей: дочка Ліза та син Антон, в Ольги – син Євген і дочка Світлана. Усі родичі третього покоління родоводу здорові. Скласти родовід родини і визначити, кому з членів сім‘ї необхідно зробити біохімічний аналіз гетерозиготного носійства гена м’язової дистрофії?

Задача 3. Розгляньте родовід (схема 4). Визначте тип успадкування ознаки. Що можна сказати про генотипи людей, які фігурують у родоводі?

Схема 4

Задача 4. Складіть родовід своєї родини за будь-якою ознакою.

Зробіть висновок.

Практична робота №1(10 варіант)

Тема. Складання родоводів.

Мета: Ознайомитися з генеалогічним методом дослідження спадкових ознак шляхом складання та аналізу генеалогічної схеми родоводу родини; сформувати вміння користуватися генетичною символікою при складанні родоводів. Обладнання :таблиці із зображенням схем родоводів.

Теоретичні відомості.

Генеалогічний метод вивчення спадковості у людини грунтується на простежуванні якої-небудь ознаки в ряді поколінь із вказівкою родинних звязків між членами родоводу. Пробанд- це особа, для якої складається родовід. Братів і сестер пробанда називають сибсами.

ХІД РОБОТИ

Задача 1. Визначити за родоводом характер успадкування (домінантність чи рецесивність) ознаки, власники якої відмічені чорним кольором. Вкажіть, де це можливо, генотипи окремих представників.

Задача 2. Слов’яни звичайно не мають епіканта – складки над верхньою повікою ока. У Катерини, її брата Павла та їх батька Семена є епікант, у матері його немає. Сестра і брат Семена –Світлана та Ігор - мають епікант, інша його сестра Віра епіканта не має. У сина Світлани є епікант, а її дочки його не мають. У дочки Ігоря є епікант, а сина немає. У Віри три сини, у всіх епікант відсутній. Скласти родовід родини і визначити, як успадковується епікант.

Задача 3. Розгляньте родовід (схема 5). Визначте тип успадкування ознаки. Що можна сказати про генотипи людей, які фігурують у родоводі?

Схема 5

Задача 4. Складіть родовід своєї родини за будь-якою ознакою.

Зробіть висновок.

Практична робота №1(11 варіант)

Тема. Складання родоводів.

Мета: Ознайомитися з генеалогічним методом дослідження спадкових ознак шляхом складання та аналізу генеалогічної схеми родоводу родини; сформувати вміння користуватися генетичною символікою при складанні родоводів. Обладнання :таблиці із зображенням схем родоводів.

Теоретичні відомості.

Генеалогічний метод вивчення спадковості у людини грунтується на простежуванні якої-небудь ознаки в ряді поколінь із вказівкою родинних звязків між членами родоводу. Пробанд- це особа, для якої складається родовід. Братів і сестер пробанда називають сибсами.

ХІД РОБОТИ

Задача 1. На рис.20 наведена частина родоводу королеви Вікторії, більшість нащадків якої є хворими на гемофілію. Вказати носіїв гемофілії для кожного покоління.

Рис 20.- Частина родоводу англійської королеви Вікторії

Задача 2. Для сім'ї зі спадковим захворюванням складений родовід, а) В якій спорідненості знаходяться хворий III - 3 з хворими II - 7 і III - 8? б) Як спадкується хвороба? в) Які члени родоводу гетерозиготні?

Задача 3. Розгляньте родовід (схема 6). Визначте тип успадкування ознаки. Що можна сказати про генотипи людей, які фігурують у родоводі?

Схема 6

Задача 4. Складіть родовід своєї родини за будь-якою ознакою.

Зробіть висновок.

Практична робота №1(12 варіант)

Тема. Складання родоводів.

Мета: Ознайомитися з генеалогічним методом дослідження спадкових ознак шляхом складання та аналізу генеалогічної схеми родоводу родини; сформувати вміння користуватися генетичною символікою при складанні родоводів. Обладнання :таблиці із зображенням схем родоводів.

Теоретичні відомості.

Генеалогічний метод вивчення спадковості у людини грунтується на простежуванні якої-небудь ознаки в ряді поколінь із вказівкою родинних звязків між членами родоводу. Пробанд- це особа, для якої складається родовід. Братів і сестер пробанда називають сибсами.

ХІД РОБОТИ

Задача 1. У членів однієї сім'ї спостерігається глухонімота. Пробанд - глухоніма дівчинка. Її брат, мати і батько здорові. З боку батька пробанда тітка і дід здорові, а бабуся глухоніма. У матері пробанда є глухонімий брат і здорові брат і сестра. Складіть родовід. Визначте тип успадкування ознаки і генотипи членів родоводу.

Задача 2. Пробанд - чоловік, що страждає природженою катарактою, що була у його матері, а також у дядька і бабусі за материнською лінією. Дід і тітка з боку матері, чоловік тітки і її 3 сини здорові. Батько пробанда, тітка за батьківською лінією, а також дід і бабуся з боку батька, жінка пробанда, її сестра, два брати і батьки здорові. Із трьох дітей пробанда два сини здорові, а дочка хворіє природженою катарактою. Складіть родовід і визначте тип успадкування цього захворювання.

Задача 3. Розгляньте родовід (схема 7). Визначте тип успадкування ознаки. Що можна сказати про генотипи людей, які фігурують у родоводі?

Схема 7

Задача 4. Складіть родовід своєї родини за будь-якою ознакою.

Зробіть висновок.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Потапова Галина Іванівна
  Дякую Вам. Дуже корисна і цікава розробка!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
15 травня 2019
Переглядів
4432
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку