Презентація "Будова атомних ядер"

Про матеріал
Презентація "Будова атомних ядер" з урахуванням останніх вимог. З систаматизацією опорних знань, поданням нового матеріалу та невеличкою роботою на перевірку засвоєних знань.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Будова атома. Склад атомних ядер. Ви зможете: Хімія8 клас123 пригадати, що було взято за основу при створенні періодичного закону. дізнатися короткі відомості з історії розвитку наукових знань про будову атомів хімічних елементів; склад атомних ядер. вдосконалити навички визначати елементарний склад атомів хім. елементів щодо їх положення в періодичній системі.

Номер слайду 2

Пригадайте:!1 березня 1869 року;за основу при створенні періодичного закону були взяті маси елементів і їх властивості;властивості елементів, а також і властивості утворених ними простих і складних тіл перебувають у періодичній залежності від величини атомних мас елементів.яку дату вважають “днем народження” періодичного закону? що було взято вченим за основу при створенні періодичного закону?сформулюйте визначення періодичного закону.1.1

Номер слайду 3

Продовжіть речення:!періодималі періодипослаблюютьсягрупиголовна і побічна підгрупипосилюються1.21. Горизонтальні ряди періодичної таблиці називаються - … 2. 1-3 горизонтальні ряди називаються - …3. Металічні властивості хімічних елементів в межах кожного горизонтального ряду поступово…4. Вертикальні колонки таблиці називаються - …5. Кожна така колонка поділяється на дві, які називаються - …6. Металічні властивості у межах головної підгрупи поступово…

Номер слайду 4

Згадайте:!Атом — найменша, електронейтральна, хімічнонеподільна частинка. Атом від грецької atomos — неділимий.“Атом неподільна частинка Всесвіту!” Відносні атомні маси деяких елементів. Таких елементів три пари: Телур—Іод, Аргон—Калій, Кобальт—Нікол. Д.І. Менделеев не міг пояснити, чому ці три пари елементів зайняли місця всупереч закону (не в порядку зростання їх атомних мас).1.31. Яке визначення атома ви знаєте з уроків фізики, хімії, природознавства?2. Яке походження має слово “атом”?3. Що було відомо про будову атома за часи Д. М. Менделєєва?4. Знайдіть у періодичній таблиці пари елементів, що розташовані всупереч періодичному закону.5. Яка проблема суттєво ускладнила роботу Д.І. Менделєєва по створенню періодичної системи?

Номер слайду 5

Історія відкриття будови атома Вперше поняття атом було сформульовано у V-IV століттях до нашої ери давньогрецьким вченим Демокритом. Він вважав, що властивості тієї чи іншої речовини визначаються формою, масою та іншими характеристиками утворюючих його атомів. 2.1 У 1891 році на основі дослідів ірландський фізик Джордж Стоні прийшов до висновків, що електрика переноситься найменшими частками і вперше запропонував назву електрон, що означає “бурштин” (з грецької). У 1897 році фізик Джозеф Томсон відкрив електрон, за що в 1906 році був нагороджений Нобелівською премією з фізики. Модель атома, запропонована вченим у 1903 році, в якій «електрони, наче родзинки в кексі, рівномірно розподіляються в позитивно зарядженій субстанції» (не рухаються), не була досконалою.

Номер слайду 6

Історія відкриття будови атома В 1911 Ернест Резерфорд, лауреат Нобелівської премії з хіміі 1908 року, довів існування в атомах позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, що обертаються, навколо нього. На основі результатів досліду створив планетарну модель атома. І передбачив існування нейтрона.2.2 Нільс Бор, лауреат Нобелівської преміі з фізики 1922 року, у 1921 році заклав основи квантової теоріі атома. Довів, що електрон обертається навколо ядра по стаціонарним орбітам. І при переході з одного енергетичного стану в інший електрон може поглинати чи випромінювати енергію. Джеймс Чедвік, лауреат Нобелівської премії з фізики за 1935 рік, у 1920 році експриментально довів рівність заряду ядра і порядкового номеру елемента. Великим досягененням Чедвіка є відкриття їм у 1935 році нейтрона.

Номер слайду 7

Будова атома.2.3 Сучасна теорія (1932 р.) запропонована Д.Іваненком і В. Гейзенбергом (лауреатом нобелівської премії в 1932 р.)–протонно-нейтронна модель ядра. Ядро. Нуклони. Протони. Нейтрони. Атом – електоронейтральна частинка, що складається з ядра (утвореного протонами і нейтронами) і електронів, які обертаються навколо нього. Електрони (е), протони (р) і нейтрони (n) – елементарні частинки. Протони і нейтрони разом називаються нуклони . Хімічний елемент – вид атомів з певним зарядом ядра. Протон – позитивно заряджена частинка, маса якої дорівнює атомній одиниці маси. Нейтрон – електронейтральна частинка, маса якої дорівнює атомній одиниці маси. Електрон – негативно заряджена частинка, маса якої в 1840 разів менша від маси протона чи нейтрона. Будова атома Гелію

Номер слайду 8

Будова атома (схематично)2.4 Атом. Заряд атома = 0.m атома зосереджена в ядрі. Ядро. Електрони (е)Заряд ядра +, дорівнює к-ті р і співпадає з пор. номером ел-та.m ядра = р + n Протони 1р. Нейтрони 1 n Заряд -1.m (e) < m (p) чи m (n) в 1840 разів. К-ть е = к-ті р. Заряд + 1 .m (p) = 1 а.о.м. К-ть р = заряду ядра. Заряд 0.m (n) = 1 а.о.м. К-ть n = Ar(ел-та)- к-ть р

Номер слайду 9

2.5 Планетарна модель атома. В центрі атома зосереджено ядро, що займає невеличку частину об’єму . Увесь позитивний заряд і майже вся маса зосереджені в ядрі. Електрони обертаються навколо ядра, нейтралізують його заряд і утворюють електронну оболонку. Будова атома Літія. Число протонів в ядрі дорівнює кількості електронів, заряду ядра і співпадає з порядковим номером елемента в періодичній системі. Сума протонів і нейтронів називається масовим числом. P + N = Aчисло протоновчисло нейтронівмасове число. Радіус ядра атома в 100 000 різів менше ніж радіус його електронної оболонки.

Номер слайду 10

Періодичний закон (сучасна версія): властивості хім. елементів і утворених ними сполук перебувають в періодичній залежності від величин заряду ядер їх атомів.2.6

Номер слайду 11

3.1 Атом. Ядро. Електрони. Протони. Нейтрони. Укажіть з чого складається атом!*Відомий американський фізик Ричард Фейдман одного разу сказав, що якби всю історію науки треба було б звести до однієї фрази, то вона б звучала так: “Все складається з атомів”.

Номер слайду 12

3.2!*Чи були Ви уважні? Заряд ядра атома дорівнює числу протонів; електронів;нейтронів.2. Атом складається зпозитивно зарядженого ядра і електронної оболонки; негативно зарядженого ядра і протонної оболонки;нейтронів і електронів;протонів і електронів.3. До складу атомного ядра входятьелектрони і протони;протони, нейтрони і електрони;нейтрони і електрони;протони і нейтрони. 4. Число протонів в атомі дорівнюєвідносній атомній масі;числу нейтронів;числу електронів. 5. Кількість нейтронів в ядрі дорівнюєчислу протонів;числу електронів;сумі протонів і електронів;від’ємності масового числа і числа протонів в ядрі. *****

Номер слайду 13

3.36. Порядковий номер елемента дорівнюєчислу нейтронів;заряду ядра атома; відносній атомній масі.7. Скільки електронів має атом Алюмінію *!27;13; 14. 8. Заряд атома дорівнюєзаряду ядра;кількості електронів;нулю. 9. Яку кількість протонів має атом Фосфор 15; 16;31;10. Яку кількість нейтронів має атом Натрій12; 11;23.11. Яке масове число у атома Бора 5;11; 6.12. Чи вірним є твердження, що маси протона і нейтрона однакові ? так; ні.*******

Номер слайду 14

3.4. Уявити собі будову атома Вам допоможе відео.

Номер слайду 15

3.5 Дякую за увагу!!!

pptx
Додано
10 січня
Переглядів
65
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку