Презентація до уроку з теми "Масиви"

Про матеріал
Захист практичної роботи „ Обробка одновимірних масивів” Доповніть речення: 1. Масив це … 2. Елементами масиву можуть бути … 3. Поле Memо використовується для… 4. Властивість lines відповідає за … 5. Головною відмінністю опису масиву у розділі змінних є використання службового слова … 6. За чисельністю елементів масиви поділяються на … 7. d:=array[1..20] of integer Масив d це масив, який складається з _____ елементів, _____типу. 8. Поясніть рядок коду проекту: a[i]:=StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]); 9. Які з одновимірних масивів описані правильно? а) var A:array[1..5] of real; б) var mas: array[1-4] integer; в) var С:[integer] of char; r) var D:array of real; 10. Скільки елементів містить кожен з масивів? а) var A: array['A'..'C'] of string; б) var B: array[false..true] of boolean; в) var X: array of integer; 11. Вкажіть відмінності між циклами та масивами.
Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Одновимірні масиви

Номер слайду 2

Поняття масиву. Впорядкований набір змінних одного типу називається масивом. Кожна змінна, що входить до масиву, називається елементом масиву.a[i] = {3,6,12,4,5}а[1], a[2], … a[10]Масив, у якому кожний елемент визначається тільки одним порядковим номером, називається одновимірним.

Номер слайду 3

Оголошення змінних масивуvar a: array [1..100] of Realvar b: array [1990..2011] of Integervar c: array of Integer – динамічний масив

Номер слайду 4

Введення та виведення значень елементів одновимірного масивукомпонент типу TMemo. Основні властивості: Scroll. Bars – лінійки прокручування;Read. Only – можливість редагування тексту;Lines – визначає номер рядка;Lines. Count – визначає кількість заповнених рядків.

Номер слайду 5

Задача 1. Сформувати одновимірний масив з десяти дійсних чисел, які вводяться в рядки багаторядкового поля, піднести ці числа до квадрата і вивести ці квадрати в інше багаторядкове поле.

Номер слайду 6

Максимальний елемент масиву. Проаналізуйте код програми та визначне, яке завдання виконується. Які елементи потрібно розмістити на формі?procedure TForm1. Button1 Click (Sender: TObject);var a: array [1..10] of Real; i: Integer; max: Real;beginfor i := 1 to 10 doa[i] := Str. To. Float (Memo1. Lines[i-1]);max := a[1]; for i := 2 to 10 doif a[i] > max then max := a[i];Label1. Caption := Float. To. Str (max) + ' – найбільше значення';End;

Номер слайду 7

Сортування одновимірного масиву та пошук даного числа у впорядкованому масивіprocedure TForm1. Button2 Click (Sender: TObject);var a: array [1..10] of integer; i, j, min, nmin: integer;beginfor i := 1 to 10 doa[i] := Str. To. Int (Memo1. Lines[i-1]);for i := 1 to 9 dobeginmin := a[i]; nmin := i;for j := i+1 to 10 doif a[j] < min thenbeginmin := a[j]; nmin := j;end;a[nmin] := a[i];a[i] := min;end;Memo2. Lines. Clear;for i := 1 to 10 do. Memo2. Lines. Append (Int. To. Str (a[i]))end;

Номер слайду 8

Деякі задачі опрацювання одновимірних масивів. Задача 2. Визначити, скільки разів трапляється дане дійсне число серед значень елементів даного масиву з десяти дійсних чисел. Задача 3. У даному масиві з десяти дійсних чисел визначити найбільше значення. Задача 4. У даному масиві з десяти різних дійсних чисел визначити найбільше та найменше значення й поміняти їх місцями. Задача 5. Створіть проект, у якому потрібно сформувати масив із десяти цілих чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового поля, знайдіть середнє арифметичне значення елементів масиву та виведіть результат у напис.

Номер слайду 9

Перевір себе. Що таке одновимірний масив?З чого складається ім’я елемента масиву?Що може використовуватись як номер елемента масиву?Який масив називається динамічним? Як описується динамічний масив у рядку var?Поясніть, у чому полягають відмінності між статичним і динамічним масивами.

Номер слайду 10

Вправи. Створіть проект, у якому потрібно сформувати масив із десяти дійсних чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового поля, визначте найменше серед значень елементів цього масиву та обміняйте його місцями з першим елементом масиву. Створіть проект, у якому потрібно сформувати динамічний масив з дійсних чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового поля, визначте середнє арифметичне значення елементів цього масиву і знайдіть елементи, які більші за середнє арифметичне значення. Для зберігання результатів використайте динамічний масив. Створіть проект, у якому потрібно сформувати масив з дійсних чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового поля, відсортуйте його і знайдіть кількість різних значень елементів масиву.

Номер слайду 11

Домашнє завдання. Створіть проект, у якому потрібно сформувати масив із дванадцяти дійсних чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового поля, збільшіть значення кожного елемента масиву в 3 рази і виведіть нові значення в інше багаторядкове поле. Створіть проект, у якому потрібно сформувати масив із дев’яти цілих чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового поля, визначте, чи трапляються серед значень елементів цього масиву числа, кратні числу 3, і виведіть їх кількість у напис.

Перегляд файлу

Захист практичної роботи Обробка одновимірних масивів”

 

Доповніть речення:

 

 1. Масив це …
 2. Елементами масиву можуть бути …
 3. Поле Memо використовується для…
 4. Властивість lines  відповідає за …
 5. Головною відмінністю опису масиву у розділі змінних є використання службового слова …
 6. За чисельністю елементів масиви поділяються на …
 7. d:=array[1..20] of   integer        Масив d це масив, який складається з _____ елементів, _____типу.
 8. Поясніть рядок коду проекту: a[i]:=StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]);
 9. Які з одновимірних масивів описані правильно?

а) var A:array[1..5] of real;

б) var mas: array[1-4] integer;

в) var С:[integer] of char;

r) var D:array of real;    

 1. Скільки елементів містить кожен з масивів?

а) var A: array['A'..'C'] of string;

б) var B: array[false..true] of boolean;

в) var X: array of integer;

 1. Вкажіть відмінності між циклами та масивами.

 

Захист практичної роботи Обробка одновимірних масивів”

 

Доповніть речення:

 

 1. Масив це …
 2. Елементами масиву можуть бути …
 3. Поле Memо використовується для…
 4. Властивість lines  відповідає за …
 5. Головною відмінністю опису масиву у розділі змінних є використання службового слова …
 6. За чисельністю елементів масиви поділяються на …
 7. d:=array[1..20] of   integer        Масив d це масив, який складається з _____ елементів, _____типу.
 8. Поясніть рядок коду проекту: a[i]:=StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]);
 9. Які з одновимірних масивів описані правильно?

а) var A:array[1..5] of real;

б) var mas: array[1-4] integer;

в) var С:[integer] of char;

r) var D:array of real;    

 1. Скільки елементів містить кожен з масивів?

а) var A: array['A'..'C'] of string;

б) var B: array[false..true] of boolean;

в) var X: array of integer;

Вкажіть відмінності між циклами та масивами 


Практична робота № 11. «Використання одновимірних масивів»

 

Варіант 1: Відома середня температура кожного дня тижня. Визначте середнє значення  температури за весь тиждень та виведіть показник температури у п’ятницю. З’ясуйте, скільки разів на тиждень температура була вище нуля.

У проекті:

 

а) розмістіть на формі потрібні елементи керування: багаторядкові поля, написи, кнопки;

б) складіть обробник події OnClick першої кнопки, виконання якого приведе до виведення у напис середньої температури за тиждень;

в) складіть обробник події OnClick другої кнопки, виконання якого приведе до визначення, скільки разів на тиждень температура була вище нуля та виведення результату у окремому вікні;

г) складіть обробник події OnClick третьої кнопки, виконання якого приведе до виведення температури, що була у п’ятниця.

3. Створіть у власній папці папку Практична 11 і збережіть у ній проект.

 

Код введення елементів масиву:

for i:=1 to 7 do

val(InputBox('ghusla', 'vvedennya', ''), a[i], code); end;

Практична робота № 11. «Використання одновимірних масивів»

 

Варіант 2: Створіть проект знаходження максимального, мінімального показника температури за тиждень та кількості днів, коли температура була нижче 00С.

 

У проекті:

 

а) розмістіть на формі потрібні елементи керування: багаторядкові поля, написи, кнопки;

б) складіть обробник події OnClick першої кнопки, виконання якого приведе до виведення у напис максимального значення температури за тиждень;

в) складіть обробник події OnClick другої кнопки, виконання якого приведе до визначення, скільки разів на тиждень температура була нижче нуля, та виведення результату у окремому вікні;

г) складіть обробник події OnClick третьої кнопки, виконання якого приведе до виведення мінімального значення;

3. Створіть у власній папці папку Практична 11 і збережіть у ній проект.

for i:=1 to 7 do

val(InputBox('ghusla', 'vvedennya', ''), a[i], code); end;


 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ряднова Людмила Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
До підручника
Інформатика (академічний, профільний рівень) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
11 лютого 2019
Переглядів
327
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку