Прецентація "Формування комунікативної компетентності"

Про матеріал

За найбільшу творчу знахідку в своїй педагогічній майстерності вважайте ту мить, коли дитина сказала своє слово. В цю мить вона піднялась на одну сходинку в своєму інтелектуальному розвитку.

В. О. Сухомлинський

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Карапчівський ліцей ім. М.Емінеску Міхай Ауріка Чипріянівна Вчитель початкових класів Педагогічне кредо: Мислити, шукати, пізнавати, навчаючи вчитись Життєве кредо: Мети досягає той, хто її прагне.

Номер слайду 2

За найбільшу творчу знахідку в своїй педагогічній майстерності вважайте ту мить, коли дитина сказала своє слово. В цю мить вона піднялась на одну сходинку в своєму інтелектуальному розвитку. В. О. Сухомлинський Формування комунікативної компетентності молодших школярів

Номер слайду 3

Компетентність – це результат систематизованої навчальної діяльності, що виражається в активному оволодінні системою знань, а також здатності використовувати її з метою пізнання навколишньої діяльності і розв’язання проблем, що виникають у практичній діяльності.

Номер слайду 4

Комунікативна компетентність містить три складові: мовну, мовленнєву й соціокультурну. Їх зміст розкрито в Державному стандарті початкової загальної освіти й в навчальній програмі з української мови для 1-4 класів. Комунікативна компетенція – комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально – побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування.

Номер слайду 5

Мета розвитку комунікативної компетентності – формування культури усного та писемного мовлення як засобу вільного спілкування та самовираження.

Номер слайду 6

Сформувати й розвинути комунікативну компетентність учнів мені допомагає система вправ, творчих завдань, спрямованих на формування вміння слухати й говорити. Виконуючи їх, діти вчаться вести дискусію, змагатися, співпрацювати, будувати діалог, складати вірші, казки, загадки.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Формування комунікативної компетентності у початкових класах передбачає розвиток умінь спілкуватися усно і письмово.

Номер слайду 9

Для розвитку усного спілкування використовуються таки методи: - розігрування діалогу, монологу; - інсценування казок; - усний опис картини; - проведення нестандартних уроків, сюжетно-рольових ігор; - розширення словникового запасу школярів через роботу зі словниками; - складання словосполучень та речень, відновлення деформованого тексту; - використання інтерактивних технологій: «Мозковий штурм», «Мікрофон», тощо;

Номер слайду 10

- здійснення перекладів текстів, паралельне використання двох мовних систем; - проведення бібліотечних уроків, підтримання постійного зв’язку з бібліотекою.

Номер слайду 11

Для розвитку уміння спілкуватися письмово можна використати такі завдання: - написання запрошень, привітань, оголошень; - листування з ровесниками; - складання пам’яток щодо адекватного спілкування і відпрацювання їх із дітьми з використанням конструкції «Я вважаю», «Перепрошую», «Я певен» тощо та пам’яток: «Формули мовленнєвого етикету» ,«Правила спілкування» ,«Правила розмови по телефону», «Правила, які слід дотримуватися під час інтерв’ю» . - написання твору.

Номер слайду 12

«ФОРМУЛИ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ» Обов’язково вживати в діалозі ввічливі слова. Уживати українські слова-звертання (кличний відмінок) зі словами: пане, пані, добродії, шановний. Дотримуватись норм літературної мови. Тон голосу під час ведення діалогу повинен бути емоційним, доброзичливим. Користуватися жестом, мімікою відповідно до змісту розмови.

Номер слайду 13

«ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ» -Уважно, зацікавлено і доброзичливо вислуховуй запитання співрозмовника. -Не перебивай співрозмовника ані словом, ані жестом, ані мімікою. -Перш ніж підтримати розмову, поміркуй над питанням, подумки сформулюй речення (відповідь чи питання), а потім говори чітко і виразно. -Дотримуйся норм мовленнєвого етикету, літературної мови, користуйся алгоритмами, що пропонує вчитель.

Номер слайду 14

Одним із найважливіших видів мовленнєвої діяльності в початковій школі є читання. У 2-4 класах йому відведено окремі уроки. Однак на уроках мови читання також повинно бути об’єктом навчальної діяльності, специфіка якої полягає в зосередженні уваги учнів на: 1) правильному вимовлянні слів відповідно до орфоепічних літературних норм та усвідомленні їх лексичного значення; 2) інтонуванні речень, різних за структурою і метою висловлювання; 3) змістовому поділі речень за допомогою пауз, мелодики тощо.

Номер слайду 15

Уроки розвитку зв’зного мовлення в 2 класі присвячую ознайомленню школярів із виражальними засобами мови.У другокласників також формую вміння редагувати деформовані речення і тексти, будувати розповідіописи за малюнком і запитаннямисерією малюнків, даним початком, опорними словами.

Номер слайду 16

Формування комунікативних компетентностей повинні стати предметом спеціальної уваги не лише на заняттях з розвитку мовлення, а й на інших уроках у початковій школі.

Номер слайду 17

Важливо, щоб праця на уроках захоплювала учнів, демонструвала їм величезні можливості мови щодо висловлення власних думок і почуттів.З цією метою потрібно використовувати сучасні, інноваційні методи навчання, підсилювати їх використанням комп’ютерних технологій.  

ppt
Додано
21 червня 2018
Переглядів
853
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку