Презентація до теми уроку "Алкани" 10 клас

Про матеріал

Розробки завдань до теми уроку "Алкани" для 10 класу. Допомогають розвивати мислення, активізують пам'ять та увагу дітей на уроці хімії.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Алкани

Номер слайду 2

Завдання: Класифікуйте вуглеводні, вказавши клас та загальну формулу органічних сполук Гурова ВМ

Номер слайду 3

Завдання(ВІДПОВІДЬ): Класифікуйте вуглеводні, вказавши клас та загальну формулу органічних сполук Гурова ВМ

Номер слайду 4

ЗД№1 Визначити формулу вуглеводню, що належить до гомологічного ряду метану, якщо густина парів його(за н.у.)дорівнює 3,839 г/л. Вивести та вказати назви його ізомерів. Гурова в.м .

Номер слайду 5

ВіДПОВІДЬ ЗД№1 Гексан С6 Н14; 4 ізомери, 1) 2-метилпентан; 2) 3-метилпентан;3) 2,3-диметилбутан; 4) 2,2-диметилбутан. Гурова в.м .

Номер слайду 6

Зд№2 Визначити молекулярну формулу вуглеводню, масова частка Карбону в якому становить 82,75%, а густина (за н.у.) дорівнює 2,589 г/л. Вивести та вказати назви його ізомерів. Гурова в.м .

Номер слайду 7

ВіДПОВІДЬ ЗД№2 Бутан С4 Н10;1 ізомер – 2-метилпропан. Гурова в.м .

Номер слайду 8

Зд№3 У якій порції речовини число атомів Гідрогену більше – у метані об’ємом 65л(н.у.) чи у пентані масою 25г? Гурова в.м .

Номер слайду 9

ВіДПОВІДЬ ЗД№3 23у СН4 N(H)=69,875 х 10 атомів; 23 у С5 Н12 N(H)=25,083 10 атомів; У порції метану більше атомів Гідрогену, ніж у порції пентану. Гурова в.м .

Номер слайду 10

ЗД№4 Задача Масові частки хлорпохідного алкану становлять: Хлору - 84,52%, Гідрогену-1,2% . Густина пари цієї речовини за вуглекислим газом 2,716. Знайти молекулярну формулу речовини та вказати ізомери. Гурова в.м .

Номер слайду 11

ВіДПОВІДЬ ЗД№4х=1; у=1; z=3 СНСl3трихлорметанабо хлороформ. Гурова в.м .

Номер слайду 12

ЗД№ 5 Встановіть молекулярну формулу органічної речовини, у якій масова частка Іоду – 81,4%, Гідрогену – 3,2%. Густина парів цієї речовини за повітрям 5,379. Гурова в.м .

Номер слайду 13

1)Визначити молекулярну формулу вуглеводню, що містить 16,67% Гідрогену. Відносна густина парів цієї речовини за повітрям дорівнює 2,483. (Відповідь: це пентан) 3) Метан об’ємом 3л (н.у.) спалили. Який об’єм кисню витрачається під час реакції? (Відповідь: V(O2) = 6л) 2) Речовина брутто-формула, якої С5 Н12 має 7 структурних ізомерів. Секрет ***Секрет** Зд№ Старт ІВ-ттактактак. Гурова в.м . 4) Встановіть відповідність між частинами хімреакцій: 1)СН4+Вr2=; а) С2 Н4 Вr2;2)С2 Н2+Вr2=; б) СН3 Вr+НВr; 3)С2 Н4+Вr2=; в) С3 Н4 Вr2; г) С2 Н2 Вr4; В-дь: 1-б; 2-а; 3-гнінініні

Номер слайду 14

1) Визначити молекулярну формулу вуглеводню, що містить . Відносна густина парів цієї речовини за дорівнює . (Відповідь: це ) 3)2) Речовина брутто-формула, якої С4 Н6 має всіх 3 ізомери. Секрет ***Секрет** Зд№ Старт ІІВ-ттактактак. Гурова в.м . 4)нінініні

Номер слайду 15

1) Визначити молекулярну формулу вуглеводню, що містить . Відносна густина парів цієї речовини за дорівнює . (Відповідь: це ) 3)2) Речовина брутто-формула, якої СН має структурних ізомерів. Секрет ***Секрет** Зд№ Старт ІІІВ-ттактактак. Гурова в.м . 4)нінініні

Номер слайду 16

№7. Хімгра хрестики-нулики виграшна лінія – Алкани. Гурова в.м . {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A} С5 Н10 С9 Н20 С9 Н18 С4 Н10 С2 Н6 С5 Н10 С3 Н8 С7 Н16 С7 Н14 Гурова в.м .

Номер слайду 17

№7. Відповідь Хімгра хрестики-нулики виграшна лінія – Алкани. Гурова в.м . {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A} С5 Н10 С9 Н20 С9 Н18 С4 Н10 С2 Н6 С5 Н10 С3 Н8 С7 Н16 С7 Н14 Гурова в.м .

Номер слайду 18

№8. Хімгра хрестики-нулики виграшна лінія – Алкани гази. Гурова в.м . {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A} С3 Н8 С2 Н2 С4 Н10 С2 Н4 СН4 С6 Н14 С5 Н10 С4 Н8 С2 Н6 Гурова в.м .

Номер слайду 19

№8. Відповідь Хімгра хрестики-нулики виграшна лінія – Алкани гази. Гурова в.м . {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A} С3 Н8 С2 Н2 С4 Н10 С2 Н4 СН4 С6 Н14 С5 Н10 С4 Н8 С2 Н6 Гурова в.м .

Номер слайду 20

№9. Хімгра хрестики-нулики виграшна лінія – Алкани Гурова в.м . {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}С10 Н22 С7 Н12 С4 Н10 С5 Н10 С2 Н4 С7 Н14 С6 Н14 С3 Н8 С5 Н12 Гурова в.м .

Номер слайду 21

№9. Відповідь: Хімгра хрестики-нулики виграшна лінія – Алкани Гурова в.м . {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}С10 Н22 С7 Н12 С4 Н10 С5 Н10 С2 Н4 С7 Н14 С6 Н14 С3 Н8 С5 Н12 Гурова в.м .

Номер слайду 22

№10. Хімгра хрестики-нулики виграшна лінія – Алкани Гурова в.м . {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A} С6 Н14 С3 Н4 С5 Н12 С8 Н18 С4 Н10 С7 Н14 С2 Н4 СН4 С9 Н20 Гурова в.м .

Номер слайду 23

№10. Відповідь: Хімгра хрестики-нулики виграшна лінія – Алкани Гурова в.м . {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A} С6 Н14 С3 Н4 С5 Н12 С8 Н18 С4 Н10 С7 Н14 С2 Н4 СН4 С9 Н20 Гурова в.м .

Номер слайду 24

Зд № Написати структурну формулу речовин: а) 2- бром -4- етил - 2,3,6 - триметилоктан

Номер слайду 25

Б) 3,3 - диетил - 4,6,6 - три- метилгептан

Номер слайду 26

Зд № Назвати речовини за структурними формулами: а) С – С – С С

Номер слайду 27

б) С – С – С – С С

Номер слайду 28

С в) С – С – С С

Номер слайду 29

СН3г) С – С – С – С СН3 СН3

Номер слайду 30

Сl д) С – С – С – С C С

Номер слайду 31

Зд № Назвати речовини за структурними формулами: е) СН3 С – С – С – С –СBr CH2 CH3 CH3

Номер слайду 32

Зд № Назвати речовини за структурними формулами: з) СН3 С – С – С – С – С СН3 СН2 СН3

Номер слайду 33

Вrї) С – С – С – С С С

Номер слайду 34

Ск) С – С –С –С –С – С Вr C C C

Номер слайду 35

Сlл) С – С – С – С Сl С2 Н5 СН3

Номер слайду 36

С2 Н5 Вr Вr п) С – С – С – С – С – С – С СН3 СН3

Номер слайду 37

С2 Н5 Вr. Р) С – С – С – С – С – С – С – С CH3 C2 H5 CH3

Номер слайду 38

Зд№ Визначіть об’єм повітря, що піде на спалювання природного газу об’ємом 2,5л (н.у.), що містить болотний (рудничний) газ та негорючі домішки 6%.

Номер слайду 39

Зд№ При згоранні 21г органічної речовини отримали 33,6л (н.у.) вуглекислого газу та 27г води. Густина цієї речовини за н.у. дорівнює 1,875г/л. Визначіть формулу речовини та який об’єм повітря витратиться на згорання цієї речовини.

Номер слайду 40

Зд№ При взаємодії 14,467г алкану з розчином нітратної кислоти 200мл 15% та густиною 1,0127г/мл (н.у.). Визначити формулу речовини та який об’єм повітря витрачається на спалювання цього алкану.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Демченко Вікторія Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
29 грудня 2018
Переглядів
1518
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку