8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

презентація "Багатоатомні спирти.Гліцерол"

Про матеріал
Вивчення складу та будови ,властивості ,добування та використання гліцеролу
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

сформувати поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцерина; вивчити склад, будову та властивості гліцерина; навчитись експериментальним шляхом визначати його; з'ясувати способи одержання та галузі викорис- тання. Мета уроку:

Номер слайду 3

«Мікрофон» 1. Що називають спиртами? Навести приклади. 2. Яку функціональну групу мають спирти? 3. Що таке функціональна група? 4. Як класифікують одноатомні спирти за радікалом?  5.Як класифікують спирти за кількістю гідроксильних груп?

Номер слайду 4

6. Загальна формула насичених одно атомних спиртів. 7. Формула етанола. 8. Чим зумовлені такі фізичні властивості спиртів, як гарна розчинність, рідкий агрегатний стан , більша температура кипіння порівняно з відповідними алканами? 9. Які речовини утворюються при згоранні спиртів? «Мікрофон»

Номер слайду 5

10. Що за реакція дегідратація? Які речовини утворюються при дегідратації етанола при 140° С? 12. Які зв'язкі в молекулах спиртів обумовлюють їх характерні реакції? Які вам відомі способи одержання спиртів? 14. Фізіологічна дія спиртів. «Мікрофон»

Номер слайду 6

Вперше гліцерин було отримано в 1799 році. «Великий аптекар» з Чепінгу Карл Вільгельм Шееле ( 1742 – 1786). Визначити її склад та будову Шееле не зміг,тому що органічна хімія тільки почала робити свої перші кроки. Склад гліцерину встановив у 1823 році французький хімік Морис Шеврель, який займався дослідженнями жирів тваринного походження. А факт, що гліцерин – трьохатомний спирт – встановив французький хімік Шарль Вюрц. «Зупинка історична» 1. Історія відкриття гліцеролу.

Номер слайду 7

Н2СОН I НСОН I Н2СОН Зупинка «Графічна» 2 Будова гліцеролу. Завдання: Складіть формулу трьохатомног спирту ( C3H8O3 )

Номер слайду 8

Зупинка « Фізична» 3) Фізичні властивості гліцерола. Гліцерин – безбарвна в'язка рідина без запаху, солодка на смак. Сполука трохи важча за воду, вбирає вологу. Таку властивість речовини називають гігроскопічністю.

Номер слайду 9

Зупинка «Експериментальна» 3) Хімічні властивості. 1) Повне окиснення: Н2СОН I НСОН + 7О2 → 6СО2 + 8Н 2О Н2СОН 2) Взаємодія з активними металами

Номер слайду 10

3) Взаємодія з нітратною кислотою. Н 2СОН Н2СОNO2 I I НСОН + 3НNO3→ НСОNO2 + 3Н2О I I Н2СОН Н2СОNO2 Хімічні властивості.

Номер слайду 11

Хімічні властивості. Якісна реакція на гліцерол.

Номер слайду 12

- Синтез із пропену - Гідроліз жирів

Номер слайду 13

Зупинка «Практична» 4). Застосування гліцеролу. - В медицині. - В харчовій промисловості. - В сільському господарстві. - Виробництво косметичних засобів. - Антифриз – рідина з низькою температурою замерзання, що використовують для охолодженнядвигунів внутрішнього згорання.

Номер слайду 14

Зупинка « Перевірочна» Закінчити рівняння реакцій. 1. Гліцерол + калій. 2. Горіння гліцеролу. 3. Гліцерол + гідрогенхлорид. 4. Які речовини називають багатоатомними спиртами? 5. Формула гліцеролу. 6. Які типи реакцій характерні для багатоатомних спиртів? 7. Що обумовлює такі типи реакцій для багатоатомних спиртів? 8. Яка якісна реакція на багатоатомні спирти?

Номер слайду 15

Гліцерол - багатоатомний спирт. Це безбарвна в'язка рідина без запаху, солодка на смак, гігроскопічна, необмежено розчинна у воді. Багатоатомні спирти взаємодіють із лужними металами, горять. Реакція з купрум(ІІ) гідроксидом є якісною. Багатоатомні спирти добувають синтетичними способами, гліцерин – ще й гідролізом жирів. Гліцерол використовують у виробництві синтетичних волокон, вибухових речовин, косметичних засобів, лікарських препаратів.

Номер слайду 16

. Рефлексія. Закінчити речення Сьогодні я дізнався… Було цікаво… Було важко… Я зрозумів що… Я навчився… Мене здивувало… Урок дав мені для життя… Мені хотілось…

Номер слайду 17

Домашне завдання. Опрацювати § 15, виконати впр112, 113

Номер слайду 18