3 листопада о 18:00Вебінар: Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання

Презентація " Чи знаю я фізику?"

Про матеріал
Розширити і поглибити знання, отримані на уроках фізики, показати їх широке використання в повсякденному житті; пробудити в учнів прагнення до творчості, допомогти їм цю творчість проявити.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ФІЗИЧНА ГРА « ЧИ ЗНАЮ Я ФІЗИКУ?»

Номер слайду 2

Prezentacii.com. З’єднати попарно фізичну величину і одиницю її вимірювання. А) U 1) Ом. Б) I 2) мс. В) R 3) ВГ) 𝝆 4) А 5) Ом∙м 

Номер слайду 3

Для першого гравця1. Як називається процес перетворення пари в рідину?А) пароутворення В) конденсація. Б) сублімація Г) кипіння2. Які речовини зберігають і форму, і об’єм?А) гази В) рідини. Б) тверді тіла Г) немає правильної відповіді3. До якого виду самостійного газового розряду відносять блискавку?А) тліючий В) коронний. Б) іскровий Г) дуговий4. Контакт з цією речовиною у пароподібному стані може викликати опіки, у твердому – обмороження, а рідкому – є засобом гігієни та загартовування. Ця речовина - А) мило В) вода. Б) оцет Г) зубна паста

Номер слайду 4

З’єднати попарно фізичну величину і прилад для її вимірювання. А) напруга 1) барометр. Б) сила струму 2) спідометр В) атмосферний тиск 3) вольтметр. Г) температура 4) амперметр 5) термометр 

Номер слайду 5

Для другого гравця 1. Хто відкрив закон всесвітнього тяжіння?А) Ом В) Джоуль. Б) Ампер Г) Ньютон 2. Яким приладом вимірюють вологість повітря? А) амперметром В) динамометром. Б) психрометром Г) термометром 3. Для чого слони обливають себе та один одного у спекотні дні водою?А) щоб зігрітися В) щоб загартуватися. Б) щоб охолодитися Г) щоб розвеселитися 4. Мінімальний проміжок часу за який рух тіла повторюється повністю називають… А) частотою коливань В) фазою коливань Б) амплітудою коливань Г) періодом коливань 

Номер слайду 6

З’єднати попарно вид явища з прикладом у природі А) електричне 1) обертання Землі навколо Сонця. Б) механічне 2) полярне сяйво В) теплове 3) випадання роси. Г) оптичне 4) блискавка 5) атомні реактори

Номер слайду 7

Для третього гравця1. Кількість речовини вимірюють у…. А) молях В) кг/моль. Б) кілограмах Г) немає одиниць вимірювання2. Два однаково заряджені тіла…. А) притягаються В) відштовхуються. Б) не взаємодіють взагалі Г) і притягаються, і відштовхуються3. Якому вченому належать слово «ЕВРИКА»? А) Ньютону В) Архімеду. Б) Герцу Г) Джоулю4. Випаровування рідини відбувається А) при певній температурі В) при будь-якій температуріБ) тільки при нагріванні Г) тільки при охолодженні 

Номер слайду 8

З’єднати попарно явище і його визначення. А) дифузія 1) пара перетворюється у рідину. Б) пароутворення 2) зміна форми та об’єму тіла В) конденсація 3) поширення коливань у просторіГ) деформація 4) рідина перетворюється у пару 5) проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої

Номер слайду 9

Для четвертого гравця1. Яка речовина отримує іншу назву при переході з рідкого стану в твердий?А) спирт В) вода. Б) мідь Г) свинець 2. Як залежить період коливань математичного маятника від прискорення сили земного тяжіння?А) прямопропорційно В) не залежить. Б) обернено пропорційно Г) жодна з попередніх відповідей 3. Вкажіть на символ, яким позначають кількість теплоти. А) V В) АБ) Q Г) F4. Назвіть агрегатний стан, при якому речовина зберігає свій об’єм, але легко зміню форму. А) твердий В) газоподібний. Б) рідкий Г) усі стани

Номер слайду 10

З’єднати попарно фізичну величину і прізвище вченого, на честь якого названа одиниця вимірювання. А) потужність 1) Вольт. Б) заряд 2) Герц В) частота 3) Кулон. Г) термодинамічна температура 4) Ватт 5) Кельвін

Номер слайду 11

Для п’ятого гравця 1. Звукова хвиля – це коливання в межах ….?А) до 16 Гц В) від 16 Гц до 20000 Гц. Б) будь-які коливання Г) більше 20000 Гц 2. Під час нагрівання швидкість хаотичного руху молекул…. А) збільшується В) не змінюється Б) зменшується Г) взагалі припиняється 3. Одиницею вимірювання механічної роботи є…А) ньютон В) джоуль. Б) ампер Г) вольт4. Яку з перерахованих величин відносять до аморфних тіл?А) кварц В) смола. Б) сіль Г) цукор  

Номер слайду 12

Виберіть правильну відповідь. Про який мінерал говорять: «Води боїться, а з води родиться?» А) про метал Б) про граніт В) про сіль Г) про пісок Відповідь: Про сіль

Номер слайду 13

Для шостого гравця 1. Гучність у скільки децибел вважають больовим порогом?А) 40 д. Б В) 120 д. ББ) 100 д. Б Г) 1000 д. Б 2. Який вид самостійного газового розряду використовують у лампах денного світла? А) іскровий В) тліючий Б) дуговий Г) коронний 3. Чому рівна швидкість світла?А) 3∙106мс В) 5∙108мс Б) 3∙108см Г) 3∙108мс 4. Чому кватирки для провітрювання кімнат розміщені у верхній частині вікна?А) для зручності В) бо тепле повітря є знизу. Б) бо тепле повітря піднімається вгору Г) залежно яке вікно   

Номер слайду 14

Виберіть правильну відповідь. У давнину для передбачення погоди на терезах зрівноважували вовну і каміння. Якщо згодом вовна легшала, то це передбачало… А) дощ Б) сонячну погоду В) вітер Г) град Д) блискавку Відповідь: Сонячну погоду

Номер слайду 15

Для сьомого гравця 1. Коли період коливань математичного маятника більший?А) влітку В) однаковий. Б) взимку Г) навесні 2. Як змінюється температура під час кипіння води? А) зростає В) залишається сталою Б) знижується Г) немає правильної відповіді 3. Модуль найбільшого відхилення тіла від положення рівноваги називають... А) періодом В) амплітудою Б) резонансом Г) частотою 4. Як називається прилад для вимірювання опору провідника?А) амперметр В) динамометр. Б) вольтметр Г) омметр   

Номер слайду 16

Дякую за увагу

pptx
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
461
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку