Правила подання інформації в електронних таблицях.

Про матеріал
Практичне заняття на тему: "Правила подання інформації в електронних таблицях". В даній розробці надається можливість розглянути порядок подання інформації в електронних таблицях Excel, призначення та можливості Excel; елементи інтерфейсу Excel; поняття комірки; опрацювання таблиць.
Перегляд файлу

Практичне заняття  

Тема: Правила подання інформації в електронних таблицях.

Мета: навчальна: розглянути порядок подання інформації в електронних таблицях Excel, призначення та можливості Excel; елементи інтерфейсу Excel; поняття комірки; опрацювання таблиць.

розвивальна: виховувати наполегливість у досягненні мети, позитивне ставлення до навчання шляхом розкриття практичного значення теми;

виховна: розвивати алгоритмічне та логічне мислення, вміння порівнюва­ти, виділяти головне, робити висновки, застосовувати набуті знання на практиці.

План практичного заняття

 1. Призначення та можливості Excel.
 2. Елементи інтерфейсу Excel.
 3. Поняття комірки, опрацювання таблиць.

Рекомендована література

 1.               Білик В. М., Костирко В.С. Інформаційні технології та системи: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232с.
 2.               Гуржій А.М,, Поворознюк Н.І., Самсонов В.В, Інформатика та інформаційні технології: Підручник для учнів професійно – технічних навчальних закладів. – Харків: ООО «Компанія СМІТ», 2007. – 352с.
 3.               Зарецька І.Т. та ін.. Інформатика: Підручник для 10-11 кл. загально-освіт.навч.закладів/І.Т.Зарецька, А.М.Гуржій, О.Ю. Соколов. У 2-х част. – Х.: Факт., 2004. – 392с.: іл..
 4. Інформатика: 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту

/Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010.

 

 


Електронна таблицяце програма, представлена на екрані в вигляді двовимірної таблиці, яка складається з рядків і стовпців. Основним призначенням електронних таблиць є введенням даних до комірок й обробка їх за формулами.

Можливості електронних таблиць: подати  інформацію у зручному і звичному вигляді; використовувати різні форми представлення числової і текстової інформації; упорядковувати інформацію в таблицях за різними ознаками; фільтрувати інформацію, тобто вибирати інформацію з таблиць, яка задовольняє комплекс заданих критеріїв; сортувати інформацію за заданими критеріями; виконувати складні математичні обчислення, використовуючи потужний арсенал формул і функцій; наочно відображати дані за допомогою діаграм і графіків різних видів; Найпоширеніший  спосіб запуску програми: Пуск - Программы - Microsoft Excel. Після завантаження ви побачите у вікні уже знайомі вам елементи інтерфейсу (демонстрація вигляду вікна).

Розглянемо особливості інтерфейсу і їх призначення.

Поле імені - призначене для відображення імені виділеної комірки або елементу діаграми. Рядок формул - призначений для відображення, введення та редагування змісту активної комірки. Робоча книга - основний документ Ехсеl. Робоча книга складається з окремих робочих аркушів, кожний з яких може містити дані.

сновним елементом електронних таблиць – є комірка. Комірка – це мінімальний елемент електронної таблиці. Вона має адресу, яка складається з імені стовпця й імені рядка, на перехресті яких розташована дана комірка. (А67, Р7).  Сукупність комірок електронних таблиць називається діапазоном. Найчастіше доводиться працювати з прямокутними діапазонами. Такий діапазон позначається записом адреси кутових комірок лівої верхньої і нижньої правої, що розділені двокрапкою: Наприклад: В2:К8, А7:Е17.

Тепер давайте розглянемо як вводити дані в електронні таблиці.

Відповідно дані вводяться в окремі комірки. Для цього існує 2 способи введення даних з клавіатури: Введення безпосередньо до комірки: для введення безпосередньо до комірки клацніть по потрібній комірці мишею і почніть введення з клавіатури. При цьому в комірці з’явиться курсор у вигляді звичайної миготливої вертикальної риски. Після завершення введення натисніть клавішу Enter або клавішу керування курсором (або клацніть мишею поза активною коміркою); Введення в рядок формул: для введення в рядок формул клацніть мишею по потрібній комірці, а потім клацніть у текстовому полі по рядку формул. Наберіть необхідні дані і натисніть клавішу Enter;

Редагування можна здійснювати двома способами:

 1. Для редагування усередині комірки: клацнути мишею по комірці і натиснути клавішу F2, або зробити подвійне клацання по комірці – у результаті в середині комірки з’явиться курсор.
 2. Для редагування у рядку формул потрібно активізувати комірку, потім клацнути у рядку формул і змінити дані.

Для завершення редагування потрібно натиснути клавішу Enter або клацнути поза коміркою, що редагується. Для видалення даних потрібно – виділити комірки і натиснути клавішу Delete. Процес копіювання відбувається таким самим чином, що і при роботі з текстовим редактором.

Форматування комірки. Дані введені до комірки повинні мати певний формат. Під форматом комірок в Excel розуміють дуже великий набір параметрів. Одні параметри задають спосіб відображення змісту комірки (шрифт, зображення тексту, колір літер, вирівнювання в комірці тощо). Інші параметри визначають формат самої комірки ( розмір, колір заливки комірки, обрамлення тощо). Для завдання параметрів комірки потрібно викликати діалогове вікно Формат Ячеек, виконавши команду Формат Ячейки. Це діалогове вікно має наступні вкладки:

Число – завдання формату даних в комірках;

Выравнивание – завдання положення даних відносно країв комірки;

Шрифт – завдання параметрів символів;

Граница – завдання рамок до комірок;

Вид – завдання кольору комірки.

Більш детальніше форматування комірки ви ознайомитесь на ЛПЗ.

Практичні частина. Відповісти на запитання

Завдання №1.

 1. Що таке електрона таблиця?
 2. Назвіть можливості електронних таблиць.
 3. Способи завантаження Microsoft Excel.
 4. Як додати до презентації новий слайд?

Завдання 2.

Описати можливості інтерфейсу.

Завдання 3.

 1. Що таке комірка? Що значить активна комірка?
 2. Два способи введення даних з клавіатури.
 3. Якими способами можна здійснювати редагування таблиць?
 4. Який основний елемент електронної таблиці?
 5. Які прийоми введення даних в комірки?
 6. Для чого призначений рядок формул?
 7. Як визначити ім’я активної комірки?
 8. Як можна змінити ширину стовпця?
 9. Як відредагувати вміст комірки?
 10. Які способи виділення комірок чи діапазонів комірок ви знаєте?
 11. Які способи редагування даних в комірках ви знаєте?Як називається документ створений в Excel?

 

doc
Додано
18 квітня
Переглядів
85
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку