14 травня о 18:00Вебінар: Закордонний досвід: принципи взаємодії батьків, вчителів та учнів у закладах освіти (на прикладі школи «Британніка», м. Будапешт)

Презентація до уроку історії України в 11 класі за темою "Україна в умовах незалежності". Реалізація наскрізних змістовних ліній.

Про матеріал
матеріал містить практичні завдання для реалізації наскрізних змістовних ліній на уроках історії України.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

   Реалізація наскрізних змістовних ліній Історія України 11 клас Тема: «Україна в умовах незалежності» Васильєва Світлана Леонідівна, вчитель історії Маріупольської ЗОШ №16

Номер слайду 2

Інтегровані змістовні лінії Мета роботи:- відобразити провідні соціально й особистісно значущі ідеї, - забезпечити формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях - актуалізувати відповідні знаннєві, діяльнісні і оцінно-ціннісні компоненти, використовуючи творчі методи роботи.

Номер слайду 3

 І. «Екологічна безпека та сталий розвиток»  Проаналізуйте надані документи та дайте відповідь на запитання

Номер слайду 4

Таблиця 1. Динаміка викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в окремих містах України (тис. т.){16 D9 F66 E-5 EB9-4882-86 FB-DCBF35 E3 C3 E4}Населені пункти2000 р.2002 р.2003 р.2004 р.2005 р.2006 р. Дніпропетровськ97,3 106,5115,5111,1127,1128,8 Кривий Ріг443,4465,2425,2446,0523,9577,5 Маріуполь340,4370,0401,6418,9425,7397,3       

Номер слайду 5

1. Яку глобальну проблему сучасного розвитку України демонструють надані документи?2. Проаналізуйте статистичні дані та вкажіть на характерну особливість економічного розвитку України 2000-х років. 3. Назвіть основні причини стійкого зростання викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря ?4. Які заходи можна запропонувати сьогодні для реального покращення екологічного стану в Україні?

Номер слайду 6

ІІ.  «Громадянська відповідальність» Проаналізуйте документ та дайте відповідь на запитання «Вибух народного гніву в масштабах, які дивували іноземних кореспондентів, був викликаний не стільки неочікуваними результатами президентських виборів, скільки незадоволенням виборців своїм становищем. Як свідчили соціологічні опитування, народ роками таврував мафіозно-корумпований уклад суспільного життя, але влада не звертала уваги на симптоми грози, що наближалася. В акціях громадської непокори брали участь, за оцінками соціологів, від 5 до 6 млн осіб. "Верхи" суспільства безвідносно до кольорів, які вони обирали, почали уважно ставитися до виборців. Внаслідок цього в політиці урядів України запанував популізм, несумісний із системними реформами.» ( Кульчицький С. В. ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 2004  URL :  http://www.history.org.ua/?termin=pomarancheva_revoljucija_2004) 

Номер слайду 7

1. Про яку подію йдеться в цитованому документі?2. Що стало передумовою подій, зазначених в документі?3. Які причини призвели до масового прояву громадської непокори?4. Чи відбулись, на Ваш погляд, реальні зміни в суспільно-політичному житті країни внаслідок зазначених подій?

Номер слайду 8

ІІІ. «Здоров'я і безпека»  Проаналізуйте документ та дайте відповідь на запитання«Конституції України. Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава спр ияє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.»

Номер слайду 9

1. Коли був затверджений цитований документ?2. Чи порушувались зазначені нормативні приписи Конституції після їх затвердження? 3. Закінчить речення за змістом «Сьогодні на здоров’я і відтворення населення в Україні негативно впливають якісні показники життя, забруднення довкілля, незадовільні умови праці, поширення інфекційних і паразитарних захворювань, тютюнопаління……………» 4. Якби Ви стали Міністром охорони здоров’я, то які три заходи здійснили би в першу чергу?       

Номер слайду 10

ІV. «Підприємливість і фінансова грамотність» Проаналізуйте таблицю та дайте відповідь на запитання. Таблиця 1. КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A} 2008 р.2013 р.2018 р. Населення. На 1 грудня 2008р. в Україні, за оцінкою, проживало 46162,8 тис. осіб. Чисельність наявного населення в Україні на 1 грудня2013р. становила 45439,8 тис. осіб. .  На 1 червня 2018р. чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, становила 42279,6 тис. осіб.  Ринок праціРівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на 1 січня 2009р. становив 3,0% населення працездатного віку.   Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець грудня 2013р. становив 1,8%населення працездатного віку. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець червня 2018р. становив 1,2% населення працездатного віку    Статистичний щорічник Україниwww.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm

Номер слайду 11

1. Про наявність яких тенденцій у соціально-економічному житті свідчать надані статистичні дані?2. Чи свідчать надані факти про сталий економічний розвиток України на сучасному етапі? Аргументуйте свою відповідь.3. Які позитивні та негативні умови розвитку підприємництва в сучасній Україні можна зазначити? (вкажіть по 2 умови)4. Яке приватне підприємство Ви відкрили би, якби сьогодні з’явилась така можливість?

pptx
Додано
27 березня 2020
Переглядів
731
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку