5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Тест "Підготовка до олімпіади з хімії. 8 клас"

Про матеріал
Тест може бути використаний при підготовці до олімпіади з хімії здобувачів освіти 8 класу.
Перегляд файлу

8 клас

Тести  з хімії  по підготовці до олімпіад

(оберіть одну правильну відповідь)

1. Найменше домішок містить речовина:

а)чиста для аналізу;          в)спектрально чиста;

б) особливо чиста;             г)технічна.

 

2.Очистити кухонну сіль від піску та тальку можна використавши:

а) KCl;   в) NaCl;

б) H2О;   г) C.

 

  1. 3. Укажіть спосіб розділення суміші річкового піску та кухонної солі:

а) за допомогою магніту;

б) нагріванням суміші;

 

в) додаванням води та фільтруванням розчину;

г) за допомогою електролізу.

4.Молекулярну кристалічну ґратку має:

а) NaCl;               в) C (алмаз);

б) PH3;                г)CaO.

 

5.Йонну кристалічну ґратку має:

а) KCl;                  в) OF2;

б) NH3;                 г)F2.

6.Вкажіть сполуку з ковалентним полярним зв'язком:

а) SO2;                                в) КCl;

б) H2;                    г) CaF2

7.Вкажіть сполуку з йонним зв'язком:

а) SO2;                                в) BaCl2;

б) Cl2;                   г)HBr.

8.У вузлах молекулярних кристалічних ґраток розміщені:

а) неполярні або полярні молекули;

б) атоми;

в) позитивно заряджені йони металів і негативно заряджені йони неметалів;

г)негативно заряджені йони металів.

9.У вузлах йонних кристалічних ґраток розміщені:

а) позитивно заряджені йони металів;

б) негативно заряджені йони металів;

в) позитивно заряджені йони металів і негативно заряджені йони неметалів;

г) атоми.

10.Вкажіть хімічну формулу оксиду, який має немолекулярну будову:

а) SO2;      в) Fе2O3;

б) СO2;      г) Н2O.

11.Виберіть формулу  дальтоніду:

а)O2                           б)TiO

в)PbO                        г)ZrO2

12.Виберіть формулу бертоліду:

а)КCl                         в) SO

б)SiO2                                       г)Мg

 

13.Із даного переліку виберіть формулу складної речовини:

а)Н2;       в) Н2SO3;

б) O2;      г) S.

 

14. Із даного переліку виберіть формулу простої речовини:

а) K2O;

б) N2;

в) CuSO4;

г) H2S.

15.У промисловості водень найчастіше одержують із:

а) цинку та хлоридної кислоти;

б) метану та води;

в) води;

г) повітря

16. У лабораторії водень одержують із:

а) цинку та хлоридної кислоти;

б) метану;

в) пероксиду водню;

г) перманганату калію.

17.До хімічних явищ відносяться:

а) квашення капусти;          в)зміна дня та ночі;

б) замерзання води;                                г) розповсюдження запаху парфуму.

 

18. Виберіть хімічне явище:

а) почервоніння плодів восени;

б) розчинення цурку у воді;

в) плавлення парафіну;

г) випаровування сухого льоду.

 

19.Вкажіть ознаку хімічної реакції між барій хлоридом та сульфатною кислотою:

а) зміна забарвлення;

б) утворення осаду;

в) виділення газу;

г) виділення світла.

 

20. До фізико-хімічних явищ відносяться:

а) плавлення;                   в)кипіння;

б)адсорбція;                     г)кристалізація.

 

 

21.Фенолфталеїн змінює забарвлення при додаванні до:

а) НCl розч.;            в)Na2СО 3;

б)КОН розч.;           г) Н2О.

 

22.Як позначається числоАвогадро:

а)NA;                                      в) M;

б) N;                        г) m.

 

23.Як позначається відносна густина газів:

а)  D;                          в)  Vm;

б) ρ;                            г)  m.

24.  Позначте одиницю вимірювання молярної маси:

а) г/моль;                    в)  л/моль;

б)  моль;                    г)  г.

 

25.Молярна маса калій гідроксиду (КOH) дорівнює:

а)  56 г;                            в)  28 г;

б)  56 г/моль;                   г)  28 г/моль.

 

26.  Число Авогадро дорівнює:

а)  6,02 1023  г                 в)  3,01 1023   г

б)  6,02 1023   моль -1           г)  3,01 1023моль -1

 

27.Що значить запис  «3 Н2»:

а) 3 атомів Гідрогену;

б) 5 атомів Гідрогену;

в) 6 молекул водню;

г) 3 молекули водню.

28. Укажіть коефіцієнти в рівнянні реакції «…P + …О2 → … Р2О5» відповідно:

а) 2,3,5;

б) 4,5,2;

в) 2,5,4;

г) 2,2,6.

29. Виберіть формулу речовини, яка складається з двох атомів Калію, атому Силіцію та трьох атомів Оксигену:

а) CaSiO3;

б) K2SiO3;

в) К2CO3;

г) CaCO3.

30. Закінчіть рівняння реакції: « …  +    = 2 CuO»

а) Cu і P;

б) Na і О2;

в) Cu і О2;

г) 2 Cu і О2.

 

31. 8г кисню відповідає кількість речовини:

а)  1 моль                                        в)  0,25 моль

б)  0,1 моль                                      г)  2 моль

32.  Масова частка Цинку  у цинк оксиді становить %:

а) 50;

б) 20;

в) 10;

г) 80.

33.Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксиди:

а) FеО, FеS, NO2;                                 в) К2O, СгO3, Сг2O3;

б) N2O, Na2O, NaСl                              г)FеО, Fе2O3, Fе.

 

34. Вкажіть речовину Б у схемі реакції Б + Н2O→ Н2SO4:

а)Н2S;      б) SO2;      в) SO3;      г) SO.

 

35.Вкажіть пару оксидів, які, взаємодіючи з водою, утворюють кислоти:

a)Si02, N205; б)NO, N2O5;          в)N205, N02;       г) CO, С02.

36.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди:

а) К2O, SO2, СuO;       б) SiO2, SO,Мg;      в) МgO, K2O, BaO;

г) ZnO, K2O,SO3.

 

37.  Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + КОН → К2SO3:

а) Н2S;      б)SO2;      в) SO3;      г) SО;

 

38.Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислотні оксиди:

a) MgO, N205, S02; б) С02, S03, ВаО;        в) Р205, S02, SO3;

г)CuO, SO2, S03.

39.Вкажіть хімічну формулу оксиду, який під час взаємодії з водою утво­рює луг:

а)К20; б)Fe203; в) Сг203; г) FeO.

 

40.Вкажіть клас речовин, який утворюється під час взаємодії води з оксида­ми активних металів:

а) кислоти;   б) солі;  в) кислотні оксиди;    г) луги.

 

41.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди, що реагують з водою:

a) MgO, CuO, СrO;    б)Cu20,FeO, Ni203;     в) K20, CaO, ВаО;

г) Сl2O7, CuO, MgO

 

42.Вкажіть групу речовин, які взаємодіють з лугами:

a) ZnCl2, S03, К20;       б)NaCl, S03, HN03;                  в)S02, HCl, ZnCl2 ;

г) H2S04, N205, MgO.

 

43.Вкажіть пару речовин, яку потрібно використати для добування цинк гідроксиду:

 

а)ZnO, NaOH; б)ZnSO4, НОН: в)Zn(N03)2, Cu(OH)2;

г)ZnCl2, Ва(ОН)2.

44.Вкажіть речовини, які належать до амфотерних основ:

а) АI(ОН)3, CuOH;      б) Ве(ОН)2, Zn(OH)2;     в) Zn(OH)2, Ba(OH)2;

г) Сг(ОН)3, Сг(ОН)2.

45. Вкажіть колір, у який забарвлюється фенолфталеїн у лужному середовищі:

а) синій; б) жовтий; в) малиновий;                     г) рожевий.

 

46. Вкажіть речовину, яка утворюється під час термічного розкладання купрум(ІІ)   гідроксиду:

а)Сu; б) CuO; в) Cu20; г) CuOH.

47.Вкажіть основу, яка не розкладається під час нагрівання:


       а) цинк гідроксид;           б) алюміній гідроксид;

в)натрій гідроксид;     г) купрум(II) гідроксид.

48.Вкажіть хімічну формулу їдкого калі:

а)К20; б) КОН; в) Са(ОН)2;       г) KCI.

49.Визначте речовини В і D у схемі реакції CuS04+ В D+ K2S04:

а)KOН, Fe(OH)3;            б) КОН, Сu(ОН)2; в) К20, CuS04;

г) К.

50.Вкажіть валентність кислотного залишку борної кислоти Н3В03:

а) один;     б) два;       в) три;       г) чотири.

 

51.Вкажіть речовини, з якими може реагувати хлоридна кислота:
а) СuuО; б) Zn, ZnO; в) Аg, КОН;      г) Нg, НgO.

 

52.Вкажіть формулу кислоти, яка утворюється під час взаємодії фосфор(У) оксиду з гарячою водою:    а) Н3Р04;       б) НР03;              в) Н3Р03;        г) H4Р207.

 

53.Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислоти:

a)H2Si03,NaCІ03, Н2С03;                 б) Н3Р04, HNO3, HClO;
в)HCl, NaCl, H2S04;                    г)KCN, H2S, Na2S.

 

54.Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксигеновмісні двохосновні кислоти:

a) H2Se03, HN02, HN03; б) Н2СО3, H2S03, H2Si03;

в)H2S, H2Se, H2S04, r) HN02. H2S03, H2Si03;

 

55.Вкажіть групу речовин, яка містить лише двохосновні кислоти:

а) HN03, HN02, HF, Н2С03;        б)H2Se04, H2S, H2Si03, H2S04;

в)H2S, HN03, H3P04, HBr;    г) H2S, HN02, H2Se, K2S;

 

56.Вкажіть формулу калій сульфіту:

a)K2S03;.        б) K2S04; в) K2S;        г) K2S2.

57.Вкажіть метали, які вступають у реакцію заміщення з купрум (II) хлоридом:

a)Hg, Zn;        б)Ag,Mg; в) Au, Fe;    г) Zn, Al.

 

Відповіді:1-в; 2-б; 3-в; 4-г;5-а; 6-а; 7-в; 8-а; 9-в;10-в;11-а;12-а;13-в; 14-б; 15-б; 16-а; 17-а; 18-а; 19-б; 20-б;21-б;22-а; 23-а; 24-а; 25-а; 26-б; 27-г; 28-б; 29-б; 30-в; 31-в; 32-б; 33-в; 34-в; 35-в; 36-в; 37-б; 38-в; 39-а; 40-г; 41-в; 42-в; 43-г; 44-б; 45-в; 46-б; 47-в; 48-б; 49-б; 50-в; 51-б; 52-в; 53-б; 54-б; 55-б; 56-а; 57-г.

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Лелеко Людмила
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Інші матеріали
Додано
10 січня 2020
Переглядів
541
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку