презентація до уроку біологія ЖИТТЄВІ ФОРМИ РОСЛИН І ТВАРИН ЯК АДАПТАЦІЇ ДО СЕРЕДОВИЩА МЕШКАННЯ

Про матеріал
презентація містить необхідний матеріал до уроку за підручником Соболь В. І. Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2019.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ЖИТТЄВІ ФОРМИ РОСЛИН І ТВАРИН ЯК АДАПТАЦІЇ ДО СЕРЕДОВИЩА МЕШКАННЯЖиттєвою є форма, в якій тіло організму перебуває в гармонії із зовнішнім середовищем. Е. Вармінг

Номер слайду 2

Пригадайте! Вступна вправа. Що таке адаптація? Життєві форми рослин Зіставте зображені рослини з їхніми назвами та отримайте латинську назву роду, до якого належить одна із наших найулюбленіших рослин – малина. B Дерен справжній U1 Шипшина собача R Калина звичайна S Горобина звичайна U2 Ліщина звичайна Що спільного між цими рослинами?

Номер слайду 3

Класифікації життєвих форм рослин. Життєва форма рослин – зовнішній вигляд рослинних організмів, що відображає їхню пристосованість до умов середовища існування. Термін «життєва форма рослин» запропонував наприкінці XIX ст. відомий данський ботанік, один із засновників екології та морфології рослин Еугеніус Вармінг (1841–1924).

Номер слайду 4

Екологічна класифікація життєвих формрозроблена на початку XX ст. данським ботаніком Крістеном Раункієром (1860–1938). З усієї сукупності ознак життєвих форм він виокремив одну, що характеризує пристосування рослин до холодної або сухої пори року, – розміщення бруньок відновлення на рослині (високо над ґрунтом, низько над ґрунтом, біля поверхні ґрунту, в ґрунті).

Номер слайду 5

Класифікація І. Г. Серебрякова (1914–1969)характеризує адаптації різних видів рослин, пов’язані з особливостями росту й тривалістю життєвого циклу. Категорії життєвих форм сулинних рослин: дерев’янисті (дерева, кущі й кущики), напівдерев’янисті (напівкущі й напівкущики), наземні трав’янисті (одно- та багаторічні трави) і водні трав’янисті (земноводні рослини, плаваючі трави, підводні трави). Серед цих життєвих форм незалежно одна від одної можуть виникати ліаноподібні, сланкі форми та ін.

Номер слайду 6

Класифікація життєвих форм тварин. Життєва форма тварин – група особин, що мають подібні морфологічні пристосування для існування в однаковому середовищі. Життєві форми тварин класифікують за такими основними ознаками, як спосіб руху та спосіб добування їжі. На зовнішньому вигляді тварин позначається й їхня пристосованість до різних екологічних ніш, особливості розмноження тощо.

Номер слайду 7

Для ссавців однією з таких основних ознак є способи локомоції (наприклад, бігаючі, стрибаючі, повзаючі). Життєві форми птахів розрізняють за способом добування їжі (наприклад, комахоїдні, зерноїдні, хижі), риб – за формою тіла (наприклад, торпедоподібні, змієподібні), жалких – за активністю й особливостями розмноження (дві життєві форми: поліпа й медузи).

Номер слайду 8

Класифікація життєвих форм тварин за Д. М. Кашкаровимза якою виокремлюють:плаваючі (суто водні, напівводні), риючі, наземні (бігаючі, стрибаючі, повзаючі),деревні, повітряні життєві форми.

Номер слайду 9

Самостійна робота зі схемою. Дерева як життєва форма рослин. Зіставте зображені листяні лісоутворювальні породи з їхніми назвами та отримайте латинську назву роду, до якого належить бук лісовий, що росте в Україні переважно в Карпатах. Використайте запропоновані ознаки (висота рослин, розташування й спосіб захисту бруньок, ступінь здерев’яніння осьових пагонів, тривалість життя надземних пагонів) і складіть схему комплексу адаптацій, що характеризують дерева як життєву форму рослин. A Граб звичайний G Клен гостролистий F Вільха клейка S Береза бородавчаста U Липа серцелиста

Номер слайду 10

Життєві форми тварин Зіставте запропоновані ілюстрації тварин (1 – 8) із їхніми видовими назвами (А – Ж). Визначте належність запропонованих видів тварин до певної життєвої форми (за Д. М. Кашкаровим): А – акула сіра рифова; Б – ластівка сільська; В  –  кріт європейський; Г – косатка; Д – сарна європейська; Е – стриж чорний; Є – лань європейська; Ж – сліпак піщаний. Які критерії використали для класифікації? Чим екологічна класифікація відрізняється від філогенетичної?

Номер слайду 11

§5 Завдання для самоконтролю1. Що таке життєва форма рослин? 2. Назвіть основні життєві форми рослин. 3. Наведіть приклади видів рослин з подібною життєвою формою. 4. Що таке життєва форма тварин? 5. Назвіть основні життєві форми тварин. 6. Наведіть приклади видів тварин, які мають різні життєві форми. 7. Чому класифікації життєвих форм рослин є екологічними? 8. За якими принципами класифікують життєві форми рослин? 9. За якими ознаками класифікують життєві форми тварин? 10. Чим екологічна класифікація відрізняється від філогенетичної?

pptx
Додано
10 вересня 2019
Переглядів
14698
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку