Презентація до уроку "Шаблони та формуляр-зразки документа. Реквізити документа. Правила оформлення сторінки."

Про матеріал
Мета: ознайомити учнів з поннятми шаблону та формуляр-зразка документа, його реквізитами і правилами оформлення сторінки; розвивати пізнавальний інтерес, швидкість введення тексту з клавіатури; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість; виховувати ділові якості. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, навчальна презентація. Програмне забезпечення: пакет програм MS Office.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Шаблони та формуляр-зразки документа. Реквізити документа. Правила оформлення сторінки. За навчальною програмою 2018 року. Урок 38

Номер слайду 2

Формуляр документа Документи з високим рівнем стандартизації складають за затвердженою формою, тобто відповідно до формуляра-зразка. Кожний документ складається з окремих елементів, що називаються реквізитами.

Номер слайду 3

Склад та послідовність розміщення реквізитів у службовому документі називається формуляром. Формуляр-зразок - це модель побудови формуляра службового документа, що встановлює: сферу його застосовування;формат;розміри полів;вимоги до побудови конструкційної сітки;реквізити. Реквізити документа

Номер слайду 4

Формуляр-зразок передбачає такі реквізити та порядок їх розміщення в організаційно-розпорядчих документах:01 - зображення Державного герба України, герба Автономної Республіки Крим;02 - зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування);03 - зображення нагород;04 - код організації;05 - код форми документа;06 - назва організації вищого рівня;Реквізити документа

Номер слайду 5

07 - назва організації;08 - назва структурного підрозділу організації;09 - довідкові дані про організацію;10 - назва виду документа;11 - дата документа;12 - реєстраційний індекс документа;13 - посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь;14 - місце складання або видання документа;15 - гриф обмеження доступу до документа;16 - адресат;Реквізити документа

Номер слайду 6

17 - гриф затвердження документа; 18-резолюція;19 - заголовок до тексту документа;20 - відмітка про контроль;21 - текст документа;22 - відмітка про наявність додатків;23 - підпис;24 - гриф погодження документа;25 - візи документа;26 - відбиток печатки;Реквізити документа

Номер слайду 7

27 - відмітка про засвідчення копії;28 - прізвище виконавця і номер його телефону;29 - відмітка про виконання документа і направлення його до справи;30 - відмітка про наявність документа в електронній формі;31 - відмітка про надходження документа до організації;32 - запис про державну реєстрацію. Реквізити документа

Номер слайду 8

Бланк документа - це зуніфікована форма службового документа з надрукованою постійною інформацією й місцем, відведеним для змінної. Бланки заповнюють конкретними відомостями. Найпоширенішими є бланки актів, довідок, наказів, протоколів, листів. Застосування бланків під час складання документів підвищує культуру ділового спілкування, надає інформації офіційного характеру. Бланк документа

Номер слайду 9

Назва організації відтворюється на бланку в повному розгорнутому найменуванні. Скорочену назву організації зазначають тоді, коли її офіційно зафіксовано в статуті. Назва виду документа - обов'язковий реквізит будь-якого документа, крім листів. Назва є на бланку або вдруковується угорі ліворуч. Залежно від виду документа визначаються перелік необхідних для його оформлювання реквізитів, побудова тексту й ступінь обов'язковості виконання його положень. Основні правила оформлювання документів. Назва організації

Номер слайду 10

Назва організації

Номер слайду 11

Для здійснення розрахунково-грошових операцій у бланках вказується номер розрахункового рахунка у відділенні банку. Наприклад: Розрахунковий рахунок № 3467059в Києво-Святошинському УСБ м. Києва МФО 322034 Номер розрахункового рахунка

Номер слайду 12

Іще одним обов'язковим реквізитом усіх документів є дата. Документ датується днем його підписання (для наказів) або затвердження (для інструкцій). Акти і протоколи датуються днем здійснення документованих у них подій. Дату проставляє власноручно особа, яка підписує або затверджує документ. До складу дати входять число, місяць і рік, які проставляються в одному рядку арабськими цифрами. Наприклад: 12.07.2007 (тобто 12 липня 2007 р.). Дата документа

Номер слайду 13

Дата документа

Номер слайду 14

Реєстраційний індекс складають з його порядкового номера, який можна доповнювати за рішенням організації індексом справи за номенклатурою справ, інформацією про кореспондента, виконавця тощо. Місце розташування цього реквізиту залежить від бланка та виду документа. Якщо документ підготували дві чи більше організацій, то реєстраційний індекс складають із реєстраційних індексів кожної з них і проставляють через правобіжну похилу риску згідно з послідовністю підписів авторів документа. Реєстраційний індекс. Місце складання або видання документа Реквізит Місце складання або видання документа вказує на назву міста чи населеного пункту, де видано документ.

Номер слайду 15

Реєстраційний індекс. Місце складання або видання документа

Номер слайду 16

Адресат Листи, доповідні записки, довідки, повідомлення та інші документи адресуються до організацій, установ, структурних підрозділів, службових або приватних осіб. Назва установи й структурного підрозділу подається у називному відмінку, а назва посади та прізвище - у давальному. Наприклад: Національний авіаційний університет Відділ кадрів Коваленкові І. П. Якщо документ адресовано керівникові установи, її назва входить до складу назви посади й пишеться у давальному відмінку. Наприклад: Ректорові Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова академікові АПН України проф. Андрущенку В. Ю.

Номер слайду 17

Адресат До реквізиту "адресат" може також входити поштова адреса. Слід пам'ятати: якщо документ адресовано до установи, поштова адреса вказується після її назви, а також назви структурного підрозділу і прізвища посадової особи. Кожний елемент реквізиту друкується з нового рядка. Наприклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Навчальна частина Пономаренкові О. П. вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01033

Номер слайду 18

Адресат Якщо документ надсилають фізичній особі, то у називному відмінку зазначають прізвище, ім'я, по батькові (або ініціали) адресата, вулицю, номер будинку і квартири, населений пункт, район, область, поштовий індекс. Наприклад: Гордієнко Михайло Іванович вул. М. Гоголя, 13, кв. 106 м. Ніжин, 04631

Номер слайду 19

Адресат

Номер слайду 20

Адресат

Номер слайду 21

Підпис Підпис - це обов'язковий реквізит будь-якого документа, що свідчить про відповідальність особи за його зміст. Підпис є одним із реквізитів, що надає документу юридичної сили. Юридична сила документа - властивість службового документа, надана чинним законодавством, яка є підставою для вирішення правових питань, здійснювати правове регулювання і (або) управлінські функції. Підпис складається з назви посади особи, яка підписує документ (повної, якщо документ надруковано не на бланку, скороченої - на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалу(-ів) і прізвища. Підписує документи, як правило, керівник установи, його заступник чи керівник структурного підрозділу. Керівник установи або його заступник підписує документи, що надсилаються до вищих організацій. Керівники структурних підрозділів підписують документи у межах своєї компетенції.

Номер слайду 22

Підпис Підписується, як правило, перший примірник документа. Якщо документ надруковано на бланку установи, зазначається тільки посада та ініціал(и) і прізвище особи, яка його підписує (повна назва установи не повторюється). Наприклад: Директор (підпис) Г. К. Стеценко. Проректор з наукової роботи (підпис) С. Васильченко Якщо документ надруковано не на бланку, то вказується повна назва установи, посада, ініціал(и) та прізвище особи, яка його підписує. Наприклад: Директор видавництва "Освіта" (підпис) І. М. Подолюк

Номер слайду 23

Підпис Документи колегіальних органів (протоколи, постанови, рішення) підписують дві особи - голова та секретар колегіального органу. При цьому зазначаються обов'язки осіб, які підписали документи, а не їхні посади. Наприклад: Голова (підпис) Г. К. Мусієнко. Секретар зборів (підпис) В. А. Грищук Підпис ставиться праворуч під текстом через два-три рядки після його закінчення. Назва посади пишеться ліворуч від прізвища, яке вказується на рівні останнього рядка посади. Наприклад: Директор Київської середньої школи № 65 (підпис) Б.І. Мандрик

Номер слайду 24

Підпис

Номер слайду 25

Підпис

Номер слайду 26

Гриф затвердження документа Після підписання документ затверджується, тобто засвідчується, його дія на певне коло організацій, структурних підрозділів чи приватних осіб. Реквізит затвердження містить: слово ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок);назву посади, особистий підпис, ініціал(и) та прізвище особи, яка затвердила документ;дату затвердження. Наприклад: ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України (підпис) К. М. Левківський 09.03.2007

Номер слайду 27

Гриф затвердження документа Якщо документ затверджено постановою, рішенням, наказом, протоколом, то гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖЕНО" назви (у називному відмінку), дати, номера затверджувального документа. Наприклад: ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Вищої атестаційної комісії України 18.11.2007 № 8 Гриф затвердження розміщується у правому верхньому куті першого аркуша документа й пишеться великими літерами. Після затвердження документ набуває юридичної сили.

Номер слайду 28

Гриф затвердження документа

Номер слайду 29

Гриф затвердження документа

Номер слайду 30

Резолюція Резолюція - напис посадової особи на документі - коротке рішення щодо виконання документа. Резолюція складається з таких елементів: прізвища та ініціалів виконавця (виконавців) у давальному відмінку;змісту доручення; терміну виконання;особистого підпису керівника;дати. Якщо резолюція вказує на кількох виконавців, то обов'язково зазначається особа, відповідальна за виконання документа. Відповідальний виконавець має право скликати співвиконавців та отримувати від них потрібну інформацію.

Номер слайду 31

Резолюція Як правило, в резолюції керівник висловлює своє рішення щодо суті розглянутих питань. Проте якщо жодних вказівок немає, рішення має приймати виконавець. Конкретні вказівки передаються за допомогою наказового способу або неозначеної форми дієслова. Наприклад: Про результати і вжиті заходи повідомте; Терміново відрядіть; Негайно підготуйте листа; Розглянути й доповісти в десятиденний термін. Загальні вказівки виражають так: До виконання; До керівництва; До відома.

Номер слайду 32

Резолюція Резолюцію треба ставити безпосередньо на документі, нижче від реквізиту "Адресат", паралельно до основного тексту або на вільній площі лицьового боку першого аркуша, але не на березі документа, призначеного для підшивання. Наприклад: Начальникові Управління гуманітарної та педагогічної освіти Дмитриченку М. Ф. Підготувати проект постанови до 23.05.2007 (підпис керівника) 09.04.2007 Якщо на документі немає вільного місця для резолюції, дозволено оформлювати її на окремих аркушах або спеціальних бланках.

Номер слайду 33

Резолюція

Номер слайду 34

Заголовок до тексту документа Кожний службовий документ, незалежно від його змісту, призначення й виду, має заголовок, який відображає головну ідею документа (крім повідомлення й телефонограми). Він друкується у лівому верхньому куті під датою і номером документа. Заголовок має бути лаконічним, точним і максимально повно розкривати суть документа. Наприклад: Про додаткове видання "Російсько-українського словника"; Про заходи щодо поліпшення використання відходів підприємства шкіряно-взуттєвої промисловості.

Номер слайду 35

Заголовок до тексту документа

Номер слайду 36

Заголовок до тексту документа

Номер слайду 37

Заголовок до тексту документа

Номер слайду 38

Заголовок до тексту документа Наявність чітких заголовків скорочує час на ознайомлення з документом та період проходження його через посадових осіб і структурні підрозділи до реального виконавця. Текст документа, надрукований на папері формату А5, дозволено подавати без заголовка.

Номер слайду 39

Гриф погодження Гриф погодження документа свідчить про згоду установи, її підрозділу чи посадової особи (що не є автором документа) з його змістом. Є дві форми погодження - внутрішнє (з підрозділами та службовими особами установи) й зовнішнє (з підвідомчими та непідвідомчими організаціями). Цей реквізит проставляють після попереднього розгляду чи оцінювання проекту документа перед його розповсюдженням в установі. Оформлюють його під текстом документа, після підпису або на окремій сторінці.

Номер слайду 40

Гриф погодження. Складається із:- слова ПОГОДЖЕНО;- назви посади особи, з якою погоджується документ, та назви установи;- особистого підпису; його розшифрування; дати. Наприклад: ПОГОДЖЕНОРектор Донецького державного університету управління (підпис) В.І. Носков 07.05.2007 р.

Номер слайду 41

Гриф погодження. Гриф погодження

Номер слайду 42

Гриф погодження

Номер слайду 43

Віза документа - це напис, зроблений посадовою особою, яка висловлює згоду або незгоду зі змістом документа. Віза складається з:- назви посади особи, яка підписує документ;- підпису та його розшифрування;лаконічного рішення (зауваження); - дати візування. Наприклад: Директор Навчального центру"Укрсервіс” (підпис) С. Р. Зінченко. Не заперечую.20.05.2007 р. Віза документа

Номер слайду 44

Якщо доповнення та зауваження особи, яка візує документ, мають розгорнутий характер, вони викладаються на окремому аркуші, а на першій сторінці документа зазначається: Наприклад: Директор Державного спеціалізованого підприємства видавництва "Освіта” (підпис) І. М. Подолюк Зауваження додаються. 18.11.2007 р. У внутрішніх документах віза проставляється на першому примірнику документа, а у зовнішніх - на примірнику, що залишається в організації. Віза документа

Номер слайду 45

Відбиток печатки Документи, які потребують особливого засвідчення, завіряють відбитком печатки. Ставлять ЇХ на документах, що засвідчують права певних осіб, витрати коштів і матеріальних цінностей, а також на тих документах, де наявність відбитка печатки передбачено правовими актами. Печатка має накладатися на частину назви посади й підпису особи, яка підписала документ. Наприклад: Ректор (підпис) О. П. Потапенко Відбиток печатки

Номер слайду 46

Відбиток печатки

Номер слайду 47

Якщо документ має додатки, то в лівому куті під текстом з нового рядка зазначається: Додаток: на 4 арк. у 2 пр. Після слова Додаток можна перелічити назви документів, що додаються: Додатки:1. Акт оцінки вартості використаних матеріалів на 2 арк. в 1 пр.2. Акт прийому нових будівельних матеріалів на 3 арк. у2пр. За великої кількості додатків їх опис складається окремо, а в документі після тексту зазначається: Додаток: згідно з описом на 10 арк. Відмітка про наявність додатків

Номер слайду 48

Відмітка про наявність додатків

Номер слайду 49

Цей реквізит обов'язковий лише у вихідних документах (листах, довідках, висновках) і складається з прізвища виконавця та номера його службового телефону. Ці відомості проставляються на останній сторінці документа у нижньому лівому куті (лицьової сторони). Відмітка про виконання документа і направлення його до справи містить такі відомості: коротку довідку про виконання, якщо немає документа, що засвідчує це; вказівку на номер справи, до якої буде підшито документ; дату направлення документа до справи; назву посади і підпис керівника структурного підрозділу або виконавця. Наприклад: До справи № 03-4 Відповідь надіслано 13.05.2007 М03-12/113 Назва посади (підпис) (ініціал(и) і прізвище) 14.05.2007 Відмітка про виконання вміщується в лівій частині нижнього берега першого аркуша документа. Відмітка про виконавця

Номер слайду 50

Під час оформлення документів слід дотримуватися основних правил їх складання, які передбачають правильне написання реквізитів та їх розміщення на бланку документа. Дотримання цих вимог надає документу юридичної сили. Правила оформлення документів

Номер слайду 51

Гімнастика для очей

Номер слайду 52

Створіть у MS Word документ за зразком. Збережіть документ у своїй робочій папці

Номер слайду 53

Дякую за увагу!За навчальною програмою 2018 року. Урок 38

pptx
Додано
30 січня
Переглядів
3460
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку