Презентація. «Актуальність впровадження елементів критичного мислення в процес навчання молодших школярів»

Про матеріал

НУШ

Критичне мислення – один з найголовніших трендів сучасної освіти. Науковці наголошують, що без нього неможливо виховання мислячої, самостійної та творчої особисті. Такий спосіб мислення дає багато переваг, серед яких глибоке розуміння власних цінностей та потреб, можливість швидко приймати важливі рішення, здатність протистояти інформаційному тиску (який у наш час дуже потужний) та виділяти потрібне, а також толерантне ставлення до думок інших.

Мета моєї презентації: ознайомлення з технологією розвитку критичного мислення як з одним із видів новітніх технологій в світі, формувати компетенції практичного застосування стратегій критичного мислення на уроках.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Актуальність впровадження елементів критичного мислення в процес навчання молодших школярів»“Освіта, що не вчить успішно жити в сучасному світі, немає жодної цінності.” Р. КіосакіЗ досвіду роботи вчителя Краснолуцької філії Лановецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Сидорук Людмили Василівни

Номер слайду 2

Актуальність теми. Радикальні зміни, які відбуваються у сучасному освітньому середовищі акцентують увагу на необхідності виховання особистості мислячої, самостійної, творчої. Уміння працювати з інформацією упродовж життя: здобувати її, переробляти, застосовувати для індивідуального розвитку і самовдосконалення, передавати і в результаті —уміння спілкуватися –повинно стати невід’ємною рисою життя людей ХХІ століття . Однією з інноваційних технологій, що допомагає учню не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й сприяє розвитку його особистісних якостей, є технологія формування та розвитку критичного мислення.

Номер слайду 3

Критичне мислення Критичне мислення – це зважений і вдумливий розгляд різних, а часом і протилежних підходів і розумінь проблеми з метою прийняття обґрунтованих рішень та формулювання оцінок. Критичне мислення – складна, пов’язана зі вчинками діяльність, що захоплює людину повністю. (Д. Дьюї)Критичне мислення – це спосіб оцінки автентичності, цінності або точності чогось. (Б. Бейер) Критичне мислення – це вміння активно, творчо, індивідуально сприймати інформацію, оптимально застосовувати потрібний вид розумової діяльності, різносторонньо аналізувати інформацію, мати особисту, незалежну думку та вміти коректно її відстоювати, уміти застосовувати здобуті знання на практиці.

Номер слайду 4

Ознаки людини, яка мислить критично:• Компетентність • Інтелектуальна активність • Допитливість • Незалежність мислення • Вміння дискутувати • Проникливість • Самокритичність Джон Чаффа. Людина, яка мислить критично, вмітиме:• визначати проблеми; • аналізувати твердження; використовувати дослідницькі методи; • враховувати альтернативні точки зору; формулювати власну точку зору і відстоювати її логічними доказами; • синтезувати здобуті знання; • робити висновки;прогнозувати наслідки своїх вчинків;• прийняти оптимальне рішення.

Номер слайду 5

Я сьогодні кращий, ніж учора!Ситуації успіху“ Люди вчаться на своїхпомилках…”Позбавлення страху“ У тебе обов'язково все вийде”Авансування“ Можливо краще почати з …”Прихований інструктаж“ Без твоєї допомоги твоїм друзям не впоратись…”Мотивація“ Тільки тобі я можу доручити…”Персональна винятковість“ Так хочеться швидше побачити…”Мотиваціяактивності“ Найбільш мені сподобалось у твоїй роботі…”Високе оцінювання деталі

Номер слайду 6

Етапи критичного мислення Оцінювання Синтез Аналіз Використання знань і вмінь Розуміння Знання

Номер слайду 7

Основні методи і прийоми теорії розвитку критичного мислення. Навички ведення дискусіїПредставле-ння своєї точки зору Складання запитань і відповідей. Прийоми по розвитку навичок і розв’язання проблем. Товсті і тонкі питання, ромашка Блума, кластери,дерево передбачень, фішбоун, оцінне вікно та інші Мозковий штурм, карусель, групова робота, акваріум та інші Рольова гра,перехресна дискусія, суперечка – діалог, метод кутів, 6 капелюхів Створення ланцюжків,вільне письмо, есе,сінквейн, сенкан, діаманта

Номер слайду 8

Використання вчителем стратегій критичного мислення забезпечує позитивні зміни в учнів

Номер слайду 9

Методика «Передбачення»за прислів҆ямиза загадкамиза назвою творуза твердженням, догмоюза малюнками і ілюстраціямиза ключовими словами. Передбачення теми уроку за текстом В. Сухомлинського «Посиротив»Краще мати сліпі очі, ніж сліпе серце. Безрозсудливість – крок до біди. Прийшов із рогаткою. Весело цвірінькав. Юрко не спав. Назва твору «Посиротив». Без сокири і без рук, а дім будує.

Номер слайду 10

Порушена послідовність 1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр. Контрольна132132 Учням пропонується кілька речень з тексту, записаних у порушеній послідовності. Учні об`єднуються в групи. Кожна група повинна запропонувати свою послідовність поданих речень. Результат фіксується на дошці або окремих аркушах паперу. Читають текст і перевіряють. Обговорюють.

Номер слайду 11

Методика «Ґронування» Стратегія «Асоціативний кущ» Етапи роботи

Номер слайду 12

Мета: привчити учнів виокремлювати головне. Сенкан Приклад сенкану1)Рушник.2) Гарний, полотняний, різнокольоровий.3)Зацікавлює, дивує, зворушує, приваблює.4)Бережімо, пишаємося, даруємо.5)Оберіг, зв'язок з минулим.

Номер слайду 13

Читання з системою позначок «ПОМІЧ» (INSERT) Система позначок дає можливість учням активізувати розумові операції, співставити своє розуміння прочитаного порівняно з тим, що вже знає. Так виникає зв'язок між відомим та невідомим, створюються умови для формування інформаційних компетентностей учнів.

Номер слайду 14

Спрямоване читання

Номер слайду 15

Метод пошуку істини за допомогою запитань. Запитання – це форма мислення, в якій виражена потреба в інформації. Мислення високого рівня – вміння ставити питання по суті. ОзнайомчіКонтрольніПровокаційніНавідніКритикуючіПроблемні і розвиваючіМудріВідсіюючіОлімпіадніПрогнозуючіЦікавіЗапитання на самовизначення

Номер слайду 16

«Ромашка Блума» Прості (буквальні) запитання — запитання, відповідаючи на які, потрібно назвати деякі факти, згадати і видати інформацію.(«Що?», «Коли?», «Де?»,»Як?») Уточнювальні запитання. Цей тип запитань, що, зазвичай, позбавлені «пізнавального ядра». Часто починаються зі слів: «Отже, ти говориш, що..?», «Якщо я правильно зрозумів, то..?», «Я можу помилитися, але, здається...». Іноді їх ставлять, щоб отримати інформацію, відсутню у повідомленні. Інтерпретаційні (пояснювальні) запитання. Вони часто починається зі слова «Чому?». Запитання на витлумачення розраховані на пошук зв’язків між ідеями, фактами, визначеннями та цінностями. Орієнтовні запитання на витлумачення: «Чому, на вашу думку..?» Або: «У чому, по-вашому, причина того, що..?» Практичні запитання. Якщо запитання спрямоване на встановлення взаємозв’язку між теорією і практикою, ми називаємо його практичним. «А як би ви повелися на місці героя?», «Як можна застосувати?», «Де в звичайному житті можете спостерігати?». Оцінюючі запитання. Запитання на оцінку — вимагають від учня вироблення суджень на зразок: добре чи погано, правильно чи неправильно, згідно з визначеними учнями стандартами. «Як ви ставитесь до вчинку головного героя?» Творчі запитання. В запитанні є частка «б», елемент умовності, прогнозу. «Що змінилося б у світі, якби зникли метелики?», «Яким міг би бути інший шлях долання труднощів, що нас спіткали?», «Що буде, якщо...?».

Номер слайду 17

Ромашка Блума прості питанняуточнюючі питанняпояснюючі питання творчі питанняоцінюючі питанняпрактичні питання«Після грози»1. Які природні явища описані в поезії В. Скомаровського «Після грози»? 2. Якщо правильно вас я зрозуміла, то гроза ущухла? 3. Чому ви так вважаєте? Поясніть. 6. Що змінилося б у природі, якби зникло таке природнє явище як гроза? 5. А це добре чи погано, що стихла гроза? 4. А чому це добре, що стихла гроза? Назвіть плюси.

Номер слайду 18

Леонід Глібов «Коник – стрибунець»У степу, в траві пахучій,Коник, вдатний молодець,І веселий, і співучий,І проворний стрибунець,Чи в пшениченьку, чи в жито,Досхочу розкошувавІ цілісінькеє літо,Не вгаваючи співав;Розгулявся на всі боки,Все байдуже, все дарма…Коли гульк — аж в степ широкий. Суне злючая зима. Коник плаче, серце мліє;Кинувсь він до Мурав’я:— Дядьку, он зима біліє!От тепер же згину я!Чуєш — в лісі ворон кряче,Вітри буйнії гудуть? Порятуй, порадь, земляче,Як се лихо перебуть!— Опізнився, небораче,—Одказав земляк йому,—Хто кохав життя ледаче —Непереливки тому.— Як же в світі не радіти?Все кругом тебе цвіте,—Каже Коник,— пташки, квіти,Любе літечко на те;Скочиш на траву шовкову —Все співав би та співав.—На таку веселу мову. Муравей йому сказав:— Проспівав ти літо боже,—-Вдача вже твоя така,—А тепер танцюй, небоже,На морозі гопака!Практична робота: стратегія «Ромашка Блума».

Номер слайду 19

«Дошка питань»це місце в класі, де можна вивішувати (записувати) питання, які виникають у ході обговорень під час уроків. Для цього може бути виділена частина класної дошки або ж це може бути великий аркуш паперу, на якому учні записують питання, які їм спадають на думку. Користуючись цим списком, клас проаналізує й обговорить питання, що виникли. Питання стають „іскрами, щоб розпалити полум'я” занять, заснованих на дослідженні. Мета полягає в тому, щоб учні могли записати будь-які свої питання, що виникають у них, коли вони:

Номер слайду 20

Семантична карта «знаємо – хочемо дізнатися – дізналися»

Номер слайду 21

Методика «Кубування» (робота в групах)Кубування є методом навчання, який полегшує розгляд різних сторін теми. Цей підхід передбачає використання кубика із написанням на кожній грані вказівки щодо напряму мислення або письма.

Номер слайду 22

Кубування слова сніг. Опишіть це: він холодний, як морозиво; пухнастий, наче котик; білий, як молоко або папір. Порівняйте це: сніг можна порівняти із ватою чи білим покривалом, що вкриває все довкола. Про що змушує замислитися: що зараз зима, і потрібно відповідно одягатися, адже можна застудитися і тоді пропущу уроки в школі; можна погратися в різні цікаві ігри на свіжому повітрі; пам’ятати, що взимку пташкам потрібно допомагати знайти їжу та повісити для цього годівничку. Виникнення: утворюється із води високо в небі, коли холодно (учні 3–4-х класів скажуть більше про утворення снігу). «За» і «проти»Добре: можна покататися на санчатах, ковзанах, лижах; чарівними стають дерева в інею; природа відпочиває; дуже гарно, коли все вкриває білий сніжок; приносить нам багато зимових свят. Погано: буває слизько і можна впасти; багато снігу — перешкода для руху транспорту.

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Вісім квадратів Ця методика є корисним інструментом для збирання інформації. У кожній частині аркуша зазначено, яку інформацію необхідно отримати. Діти рухаються класом і шукають однокласників, які б могли записати своє ім’я в певному квадраті. Далі учні презентують інформацію в загальному коліЗавданняІм҆ я. ЗавданняІм҆ я. ЗавданняІм҆ я. ЗавданняІм҆ я. ЗавданняІм҆ я. ЗавданняІм҆ я. ЗавданняІм҆ я. ЗавданняІм҆ я{16 D9 F66 E-5 EB9-4882-86 FB-DCBF35 E3 C3 E4}Що ви знаєте про воду?3 стани води. Коли вода є злом?Користь води. Усна народна творчість про воду. Підберіть спільнокореневі слова до слова вода. Прочитайте поезію про воду. Заспівайте пісню, де вживається слово вода.

Номер слайду 25

Монофон Монофон (моно – один, фон – звук). Невеликі зв’язні тексти, кожне слово яких починається на одну й ту ж літеру. Зразок. Прогулянка Приємно пізньою порою пройтися парком. Погодувати принесеним пшоном птахів. Посидіти, погомоніти про природу. Порадіти прекрасним передчуттям. Помріяти про пригоди. Потім повільно прогулятися, помилуватися парком, пронизаним погасаючими променями. Пошепки попрощатися… Повернутися… Піти… Практичне завдання: створіть монофон.

Номер слайду 26

Вільне письмо. Дати відповідь на питання, яке стосується теми чи тексту. Письмо в малюнках. Речення з відкритим кінцем. Запис тексту своїми словами або малюнками. Складання резюме, «паспорта» персонажа. П’ятихвилинне есе. Співавтори. Складання «паспорта» літературного персонажа 1. Ім’я персонажа. 1. Шипшина.2. Його творець. 2. Ліна Костенко.3. «Прописка». 3. Поезія «Шипшина важко віддає плоди…» 4. Місце першої зустрічі 4. Природа. з читачами. 5. Головна особистісна якість. 5. Щедрість.6. Мрія. 6. Прикрасити своїми плодами осінь і вгостити усіх бажаючих.  «Співавтори» Групі учнів пропонується скласти текст певної тематики, але ніхто не бачить попереднього речення, тому що аркуш паперу згортається. Обов'язково ставиться певна умова. (Наприклад, тема: «Яким я уявляю ідеального вчителя», використати у тексті однорідні члени речення.) 

Номер слайду 27

Гра «Так чи ні?»(істинне чи хибне твердження)1. Зменшене у багато разів зображення на площині всієї поверхні Землі або її частини за допомогою масштабу й умовних знаків, називається географічною картою.2. Число, яке показує, у скільки разів зменшено або збільшено реальні відстані на плані чи карті – це масштаб.3. Великі ділянки суходолу, які з усіх боків омивають води морів і океанів, називаються островами.4. Найбільший материк на Землі - Африка.

Номер слайду 28

Метод “Капелюхів Едварда Де Боно”Символізує нейтральну інформацію (факти, цифри, відомості)Формує ставлення до подій та учасників (емоції, почуття, визначення здібностей)Вказує на негативні сторони, небезпеку, помилки. Простежує позитивні сторони явищ, переваг та досягнень, здійснення ідей. Контролює розумовим процесом, підбиває підсумки, висловлює коментаріРозширює творчість, пропозиції, ідеї, можливі альтернативи

Номер слайду 29

Учитель дає завдання. Під команду «зупиніться» об,єднуються в пари. Під команду «замріть» тиснуть руки тому, хто стоїть найближче. Діляться думками. За цією стратегією учні можуть обговорювати план тексту чи план розв’язання задачі«Під команду розійдіться» учні ходять класом

Номер слайду 30

Круговий огляд

Номер слайду 31

Збережіть останнє слово за мною

Номер слайду 32

Доповідач - респондент

Номер слайду 33

Джигсоу Цю методику корисно використовувати на уроках мови. Кожен у цій групі буде «вчителем» і «учнем». Ця стратегія є видом групової діяльності і може бути застосована на уроках майже всіх типів. За допомогою методу «джигсоу» легко організувати самостійне і глибоке вивчення складного матеріалу. Будова слова. Основа. Префікс. Корінь. Суфікс. ЗакінченняІменникІстоти, неістоти. Власні, загальніЧ. р. Ж. р. С. р.

Номер слайду 34

Стратегія Fishbone «Риб ҆яча кістка» або «Скелет риби»В основі методики схематична діаграма, яка дозволяє провести швидкий та точний аналіз певної проблеми, виявивши її причини і наслідки, зробити правильні висновки.

Номер слайду 35

Стратегія Fishbone

Номер слайду 36

Зразок. Вплив способу життя на здоров҆ я людинитютюнопаліннянаркоманіяалкогольігроманіяшкідлива їжа, напоїхвороби легенів, серцяхвороби печінки, мозкустреси, депресіязлість, агресіяхвороби шлунку. Потрібно вести здоровий спосіб життя

Номер слайду 37

Практична робота Проблема: забруднення води. Стратегія Fishbone

Номер слайду 38

«Мозаїка»

Номер слайду 39

Взаємне навчання. Учні вступають у роль вчителя і керують процесом навчання. Можуть працювати у групах або парах. Читають текст частинами, виконують 5 основних завдань (учень – «учитель» пропонує однокласникам): Зробити висновок з прочитаного. Пояснити незрозуміле. Поставити 2 – 3 запитання і вислухати відповіді на них. Скласти передбачення до наступної частини. Прочитати наступну частину. Прочитати абзац уголос

Номер слайду 40

Дискусії та дебати Учень має вміти дискутувати, брати участь у дебатах, щоб уникнути нав’язування чужої думки. Правила ведення дискусій: Висловлюватись слід почергово. Не можна перебивати того, хто говорить. Критикувати слід ідеї, а не осіб, які їх висловлюють. Необхідно поважати всі думки (позиції). Сміятися можна лише над жартами. Не можна змінювати тему дискусій. Заохочувати до участі в дискусії інших.

Номер слайду 41

«Класичні дебати» Беруть участь дві команди з трьох учнів. Команда, що стверджує, захищає тему гри та приводить всі можливі аргументи для того, щоб запевнити у істинності своєї позиції. Команда, що заперечує, намагається доказати, що позиція опонентів з даної проблеми хибна. Таким чином зміст дискусії – це зіткнення думок, позицій з якої-небудь проблеми. «Експрес-дискусія» Підготовка до неї здійснюється учнями прямо на уроці. Вона не потребує тривалого проведення, частіше проводиться один-на-один, коли беруть участь два учні. При цьому у якості теми уроку береться одна велика тема, яка потім розбивається на кілька маленьких. Кожен учень захищає протилежну точку зору. Метод «Педагогічного авангарду» або «Критична дискусія» - метою є здійснення смислового і структурного аналізу тексту.

Номер слайду 42

Т - схема! Взаємодія відбувається у парах і в групах із чотирьох учнів. Алгоритм дій: Учитель готує бінарне запитання (передбачає дві відповіді: “так” або “ні”)Учні продумують аргументацію та пишуть по три причини на підтримку обох сторін у дискусіїСтворюють таблицю “павутинка дискусії”: “так“ – аргументи; “ні” – аргументи; висновок. Кожна пара об’єднується з іншою парою та розглядають відповіді, доповнюють свої таблиціУчні обговорюють отримані результати та роблять висновки, які записують у комірку “Висновок” таблиціЯкщо групи зайняли різні позиції із суперечливого питання, пропонується провести дискусію

Номер слайду 43

«Сітка Елвермана»Стратегія спрямована на організацію дискусії в класі та формування в учнів чіткої позиції щодо обговорюваних проблем. Цей метод доцільно використовувати при перевірці домашнього завдання із читання. Ця стратегія записується в такій таблиці: Так Проблема Ні

Номер слайду 44

«Кутки» або «Займи позицію»

Номер слайду 45

Учитель каже твердження і стає на один кінець уявної лінії. Просить одного з учнів зайняти позицію зовсім протилежну і довести свою думку….. Решта учасників розмістіться по всій лінії так, яку позицію ви займаєте відносно наших тверджень. Спробуємо подискутувати з своїми сусідами по лінії. Чому вони стоять саме тут? Чи зможете ви переконати їх перейти на ваше місце, а можливо ви зміните свою думку-позицію. Доводьте свою думку. (до5 хв). В нас утворилось декілька об’єднань. Прошу по одному учаснику від утвореного об’єднання висловити свою думку щодо місця на лінії цінностей. Отже, скільки людей – стільки й думок, у кожного свої цінності. Ми не можемо однаково думати, але можемо спробувати переконати один одного.

Номер слайду 46

Номер слайду 47

Після грози. Чую. Бачу. Відчуваюгрімдзижчання бджіляк парує стежкашепіт листязапах липистежкатепловеселкалипапшеницяполебджолибарвинебогрядка. Складання “кластера”Це графічна організація матеріалу, що показує смислові поля певного поняття. Слово “Кластер” у перекладі означає “пучок” , “сузір’я” У центрі аркуша записують ключове поняття від нього накреслено стрілки – “промені” в різні боки . Вони сполучають це слово зіншими, від яких у свою чергу “промені” розходяться далі.

Номер слайду 48

Створення кластера. Півкуля. Рельєф. Поверхневі водойми. Східна. Моря. Країни-сусіди. МатерикЄвразія. Рівнини. Гори. Азовське. Росія. Польща. Словаччина. Румунія. Угорщина. Молдова. КримськіКарпати. Низовини. Закарпатська і ін. Причорноморська. Білорусь. Чорне. Дніпро. Дністер. Прут і ін. Десна. Південний Буг. Світязь. Ялпуг і ін. Сасик. Синевир. Височини. Подільська. Донецька і ін. Сіверський Донець. Річки. Озера. Волинська. Приазовська. Поліська. Придніпровська. Україна

Номер слайду 49

Номер слайду 50

Стратегія «Історія із шостим словом»Її мета – створити текст, використовуючи певні слова. Наприклад: подаються 5 слів, які підказують сюжет казки «Горобець та Билинка»: горобчик, вітерець, вовк, лисиця, люди; з шостим словом, наприклад, багаття.Історія може бути такою: Вітерець сильніше подув. Горобчик упав з дерева. Лисиця з вовком захотіли з’їсти сіренького. Люди розклали багаття. Вогонь налякав хижаків. Наприклад: п’ять слів, які підказує сюжет казки «Червона шапочка» (дівчинка, ліс, квіти, вовк, бабуся), з шостим словом, наприклад, вертоліт. Історія може бути такою: коли вовк стукав до бабусі, його помітив вертоліт ДАІ й почав переслідувати злочинця, поки той не потрапив до рук мисливців. Завдання: з поданих слів скласти текст. Осінь, хмариться, золото, блакить, діти, кенгуру.

Номер слайду 51

Діаграма Венна. Мета: навчити порівнювати явища, події, процеси . Інформацію подають у вигляді двох або кількох кіл, на їх перетині зазначають спільні риси

Номер слайду 52

Метод «Рюкзак»Метод дає можливість: Кожен учень стисло записує на папері відповідь на запитання: «Які з тих завдань і умінь, що отримано на уроці, він візьме із собою для використання на інших уроках,для виконання домашнього завдання?» Аркуші з відповідями складають у рюкзак. Виділяти головне, визначити можливість матеріалу. Дає можливість залучити до роботи всіх учнів. Вносить в урок елемент гри. Створює основу для проведення мотивації на наступних уроках. Надає вчителеві інформацію про кожного учня, про методи роботи, що сподобалися їм.

Номер слайду 53

«Сюрприз»

Номер слайду 54

Незавершені речення На уроці читання ми ознайомились з ….. Сьогодні на уроці я вчився... Найбільше мені сподобалося... Було цікаво... Завершую урок з... настроєм. Сьогоднішній урок довів, що …

Номер слайду 55

“Кола на воді”

Номер слайду 56

Модель випускника початкової школи. Мислить креативно. Всесторонньо розвинена особистість. Всезнайко. Дослідник. Працює з інформацією. Шукач нового. Критично мислить

Номер слайду 57

Номер слайду 58

«Перед людиною є три шляхи до пізнання: шлях мислення — найбільш благородний, шлях наслідування — найбільш легкий і шлях особистого досвіду — найбільш важкий». Конфуцій. Не бійтесь нестандартних запитань чи відповідей учнів, адже ще Г. Лессінг зазначав: «Сперечайтесь, плутайтесь, помиляйтесь, але, заради Бога, міркуйте, і хоча хибно, але самі».

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бесарабець Леся Іванівна
  Дуже дякую за чудову презентацію. Все чітко і доступно викладено. Інформація, яку вишукувала на різних сайтах, представлена в одній презентації. Зберігаю для вивчення і застосування в роботі. Щиро дякую за таку змістовну і якісну роботу.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Майстер-класи
Додано
29 липня 2018
Переглядів
2913
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку