Практична робота "Встановлення за картами звязків між тектонічноюЮ геологічною будовою,формами рельєфа та корисними копалинами

Про матеріал
Низовини, височини і гори України приурочені до різних тектонічних структур, що впливали на розвиток сучасного рельєфу, поверхню окремих частин території. Територія України має складну тектонічну будову, яка сформувалася протягом тривалої геологічної історії. Більша частина території України належить до Східноєвропейської платформи, яка має давній кристалічний фундамент. Крім неї, тут є Західноєвропейська і Скіфська платформи, складчасті структури Середземноморського рухливого поясу.
Перегляд файлу

 

 

Картинки по запросу физическая карта украины

 

 

 

 

Картинки по запросу тектонична карта контурная украины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу геологическая карта украины

 

 

 

 

 

Картинки по запросу тектоническая карта украиныКартинки по запросу геологія україниКартинки по запросу корисні копалини україни таблицяКартинки по запросу геологическая карта украины

Перегляд файлу

 

Тема. Встановлення за картами ( тектонічною,  геологічною,фізичною) зв’язків між тетонічною, геологічною будовою, рельєфом та корисними копалинами.

 1. Мета роботи: навчитися читати тематичні карти, на основі співставлення відповідних карт проаналізувати і виявити основні закономірності розташування основних форм рельєфу та корисних копалин; оцінити забезпеченість України різними видами корисних копалин.
 2. Очікувані результати: після виконання цієї роботи учні зможуть:

-знати розташування основних тектонічних структур, основних форм рельєфу, родовищ корисних копалин та особливості формування території України в різні геологічні епохи

 

-вміти співставляти тематичні карти робити висновки щодо закономірностей розміщення основних форм рельєфу; наносити на контурну карту об’єкти,  які передбачені темою

 

- оцінювати вплив тектоніки та геології на формування корисних копалин; забезпеченість України мінеральними ресурсами.

    3. Основні компетентності: інформаційна,  картографічна(візуальний аналіз), навички критичного мислення, синтез та аналіз інформації, екологічна.

 4. узагальнююча

5. Фізична карта України, тектонічна, геологічна карти України, карта корисних копалин України, контурні карти, довідкові матеріали, олівці.

6. окремий файл карти

7.  Темі, якій присвячена практична робота, приділяється дуже багато уваги в питаннях ЗНО. Вже за декілька років ви будете випускниками школи і будете готуватись до ЗНО. Але деякі з цих питань ви можете вирішити вже в 8 класі.

ПРИКЛАДИ ТЕСТІВ

1.Укажіть тектонічну структуру на території України, у межах якої кристалічні породи докембрію (гнейси, граніти тощо) виходять на поверхню найчастіше у вигляді природних відслонень у долинах річок.

АПередкарпатський прогин

БДонецька складчаста споруда

ВУкраїнський щит

ГПричорноморська западина

 

 

 


 1. Проаналізуйте профіль поверхні території України, побудований уздовж умовної лінії, що з’єднує крайні західну та східну точки країни. Укажіть особливість рельєфу тієї частини території України, яку відображено на профілі.

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/122/12275/17.jpg

 

Ачергуються нагір’я, низовини та ділянки, опущені нижче рівня моря

Бпереважають рівнини - височини й низовини, є гори середньої висоти

Ввисокі гори переходять у низовину, а далі на схід - у височину

Габсолютні висоти поверхні поступово зростають із заходу на схід

 

 

 

8. Геогафічне лото ( учні мають ввідповідні 2 картинки на кожну треба прикріпити твердження, які стосуються рівнин або гірських масивів  з зворотнього боку формі пазла)

Картинки по запросу равнина

Картинки по запросу горы

ПРИКЛАДИ ТВЕРДЖЕНЬ

             ГОРИ

 1. Займають 5% території України
 2. Відповідають областям складчастості
 3. Сформувалися в альпійську епоху горотворення
 4. Знаходяться на заході та на півдні країни
 5. Видобувають рудні та нерудні корисні копалини

РІВНИНИ

 1. Займають 95% території України
 2. Відповідають давній платформі
 3. Розрізняють низовини та височини
 4. В межах платформи виділяють плитові та щитові ділянки.
 5. Видобувають паливні, рудні та нерудні корисні копалини.

 

 

9.  1. Визначте за тектонічною картою 2 основні тектонічні структури України.

      2. Визначте за фізичною картою головні форми рельєфу використовуючи шкалу глибин та висот

      3. Визначте за геологічною картою територію , де на поверхню виходять найдавніші відклади .

      4. За картою корисних копалин визначте види мінеральних ресурсів, що показані методом ареалів. Чому  саме ці?

      5. Зробіть проміжний висновок, заповнюючи пропущені слова:

Головними тектонічними структурами України є _______________________________докембрійська платформа та _________________________рухливий пояс. Більшість території займають рівнини, Які поділяються нанизовини_____________________________________________(приклади) та_________(Волинська, Подільська________________________________). За рахунок впливу дніпровського зледеніння найдавніші відклади_________________________. Методом ареалів показані басейни паливних_____________________________________-_________________________ та рудних_________________________________________________________________ корисних копалин, тому що ________________________________________.

10. 1. За допомогою підручника  та геохронологічної таблиці визначте основні ери та періоди горотворення

Картинки по запросу геохронологическая шкала

2.Визначити хронологічний порядок формування території України

 1. Визначити основні  кліматичні події періодів
 2. Результати надати у вигляді таблиці

11.

Ера

Період

Тектонічні структури

Зміни в кліматі

 

 

 

 

 

12. Картинки по запросу тектонична карта контурная украины

1. Користуючись картосхемою  та тектонічною  картою визначте структури під відповідними номерами.

2. Користуючись фізичною картою визначте форми рельєфу, що їм відповідають

3. На картосхему за допомогою умовних знаків нанести основні басейни та родовища корисних копалин

4. Результати надайте у вигляді таблиці

Номер

Тектонічна структура

Форми рельєфу

Корисні копалини

 

 

 

 

 

 1. Зробіть висновок

13.ВПІЗНАЙ МЕНЕ

Я, найбільша низовина України -  ______________________________

Я, найвища височина України - _________________________________

Я, найвища точка Украраїни ___________________________________

Ми дві сестри, але різного зросту по обидва берега Дніпра _____________________

А тепер поміняємось ролями і ви зашифруйте (підберіть опис) для наступних обєктів

Роман-Кош ------------

Донецький кряж___________________________

Приазовська височина___________________________________

 

14. 1 Під час актуалізаціі виконано всі 5 завдань (по 0,5 за правильну відповідь) всього 2,5 б

2. Під час алгоритмізації всі слова  у висновку проставлені вірно  ( по 0,25 за правильну відповідь) всого 2 б

3.  Тренувальна вправа – 2б  ( по 0,5 за кожен пункт)

4.Основна 2 б

5. Творче 3,5 б

zip
Додано
15 січня
Переглядів
146
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку