Практичне завдання «Обчислення підсумкових показників»

Про матеріал
Презентація та інструктивна карта до практичної роботи «Обчислення підсумкових показників»
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Сортування і фільтрація даних в електроннійтаблиці. Автоматичний вибір даних. Умовне форматування. Електронні таблиціЗа підручником Й. А. Ривкіндa, Т.І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько

Номер слайду 2

Актуалізація опорних знань1. Які значення можуть приймати логічні функції І і АБО залежно від значень аргументів?2. Яке призначення символів * і ? в шаблонах імен файлів?3. Які ви знаєте таблиці кодів символів?4. Де ви зустрічалися з упорядкуванням даних? Для чого воно застосовується? Наведіть приклади.5. Де ви зустрічалися з поняттям фільтр? Наведіть приклади.2

Номер слайду 3

Сортування даних 3

Номер слайду 4

Поняття сортування даних. Дані в електронній таблиці можна сортувати, тобто змінювати порядок їх розташування в рядках або стовпцях. Якщо дані відсортовані, то швидше можна знайти необхідні значення, ефективніше здійснити їх аналіз, визначити закономірності і ін. Сортування даних може проводитися за зростанням (від найменшого до найбільшому) або за спаданням (від найбільшого до найменшого).4

Номер слайду 5

Правила сортування даних. В Excel 2007 сортування даних за зростанням виконується за такими правилам:5

Номер слайду 6

Правила сортування даних. При сортуванні даних за спаданням порядок розташування буде зворотний, за винятком порожніх клітинок, які завжди розташовуються останніми. Якщо виділити діапазон комірок в одному стовпці електронної таблиці і виконати Головна, Редагування, Сортування й фільтр, Сортування від мінімального до максимального (Сортування від А до Я) або Сортування від максимального до мінімального (Сортування від Я до А), то дані у виділеному діапазоні будуть відсортовані в вибраному порядку. Таке сортування можна також виконати вибором відповідних кнопок на вкладці Дані у групі Сортування й фільтр.6 За зростанням. За спаданням

Номер слайду 7

Якщо виділити зв'язний діапазон комірок з декількох стовпців і виконати зазначені вище дії, то дані у виділеному діапазоні будуть відсортовані в обраному порядку за даними першого з виділених стовпців. Це означає, що дані у всіх інших виділених стовпцях виділеного діапазону комірок сортуватися не будуть, а будуть переставлятися по рядках електронної таблиці разом з перестановкою даних першого стовпця.7

Номер слайду 8

Сортування даних. Якщо замість виділення зв'язкового діапазону комірок зробити одну з його клітинок поточною та виконати зазначені вище дії, то дані цього діапазону комірок будуть відсортовані в обраному порядку за даними в поточному стовпці цього діапазону. Якщо перед сортуванням даних виділити тільки частину зв'язного діапазону і виконати зазначені вище дії, то відкриється вікно Виявлено дані поза зазначеного діапазону, в якому можна розширити вибраний діапазон комірок до всього зв'язного діапазону або сортувати дані тільки в межах виділеного діапазону клітинок, після чого вибрати кнопку Сортування.8

Номер слайду 9

До уваги!Команди Сортування від мінімального до максимального і Сортування від максимального до мінімального змінюються на команди Сортування від А до Я і Сортування від Я до А відповідно у випадках, коли поточна комірка зв'язного діапазону або перший стовпець виділеного діапазону містять текст.2. Команди сортування даних не можна застосувати до незв'язаного діапазону комірок. Можна відсортувати дані в довільному виділеному діапазоні клітинок за значеннями не в одному, а в декількох стовпцях.9 Сортування даних за значеннями в кількох стовпцях виконується так:спочатку дані сортуються за значеннями в першому з обраних стовпців;сортування даних за значеннями в кожному наступному з вибраних стовпців відбувається лише для тих рядків електронної таблиці, в яких значення у всіх попередніх обраних для сортування стовпцях збігаються. Кожен з обраних для сортування стовпців називається рівнем сортування.

Номер слайду 10

Сортування за кількома умовами. Приклад10

Номер слайду 11

Сортування за кількома умовами. Був наведений приклад не відсортованих даних діапазону комірок і умова їх сортування за значеннями в чотирьох стовпцях: Прізвище (Від А до Я), Ім'я (Від А до Я) Сума (По зростанню) і Інформатика (По убуванню), та результат даних в цьому діапазоні клітинок розсортованих по цій умові. Процес сортування даних відбувався так. Спочатку рядки даних переставлялися так, щоб дані в стовпці Прізвище були розташовані в алфавітному порядку. І якби у всіх учнів прізвища були різними, то на цьому сортування б закінчилася. Але серед рядків даних є 3 групи по два рядки з однаковими прізвищами. Тому відбувається подальше сортування. Сортування за значеннями у другому з вибраних стовпців (Ім'я) відбувалася тільки в межах кожної з цих трьох груп рядків, причому в межах кожної з цих груп окремо. В результаті цього кроку сортування імена були розташовані в алфавітному порядку. Сортування за значеннями в третьому з вибраних стовпців (Сума) відбувалася тільки в межах рядків, в яких значення в перших двох обраних стовпцях співпали. Сортування за значеннями в четвертому з обраних стовпців відбувалася, тільки для двох рядків, в яких значення в перших трьох обраних для сортування стовпцях (Прізвище, Ім'я, Сума) збіглися.11

Номер слайду 12

Сортування даних у виділеному діапазоніЩоб відсортувати дані у виділеному діапазоні клітинок за значеннями в кількох стовпцях, необхідно:12

Номер слайду 13

Вікно Сортування. У вікні Сортування можна виділити будь-який з рівнів сортування і видалити його зі списку для сортування, вибравши кнопку Видалити рівень, або перемістити його вище або нижче в списку, використавши для цього відповідні кнопки. Крім того, можна в списку поля Порядок вибрати режим сортування в порядку користувацького (настроюваного) списку. Сортувати можна не тільки рядки електронної таблиці, а й стовпці. За замовчуванням встановлюється режим сортування рядків. Для зміни цього режиму сортування потрібно у вікні Сортування вибрати кнопку Параметри і у вікні Параметри сортування вибрати відповідний перемикач у групі Сортувати. Там же можна визначити, чи враховувати регістр при сортуванні, тобто розрізняти чи при сортуванні великі і малі літери.13

Номер слайду 14

Фільтрація14

Номер слайду 15

Фільтрація. Якщо багато клітинок електронної таблиці заповнені різноманітними даними, то візуально вибрати ті, дані в яких потрібно проаналізувати, роздрукувати, скопіювати, змінити і т. п., досить важко. Excel 2007 має засоби відбору тих даних, які відповідають певним умовам. Одним з таких засобів є фільтрація.15 Фільтрація - це вибір даних у клітинках електронної таблиці, які відповідають певним умовам.

Номер слайду 16

Фільтрація даних. Після виконання фільтрації в таблиці відображаються лише ті рядки, дані в яких відповідають умовам фільтрації. Всі інші - тимчасово приховуються. Якщо встановити табличний курсор в довільну клітинку заповненого даними діапазону комірок (деякі клітинки цього діапазону можуть бути порожніми) і виконати Основне, Редагування, Сортування і фільтр, Фільтр або Дані, Сортування й фільтр, Фільтр, то близько правої межі кожної клітинки першого рядка цього діапазону клітинок з'являться кнопки відкриття списку. Таким чином встановлюється режим, в якому можна здійснювати фільтрацію.16або

Номер слайду 17

Списки команд фільтрації містять:17

Номер слайду 18

Команди відкриття меню команд для установки умов фільтраціїЧислові фільтри. Текстові фільтри18

Номер слайду 19

Команди відкриття меню команд для установки умов фільтраціїФільтри за датою. Презентації Кравчук Г. Т.19

Номер слайду 20

Фільтрація даних. Якщо зняти позначку прапорця Виділити все, встановити мітки прапорців для деяких з наведених значень і вибрати кнопку ОК то виконається фільтрація, після якої в таблиці будуть відображатися лише ті рядки, в яких значення в даному стовпці дорівнюють обраним.20

Номер слайду 21

Вікно “Користувацький автофільтр”У списку Числові фільтри команда Рівно, Нерівно, Більше, Більше або дорівнює, Менше, Менше або дорівнює, Між відкриває вікно користувацький автофільтр, в якому можна встановити умову фільтрації: просте чи складене з двох простих, з'єднаних логічними операціями І або АБО. Результат виконання цих логічних операцій збігається з результатом відповідних логічних функцій І та АБО. Сама фільтрація виконується після вибору кнопки ОК.21

Номер слайду 22

Виконання фільтрації даних. Після виконання фільтрації за умовою, наведеному на малюнку, таблиця виглядатиме так: У ній відображаються тільки ті рядки, для яких у стовпці Геометрія виконується умова (рівне 10) АБО (рівне 11). Інші рядки таблиці, заповнені даними, приховані. Звертаємо вашу увагу: кнопка в заголовку стовпця, за значеннями якого відфільтрована таблиця, набуває такого вигляду .22

Номер слайду 23

Вікно “Накладення умови за списком”Команда Перші 10 відкриває вікно Накладення умови за списком, в якому можна установити умови фільтрації, за яким будуть відображатися тільки ті рядки таблиці, які містять в даному стовпці найбільші (найменші) 10 (або іншу встановлену кількість) значень. Команда Вище середнього (Нижче середнього) виконує фільтрацію, в результаті якої відображаються лише ті рядки таблиці, які містять в даному стовпці значення, більші (менші), ніж середня арифметичне всіх значень в даному стовпці.23

Номер слайду 24

Установка умов Текстових фільтрів. У вікні Користувацький автофільтр в полях, розташованих ліворуч, умови можна лише вибирати зі списків, а в полях, розташованих праворуч, значення можна як вибирати зі списків, так і вводити з клавіатури. Причому можна для введених з клавіатури даних використовувати символи * і ?, Утворюючи тим самим шаблони значень. Наприклад, для того щоб таблиці відображалися тільки дані про учнів, прізвища яких містять буквосполучення ен, можна для першого стовпця таблиці встановити умову дорівнює * ен *.24

Номер слайду 25

Загальна умова фільтраціїФільтрацію можна здійснювати послідовно для декількох стовпців таблиці. Тоді кожен наступний фільтр буде застосований вже тільки для тих рядків таблиці, які відображаються після застосування всіх попередніх фільтрів. Тобто загальна умова фільтрації - це умови фільтрації для кожного стовпця, об'єднані логічною операцією І. Наприклад, якщо провести фільтрацію за даними стовпця Сума з умовою більше 35, а потім фільтрацію за даними стовпця Інформатика з умовою більше 8, то підсумкове фільтрування буде виконано з умовою (сума балів більше 35) І (бал з інформатики більше 8). 25

Номер слайду 26

Скасування фільтраціїЩоб скасувати фільтрацію, можна:виконати Дані, Сортування й фільтр, Очистити;виконати Основне, Редагування, Сортування й фільтр, Очистити;виконати команду Зняти фільтр з в списку стовпця, за даними якого була проведена фільтрація;встановити мітку прапорця Виділити все в списку стовпця, за даними якого була проведена фільтрація, після чого вибрати кнопку ОК. Щоб взагалі скасувати режим, в якому можна проводити фільтрацію, потрібно повторно виконати одну з команд, яка встановлює цей режим.26

Номер слайду 27

Умовне форматування. Ще одним способом вибору в таблиці значень, які задовольняють певним умовам, є так зване умовне форматування. Умовне форматування автоматично змінює формат комірки на заданий, якщо для значення в даній комірці виконується задана умова. Наприклад, можна задати таке умовне форматування: якщо значення в клітинці більше 10, встановити колір фону комірки - блідо-рожевий, колір символів - зелений і розмір символів - 12. Звертаємо вашу увагу: на відміну від фільтрації, умовне форматування не приховує клітинки, значення в яких не задовольняють заданій умові, а лише виділяє заданим чином ті клітинки, значення в яких задовольняють заданій умові.27

Номер слайду 28

5 типів правил для умовного форматування:28

Номер слайду 29

Для установки умовного форматування необхідно:1. Виділити потрібний діапазон комірок.2. Виконати Головна  Стилі  Умовне форматування.3. Вибрати в списку кнопки Умовне форматування необхідний тип правил.4. Вибрати в списку правил обраного типу потрібне правило5. Поставити у вікні, яке відкрилося, умову і вибрати зі списку форматів формат, який буде встановлений, якщо умова буде виконувати,ся, або команду Налаштовуваний формат (1,2,3,4,5).6. Якщо була вибрана команда налаштовуваний формат, то у вікні Формат ячеек задати необхідний формат і вибрати кнопку ОК.7. Вибрати кнопку ОК.29

Номер слайду 30

Приклади застосування умовного форматування30

Номер слайду 31

Умовне форматування типу Гістограми. Вибір одного з правил умовного форматування типу Гістограми призводить до вставки в клітинку виділеного діапазону гістограм, розмір горизонтальних шпальт яких пропорційний значенню в клітинці.31

Номер слайду 32

Умовне форматування типу Кольорові шкали. Установка одного з правил умовного форматування типу Кольорові шкали призводить до заливки клітинок виділеного діапазону таким чином, що комірки з однаковими значеннями мають одну і ту ж заливку.32

Номер слайду 33

Умовне форматування зі списку Набори значків. Можна також вибрати правило умовного форматування зі списку Набори значків. При такому форматуванні в клітинках виділеного діапазону будуть з'являтися значки з обраного набору. Поява конкретного значка з набору в комірці означає, що для значення в цій клітинці істинним є умова, встановлена для цього значка з набору.33

Номер слайду 34

Перевір себе. У чому полягає сортування даних в Excel 2007?Поясніть правила сортування за зростанням даних різних видів в Excel 2007. Поясніть, як швидко виконати сортування даних у діапазоні клітинок за значеннями в першому стовпці цього діапазону. Поясніть, як швидко виконати сортування даних у діапазоні клітинок за значеннями в поточному стовпці цього діапазону. Поясніть, чому іноді команда Сортування від мінімального до макмально змінюється на команду Сортування від А до Я. Наведіть приклад сортування даних за значеннями в кількох стовпцях. Сформулюйте правило сортування даних за значеннями кількох стовпцях.34

Номер слайду 35

Перевір себе8. Поясніть, як виконати сортування даних за значеннями в кількох стовпцях.9. Поясніть, для чого використовують фільтрацію даних.10. Поясніть, як виконати фільтрацію з використанням прапорців для значень у стовпці.11. Поясніть, як виконати фільтрацію з використанням умов фільтрації.12. Наведіть приклади декількох умов фільтрації для чисел; для текстів.13. Поясніть, в чому полягає умовне форматування і чим воно відрізняється від фільтрації.14. Назвіть типи правил для умовного форматування.15. Поясніть, як виконати умовне форматування.35

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне завдання

«Обчислення підсумкових показників»

Вправа 1. Фільтрація даних

У цій вправі ви навчитеся впорядковувати та відбирати рядки в таблиці з інформацією про зберігання овочів та фруктів на різ­них складах. А саме, ви маєте відобразити:

    відомості про товари, яких на складах залишилось найбільше (5 найменувань);

    відомості про залишок товарів на складі №2, ціна за 1кг яких перевищує 15 грн.;

    відомості про залишок фруктів на складі № 1.

1.   Відкрийте файл Pidsumok_1.xls  у своїй папці, додайте аркуш з іменем Bправа_2, скопіюйте на нього таблицю з вправи-1.

2.   Виділіть клітинку з даними та виконайте команду Дані, Проміжні підсумки та клацніть кнопку Прибрати все, щоб видалити проміжні підсумки, обчислені у вправі1. Таблиця набуде такого вигляду, як показано на Рис. 1.

3.  Створіть дві копії першого аркуша, перетягуючи його ярлики за натиснутої клавіші Ctrl. Назвіть ці копії Bправа_2(2) та Bправа_2(3).

4.   Для відображення відомостей про товари, яких на складах залишилось найбільше (5 найменувань з найбільшим залиш­ком), слід застосувати автофільтр.

а)  Виділіть клітинку з даними на першому аркуші та вико­найте команду Дані, Фільтр.

б)  Клацніть кнопку - в клітинці поля Кількість, кг та вибе­ріть зі списку, що відкриється, умову фільтрації (Перші 10...) (рис. 2).

 Рис. 2. Список умов фільтрації

У результаті відкриється вже відоме вам вікно Накладання умови по списку.

в)  Вкажіть у розкривних списках 5 найбільших елементів спис­ку (рис. 3).

 Рис. 3. Критерій для відбору п'яти найбільших елементів

г) У результаті аркуш електронної таблиці міститиме відомості про товари п'яти найменувань, яких на складах зали­шилось найбільше (рис. 4).

  Рис. 4. Таблиця, що містить відомості про товари, яких на складах залишилось найбільше

5. Для отримання відомостей про залишок товарів на складі 2, ціна за 1кг яких перевищує 6 грн., також можна застосувати автофільтр, оскільки тут умова фільтрації складається з двох частин, з'єднаних сполучником «і»: «склад має номер 2 і ціна перевищує 6 грн.».

а) Перейдіть на Bправа_2(2), виділіть клітинку з даними та ви­конайте команду Дані, Фільтр.

б)  Клацніть кнопку у клітинці поля Номер складу і вибе­ріть зі списку умов фільтрації Числові фільтри, Дорівнює, а у вікні Користувацький авто фільтр встановіть необхідні умови для фільтра (рис. 5)

Рис. 5. Вікно Користувацький автофільтр для першої умови

в) Зі списку умов фільтрації поля Ціна 1 кг, грн. виберіть пункт Числові фільтри, Більше та в користувацькому авто фільтрі додайте умову умову відбору — більше 6 та клацніть кнопку ОК (рис. 6). 

Рис. 6.  Вікно Користувацький автофільтр для другої умови

Рис. 7. Отримання відомостей про залишок товарів на складі 2, ціна за 1кг яких перевищує 6 грн.

6. Серед наявних у таблиці товарів фрукти — це ананаси, ви­ноград, груші та яблука. Тому умову «фрукти на складі 1» можна формалізувати так: «номер складу дорівнює 1 і назва товару — це ананаси, або виноград, або груші, або яблука». Отже, на значення параметра «назва товару» накладено умо­ву, що складається більше ніж із двох частин, і тому потрібно застосувати розширений фільтр.

а)  Перейдіть на Bправа 6_2(3), виділіть клітинку з даними та ви­конайте команду Дані, Фільтр.

б)  Додайте п'ять рядків над першим рядком таблиці, ство­ріть у порожніх клітинках (В1:С5) критерій відбору для розширеного фільтра (рис. 8).

Рис. 8. Критерій відбору відомостей про фрукти на складі 1

в) Виконайте команду Дані, Додатково, запов­ніть поля вікна Розширений фільтр (рис. 9), клацніть кнопку ОК, і ви отримаєте потрібні відомості (рис. 10). Збережіть електронну книгу.

Рис. 9. Створення розширеного фільтра

Рис. 10. Таблиця, що містить інформацію про фрукти, наявні на складі 1

 

 

zip
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
Додано
2 січня
Переглядів
74
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку