Презентація до міждисциплінарного заняття з теми "Білки"

Про матеріал

Систематизувати, закріпити й поглибити знання про особливості білкових речовин, знати їхній склад, будову, властивості; вміти розкрити функції білків на прикладах; знати кольорові реакції на білки; вміти довести амфотерні властивості; мати уявлення про біологічний синтез білків;знати значення білків у житті людини.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Білок – цеглина, з якої побудована споруда під назвою «організм»

Номер слайду 2

ЗМ 7.3 Білки. План:1 Склад білків.2 Класифікація і будова білків.3 Властивості білків. Якісні реакції. 4 Функції білків. 5 Споживання і значення білків.

Номер слайду 3

«Життя є спосіб існування білкових тіл…»Ф. Енгельс «У всіх рослинах і тваринах присутня якась речовина, яка, без сумніву, є найважливішою зі всіх відомих речовин живої природи і без якої життя було б на нашій планеті неможливе»Жерар Мюльдер

Номер слайду 4

Білки – це високомолекулярні сполуки біологічного походження (біополімери), що побудовані із залишків α-амінокислот

Номер слайду 5

Загальна формула амінокислот:

Номер слайду 6

Класифікація амінокислот: І. Залежно від кількості карбоксильних груп: - монокарбонові АК - дикарбонові АК ІІ. Залежно від кількості аміногруп: - моноамінокислоти - діамінокислоти

Номер слайду 7

Класифікація амінокислот:ІІІ. Залежно від взаємного розміщення амінної та карбоксильної груп: -АК, -АК, -АК

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Класифікація амінокислот:повноціннінеповноцінні

Номер слайду 10

Схема утворення пептидного зв’язку:

Номер слайду 11

Способи сполучення двох амінокислот:

Номер слайду 12

Загальна формула поліпептиду: АКдипептидполіпептидбілок

Номер слайду 13

а також невеликі кількості Фосфору, Йоду, Феруму. Хімічний склад білків:

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Біосинтез білка. ДНКі-РНКбілок

Номер слайду 16

Сталі терміни: Маса однієї амінокислоти Мак - 100 Да. Довжина однієї амінокислоти Lак - 0,35 нм. Час приєднання однієї амінокислоти t - 0,2 с. М(білка) = М(ак) х N(ак) L (білка) = N(ак) х L(ак)

Номер слайду 17

Зв’язки в молекулах білків

Номер слайду 18

Первинна структура білка 

Номер слайду 19

Вторинна структура білка  - спіральна конформація білка кератину

Номер слайду 20

Вторинна структура білка а) антипаралельна, б) паралельна

Номер слайду 21

Третинна структура білка

Номер слайду 22

Четвертинна структура білка

Номер слайду 23

1) йонні зв’язки; 2) водневі зв’язки; 3) гідрофобні зв’язки; 4) сульфідні зв’язки

Номер слайду 24

Гемоглобін(С738 Н1166 N203 О208 N195 S2 Fe)4 Молекула гемоглобіну: 4 ланцюги глобіну забарвлено в різні кольори. Структура гемоглобіну

Номер слайду 25

Чотири рівні просторової організації, або конформації , білків

Номер слайду 26

Номер слайду 27

 Класифікація білків за формою молекул Глобулярні білки Фібрилярні білки

Номер слайду 28

Фізико-хімічні властивості білків Фізичний станрідкінапіврідкітвердів’язкі

Номер слайду 29

Фізико-хімічні властивості білків Розчинність Горіння t плав. та кип. Глобулярні розчинніФібрилярні нерозчинні Гідролізбілок. АКальбумозидипептидипептониполіпептиди

Номер слайду 30

Амфотерність білків

Номер слайду 31

Денатурація – це руйнування вищих структур білкової молекули при збереженні первинної структури та втрати білком фізико-хімічних та біологічних властивостей

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Функції білківкаталітичнаструктурнатранспортна

Номер слайду 35

Функції білківзахиснарегуляторна

Номер слайду 36

Функції білків інформаційнаруховаенергетична

Номер слайду 37

Продукти, багаті білком тваринного походження: Продукти, багаті на білкок рослинного походження: М’ясо Риба Молочні пр. Птиця Горіхи Насіння Бобові Зернові

Номер слайду 38

Причина унікальності білків? В чому причина різноманітності білків?Який рівень організації білків визначає їх біологічну активність?

Номер слайду 39

Питання для закріплення вивченого матеріалу:1) Які речовини входять до складу білків?  а) амінокислоти; б) спирти; в) ефіри; г) кислоти 2) Скільки амінокислот беруть участь в утворенні білків?  а) 16; б) 20; в) 30; г) 10 3) Які білки називаються неповноцінними? а) у яких відсутні деякі амінокислоти; б) у яких відсутні деякі незамінні амінокислоти; в) у яких відсутні деякі замінні амінокислоти. 

Номер слайду 40

4. У результаті якої реакції утворюються білки?  а) гідролізу; б) поліконденсації; в) гідратації; г) етерифікації.5. Якого кольору утворюється осад при взаємодії білка з концентрованою нітратною кислотою: а) білий; б) жовтий; в) фіолетовий; г) блакитний.6. Незворотній процес порушення первинної структури білків називається:   а) ренатурацією;     б)  денатурацією;    в) деструкцією.

Номер слайду 41

7. Пептидним називають зв’язок між:а) карбоксильною групою однієї амінокислоти і аміногрупою іншоїб) карбоксильними групами двох амінокислотв) аміногрупами двох амінокислот8. Амінокислоти, які синтезуються в організмі людини та тварин з інших сполук (з продуктів обміну речовин), називають:а) незаміннимиб) частково заміннимив) замінними

Номер слайду 42

9. Вкажіть , які зв’язки лежать в основі утворення первинної структури білка: а) водневі; б)пептидні; в) йонні; г) не існують взагалі.10) Вкажіть, яку функцію не виконують білки: а) будівельну; б) захисну; в) енергетичну; г) запасаючу.

Номер слайду 43

Задача Молекулярна маса ферменту рибонуклеази 12 400. Скільки амінокислотних ланок міститься в молекулі ферменту? Яка довжина первинної структури?

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Кудлай Наталія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Олей Наталія Геннадіївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Розробки уроків
Додано
1 липня 2018
Переглядів
3182
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку