презентація "БІОГЕОЦЕНОЗ ЯК ЕЛЕМЕНТАРНА ЕКОСИСТЕМА БІОСФЕРИ".

Про матеріал

Дати поняття про екосистеми та біогеоценоз; розкрити особливості пристосованості рослин до спільного життя в екосистемі; виховувати в учнів бережливе ставлення до природи, формувати почуття відповідальності за стан довкілля.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

1940 р ввів термін «біогеоценоз». Він прийшов до висновку про те, що в природі існують системи, що поєднують біотичні і абіотичні компоненти. Ці системи приурочені до певної території, званої екотопів. 1935р запропонував термін «екосистема», як більш загальне по утриманню і менш певне Він вважав, що екосистема - це не тільки комплекс живих організмів, але і поєднання фізичних чинників.

Номер слайду 3

Екосистема — це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле. Таким чином, екосистема — це біоценоз + його біотоп. Розмір екосистеми може бути різним: Це може бути тропічний ліс Амазонської низовини, або окремий ставок, чи навіть домашній акваріум. Різні екосистеми зазвичай відокремлені географічними бар'єрами — пустелями, горами, океанами і т. д., або є ізольованими іншим чином — так як річки або озера. З огляду на те, що ці межі ніколи не є абсолютно непроникними, екосистеми накладаються одна на одну. Таким чином можна сказати, вся Земля може розглядатись як одна екосистема. Поняття Екосистема

Номер слайду 4

Різноманітність екосистем Мікроекосистеми Мезоекосистеми Глобальні екосистеми

Номер слайду 5

Лісові екосистеми Ліс – це елемент географічного ландшафту, що складається з сукупності деревних, кущових, трав’яних рослин, тварин і мікроорганізмів, що біологічно взаємозв’язані та впливають один на одного, як і на зовнішнє середовище. Існує шість зональних типів лісу: хвойні, змішані, вологі, екваторіальні, тропічні, ліс сухих областей. У лісових екосистемах зосереджено 80% фітомаси Землі, або 1960 млрд. тон. Вони займають 30% площі суходолу із середнім запасом деревини – 350 млрд. куб. м. Щорічно в процесі фотосинтезу ліс утворює 100 млрд тон органічної речовини.

Номер слайду 6

Екосистеми трав’яних ландшафтів До цих екосистем належать степ і луг, пасовища, сінокоси, агробіоценози. Степ займає 6% суходолу і вкритий переважно злаками й багаторічниками. Степ буває субтропічним, саванноподібним різнотрав’ям, чагарниковим, луговим. Агробіоценози – поля, штучні пасовища, городи, сади, виноградники, плантації горіха, ягідники, квітники, лісопаркові смуги. Основа агробіоценозу – штучний фітоценоз, якість якого залежить від умов середовища, ґрунту, вологи, мікроорганізмів. Агробіоценоз – це 10% суходолу які дають людині 90% харчів.

Номер слайду 7

Водні екосистеми Океан – екосистема, взаємопов’язана і взаємообумовлена геофізичними й геохімічними процесами, явище глобального масштабу. Його вода покриває 75% Землі товщиною переважно понад 4000м. Він регулює обмін тепла, газів, мінеральних і органічних речовин

Номер слайду 8

Біогеоценоз — це угрупування різних видів мікроорганізмів, рослин, тварин, які заселяють певні місця проживання, та які стійко підтримують біогенний кругообіг речовин. Підтримка кругообігу в конкретних географічних умовах є основною функцією біогеоценозу.

Номер слайду 9

Властивості біогеоценозів цілісність Здатність до самовідтворення стійкість Здатність до саморегуляції

Номер слайду 10

біос - життя койнос - загальний

Номер слайду 11

Термін ввів Карл Мебіус в 1877г. Біоценоз - сукупність популяцій різних видів, що мешкають на певній території

Номер слайду 12

Такі цілком закономірні заміни видових співтовариств іншими, пов’язані з перетворення екосистем, прийнято називати сукцесіями. Первинні сукцесії виникають у місцях, де життя на певний час повністю зникло, наприклад на схилах вулканів, якими текла лава. Першопоселеннями таких ділянок стають лишайники. Для їх існування не потрібні ніякі інші організми, а лише твердий субстрат, до якого вони прикріплюються. Потім у міру нанесення вітрами ґрунту з’являються мохи й трав’янисті рослини. Наступний етап – утворення чагарникових угруповань за участю різних видів верб. У цей період розвитку екосистеми вже з’являються популяції різних безхребетних, а згодом, коли тут починають формуватися хвойні ліси, сюди проникають і хребетні тварини.

Номер слайду 13

Вторинні сукцесії можуть бути наслідком стихійних лих, змін клімату або руйнівного впливу людини. Типовий приклад вторинної сукцесії – це відновлення екосистеми соснового лісу після пожежі. При цьому докорінно змінюються абіотичні умови, насамперед режим освітленості. Температури і вологості. Тому спочатку з насіння, що збереглися у ґрунту, виростають світлолюбні й посухостійкі трав’янисті рослини, й пожарище заростає однолітніми і багаторічними травами. Потім поступово формуються непролазні малинники, у яких місцями пробиваються молоді берізки. Згодом утворюється березовий ліс, під пологом якого відбувається відновлення соснового лісу – починають рости сосни. Через 100-150 років на цьому місці може знову з’явитися справжній сосновий бір.

Номер слайду 14

Ланцюг живлення в наземному біогеоценозі.

Номер слайду 15

Правило екологічної піраміди Екологічна піраміда (або трофічна піраміда, харчова піраміда) — графічне подання зміни кількості біомаси або біопродуктивності на кожному трофічному рівні екосистеми. Суть екологічної піраміди полягає в тому що кожен новий рівень в піраміді засвоює лише 10 - 20% від усієї енергії виробленої попереднім рівнем. Екологічні піраміди починаються продуцентами на нижньому рівні і продовжуються вгору через один або кілька рівнів консументів.

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Найбільш багаті видами тропічні ліси. Тут на 1 м2 доводиться кілька сотень тисяч рослин і тварин.

Номер слайду 18

Більшість живих організмів мешкає  в приповерхневому шарі океану

Номер слайду 19

Біоценоз ставка

Номер слайду 20

Ярусность в біогеоценозі

Номер слайду 21

Біомаса - загальна кількість живої органічної речовини, виражене в одиницях маси Для створення первинної   біомаси використовується сонячна енергія. глюкоза енергія Сонця О2 СО2

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Природний біогеоценоз - це той, який створила природа. наприклад, озеро, ліс, водоймище. Штучний біогеоценоз - це той, який створила людина. Наприклад, сад, город, акваріум.

Номер слайду 24

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ.

ppt
Додано
17 березня 2018
Переглядів
12754
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку