Презентація до уроку природознавства для 4 класу на тему :"Інтелектуальна гра "Україна на карті світу""

Про матеріал

Сьогоденні умови розвитку засобів навчання сучасної шкільної освіти зумовлені інтеграційними процесами, домінантними складовими яких є нові інформаційні технології (НІТ).

Характерною рисою НІТ є те, що вони надають практично необмежені можливості для самостійної та спільної творчої діяльності вчителя та учнів. З авторитарного носія істини вчитель перетворюється на учасника продуктивної діяльності своїх вихованців та за допомогою комп'ютера створює сприятливе середовище для формування власного інтелекту.

Комп'ютерна презентація – одна із форм сучасного уроку, що дає змогу зробити навчальний матеріал яскравим і переконливим.

Особливості мультимедіа-технології :

-якість зображення – яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані.

-легке усунення недоліків і помилок у слайдах;

-коригування темпу й обсягу навчального матеріалу;

-достатньо добре освітлення під час демонстрації презентації робочого місця учнів;

-значне підвищення рівня використання наочності на уроці;

-зростання продуктивності уроку;

-налагодження міжпредметних зв'язків;

-можливість організації проектної діяльності під керуванням учителів початкових класів та інформатики;

-зміна ставлення по ПК : діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності, а не лише як засіб для гри.

Життєвий досвід учнів початкових класів ще досить незначний, і тому малюнки, портрети, експозиції, фрагменти історичних фільмів, мультфільми, що можна демонструвати за допомогою комп'ютерної техніки, створюють на уроках особливу атмосферу та настрій, допомагають зробити навчально-виховний процес цікавим, захопливим.

Методика використання мультимедійних технологій у процесі вивчення матеріалу сприяє :

посиленню мотивації навчання учнів;

удосконаленню системи управління навчання на різних етапах уроку;

зростанню якості навчання і виховання, підвищенню інформаційної культури учнів;

підвищення рівня обізнаності учнів щодо сучасних інформаційних технологій;

демонстрація можливостей комп'ютера не тільки як засобу гри.

Уроки з мультимедійним супроводом допомагають ефективно розв'язувати такі дидактичні завдання :

сформувати мотивацію до навчання взагалі;

засвоїти базові знання з предмета;

сформувати навички самоконтролю.

Ця технологія є пояснювально-ілюстративним методом навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння інформації на основі сполучення навчального матеріалу з його зоровим сприйняттям.

Фрагмент уроку з природознавства, 4 клас

Підбиття підсумків ( рефлексія) уроку

Функції підсумкового етапу уроку :

прояснити зміст опрацьованого;

порівняти реальні результати з очікуваними;

проаналізувати, чому відбулося так чи інакше;

зробити висновки;

закріпити чи відкоригувати засвоєння;

намітити нові теми для обміркування;

установити зв'язок між тим, що вже відомо, і тим, що потрібно засвоїти, навчитись у майбутньому;

скласти план подальших дій.

Технологізація навчання передбачає обов'язкову рефлексію, вміння аналізувати свої власні дії, мотиви,вчинки і зіставляти їх із суспільно значущими цінностями, а також діями та вчинками інших людей. Мета рефлексії : згадати, виявити й усвідомити основні компоненти діяльності – її зміст, тип, способи, проблеми, шляхи їх вирішення, отримані результати тощо.

Методика проведення рефлексії на уроці включає такі етапи :

1.Зупинка до рефлексивної діяльності. Всяка попередня діяльність має бути призупинена чи завершена.

2.Відновлення послідовності виконаних дій. Усно чи письмово відтворюється все, що зроблено, в тому числі і те, що на перший погляд здається дріб'язковим.

3.Вивчення відтвореної послідовності дій з точки зору її ефективності, продуктивності, відповідності поставленим завданням тощо. Параметри аналізу рефлексивного матеріалу вибираються із запропонованих учителем.

4.Вивчення і формулювання результатів рефлексії. Таких результатів може бути виявлено кілька видів :

-предметна продукція діяльності – ідеї, пропозиції, закономірності, відповіді на запитання тощо ;

-способи, які використовувались чи створювались в ході діяльності;

-гіпотези щодо майбутньої діяльності.

5.Перевірка гіпотез у наступній діяльності.

Важливим фактором, що впливає на ефективність рефлексії в навчанні, є різноманітність її форм і прийомів, їх відповідність віковим та іншим особливостям дітей.

Рефлексія тісно пов'язана з іншою важливою для технологічного уроку дією – постановкою мети. Формулюванням учнем мети свого навчання передбачає її досягнення і наступну рефлексію – усвідомлення способів досягнення поставленої мети. В цьому випадку рефлексія не лише підсумок, а й старт для нової освітньої діяльності і її нової освітньої мети. Можлива рефлексія стосовно самої рефлексії, спрямована на вдосконалення процесу самопізнання. Очевидно, що ключовою функцією підсумків буде повернення до результатів навчання і можливість переконатися, що учні її досягли.

Природознавство

4 клас

Тема. Україна на карті світу

І. Інтелектуальний гра - конкурс «Своя гра»

Командам пропонується ігрове поле, розбите на кольорові квадрати ( три теми – три різних кольори. У кожній темі по 6 запитань). Команди дивляться на поле протягом 15 секунд, запам`ятовуючи номер з кольором своєї теми. Кожна команда обирає свою тему за своїм кольором. Черга вибору своєї теми визначалась перед початком конкурсу. Команди відкривають квадрати з обраною темою. Час на обміркування відповіді 10 секунд. Якщо команда відкрила квадрат зі своєю темою, то, давши правильну відповідь, вона отримує 2 бали. Якщо команда відкрила квадрат із чужою темою, то, давши правильну відповідь, вона отримує 3 бали. Якщо запитання із загальної теми – 1 бал.

«Скринька» - тема № 1

Карта України

1. Яка площа території України ? ( 603,7 км2 )

2. Загальна довжина кордонів держави? ( 6 500 км – приблизно 1/6 довжини земного екватора)

3. Скільки сухопутних країн-сусідів має Україна? ( 7 країн : Росія, Білорусь, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова )

4. Відстань між східною та західною географічними точками складає - ( 1316 км), між південною та північною – ( 893 км)

5. Крайня південна точка України ? ( мис Сарич у Криму)

6. Географічний центр самої України розташовано у районному центрі … ( Добровеличківка на Кировоградщині)

«Скринька» - тема № 2

Водойми України

1. Давні греки називали її Борисфен, римляни – Данаприс, турки – Узу, найбільша в країні і третя в Європі ? ( Дніпро)

2. Яка з річок протікає у семи областях ? ( Дністер)

3. «Річка дружби», яка пов'язує території семи держав Європи ? ( Дунай)

4. «Бог» - так чудово називали цю річку наші предки – давні слов'яни, бере початок на Подільській височині, відома своїми порогами (Південний Буг)

5. Річка бере початок на території колишнього Сіверського князівства Русі, впадає в Дон і є найбільшою її притокою ? ( Сіверський Донець)

6. Одне з унікальних міст України, його називають «українською Венецією»?

( Вилкове, у нижній течії Дунаю)

«Скринька» - тема № 3

Великі форми рел'єфу України

1. Мис і гора на південному березі Криму. Зовнішнім виглядом схожа на ведмедя, що ніби припав до моря і п'є воду. (Аюдаг)

2. Найвищий масив Кримських гір ( головне літнє пасовище, «батько гір»). (Бабуган – яйла)

3. Народна назва центральної частини Карпат, з якої беруть початок основні ріки? ( Верховина)

4. Гірський масив ( згаслий вулкан) у Криму? ( Карадаг)

5. Напевно, назва цих гір пов'язана з племенем карпів ( що означає «скеля» … ( Карпати)

6. Вершина Донецького кряжа, «горб, кулоподібне підняття», у ХVІІ ст. поряд існувала мечеть… ( Могила Мечетна)

ІІ. Загальна тема

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

Україна має чи не найбільше право

називатися європейською, адже…

( Варіанти відповідей…)

1.Саме в Україні поблизу села Ділове, що біля Рахова ( Ужгородський район Закарпатської області), знаходиться географічний центр Європи

2.Україна знаходиться на північному заході Східно-Європейської рівнини, або, як співали колись кобзарі, «проти сонця, головою до Чумацького Воза ( Великої Ведмедиці), ногами до синього моря.

3.За територією серед країн планети Україна посідає 39 місце в світі, покриває 0,6 % суші та 5% площі Європи.

4.Україна – найбільша з європейських держав, територія якої повністю лежить в межах однієї частини світу.

5.Площа України вдвічі більша за площу Польщі, у 5 разів – за площу Германії, в 20 разів – за площу Бельгії.

6.********

ІІІ. Підбиття підсумків.

* Команди підраховують загальну кількість зібраних жетонів.

* Визначається команда - переможець гри.

* Нагородження переможців.

* Творче завдання учням :

Розпочати роботу над навчальним проектом «Водойми рідного краю, їх стан і охорона». Способи презентації своїх проектів :

-мультимедійна презентація з коментарями ;

-екологічна газета ;

-малюнки та фотографії ;

-розповіді, загадки та літературні твори про водойму ; тощо…

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Рефлексія Краматорська міська рада Управління освіти Краматорська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 16 Підготувала вчитель початкових класів Макаренко Олена Володимирівна

Номер слайду 2

Україна на карті світу ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 клас Інтелектуальна гра-конкурс

Номер слайду 3

СКРИНЬКА № 1 Карта України

Номер слайду 4

Яка площа території України ? Загальна довжина кордонів України ? Скільки сухопутних країн – сусідів має Україна? Відстань між крайніми географічними точками країни… Крайня південна точка України ? Географічний центр самої України ?

Номер слайду 5

1. Яка площа території України?

Номер слайду 6

2.Загальна довжина кордонів держави…

Номер слайду 7

3. Скільки сухопутних країн-сусідів має Україна ?

Номер слайду 8

4. Відстань між східною і західною географічними точками - ? , між північною та п івденною - ?

Номер слайду 9

5. Крайня південна точка України ?

Номер слайду 10

6. Географічний центр самої України ?

Номер слайду 11

СКРИНЬКА № 2 Водойми України

Номер слайду 12

Найбільша в країні, третя в Європі ? Яка річка протікає в семи областях ? «Річка дружби», яка пов’язує території семи держав? «Бог» – так називали цю річку наші предки-слов’яни… Найбільша притока Дону? Що називають українською Венецією ?

Номер слайду 13

1. Давні греки називали його Борисфен, римляни – Данапарис, турки – Уфу. Найбільша в Україні і третя в Європі?

Номер слайду 14

2. Яка з річок протікає у семи областях ?

Номер слайду 15

3. «Річка дружби» яка пов’язує території семи держав ?

Номер слайду 16

4. «Бог» – так називали річку слов’яни…

Номер слайду 17

5. Найбільша притока Дону ?

Номер слайду 18

6 . Унікальне місто – українська Венеція ?

Номер слайду 19

СКРИНЬКА № 3 Форми рельєфу України

Номер слайду 20

Мис і гора на Південному березі Криму ? Найвищий масив Кримських гір ? Народна назва центральної частини Карпат? Гірський масив (згаслий масив) у Криму? Назва гір пов’язана з племенем карпів? Вершина Донецького кряжу ?

Номер слайду 21

1. Мис і гора на Південному березі Криму, зовнішнім виглядом схожа на ведмедя ?

Номер слайду 22

2. Найвищий масив Кримських гір ?

Номер слайду 23

3. Народна назва центральної частини Карпат ?

Номер слайду 24

4 . Гірський масив ( згаслий вулкан) у Криму ?

Номер слайду 25

5. Назва гір пов’язана з племенем карпів ?

Номер слайду 26

6. Вершина Донецького кряжа ?

Номер слайду 27

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Микитенко юрій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
7 лютого 2018
Переглядів
10972
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку