Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Уроки української мови з теми «Словосполучення. Речення» в 5 класі

Про матеріал

Уроки української мови з теми «Словосполучення. Речення» в 5 класі

Перегляд файлу

Уроки української мови з теми

«Словосполучення. Речення»

в 5 класі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель української мови та літератури

СЗШ І-ІІІ ступенів №2 смт Муровані Курилівці

Вінницької області

Бабак Галина Іванівна

 

 

Урок №1

Тема: Словосполучення. Головне і залежне слово в  словосполученні.

Мета: Сформувати в  п’ятикласників уявлення про словосполучення, його будову, засоби зв’язку;

            Формувати вміння визначати головне й залежне слово в словосполученні:

             Розвивати вміння точно й доцільно підбирати слова для вираження своєї думки відповідно до типу й стилю мовлення;

            Виховувати любов і повагу до рідної мови.

Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Обладнання: Підручник, опорні схеми, картки.

 

Хід уроку

І.Організаційний момент.

ІI. Актуалізація опорних знань учнів.

1.Словниковий взаємодиктант. Учні по черзі називають слово, пояснюють орфограму в ньому й записують.

2.а)Творче спостереження.

Розгляньте будинок Мови (малюнок):

 • З чого складається фундамент будинка?
 • Що є будівельним матеріалом для стін?
 • Що являє собою дах будинка?

б) Творча індивідуальна робота.

Скласти ( усно ) зразок тексту за даною картиною.

ІII. Мотивація навчальної діяльності учнів.

1. Слово вчителя.

Ми з вами розглянули, із чого складається будинок Мови й зробили висновок, що найголовнішим будівельним матеріалом у ньому, безперечно, є слова. Ним цікавлятьсянайбільше розділів науки про

мову. Давайте це доведемо, розглянувши таблицю підручника Розділи науки про мову .

IV. Основна частина уроку.

1. Пояснення нового матеріалу.

а) Робота з картками-малюнками:

- Яка із картинок дає нам змогу краще, чіткіше уявити предмет? Чому?

б) Виконати вправу …(усно)

в) Опрацювати рубрику підручника Запам’ятаймо

2. Робота в групах Зміни позицію “.

На дошці записано у два стовпчики словосполучення та інші сполучення слів. Попереднє опитування дає можливість об’єднати учнів у групи відповідно до їх точки зору з даного дискусійного питання. У ході роботи

 ( самостійно опрацювати ще раз матеріал підручника) перша група дітей має переконати другу в правильності своєї позиції.

Доведіть , що це:

1.Словосполучення:                                                 Інші сполучення слів:            

українська мова;                                                       мова та література;

вивчити рідну мову;                                                 Звучить рідна мова;  

навчатися старанно;                                                 старанний, але

приготуватися до уроку.                                          неуважний;

                                                                                    перед уроком.

3.Робота з підручником..

а) Виконати вправи … ( письмово ).

б) Самостійна робота-аукціон Хто більше? ( виписати з тексту вправи ..якнайбільше словосполучень)

4. Творча гра-естафета “ Допиши словосполучення

 Змагання між двома рядами учнів.

Завдання: дописати словосполучення.

               I                                                                              II

Мова ( яка? )…                                                       Осінь ( яка? )…

Вивчати (що?)…                                                     Навчитися ( чого? )…

Користуватися (чим?)…                                        Виконати ( що? )…

Писати ( як? )…                                                      Бігти (як? )…

Працювати ( де? )…                                               Йти ( куди? )…

5. Індивідуальна робота.

Зробити синтаксичний розбір утворених словосполучень за даною схемою V. Підсумок уроку:

 Бліц-опитування:

- Яку тему ми вивчали на уроці?

- Якою була мета нашого уроку?

- Чи досягли ми її?

- Які види робіт на уроці вам сподобалися? Чому?

- Що ми зрозуміли?

- Запишіть на окремому аркуші ваші пропозиції щодо проведення наступних уроків.

2. Оцінювання учнів відповідно до їх роботи на уроці.

V. Домашнє завдання.

1. Вправа ….

2. Індивідуальні завдання на картках (різнорівневі) .

 


Урок №2

Тема: Речення. Граматична основа речення.

Мета: Систематизувати й доповнити знання учнів про                   

           словосполучення та речення;

           удосконалити вміння відрізняти

           словосполучення від інших сполучень

           слів;

        -   продовжити формувати в учнів поняття про

           граматичну основу її функції та способи

           вираження;

     -      розвивати логічне мислення учнів, уважність;

           виховувати любов до рідного слова, народної

           мудрості.

Тип уроку: Узагальнення та систематизація знань.

Обладнання: підручники, малюнки-схеми, картки.

 Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІI. Актуалізація опорних знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

    2.Бліц-опитування  

           (технологіянезакінчене речення”):

 • Слово-це… ( будівельний матеріал для речення).
 • Словосполучення вживається для… ( називання предметів, їх ознак, дій).
 • Слова в словосполученні пов’язані за… ( змістом і граматично).
 • Змістовий зв'язок у словосполученні встановлюється

за допомогою… (питання).

 • Граматичний зв'язок у словосполученні здійснюється

за допомогою… (закінчення або закінчення і прийменника).

 • Словосполучення складається з двох частин…      

(головної і залежної).

 • Головним у словосполученні є слово… (від

якого ставимо питання).

 • Словосполучення бувають… (поширені й непоширені).
 • Непоширені словосполучення складаються… (із двох

слів).

 • Поширені складаються…(із трьох і більше  

повнозначних слів).

 • До словосполучень не належать… ( поєднання

іменників із прийменниками, головні члени речення,

незалежні одне від одного слова).

    3.  Індивідуальна робота.                                                                    

 Лінгвістична гра Знайди зайвого

 Завдання: вилучити з поданих сполучень слів ті, які

  не є словосполученнями, свою думку пояснити.

  Ранкова зірка, милуватися світанком, місяць і зорі,

  на небі, засіяли зорі, краплинки роси, зійшло сонце,

  над землею, лагідні промені, прокинулися квіти,

  у саду, прокинулися й защебетали, люблю ранок,

  дзвінкоголосі птахи.

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності учнів.

1.Творча робота в парах: використовуючи словосполучення з попереднього завдання і вводячи їх у речення, усно скласти твір-мініатюру „Ранок”.

2.Дослідження-пошук „Юні науковці”: учням пропонується розглянути малюнки-схеми й самостійно визначити відмінності між поняттями „слово-словосполучення-речення”.

ІV. Основна частина уроку.

1.Розгляд таблиці підручника

2.Робота з підручником:

а) виконати вправи …(письмово);

б) індивідуальна творча робота:

використовуючи малюнок підручника ,скласти речення, назвати в ньому граматичну основу. Найбільш вдале речення (за рішенням учнів класу)записати;

Наприклад. Під плакучою вербою білі гуси ґелґотять.

в) виконати вправу … (усно), … (письмово).

V.Узагальнення й повторення на уроці.

1. Гра „Інтерв’ю”.

Учні першого ряду запитують, а учні другого-відповідають.

 • Якою була тема сьогоднішнього уроку?
 • А мета?
 • Що таке словосполучення?
 • А речення?
 • Які ознаки має речення?
 • Чим речення відрізняються від словосполучення?
 • Що таке граматична основа речення?
 • Що таке підмет?
 • Що таке присудок?
 • Якими частинами мови найчастіше виражаються головні члени речення?
 • Що вам сподобалося на уроці?
 • Чого ви навчилися?
 • Що було незрозумілим?
 • Що для вас є складним?
 • Чому?
 • Які є пропозиції щодо покращення уроку?
 • Які форми роботи вам сподобалися, а які-ні? Чому?

2. Диктант „Перевір себе”.

Завдання: підкреслити граматичну основу кожного речення.

Добре слово варте завдатку.

Гостре словечко коле сердечко.

Від теплого слова і крига скресне.

Слово ранить глибше, ніж стріла.

Не хочеш почути поганих слів, не кажи їх сам.

3.Оцінювання роботи учнів на уроці.

VI. Пояснення  домашнього завдання.

1.Вивчити правила .

2.Різнорівневі вправи .

Урок №3

ТЕМА: Речення з одним головним членом.

МЕТА: - удосконалити знання учнів про речення та його відмінність від словосполучення;

 • поглибити та розширити поняття граматичної основи речення;
 • розвивати вміння п'ятикласників визначати способи вираження
  граматичної основи;

- виховувати любов до рідної мови, поетичного слова.
ТИП УРОКУ. Засвоєння нових знань.
ОБЛАДНАННЯ: підручник, опорні схеми, картки.

ХІД УРОКУ

І.Організаційний момент.

ІІ.Актуалізація опорних знань.

 1. Перевірка домашнього  завдання (організований збір зошитів).
 2. Словниковий диктант (запис слів, які не перевіряються за правилами).
  Кишеня, лиман, левада, директор, депутат, леміш, лимон, пиріг, вокзал, дивізія.
 3. Повторення ознак речення за допомогою інтерактивної технології
  «Мозковий штурм».

Учні класу об’єднуються  в чотири групи, кожна з яких на листку паперу записує ознаки речення. Потім представники від кожної групи записують їх на дошці, утворюючи «павутинку»:

 

 

 

 

 

 

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

1. Евристична бесіда на основі запропонованих вчителем малюнків.

 •      Порівняйте два малюнки та речення - підписи під ними.
 •      Яка різниця між будовою цих речень? А між змістом?

2. Диктант з коментуванням.

- Послухайте уривки з поезій М.Сингаївського, М.Рильського,
С. Шелуніна , Д.Білоуса. Визначте тему та ідею цих творів .
Які художні засоби використали поети?

Запишіть односкладні речення, які є в цих віршах.

1. Ти постаєш в ясній обнові,

Як пісня, линеш, рідне слово. Ти наше диво калинове, Кохана материна мово! Плекаймо в серці кожне гроно, прозоре диво калинове. Хай квітне, пломенить червоно в сім'ї великій, вольній, новій.

Д.Білоус.

2   Без мови немає народу, Як сонця без сяйва й тепла.

С.Шелунін

3. Мужай, прекрасна наша мово,
Живи, народу віще слово,
Цвіти над нами веселково,
Як мир, як щастя, як любов!

М.Рильський

4. Колискова пісня, колискова,

то найперша материнська мова, пахне вона м'ятою і цвітом, Чебрецем і суничним літом. Пахне молоком і споришами, Скільки в ній ласкавості і шани!

М.Сингаївський

5. Як парость виноградної лози

Плекайте мову. Пильно й неустанно Політь бур'ян.

М.Рильський

III. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.

1. Робота з підручником.

а) Виконання вправ .

б) П'ятихвилинка для відпочинку.
2. РЗМ. Усно скласти діалог на довільно вибрану тему,використовуючи односкладні речення.

 

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ.

1.Гра-естафета "Художники слова" (за варіантами ).

ЗАВДАННЯ: записані на дошці односкладні речення перетворити спочатку на двоскладні без другорядних членів, а потім додати ще й другорядні члени, не втрачаючи змісту поданих речень.

І варіант

Осінь .

Настала осінь.

Настала пізня осінь.

Дощить.

Іде дощ.

Часто йде дрібний дощ.

Похолодало.

Повітря стає холоднішим. .Повітря восени стає холоднішим.

 

 

ІІ варіант

Зима.

Прийшла зима. Прийшла білосніжна зима.

Морозно.

Вдарили морози.

 Вдарили тріскучі морози.

Снігопад.

Почався снігопад.

 Почався густий снігопад.

2.Усно розказати про те, у яких стилях мовлення доречно використовувати односкладні речення, а в яких – двоскладні.

V. Підсумок уроку. Учням пропонується на спеціальних картках записати свої враження від уроку, зауваження, пропозиції і здати вчителю.

VІ. Пояснення домашнього завдання.

 1. Вивчити правило.
 2. Творче завдання: створити опис осінньої чи зимової погоди (за
  варіантами), використовуючи односкладні і двоскладні речення.
  Намалювати ілюстрації до описів.

Урок №4

ТЕМА: Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення.

МЕТА: - систематизувати й узагальнити знання учнів про речення взагалі й види речень за метою висловлювання зокрема;

 •     формувати вміння правильно інтонувати різні види речень та
  вміння робити синтаксичний розбір речення;
 •     розвивати в учнів логічне мислення і творчу уяву, культуру
  мовлення;
 •     виховувати любов до рідного слова, української поезії.

ТИП УРОКУ. Застосування знань, умінь і навичок.

ОБЛАДНАННЯ УРОКУ: підручники, роздатковий матеріал, картки.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ.Актуалізація опорних знань.

1. Перевірка домашнього завдання:

конкурс "Художники слова і пензлика"

2. Текст - взаємоперевірка.

1. Словосполучення вживаються для:

а) вираження головної думки;

б) називання предметів, їхніх ознак, дій;

в) створення граматичної основи речення.

2. Слова у словосполученнях пов'язані:
а) за змістом;

б) за допомогою закінчення;

в) за змістом і граматично.

3. Словосполучення складається:

а) із головного та залежного слова;

б) із граматичної основи;

в) з незалежних одне від одного слів.

 

 

 

4. Головне слово у словосполученні визначається за допомогою:

а) закінчення;

б) питання;

в) прийменника.

5. Будову словосполучень і речень вивчає:

а) фонетика;

б) стилістика;

в) синтаксис.

6. Речення є засобом вираження:

а) закінченої думки;

б) головної думки;

в) чужої думки.

7. Речення - будівельний матеріал для:

а) вираження думки;

б) тексту;

в) словосполучень.

8. Речення обов'язково має:

а) головне та залежне слово;

б) підмет і присудок;

в) граматичну основу.

9. Які із перерахованих сполучень слів не є синонімами до поняття "граматична основа речення":

а) головне та залежне слово;

б) головні члени речення;

в) підмет і присудок.

10.3а наявністю головних та другорядних членів речення бувають:

а) великими і малими;

б) поширеними і непоширеними;

в) простими і складними.

 

 

 

 

11.3а кількістю головних членів речення бувають:

а) поширеними й непоширеними;

б) односкладними й багатоскладними;

в) двоскладними й односкладними.

12.В односкладних реченнях граматична основа складається з:

а) одного головного члена;

б) підмета;

в) присудка.

3. Взаємоперевірка тесту за допомогою ключа, записаного на дошці: бва.

 IIІ.   Мотивація навчальної діяльності учнів.

1.   Проблемне запитання.

- Виразно, в особах, прочитайте вірш Т.Коломієць. Визначте тему, ідею та художні засоби поезії. Зверніть увагу на розділові знаки в кінці

кожного речення. Поясніть, чому саме такі розділові знаки там стоять. Інструкція: для вирішення проблемного питання зверніться до підручника.

 •      Чом, вітриську, розходився, хазяйнуєш у саду?
 •      Це я в місті заблудився і дороги не знайду.
 •      А навіщо трусив сливи у некошену траву?!
 •      Бо удався нелінивим, без роботи не живу.
 •      Ой вітриську, робиш шкоду! Угамуйся хоч на мить!
  Краще геть іди з городу, в чистім полі будеш жить.

2. Конкурс "Юні декламатори".

Використовуючи попередній матеріал підручника, виразно прочитати тексти, правильно інтонуючи речення.

ІV.Основна частина уроку. 

1.Пояснювальний диктант.

Завдання: записати речення, в кінці поставити розділовий знак, , використовуючи підказку вчителя.

 

 

 

ДИКТАНТ

Ой яка чудова українська мова ( )

Де береться це, звідкіля і як ()

Є в ній ліс, лісочок, пуща, гай, діброва, Бір, перелісок, чорноліс ( ) Є іще й байрак ()

 

3.  Творча робота в парах.

За поданими малюнками скласти твір-мініатюру, використовуючи всі види речень за метою висловлювання й емоційним забарвленням.

4.   а) Синтаксичний розбір речення.

Усі ми любим нашу мову, наче пісню вечорову.

За допомогою технології "Мікрофон" визначаємо ознаки даного речення.

 • Що записано на дошці? (речення)
 • Який знак стоїть в кінці цього речення (крапка). Яке це речення за
  метою висловлювання? (розповідне)
 • Яке воно за емоційним забарвленням ? ( неокличне)
 • Знайдіть граматичну основу ( ми любимо)
 • Скільки граматичних основ у цьому реченні? (одна). То яке це
  речення? (просте).
 • Скільки головних членів входить до граматичної основи цього
  речення? (два). Яке ж воно? (двоскладне).
 • Чи є в реченні, крім головних, другорядні члени? (так)
 • А як називається таке речення? ( поширеним).

Запис: речення просте, розповідне, неокличне, двоскладне, поширене.

б) Індивідуальна робота.

Завдання: зробити синтаксичний розбір речень на картках.

 

 

 

 

 

 

5. Поетична хвилинка:

 а) До всіх сердець, як до дверей, Є ключики малі. їх кожен легко підбере, Якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх, Запам'ятать не важко: Маленькі ключики твої -"Спасибі" і "Будь ласка".

б) Бесіда за змістом поезії:

- Які "ключики" мав на увазі автор вірша? (слова ввічливості)

 •     А навіщо їх потрібно вживати?
 •     Які ще "чарівні" слова -"ключики" ви знаєте?

в) РЗМ   Робота в парах.

Усно скласти діалог, використовуючи різні за метою висловлювання речення, ввівши до них слова-"ключики".

V. Підсумок уроку.

Опитування-гра „Темна конячка”: учні по черзі дістають картки із запитаннями зі спеціального ящичка й дають на них відповіді (питання стосуються теми уроку).

VI.Оцінювання учнів відповідно до їх роботи на уроці.

VII.Пояснення домашнього  завдання.

 1.   Підготуватися до уроку-подорожі ( повторити теоретичний матеріал
  підручника).
 2.   Індивідуальні завдання на картках.

 

 

 

УРОК № 5

ТЕМА. Імітаційна гра-подорож "Скарби Синтаксичного моря".

МЕТА: - повторити, глибше осмислити навчальний матеріал;

 •       перевірити рівень оволодіння учнями теоретичних знань;
 •       розвивати вміння застосовувати отримані знання на практиці;
 •       виховувати почуття товариськості.

ХІД УРОКУ

І.Організаційний момент.

ІІ. 1. Вступне слово вчителя.

(Пояснення теми, мети уроку. Кожен учень отримує "бортовий журнал", де фіксуватимуться учителем оцінки за кожне виконане завдання.)

 1.   Заповнення учнями "паспортних даних" (прізвище та ім'я, назва "плавзасобу").

 IIІ. 1. Митниця.

Повторення й перевірка теоретичних знань учнів за допомогою інтерактивної технології "Броунівський рух".

( Кожен учень отримує спеціальну картку, з якою по черзі підходить до кожного з п'яти учнів-митників, що сидять за окремими партами, розміщеними по колу. Показавши свій рівень знань з даного питання й отримавши від "митника" доповнення, переходить до наступного й т.д. Отримавши відмітки в картці від усіх митників (у формі оцінки), повертається на своє робоче місце).

2. Техогляд плавзасобу. Словниковий самодиктант.

( по пам'яті за хвилину записати 10 слів, які не можна перевірити за правилами. Наприклад, можна записати такі слова: мелодія, медаль, кишеня, лимон, орден, держава, кермо, пшениця, директор, левада.)

3.Вибір курсу плавання.

а ) Завдання: виписати із запропонованого уривка вірша

6 словосполучень, зробити їх синтаксичний розбір.

В час гарячий полудневий

Виглядаю у віконце:

Ясне небо, ясне море,

Ясні хмари, ясне сонце.

Тиша в морі... ледве-ледве

Колихає море хвилі;

Не колишуться од вітру

На човнах вітрила білі.

Л. Українка.

б) SOS! Словосполучення за бортом!

Завдання: виписати з даних сполучень слів ті, що становлять словосполучення: морське повітря, чайки квилять, білий пароплав, під водою, чарівна русалка, підняти якір, шторм починається, високі хвилі, орієнтуватися по зірках, на дні, пливуть дельфіни.

4. Орієнтування по зірках.

Творче завдання: скласти з поданих слів речення-прислів'я й підкреслити  в них граматичну основу.

 1. Не, кожух, чужий, гріє.
 2. Ластівка, не, весни, робить, одна.
 3. Рве, тиха, вода, греблі.
 4. До, язик, доведе, Київ.

5. Суд, не. правда, боїться.

6.   Під, вода, лежачий, не, камінь, тече.

5. Дивна радіограма-попередження.
Завдання.

Щоб прочитати закодовану радіограму-попередження, надіслану з берега, треба виписати тільки односкладні речення.

Радіограма

Море Синтаксису хвилюється. Сильний вітер. Чайки плачуть над водою. Тривожно на морі. Почало темніти. Дощить. Хвилі підіймаються все вище. Яскраві спалахи в небі. Це блискавиця розірвала чорні хмари. Шторм. Треба бути обережними!

6. РЗМ. Наказ капітана.

Завдання: скласти й записати текст - інструкцію поведінки команди корабля під час шторму, використовуючи різні види речень за метою висловлювання.

Зразок

Наближається шторм! Усі займіть свої місця! Де лоцман?! Чи всі одягли рятувальні жилети? Усім членам команди необхідно приготуватися до надзвичайної ситуації. Не панікуйте!

7. Бермудський трикутник.

Завдання: а) відредагувати текст, який надіслали пірати;

 б) зробити синтаксичний розбір речення.

 Піратське послання.

Скарб зможи снайти леше той, хто зможи виконати наше завданя. Треба зкласти досьє на наше речиння - дороговказ. Хто це низробить, скарб не получить.

Скарб ви знайдете у своїх щоденниках після перевірки вчителем
ваших бортових журналів.

 

IV.    Острів скарбів.

1. На столі вчителя стоїть "піратський" сундук. У нього учні опускають

свої "бортові журнали" (завершені роботи).

2. Слово вчителя.

 Вітаю всіх капітанів із поверненням на землю після досить складного плавання по морю Синтаксису в океані Мови. Наскільки воно було успішним для кожного з вас, дізнаєтеся наступного уроку.

А зараз, будь ласка, поділіться враженнями від подорожі. Які завдання були для вас дуже складними, чому?

V.   Домашнє завдання.

Кожен учень отримує картку відповідно до відповідей на попереднє запитання.

На картці, крім завдань, зазначено параграфи підручника, які необхідно повторити.


БОРТОВИЙ   ЖУРНАЛ

Прізвище, ім'я капітана ___________________________________________

Назва човна _____________________________________________________

І. Митниця

 1. Словосполучення ______________________________________________
 2. Ознаки речення _______________________________________________
 3. Граматична основа ____________________________________________
 4. Види речень __________________________________________________
 5. Синтаксичний розбір речення ___________________________________
 1.   Техогляд плавзасобу __________________________________________
 2. а) Вибір курсу плавання ________________________________________

6)SOS! Словосполучення за бортом ____________________________

 1. Орієнтування по зірках ________________________________________
 2.      Дивна радіограма-попередження ________________________________
 3. РЗМ. Наказ капітана __________________________________________
 4. Бермудський трикутник ________________________________________

а) піратське послання ___________________________________________

б) "досьє" ____________________________________________________

Підсумковий бал ________________________________________________

 

 

 


 

 

 


 


 

doc
Додано
29 грудня 2017
Переглядів
10284
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку