10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація до проекту "Стоп, булінг"

Про матеріал
Розробка презентації до проекту "Стоп, булінг" у 8 класі. За характером домінантної діяльності: пошуково - дослідницький; за предметно-змістовою галуззю: міжпредметний; за характером контактів серед учасників: груповий; за тривалістю: довготривалий.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Проект «Стоп булінг»основи здоров`я 8 клас

Номер слайду 2

Актуальність. Проблема булінгу за останній час стала однією з найгостріших для України. Близько 80% дітей в Україні до 15-річного віку в тій чи іншій формі стають учасниками булінгу Вони можуть бути жертвами, булерами або сторонніми спостерігачами. У той час коли більша частина дітей зустрічаються з булінгом одноразово, близько 8% дітей шкільного віку є хронічними жертвами і піддаються булінгу декілька разів на тиждень.

Номер слайду 3

Мета проекту:визначити причини виникнення булінгу, впливу цього явища на окрему особистість і учнівський колектив в цілому;- опрацювати практичні методи виявлення постраждалих та булерів, методами профілактики і втручання;- ознайомити учнів з небезпечними наслідками цього явища;- довести, що того, хто може отримати і надати допомогу жертвам насилля поважають у суспільстві;- привернути увагу суспільства до цієї проблеми;- навчити учнів робити вільний вибір при повній поінформованості;- надати учням можливість продемонструвати власні здібності переконувати;- розвивати життєві компетенції учнів;- популяризувати ідеї проекту серед учні школи, батьків та громадськості.

Номер слайду 4

Очікувані результати учні називатимуть компоненти, форми та структуру булінгу; розпізнаватимуть ситуації, що загрожують розвитку булінгу;пояснюватимуть вплив булінгу здоров’я дитини; умітимуть боротися з проявами булінгу;дотримуватимуться правил спілкування в учнівському колективі;розроблять стратегії подолання булінгу.

Номер слайду 5

Завдання• Дослідити причини булінгу в школі; • Дослідити види булінгу; • Вчити надавати і отримувати допомогу; • Визначити групи ризику (жертв та булерів);• Розробити стратегії подолання булінгу.

Номер слайду 6

Ключові питання. Світ каже: «Булінгу – ні!». Що можемо ми? Що можу Я?

Номер слайду 7

План реалізації проекту План реалізації проекту:- анкетування учнів 1-11 класів, обробка анкет;- випуск інформаційних плакатів;- створення буклетів по обраній темі;- проведення відеолекторію на тему "Булінг";- проведення акції "Життя без булінгу";- написання «Листа – звернення» до жертв насилля та ініціаторів булінгу, вручення учням, вчителям та перехожим;- проведення вистави " Стоп булінг ";- зустріч з шкільним психологом;- систематизація матеріалу;- захист проекту.

Номер слайду 8

Класифікація проектної діяльностіЗа характером домінантної діяльності: Пошуково - дослідницький За предметно-змістовою галуззю: міжпредметний. За характером контактів серед учасників: груповий За тривалістю: довготривалий

Номер слайду 9

Система антибулінгової програми: Загальний рівень: обізнаність; залученість дорослих. Рівень школи:загальношкільне опитування;загальношкільна конференція;застосування дискусійних груп з старшокласників;формування координаційних груп представників. На рівні класу:впровадження правил класу проти булінгу;тематичні зустрічі учнів класу;тематичні зустрічі учнів і батьків. На індивідуальному рівні:консультативні бесіди з булерами та їх жертвами;серйозні бесіди з батьками дітей-булерів та їх жертв;розробка індивідуальних планів втручання.

Номер слайду 10

Очікувані результати реалізації проекту:- розвиток життєвих компетенцій учнів;набуття навичок дослідника та спостерігача;- розвиток почуття відповідальності за свої дії;- підвищення загальної культури учнів.

Номер слайду 11

Питання на які слід звернути увагу при зборі інформації:1. Булінг. Соціально-психологічні причини виникнення булінгу. Булінг у дитячому колективі. Передумови виникнення булінгу, причини проявів насильства.2. Види булінгу: фізичний, вербальний, прихований, кібербулінг. Ініціація, процес і наслідки булінгу.3. Учасники булінгу: булер, жертва, спостерігачі, захисники, співчуваючі. Особистісні якості учасників, зміна та змішування ролей.4. Діяльність щодо запобігання булінгу. Принципи організації роботи в школі.5. Технології, правила, процедури і прийоми роботи для зупинення булінгу в навчальному закладі. 6. Методи арт-терапії: вивчення літературних творів, ілюстрація, інсценування. Моделювання альтернативного варіанту розвитку подій.7. Огляд зарубіжного досвіду по боротьбі з булінгом.8. Допомога дітям, які стали жертвами булінгу.11. Вплив на булерів. Кримінальна відповідальність.12. Семінар: обговорення форм і методів психолого-педагогічної роботи щодо подолання насильства серед дітей та молоді.

Номер слайду 12

№Етапи роботи. Зміст діяльності учнів. Функції вчителя1 Підготовка до проектування. Визначення теми, мети й завдання проекту. Обговорення предмета з учителем, пошук необхідної додаткової інформації, визначення мети й завдань. Заява задуму. Характеристика методу проектів. Ознайомлення зі змістом проекту. Мотивація пошуку. Допомога в постановці завдань.2 Планування. Вироблення плану дій:визначення джерел інформації;вибір способів збирання інформації;вибір методів аналізу інформації;вибір засобів презентації результатів;формування уявлень про бажані результати (форма звіту);встановлення критеріїв оцінки результату і процесу;планування процедур;розподіл завдань між членами проекту;Планування завдань. Висловлення припущень. Висунення пропозицій, ідей. Корекція плану та завдань. Послідовність виконання проекту

Номер слайду 13

3 Дослідження. Збирання інформації. Вирішення проміжних завдань. Спостереження за об’єктами. Проведення експериментів. Анкетування. Робота з літературою. Спостереження за роботою. Непряме керування діяльністю (поради, консультації тощо)4 Результати. Аналіз інформації. Формулювання висновків. Корекція підсумкових матеріалів. Спостереження за ходом обробки результатів та аналізу інформації.5 Оформлення звіту. Підготовка до презентаціїУзагальнення та класифікація зібраних матеріалів. Виготовлення ілюстративного матеріалу (фотографії, графіки, малюнки, схеми тощо). Підготовка презентаційних та інформативних матеріалів. Складання сценарію презентації. Консультування. Корекція

Номер слайду 14

6 Презентація. Показ результатів у формі усного звіту, звіту з демонстрацією матеріалів, письмового звіту тощо. Сприйняття звіту. Постановка доцільних запитань.7 Оцінка проектної діяльності та її результатів. Колективне обговорення. Самооцінка результатів і процесу дослідження за встановленими критеріями. Оцінка зусиль учнів, їхньої креативності, якості використання джерел, невикористаних можливостей, творчого потенціалу звіту.8 Після проектні діїКорекція. Використання проектних результатів. Корекція навчальної та позанавчальної діяльності.

Номер слайду 15

Параметри оцінювання проекту. Параметри оцінювання проекту:1. Активність кожного учасника.2. Характер спілкування, взаємодопомоги.3. Залучення знань з інших предметів.4. Уміння аргументувати свої висновки, лаконічність виступів.5. Естетика оформлення результатів та сама презентація проекту.

Номер слайду 16

Дякую за увагу!

pptx
Додано
15 жовтня 2019
Переглядів
1646
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку