Презентація «Багатства океану» 6 клас

Про матеріал

Презентація з географії 6 класу допоможе вчителю та учням провести уроки на тему: «Багатства вод світового океану» Біологічні ресурси океану. Мінеральні та енергетичні ресурси. Океан та людина.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Багатства океану. Водні ресурсів Світового океану. Біологічні ресурси Світового океану. Мінеральні ресурси Світового океану. Енергетичні ресурси Світового океану. Океан і людина.

Номер слайду 2

Морська вода солона, тому її опріснюють, хоча ці технології достатньо дорогі. Отже океан може врятувати людство від загрози водного дефіциту Водні ресурси Світового океану У ній розчинені всі відомі хімічні елементи, за що морську воду називають “рідкою рудою”. Використовуючи новітні технології, з води вже вилучають деякі речовини: бром, йод, магній, кухонну сіль тощо.

Номер слайду 3

Давнім промислом являється добування кухонної солі

Номер слайду 4

Біологічні ресурси включають в себе всі морські живі організми, що людина використовує для власних потреб. Біологічні ресурси Світового океану Океанічні води як середовище життя використовують понад 160 тисяч видів тварин і близько 10 тисяч видів рослин. Детальним вивченням морських організмів займається наука гідробіологія

Номер слайду 5

Океан населений організмами нерівномірно: найбільш щільно населені його прибережні частини з невеликими глибинами, що добре освітлюються і прогріваються сонячними променями.шельф. Розподіл рослин і тварин в Океані.

Номер слайду 6

На материковій мілині можна побачити справжні підводні ліси і луки - "пасовища", де багато риб та інших мешканців Океану.

Номер слайду 7

Глибини Океану населені менш щільно, але і там є життя, хоч не рослинне. У повній темряві під величезним тиском у холодній воді живуть бактерії, черв'яки, молюски, деякі риби. Вони вільно плавають біля дна (камбала, скат)

Номер слайду 8

Поширення організмів у Світовому океані змінюється й залежно від зміни клімату ̶ від екватора до полюсів. Холодні полярні води Помірні широти Тропічні широти Екваторіальні широти

Номер слайду 9

У теплих екваторіальних і тропічних водах на невеликих глибинах спостерігається величезна різноманітність теплолюбивих риб, придонних організмів (коралів, молюсків, морських зірок, крабів)

Номер слайду 10

корали

Номер слайду 11

риби

Номер слайду 12

Морські зірки краби. Морські їжаки

Номер слайду 13

молюски

Номер слайду 14

У помірних широтах температура води протягом року вища за 00 С, у ній розчинена велика кількість кисню. Там вирує життя, тому ці води є найбільш “рибними” районами океану. Холодні полярні води бідні на організми. Планктону там мало, тому небагато й риб. Є моржи й тюлені

Номер слайду 15

За умовами існування розрізняють три групи морських мешканців: планктон, нектон, бентос. Планктон – організми поверхневого шару води, які пасивно переносяться хвилями і течіями Це мікроскопічні водорості, дрібні рачки, риб'яча ікра та личинки різних тварин, медузи, бактерії.

Номер слайду 16

Космічний знімок Атлантичного океану біля берегів Британії в якому розповсюджений рослинний планктон – мікроскопічні водорості. Рослинний планктон являється важливим джерелом постачання кисню на планеті та кормом для тварин.

Номер слайду 17

Рослинний планктон утворює справжні “пасовища ", на яких розвивається тваринний планктон

Номер слайду 18

Нектон – організми, які живуть у товщі води і активно пересуваються. дельфіни, кити, тюлені, черепахи

Номер слайду 19

риби, кальмари, восьминоги,

Номер слайду 20

Вони ведуть придонний спосіб життя (водорості, коралові поліпи, губки)Бентос – організми, що живуть на дні моря

Номер слайду 21

Вони зариваються в грунт (морські черви, молюски)

Номер слайду 22

Біологічні ресурси Океану на даний момент мають найбільшу цінність для людства. Що належить до біологічних ресурсів Світового океану? Насамперед, це риба: всі види риб становлять 90% органічних ресурсів Океану. Основну частину світового рибного промислу складають сельдеві - майже третина всього улову, багато добувається трескових і камбалових. Особливо ціняться лососеві і осетрові риби. Риба використовується не тільки як харчовий продукт, з неї виготовляють кормову муку, технічний жир, добрива.

Номер слайду 23

У країнах Південно-Східної Азії і в деяких інших теплих приморських країнах широко вживаються в їжу молюски (устриці, мідії, морські гребінці), головоногі (кальмари, восьминоги), голкошкірі (трепанги). У рослинному світі Океану переважають водорості. Вони занурені у воду, тому поглинають з неї поживні речовини всією поверхнею. Деякі водорості прикріпляються до дна, інші вільно плавають у воді.

Номер слайду 24

Ламінарія містить сполуки йоду, необхідних для забезпечення нормального обміну речовин в організмі людини

Номер слайду 25

Мінеральні ресурси Світового океану Величезні запаси різноманітних корисних копалин приховані в надрах морського дна. Із дна морів уже давно видобувають нафту, кам'яне вугілля, газ, руди деяких металів, а також золото, алмази. Нафту і газ видобувають у Персидській і Мексиканській затоках, у Північному і Каспійському морях. Кам'яне вугілля - біля островів Великої Британії і Японії, залізну руду - біля півострова Ньюфаундленд, олово - біля півострова Малайзія.

Номер слайду 26

Номер слайду 27

У жаркому поясі працюють гідротермічні станції, що використовують різницю температур теплих поверхневих і холодних глибинних вод. Енергетичні ресурси. Енергетичні ресурси Океану величезні. У деяких країнах (Франція, Росія, США, Японія) вже діють електростанції, що працюють на енергії припливів. Коли людство навчиться повніше використо­вувати енергію хвиль, воно отримає невичерпне джерело енергії. У морській воді міститься важкий водень - дейтерій (від грецького "другий"), який разом з киснем утворює важку воду. Важка вода може стати паливом термоядерних реакторів, над винаходом яких працюють вчені багатьох країн світу.

Номер слайду 28

Охорона природи Світового океану. Океан може давати населенню планети продовольство, енергію, корисні копалини, служити транспортним шляхом. Усе це необхідно використовувати розумно, інакше умови життя в океані будуть погіршуватися. У наш час катастрофічне зросло надходження до Океану забруднюючих речовин: промислових відходів, нафти, побутових стічних вод, добрив. Океан внаслідок своєї рухливості виявився легко вразливим відразу на великих просторах.

Номер слайду 29

Особливо небезпечно для усього живого нафтове забруднення. Нафтова плівка порушує волого- і газообмін, губить живі організми. Світовий океан такий величезний, що важко встановити, хто повинен за ним наглядати. Океан не належить жодній державі, відповідальність за нього лежить на всьому людстві. Тому для запобігання забрудненню вод необхідно міжнародне співробітництво

Номер слайду 30

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ СВІТОВОГО ОКЕАНУВодніБіологічніМінеральніЕнергетичніВода Хімічні елементи Планктон (на поверхні) Нектон (у товщі) Бентос (на дні)Корисні копалини На шельфі На ложі енергія припливів енергія течій енергія хвиль енергія прибою

Номер слайду 31

Висновок. Світовий океан багатий на водні, біологічні, мінеральні, енергетичні ресурси, які людина використовує в своїй діяльності. Океани справедливо називають “колискою життя “. Органічний світ Океану дуже різноманітний. Найкращими умовами для існування є зона шельфу. Залежно від місцезнаходження і способу пересування морські організми умовно поділені на три групи: планктон, нектон і бентос. Необхідно дуже обережно використовувати багатства Океану. Безконтрольна їх експлуатація може призвести до знищення Світового Океану, а разом з ним і всієї плпнети.

Номер слайду 32

Тема ˝Багатства океанів"10{2 D5 ABB26-0587-4 C30-8999-92 F81 FD0307 C}№ Відповідь учня. Вірна відповідь1 слово2 слово 3 4 5словословослово

Номер слайду 33

нектон бентос планктон пелагос. Торкніться курсором на буквах вірної відповіді та натисніть лівою кнопкою мишки1 Організми поверхневого шару води, які пасивно переносяться хвилями і течіямиstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrr

Номер слайду 34

планктон бентоснектон пелагос. Торкніться курсором на буквах вірної відповіді та натисніть лівою кнопкою мишки2 Організми, які живуть у товщі води і активно пересуваються. style.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrr

Номер слайду 35

нектон планктон бентос пелагос. Торкніться курсором на буквах вірної відповіді та натисніть лівою кнопкою мишки3 Організми, що живуть на дні моряstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrr

Номер слайду 36

1. Кобернік. С. Г., Коваленко. Р. Р. Географія: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів: Навчально-методичний посібник.— Видання друге, доповнене. —К.: Літера ЛТД,2007.2.  Географія: підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. М. Бойко, С. В. Мікелі .̶ ХАРКІВ: СИЦИЯ, 20143. Загальна географія.6 клас: посібник для вчителя/О. О. Байназарова – Харків: Веста «Ранрк», 2002. (На допомогу вчителю)4. http://naurok.com.ua. Джерела

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 11
Оцінки та відгуки
 1. Світенко Олександра Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Новицька Лариса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Штучка Людмила Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Петруша Лариса Анатоліївна
  Дуже дякую за ваші презентації. Змістовні і сучасні.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Петруша Лариса Анатоліївна
  Дуже дякую за ваші презентації. Змістовні і сучасні.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Савош Тетяна Іванівна
  Вже не перший раз користуюся Вашими презентаціями. Щиро вдячна за гарну роботу!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Мартиненко Валентина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Давиденко Юлія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Попова Екатерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Matveeva Angelina
  Дуже якісний матеріал!!! Дякую
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Чала Світлана Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 8 відгуків
pptx
Додано
5 березня 2018
Переглядів
22947
Оцінка розробки
5.0 (11 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку