11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Практична робота . Використання формул в електронних таблицях.

Про матеріал
Мета: сформувати поняття: формули; абсолютних, відносних ти мішаних посилань; розглянути: методи введення формул; пояснити: правила запису абсолютних, відносних та мішаних посилань на комірки та діапазони комірок; правила запису формул і використання адрес комірок і діапазо¬нів у формулах; правила перетворення абсолютних, відносних та мішаних по¬силань під час копіювання формул; формувати вміння: працювати а формулами; використовувати різні типи посилань; розвивати навики роботи з ПК; виховувати працелюбність, інтерес до пізнання нового
Перегляд файлу

Урок №20

Тема. Виконання обчислень в електронних таблицях. Робота з формулами Практична робота №7. Використання формул в електронних таблицях.

 Мета: сформувати поняття: формули; абсолютних, відносних ти мішаних посилань; розглянути: методи введення формул; пояснити:   правила запису абсолютних, відносних та мішаних посилань на комірки та діапазони комірок;   правила запису формул і використання адрес комірок і діапазо­нів у формулах;  правила перетворення абсолютних, відносних та мішаних по­силань під час копіювання формул; формувати вміння:   працювати а формулами;  використовувати різні типи посилань; розвивати навики роботи з ПК; виховувати працелюбність, інтерес до пізнання нового

Тип уроку: застосування знань, умінь і павичок.

 

Хід уроку

І.  Організаційний етап 

II. Перевірка домашнього завдання 

III.  Актуалізація опорних знань

 

1. Бліцопитування

1. За допомогою яких клавіш можна редагувати дані в таблиці?

2. За допомогою чого можна вставляти дані в комірки формули?

3. Як можна змінити Параметри таблиці (ширину, висоту стовп­ців і рядків)?

4. За допомогою яких команд можна копіювати кількість стовп­ців, рядків, комірок таблиці?

5. Як можна видалити за один раз цілий стовпець або рядок?

6. Як можна знищити за один раз цілу таблицю?

7. Які числові формати використовуються в Excel?

8. Як встановити повний формат подання числових даних у комір­ках електронної таблиці?

9. Що таке умовне форматування? Які існують його види?

 

2. Практичне завдання па швидкість виконання

Складіть електронну таблицю для переведення в гривні суми, яка може бути внесена в касу банку в рублях, євро і доларах. Від­форматуйте таблицю. Встановіть такий умовний формат, щоб числове значення отриманої суми в гривнях, що більше за 500 грн, відображалося зеленим кольором із виділенням межі цієї комірки синім кольором.

 

IV. Оголошення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності 

V.  Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

1. Формули.

Найпростіші обчислення можна виконати, почавши зі знака « = » і записавши математичний вираз. Приклад: = 40 + 5 * 2. Ре­зультат — у комірці висвітиться число 50.

Обчислення в середовищі електронних таблиць Excel здійснюється за допомогою формул. Формула може містити числові кон­станти, посилання на комірки і функції, з'єднані знаками математичних операцій. Дужки дозволяють змінювати стандартний порядок виконання дій. Якщо зробити комірку активною, то сама формула відображаються в рядку формул.

2. Повідомлення про помилки.

Якщо формула в комірці не може бути обчислена, Microsoft Excel виводить у комірку повідомлення про помадку. Якщо у формулі є посилання на комірку, що містить значення помилки, тоі замість цієї формули також буде виводитися повідомлення про по милку.

Значення помилок:

   #### — ширина комірки не дозволяє відобразити число в заданому йому форматі;

   #NAME? (#ИМЯ?) — ця помилка виникає, якщо Microsoft Excel не може розпізнати текст у формулі;

   #DIV/0! (# ДЕЛ/0!) — ця помилка виникає в разі ділення числа на нуль (0);

  #VALUE! (#ЗНАЧ!) — ця помилка виникає в разі використання неприпустимого типу аргументу або операнда;

   #REF! (#ССЬІЛКА!) — ця помилка виникає, якщо посилання на комірку вказано неправильно;

   #N/A (#Н/Д)       ця помилка виникає, якщо значення недоступне для функції або формули;

• #NUM! (#ЧИСЛО!) — ця помилка виникає, якщо числові значення у формулі або функції неправильні.

VІ. Формування практичних навичок і вмінь

1. Практична робота №7. Використання формул в електронних таблицях.

Інструктаж із правил техніки безпеки. Виконання комплекс вправ для зняття зорової втоми (через 15 хв після початку роботи і (Варіант 1)

Інструктивна картка

1. Завантажте табличний процесор Microsoft Excel.

2. Відкрийте електронну книгу Практична робота 5_Прізвище з власної папки

3. На аркуші Склад скопіюйте формулу (=$В$6*С6) з комірки D6 у комірки D7:D11, F6:F11, H6:H11. Врахуйте особливості копіювання формул (абсолютні і відносні посилання).

4. Використовуючи засіб Автосума, заповніть комірки D12, F12, H12.

5. На аркуші Зарплата введіть формули:

   комірка F3→ =C3/D3*E3;

   комірка G3→ =F3*0,15;

   комірка НЗ =F3-G3.

6. Використовуючи автозаповнення, скопіюйте введені формули блоки комірок: F 4: F 12, G4:G12. H 4:Н12 відповідно.

7. Збережіть створену книгу у власній папці  з назвою: ЕТ_ 1   Прізвище.

 

VIІ. Узагальнення вивченого матеріалу

1. З яких компонентів може складатися запис формула?

2. Назвіть правила введення формул до ЕТ.

3. Які особливості копіювання формул з відносними в абсолютними посиланнями?

4. Які математичні оператори Excel вам відомі?

5. Укажіть порядок їх виконання.

6. Як можна змінити порядок виконання арифметичних дій у формулах?

 

VIII. Підбиття підсумків

За необхідності обговорюються проблеми та помилки, що вини кали під час роботи.

 

ІХ. Домашнє завдання

Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручника

doc
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
Додано
22 квітня
Переглядів
152
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку