Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Презентація до навчального модулю "Основи підприємницької діяльності" Частина І

Про матеріал
Презентація складена дуже конкретно, з поясненнями та схемами. Також є посилання на тести для перевірки конкретних розділів (звертайтесь якщо що). Передбачені творчі завдання. Перша частина презентації охоплює матеріал від початкових теоретичних відомостей до Реєстрації ФОП.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ 11 КЛАС

Номер слайду 2

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ – це праця індивіда, заснована на розвитку особистісних факторів, розширенні знань про свої можливості, спрямована на досягнення найкращого результату у господарській діяльності, на отримання економічної вигоди і насамперед, привласнення додаткового продукту.

Номер слайду 3

1. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ “ПІДПРИЄМНИЦТВО” РІЧАРД КАНТІЛЬЙОН Вперше сформульовав термін "підприємець" Підприємець - це людина, яка за певну ціну купує засоби виробництва для виготовлення продукції та продажу з метою отримання прибутку Річард Кантільйон (1680-1734) англійський економіст

Номер слайду 4

АДАМ СМІТ Адам Сміт (1723-1790) “Підприємець є власником, який іде на економічний ризик заради реалізації певної комерційної ідеї та отримання прибутку”.

Номер слайду 5

ЖАН БАТІСТ Жан Батіст Сей (1767-1832) “Підприємець- це людина, яка організовує інших людей”

Номер слайду 6

ЙОЗЕФ ШУМПЕТЕР Йозеф Шумпетер (1883-1950) “Підприємець – це активний суб'єкт пошуку й реалізації нових можливостей у генеруванні та освоєнні новаторських ідей, розробленні нових продуктів і технологій…”

Номер слайду 7

2. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА Господарський Кодекс України Стаття 42. Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку Підприємництво Визначальні риси самостійність ризик динамічність ініціативність активний пошук відповідальність мобільність Принципи підприємництва

Номер слайду 8

ПРИНЦИПИ ПІДПРИЄМНИЦТВА:

Номер слайду 9

ПІДПРИЄМНИЦТВО Функції : Інноваційна (творча) Ресурсна Організаційна Стимулююча Основні функції підприємництва

Номер слайду 10

ІННОВАЦІЙНА (ТВОРЧА) ФУНКЦІЯ - Генерування та реалізація нової комерційної ідеї

Номер слайду 11

РЕСУРСНА ФУНКЦІЯ - Мобілізація на добровільних засадах матеріальних, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів

Номер слайду 12

ОРГАНІЗАЦІЙНА ФУНКЦІЯ - Реєстрація підприємства, організація виробництва, збуту, реклами тощо

Номер слайду 13

СТИМУЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ - Формування мотиваційного механізму ефективної та корисної праці

Номер слайду 14

3. ПІДПРИЄМЕЦЬ- КЛЮЧОВА ФІГУРА БІЗНЕСУ Підприємець- це людина, яка здійснює самостійну, систематичну, ініціативну, ризикову діяльність, спрямовану на виробництво товарів та надання послуг з метою одержання прибутку або особистого доходу

Номер слайду 15

РИСИ ПІДПРИЄМЦЯ Готовність до ризику Цілеспрямованість Здатність переконувати Рішучість Нестандартність Пошук нових можливостей Майнова відповідальність Орієнтація на ефективність та якість Здатність до “жертв” в інтересах справи Надійність

Номер слайду 16

ПРАВА ПІДПРИЄМЦЯ Купувати майно та набувати майнового права Укладати з громадянами трудові договори щодо використання їхньої праці Самостійно визначати розміри оплати праці Створювати для здійснення підприємницької діяльності будь-які види підприємництва Самостійно обирати постачальників та споживачів, встановлювати ціни та тарифи

Номер слайду 17

ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМЦІВ Забезпечувати відповідні умови і охорону праці Дотримуватися законних інтересів споживачів Отримувати ліцензію на діяльність Укладати трудові договора з громадянами, які приймаються на роботу Здійснювати оплату праці осіб не нижчому за мінімальні розміри

Номер слайду 18

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ МІНІ-ПРОЕКТ «ПІДПРИЄМЦІ»

Номер слайду 19

ЗАВДАННЯ Обрати тему міні-проекту (декілька або ж одна особа), провести пошукову роботу, оформити результати у зручній формі (плакат, презентація, схематичне подання, робота з дошкою тощо) Теми міні-проектів

Номер слайду 20

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №1 НАЙВІДОМІШІ ПІДПРИЄМЦІ СВІТУ

Номер слайду 21

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №1

Номер слайду 22

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №2 НАЙМОЛОДШІ ПІДПРИЄМЦІ СВІТУ

Номер слайду 23

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №2

Номер слайду 24

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №2

Номер слайду 25

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №3 УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ-ПІДПРИЄМЦІ

Номер слайду 26

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №3

Номер слайду 27

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №4 НАЙМОЛОДШІ ПІДПРИЄМЦІ УКРАЇНИ

Номер слайду 28

join.naurok.ua 870343 Прізвище, ім’я клас До 1 квітня

Номер слайду 29

ОСНОВИ ПРАВОВОЇ БАЗИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Номер слайду 30

КОЖНОМУ, ХТО ПЛАНУЄ ЗАЙМАТИСЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, НЕОБХІДНО РОЗУМІТИ УМОВИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ

Номер слайду 31

ВИБІР ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Номер слайду 32

ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФОРМИ ІНІЦІАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ: здійснення будь-якого виду виробничої діяльності (тобто виробництво товару, продукту, послуг); виконання посередницької функції (переміщення товарів від виробника до споживача, торгівля тощо).

Номер слайду 33

громадяни України та інших держав, тобто фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи юридичні особи — підприємства (організації) усіх форм власності. товар; продукт; послуга. Суб’єкт Об’єкт

Номер слайду 34

КОНКРЕТНІШЕ Суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути громадяни, права яких не обмежені законом, юридичні особи, які володіють різними видами власності, а також громадяни іноземних держав і особи без громадянства – у межах повноважень, встановлених законодавством. Це можуть бути: робітник, службовець, кооператор, орендатор, колективи об’єднань, спілок, підприємств, фірм тощо. Їх об’єднує прагнення стати підприємцем, ризикнути створити свою справу, бажання отримати прибуток, реалізувати свої плани, виявити ініціативу, наполегливість.

Номер слайду 35

КОНКРЕТНІШЕ Об’єктами підприємницької діяльності є всі відносини, що виникають між усіма суб’єктами ринкової економіки, включаючи не тільки підприємців, а й споживачів, найманих працівників, державні структури.

Номер слайду 36

РУШІЙНІ СИЛИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Номер слайду 37

РУШІЙНІ СИЛИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Номер слайду 38

РУШІЙНІ СИЛИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Номер слайду 39

РИЗИКИ МАЙБУТНЬОЇ СПРАВИ

Номер слайду 40

ЗАВДАННЯ (ЛИШЕ ЗРАЗОК) КРОСВОРД «РУШІЙНІ СИЛИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА» ПИТАННЯ СФОРМУЛЮЙТЕ З ХАРАКТЕРИСТИК, А ВІДПОВІДДЮ НА ЗАПИТАННЯ БУДЕ ВІДПОВІДНА РУШІЙНА СИЛА. КРОСВОРД НА 6-7 ЗАПИТАНЬ ОФОРМИТИ В ЗОШИТІ: ОДНА СТОРІНКА-КРОСВОРД, ІНША- ЗАПИТАННЯ. ВІДПОВІДІ НА ПОЛЯХ.

Номер слайду 41

ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за кількістю власників підприємницька діяльність може бути: Індивідуальною власність належить одній фізичній особі Колективною Власність належить одночасно декільком суб’єктам з певною часткою кожного з них або без певних часток

Номер слайду 42

Номер слайду 43

Соціальне підприємництво — підприємницька діяльність спрямована на інновативну, суттєву та позитивну зміну у суспільстві. В той час коли бізнесмени концентровані на створенні фінансового прибутку, соціальні підприємці займаються збільшенням соціального капіталу. Вони задіяні у таких галузях, як освіта, охорона довкілля, боротьба з бідністю та права людини. Один з найвідоміших соціальних підприємців це Нобелівський лауреат 2006 року Мохаммад Юнус, засновник Грамін Банку. https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальне_підприємництво Соціальне підприємництво в картинках і простих прикладах https://www.youtube.com/watch?v=xWmguQ8Y82M

Номер слайду 44

ЗАВДАННЯ НА ДОДАТКОВІ 12 БАЛІВ Перейти на сайт https://prometheus.org.ua зареєструватися Знайти потрібний курс та виконати всі завдання Отримати сертифікат, який дає право отримати додаткові 12 балів

Номер слайду 45

ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ

Номер слайду 46

За економічними показниками та кількістю працівників: малі- підприємства, у яких середньооблікова кількість працівників за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції за цей період не перевищує суми, еквівалентної 5 тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ max 50 осіб

Номер слайду 47

За економічними показниками та кількістю працівників: Великі - підприємства, у яких середньооблікова кількість працівників за звітний (фінансовий) рік перевищує 1000 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції за цей період перевищує суму, еквівалентну 5000000 (5 міл.) євро ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ 1000 осіб

Номер слайду 48

За економічними показниками та кількістю працівників: Середні – усі інші підприємства ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ

Номер слайду 49

ДОДАТКОВО

Номер слайду 50

За формою власності: Приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи) ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ

Номер слайду 51

За формою власності: Підприємство, що діє на основі колективної власності ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ

Номер слайду 52

За формою власності: Комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ В прикладному значенні, під комунальною власністю розуміють власність територіальних громад на належне їм майно, що використовується для спільних потреб громади і керується відповідними органами місцевого самоврядування. Вікіпедія

Номер слайду 53

За формою власності: Державне підприємство, що діє на основі державної власності Підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об’єднання майна різних форм власності) ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ

Номер слайду 54

Залежно від способу створення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють підприємства: унітарні — підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об’єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника; ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ

Номер слайду 55

Залежно від способу створення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють підприємства: корпоративні — підприємство створюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об’єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, у тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.; ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ

Номер слайду 56

До організаційних форм діяльності підприємства належать: господарське товариство — підприємство, створене юридичними особами або громадянами шляхом об’єднання їхнього майна та їх участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ

Номер слайду 57

До організаційних форм діяльності підприємства належать: кооператив — підприємство, створене групою осіб, які добровільно об’єдналися для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ

Номер слайду 58

У Класифікаторі організаційно-правових форм господарювання чинним законодавством визначені такі організаційно-правові форми юридичних осіб та їх відокремлені підрозділи: філії, представництва, а також підприємці — фізичні особи, які не мають статусу юридичної особи.

Номер слайду 59

join.naurok.ua 322344 Прізвище, ім’я клас До 7 квітня

Номер слайду 60

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА https://aston.te.ua/userfiles/file/konkurs/tehnolog_10_klas_andr_y_compressed.pdf https://history.vn.ua/pidruchniki/hodzicka-technology-10(11)-class-2019/14.php