Презентація досвіду роботи

Про матеріал

Презентація досвіду роботи вчителя української мови та літератури. У так званому "Альбомі реалізованих ідей" зібрано родзинки досвіду, які перевірені на практиці. Сподіваюся, стануть у нагоді колегам.

Перегляд файлу

                             Філологічна  студія «Мальва» запрошує…

Альбом реалізованих ідей «Тільки творчо, інакше навіщо…»

Гордієнко Ольга Олександрівна,

вчитель української мови та літератури

Нікольської гімназії «Софія»

Філологічна  студія «Мальва» - це територія спілкування, професійного  зростання, творчого натхнення.

Філологічна  студія «Мальва» ставить за мету:

- поділитися досвідом створення  умов  для розкриття потенціалу  учнів на уроках української мови та літератури шляхом інтеграції педагогічних технологій;

Основні завдання діяльності філологічної  студії «Мальва» полягають у тому, що:

http://liza.ua/wp-content/uploads/2013/05/zasnuli-malvy-bilja-haty400x270.jpg1. Пізнаємо: способи інтеграції педагогічних технологій  з метою активізації творчого потенціалу учнів;

2.Практикуємо: використання інноваційних форм роботи на уроках;
3.Творімо!  Забезпечення потреби  у творчій самореалізації.
 

Мальва (лат. Malva), калачики, шток-троянда  - трав'яниста рослина з сімейства мальви. Мальва до нас потрапила з Середньої Азії в XV столітті. Мальву вирощували ще в Стародавній Греції і в Стародавньому Єгипті. Відомо близько 30 видів цієї рослини.

Мальва - символ любові до рідної землі, до свого народу, до батьківської хати. Уособлює духовне коріння людини, її вірність духовній спадщині предків. Чи не найбільш поширеною і улюбленою в Україні здавна вважали рожу рожеву, або мальву. Мальва - давня і надійна берегиня будинку. Народні повір'я свідчать, що добрі душі предків поселяються на мальві і охороняють мешканців оселі. А ще ця квітка дуже гарна, тому невипадково мальви найрізноманітніших забарвлень здавна прикрашали українські садиби.

***

Творчі здібності - це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це націленість на відкриття нового і здатність до глибокого усвідомлення свого досвіду.

                                                                                                Е. Фромм

Одним із головних завдань, визначених у Законі України «Про загальну середню освіту» є формування освіченої, творчої особистості, що вміє самостійно й критично мислити, працювати в різних ситуаціях й створювати умови для реалізації цих дій. Кожна дитина здатна по – своєму виявляти творчий потенціал, тому завдання вчителя – активізувати ці ресурси, спрямувати їх у духовно й інтелектуально вартісне річище.

Як і багато моїх колег, я намагаюся створювати оптимальні дидактичні і психологічні умови для всебічної реалізації потенціальних можливостей вихованців, їх здібностей талантів, а за основу визначення методів і прийомів навчання беру способи пізнавальної діяльності. Переконана, що пріоритетним напрямком є формування інтелектуальних умінь творчої діяльності.

Так, крупиця за крупицею, збираю і накопичую кращий досвід, від уроку до уроку відшліфовую свою майстерність, адже творча лабораторія педагога-майстра – це думки, які не дають спокою про кращий урок, вічний пошук, неослабне захоплення.

        У своїй педагогічній практиці апробую інтеграцію окремих елементів таких сучасних технологій навчання, як проектна робота, інтерактивні методи, творчі завдання, ІКТ, вирішення проблемних ситуацій.

         В основі уроків – творче співробітництво, формування в учня особистого аналітичного судження, ініціативи, розвиток уяви, фантазії через виконання ролі режисера, поета, художника, аналітика, історика. Щоб бути успішним, учень сучасної школи повинен гнучко адаптуватися до мінливих життєвих ситуацій, самостійно й критично мислити, уміти бачити та формулювати проблему, знаходити шляхи її раціонального вирішення, усвідомлювати, де і в який спосіб мають бути використані здобуті ним знання.

Фішбоун

Схема Фишбоун може бути використана в якості окремо застосовуваного методичного прийому для аналізу будь-якої ситуації, або виступати стратегією цілого уроку. Найефективніше її застосовувати під час уроку узагальнення та систематизації знань, коли матеріал по темі вже пройдено і необхідно привести всі вивчені поняття в струнку систему, що передбачає розкриття і засвоєння зв'язків і відносин між її елементами.

Так, учням пропонується інформація (текст, відео) проблемного змісту і схема Фішбоун для систематизації цього матеріалу. Роботу по заповненню схеми можна проводити в індивідуальній або груповій формі. Важливим етапом застосування технології Фішбоун є презентація отриманих результатів заповнення. Вона повинна підтвердити комплексний характер проблеми у взаємозв'язку всіх її причин і наслідків. Іноді при заповненні схеми учні стикаються з тим, що причин обговорюваної проблеми більше, ніж аргументів, які підтверджують її наявність. Це виникає внаслідок того, що припущень і в житті завжди більше, ніж підтверджуючих фактів.

Форми роботи на уроці.

Індивідуальна робота. Всім учням роздається для аналізу однаковий текст і перед кожним ставиться мета — заповнити схему «Риб'ячий скелет» протягом 10 хвилин. Потім проходить обговорення результатів, обмін думками і заповнення загальної схеми на дошці.

 Робота в групах. Кожна з груп отримує свій текст. Читання тексту відбувається індивідуально, а його обговорення в групах. Загальна схема Фішбоун заповнюється на основі думок груп.

Кроссенс

    Кроссенс  – асоціативна головоломка нового покоління. Слово «кроссенс» означає  «перетин значень» і придумане за аналогією зі словом «кросворд», яке в перекладі з англійської мови  означає  «перетин слів».
    Цей вид головоломки винайшли зарубіжні педагоги в 2002 році. Ідея  належить письменнику, педагогу і математику Сергію Федіну і доктору педагогічних наук, філософу і художнику Володимиру Бусленко.  Ідея кроссенса проста, як і все геніальне. Це  асоціативний ланцюжок, що складається з дев'яти    картинок.

Зображення розташовують так, що кожна  картинка має зв'язок із попередньою і наступною,  а центральна поєднує за змістом зразу декілька картинок. Завдання того, хто розгадує кроссенс – знайти асоціативний  зв'язок  між сусідніми (тобто тими, що мають спільний бік) картинками. Зв’язки в головоломці можуть бути і поверхневими, і глибокими.

  Оскільки основне значення кроссенса – це певна загадка, ребус, головоломка, то він є гарною формою  нетрадиційної перевірки знань із теми.  Застосування кроссенса на уроці різноманітне, його можна використати:
1.    при формулюванні  теми і мети уроку;

2.    при вивченні нового матеріалу, в якості постановки проблемної ситуації;

3.    при закріпленні і узагальненні вивченого матеріалу;

4.   при підведенні підсумку роботи на уроці, включити як  рефлексію.
     Повністю урок можна побудувати в формі  кроссенса, тобто дев’ять  елементів кроссенса можуть представляти собою структуру уроку.
     Кроссенс можна запропонувати учням як творче домашнє завдання.
              Для вчителя кроссенс 

1.    це  спосіб поглибити розуміння вже вивченого шкільного поняття (явища, теми); 

2.    це можливість показати неординарне практичне застосування знань і зв'язок вивченого з життям;

3.     це можливість встановити  міжпредметні зв’язки з іншими шкільними дисциплінами. 
        Робота з кроссенсом відображає глибину розуміння учнями  вивченої теми. Разом із тим кроссенс сприяє

1.    розвиткові логічного, образного і асоціативного мислення, уяви; 

2.    прояву нестандартного мислення і креативності; 

3.   розвиває можливість самовираження. 

     Під час  розгадування кроссенса розвиваються комунікативні і регулятивні вміння; навички роботи з інформацією; підвищується допитливість і мотивація до вивчення  предмету. 
          Тому кроссенс – головоломка нового покоління, яка поєднує в собі найкращі якості зразу деяких інтелектуальних розваг: загадки, ребусу, головоломки. Кроссенс є прекрасним засобом розвитку  логічного і творчого мислення учнів.

    Метод «кроссенс» можна поєднати із такими інтерактивними методами, як:
1.    робота в малих групах;
2.    робота в парах;
3.    мозковий штурм;
4.    коло ідей;
5.    мікрофон.

   Кожна дитина народжується, маючи в собі іскру Божу. Ми — дорослі — не маємо права формувати з неї посередність, тому не варто розподіляти: ця дитина талановита, а ця — ні. У зв'язку із цим, творчі завдання мають бути розраховані не на кілька осіб, а на весь клас.

   Дитина дуже швидко освоює умови нової гри, вносить щось нове. 

 

      Скрапбукінг – це такий вид декоративно-ужиткового мистецтва, за допомогою якого можна виготовляти і декорувати фотоальбоми, листівки тощо. Тепер можна самостійно декорувати і різні книжки, і блокноти. 

      Педагогічний скрапбу́кінг   інноваційна форма збереження  інформації про певні події  на тривалий час у формі власноруч створеної книги,  альбому,  в яких за допомогою особливих  візуальних прийомів і спеціального декору своєрідним способом збережено й передано інформацію щодо педагогічних інновацій, експериментальної роботи з найрізноманітніших тем.

 

     Ейдетизм – феноменологічна форма пам’яті, яка дозволяє утримати, зберегти в пам’яті й відтворити яскравий наочний образ через деякий час.

     Людина, що володіє ейдетизмом (фотографічною пам’яттю), здатна уявляти відсутній об’єкт, ніби бачити його із закритими очима.

      У психології вперше описано явище ейдетизму у 1907р. У 80-х роках ХХ століття перспективами ейдетики зацікавився російський вчений, доктор педагогічних наук Ігор Матюгін.  Цим питанням в Україні займається Є.В.Антощук, який заснував Українську школу ейдетики «Мнемозина».

     Прийоми ейдетики – це перевірений шлях до бажаного успіху,  до швидкого й довготривалого запам’ятовування орфографічних правил, які так не люблять учні.

  1.       Знайомство з морфологією й частинами мови починаю з того, що в українській мові стільки частин мови, скільки пальців на руках

 

 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\user\Мои документы\Мои рисунки\imagesCA4TOH7O.jpg 

C:\Documents and Settings\user\Мои документы\Мои рисунки\imagesCA4TOH7O.jpg

 

Загинаючи шість пальців, зазначаю, що це самостійні частини мови; три пальці – службові, а вигук стоїть осібно – не належить ні до самостійних, ні до службових частин мови.

За фалангами великого пальця діти запам’ятовують про 2  особливі форми дієслова – дієприкметник та дієприслівник.

.Синтаксичні одиниці, члени речення – це пальці однієї руки.

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\user\Мои документы\Мои рисунки\imagesCASENREK.jpg            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причому великий та вказівний пальці  стиснуті  й нагадують букву «О» - основа, граматична основа речення, тобто підмет й присудок складають граматичну основу речення.  Показую дітям лише вказівний палець  або лише великий – і вони знають, що це речення  односкладне.  Причому вони вже пам’ятають, що великий палець – це дієслово, а присудок найчастіше виражається саме дієсловом. Лише основа – непоширене, основа з другорядними – поширене речення.

 

Кластер

Застосування методу кластер

   Метод кластера може застосовуватися практично на всіх уроках, при вивченні різних тем.

   Форма роботи при використанні цього методу може бути абсолютно будь-який: індивідуальної, групової та колективної. Вона визначається в залежності від поставлених цілей і завдань, можливостей вчителя і колективу. Припустимо перетікання однієї форми в іншу. Наприклад, на стадії виклику, це буде індивідуальна робота, де кожен учень створює в зошиті власний кластер. По мірі надходження нових знань, в якості спільного обговорення пройденого матеріалу, на базі персональних малюнків і з урахуванням отриманих на уроці знань, складається загальна графічна схема. Кластер може бути використаний як спосіб організації роботи на уроці, і в якості домашнього завдання. В останньому випадку важливо наявність в учнів певного досвіду у його складанні.

 

Ментальна карта (розумна картка)

    Кількість інформації в сучасному світі постійно зростає, але способи поводження з нею залишаються колишніми і вже малоефективними. Те, що було адекватним для використання нашими предками, сучасним людям не допоможе впоратися з наявними обсягами та інтенсивністю інформаційних потоків. Застосування діаграм, списків, таблиць і текстів відрізняється деякими недоліками, хоча і перевірено часом. По-перше, якщо обсяг інформації великий, то записати, запам'ятати, а потім і відтворити його стає досить складно. По-друге, важким є процес виділення ключових ідей. По-третє, час використовується в такому випадку нераціонально. Ну, і, по-четверте, представлені способи обмежують застосування креативного підходу і генерацію нових ідей при вирішенні задачі. Тому сучасний науковий світ говорить про такий спосіб, як ментальна карта. Інноваційним методом вважається метод ментальних карт, придуманий Тонни Бьюзеном. Вчений заявляє, що проблемна ситуація - це процеси, що відбуваються в мозку людини. Логічні операції, мова, цифри, лінійне уявлення фактів обробляє ліва півкуля мозку. А ось за орієнтацію в просторі, сприйняття, різні абстрактні операції відповідає права півкуля.

У чому переваги нового способу обробки інформації?

 Відповідь на це запитання проста:

 Першою перевагою цього методу є те, що запис інформації швидка, легка і не така об'ємна. Друга перевага - читаючи карту, ви будете мати перед очима структуровані і логічні взаємозв'язки.

Третя перевага - корисність такого способу, як ментальні карти. Програми розвивають когнітивні процеси, а саме - пам'ять, мислення і уяву.

Четверта перевага полягає в тому, що при створенні малюнка людина використовує свій творчий потенціал і ресурси обох півкуль мозку.

 П'ята перевага - інформація запам'ятовується практично моментально і з високим рівнем якості.

 Шоста перевага полягає в тому, що легко навчитися такому методу, як ментальна карта. 

 

Начало формыІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ  - навчальні інтерактивні завдання різних видів, які доступні учням в режимі онлайн. 

     Інтерактивна вправа - це навчальне завдання, яке дозволяє учням познайомитись з новою темою,вивчити нові терміни та поняття, або перевірити рівень знань у цікавий  для учнів спосіб.

Що таке LearningApps.org?

    LearningApps.org є сервісом Web 2.0 для підтримки процесів навчання викладання та за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть використовуватись як безпосередньо навчальні ресурси або для самостійної роботи. Метою роботи є створити загальнодоступну бібліотеку незалежних блоків, придатних для повторного використання та змін. Блоки (вони називаються Вправами) не включені в жодні конкретні сценарії чи програми, тому вони не розглядаються як цілісні уроки чі завдання, натомість їх можна використати у будь-якому доречному методичному сценарії.

Посилання на мої  вправи:

https://learningapps.org/display?v=pxcukcawc17  - П. Глазовий;

https://learningapps.org/display?v=p5ok6u17a16 – «З якого твору рядки?»;

https://learningapps.org/display?v=pparidpnc16 – «Спіймай помилку!»;

https://learningapps.org/display?v=pw7bdk80v16 – Апостроф;

https://learningapps.org/display?v=pv992mobt16 – Правопис слів іншомовного походження

https://learningapps.org/display?v=p0pvkqbgk16 – Правопис префіксів.

 

ІНТЕРАКТИВНИЙ  ПЛАКАТ

   З кожним роком зростає потреба в знаходженні ефективних засобів навчання, які допоможуть підвищити представлення навчального матеріалу, зацікавити учнів, підвищити їх мотивацію до вивчення предмета, стимулювати розумову діяльність і розвивати творчий потенціал.

    Інтерактивний плакат — це електронний освітній засіб нового типу, який забезпечує високий рівень задіювання інформаційних каналів сприйняття наочності навчального процесу. Він органічно інтегрується в класно-урочну систему. У цифрових освітніх ресурсах цього типу інформація представляється не відразу, вона розвертається залежно від дій користувача, який управляє нею відповідними кнопками. Плакат за своєю суттю — це засіб надання інформації, тобто основна його функція — демонстрація матеріалу.

  Використання інтерактивних плакатів в навчальному процесі сприяє тому, що учні краще сприймають матеріал, підвищується інтерес до предмета, підвищується ефективність їх самостійної роботи та впливає на якість формування практичних умінь і навичок. Плакати формують уміння самостійно працювати з джерелами інформації, дають змогу учню бачити результат та оцінку своєї праці, можливість знайти правильну відповідь, поглибити знання.

Інтерактивний плакат являє собою електронний навчальний плакат, що має інтерактивну навігацію, яка дозволяє відобразити необхідну інформацію: графіку, текст, звук.

Особливості інтерактивних плакатів:

  • висока інтерактивність — діалог між учителем і учнем за допомогою даної програми (це ще один новий метод роботи на уроці);
  • простота у використанні — інтерактивний плакат не вимагає інсталяцій, має простий і зрозумілий інтерфейс;
  • багатий візуальний матеріал — яскраві анімації явищ і процесів, фотографії та ілюстрації, що дає перевагу над іншими продуктами і засобами навчання;
  • груповий та індивідуальний підхід — дозволяє організувати роботу як з усім класом (використання на інтерактивній дошці, демонстраційному екрані), так і з кожним окремим учнем (робота за персональним комп'ютером);
  • навчальний матеріал програм представлений у вигляді логічно завершених окремих фрагментів, що дозволяє вчителю конструювати уроки у відповідності зі своїми завданнями.

 

ThingLink - це провідна платформа для створення інтерактивних зображень і відео для веб, соціальні, рекламні та освітні канали.

Посилання на мій плакат:

https://www.thinglink.com/scene/902579662138376196

 

                                     Флеш книга або 3-D книга.

  Здійснена можливість перегортати одним кліком мишки, або просто потягнувши за куточок сторінки, які будуть перегортатися з характерним шелестінням. Можна натискати на посилання та банери на сторінці - і вони будуть відкриватися в інтернет-браузері. Можна розмістити на сторінці відео або аудіофайл, які будуть використовуватись при переході на дану сторінку.

 

https://ru.calameo.com/read/004979997830e738c064c

Конец формы

 

ДЖЕРЕЛА:

http://nataliadrapata.blogspot.ru/2016/02/blog-post_4.html-кроссенс http://natavikzu.blogspot.ru/2014/12/blog-post.html

https://learningapps.org/index.php?page=7&s=&category=100 – вправа

https://www.thinglink.com/learn

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/38576/

http://faqukr.ru/samovdoskonalennja/124634-mentalna-karta-prikladi-ta-etapi-pobudovi.html

http://svitohlyad.com.ua/hobi/scho-take-skrapbukinh/ - скрапбукінг

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Нікольська гімназія “Софія” з загальноосвітньою школою І ступеня № 2 Нікольської районної ради Донецької області Філологічна студія “Мальва” запрошує…З досвіду роботи учителя української мови та літератури Нікольської гімназії “Софія”з загальноосвітньою школою І ступеня № 2 Нікольської районної ради Донецької областіГордієнко Ольги Олександрівни2016 – 2017 н.р.

Номер слайду 2

Філологічна студія «Мальва» - це територія спілкування, професійного зростання, творчого натхнення. Філологічна студія «Мальва» ставить за мету:-поділитися досвідом створення умов для розкриття потенціалу учнів на уроках української мови та літератури шляхом інтеграції педагогічних технологій.

Номер слайду 3

Основні завдання діяльності філологічної студії «Мальва» полягають у тому, що:1. Пізнаємо: способи інтеграції педагогічних технологій з метою активізації творчого потенціалу учнів.2. Практикуємо: використання інноваційних форм роботи на уроках.3. Творимо: забезпечення потреби у творчій самореалізації.

Номер слайду 4

Розвиток навчальної, мовної, творчої, комунікативної, полікультурної компетентностей школярів;Перетворення учнів із суб’єктів навчального впливу на об’єктів творчої діяльності;Набуття учнями навичок самооцінки знань з теми;Набуття учнями навичок брати участь в інтелектуальних, інтерактивних іграх;вдосконалення вмінь володіння правилами спілкування; дотримання вимог культури усного і писемного мовлення;оптимізація умов для творчої співпраці всіх учасників навчально – виховного процесу;вдосконалення навичок комунікативно-виправданого користування засобами мови. Чому саме інтеграція?Бо завдяки їй відбувається

Номер слайду 5

Мальва - символ любові до рідної землі, до свого народу, до батьківської хати. Уособлює духовне коріння людини, її вірність духовній спадщині предків. Мальва - давня і надійна берегиня будинку. Народні повір'я свідчать, що добрі душі предків поселяються на мальві і охороняють мешканців оселі. Мальва (лат. Malva), калачики, шток-троянда - трав'яниста рослина з сімейства мальви. Мальва до нас потрапила з Середньої Азії в XV столітті. Мальву вирощували ще в Стародавній Греції і в Стародавньому Єгипті. Відомо близько 30 видів цієї рослини.

Номер слайду 6

https://ru.calameo.com/read/0049799977cf38433c5d3

Перегляд файлу 

 

Творчі здібності - це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це націленість на відкриття нового і здатність до глибокого усвідомлення свого досвіду.

Е. Фромм

 

Одним із головних завдань, визначених у Законі України «Про загальну середню освіту» є формування освіченої, творчої особистості, що вміє самостійно й критично мислити, працювати в різних ситуаціях й створювати умови для реалізації цих дій. Кожна дитина здатна по – своєму виявляти творчий потенціал, тому завдання вчителя – активізувати ці ресурси, спрямувати їх у духовно й інтелектуально вартісне річище. 

У своєму альбомі реалізованих ідей пропоную зернини набутого досвіду з проблеми «Інтеграція педагогічних технологій на уроках словесності з метою творчого розвитку учнів».

 

                                                   

ФІШБОУН

Схема Фішбоун може бути використана         в        якості          окремо застосовуваного методичного прийому для аналізу будь-якої ситуації, або          виступати стратегією    цілого         уроку.

Найефективніше її застосовувати під час уроку узагальнення та систематизації          знань,         коли матеріал по темі вже пройдено і необхідно привести всі вивчені

поняття в струнку систему, що передбачає розкриття і засвоєння зв'язків і відносин між її елементами.

Так, учням пропонується інформація (текст, відео) проблемного змісту і схема Фішбоун для систематизації цього матеріалу. Роботу по заповненню схеми можна проводити в індивідуальній або груповій формі. Важливим етапом застосування технології Фішбоун є презентація отриманих результатів заповнення. Вона повинна підтвердити комплексний характер проблеми у взаємозв'язку всіх її причин і наслідків. Іноді при заповненні схеми учні стикаються з тим, що причин обговорюваної проблеми більше, ніж аргументів, які підтверджують її наявність. Це виникає внаслідок того, що припущень і в житті завжди більше, ніж підтверджуючих фактів.

Форми роботи на уроці.

Індивідуальна робота. Всім учням роздається для аналізу однаковий текст і перед кожним ставиться мета — заповнити схему «Риб'ячий скелет» протягом 10 хвилин. Потім проходить обговорення результатів, обмін думками і заповнення загальної схеми на дошці.

 Робота в групах. Кожна з груп отримує свій текст. Читання тексту відбувається індивідуально, а його обговорення в        групах.       Загальна схема Фішбоун заповнюється на

основі думок груп

 

 

 

 

КРОССЕНС


      Кроссенс  – асоціативна головоломка нового покоління. Слово «кроссенс» означає  «перетин значень» і придумане за аналогією зі словом «кросворд», яке в перекладі з англійської мови  означає  «перетин слів».

       Зображення розташовують так, що кожна  картинка має зв'язок із попередньою і наступною,  а центральна поєднує за змістом зразу декілька картинок. Завдання того, хто розгадує кроссенс – знайти асоціативний зв'язок  між сусідніми (тобто тими, що мають спільний бік) картинками. Зв’язки в головоломці можуть бути і поверхневими, і глибокими.

   Оскільки основне значення кроссенса – це певна загадка, ребус, головоломка, то він є гарною формою  нетрадиційної перевірки знань із теми

Метод «кроссенс» можна поєднати із такими інтерактивними методами, як:

1.          робота в малих групах;

2.          робота в парах;

3.          мозковий штурм;

4.          коло ідей;

5.          мікрофон.

   

 

 

 

 

 

ПІРАМІДА  ТВОРУ

Метод аналізу художнього твору, який будується за алгоритмом:         


   

Ім'я героя твору.

Два слова, що описують героя.

Три слова, що описують місце події.

Чотири слова, що описують проблему.

П'ять слів, що описують подію, яка відбувається з героєм упродовж сюжету.

Шість слів, що описують подію, яка сприяє переосмисленню проблеми.

Сім слів, що описують подію, яка відбувається задля розв'язання проблеми.

Вісім слів, що описують розв'язання проблеми.


 

 

ЕЙДЕТИКА

       Прийоми ейдетики – це перевірений шлях до бажаного успіху,  до швидкого й довготривалого запам’ятовування орфографічних правил, які так не люблять учні.

1.       Знайомство з морфологією й частинами мови починаю з того, що в українській мові стільки частин мови, скільки пальців на руках


 

Загинаючи шість пальців, зазначаю, що це самостійні частини мови; три пальці – службові, а вигук стоїть осібно – не належить ні до самостійних, ні до службових частин мови.

За фалангами великого пальця діти запам’ятовують про 2  особливі форми дієслова – дієприкметник та дієприслівник.

       Синтаксичні одиниці, члени речення – це пальці однієї руки.

 

 

 

 

 

КЛАСТЕР

Застосування методу кластер

   Метод кластера може застосовуватися практично на всіх уроках, при вивченні різних тем.


   Форма роботи при використанні цього методу може бути абсолютно будьякий: індивідуальної, групової та колективної. Вона визначається в залежності від поставлених цілей і завдань, можливостей вчителя і колективу. Припустимо перетікання однієї форми в іншу. Наприклад, на стадії виклику, це буде індивідуальна робота, де кожен учень створює в зошиті власний кластер. По мірі надходження нових знань, в якості спільного обговорення пройденого матеріалу, на базі персональних малюнків і з урахуванням отриманих на уроці знань, складається загальна графічна схема. Кластер може бути використаний як спосіб організації роботи на уроці, і в якості домашнього завдання. В останньому випадку важливо наявність в учнів певного досвіду у його складанні.

 

 

 

МЕНТАЛЬНА  КАРТА  (розумна картка)

    Інноваційним методом вважається метод ментальних карт, придуманий Тонни Бьюзеном. Вчений заявляє, що проблемна ситуація - це процеси, що відбуваються в мозку людини. Логічні операції, мова, цифри, лінійне уявлення фактів обробляє ліва півкуля мозку. А ось за орієнтацію в просторі, сприйняття, різні абстрактні операції відповідає права півкуля.

                       У чому переваги нового способу обробки інформації?

 Відповідь на це запитання проста:                               

 Першою перевагою цього методу є те, що запис інформації швидка, легка і не така об'ємна. 

Друга перевага - читаючи карту, ви будете мати перед очима структуровані і логічні взаємозв'язки. 

Третя перевага - корисність такого способу, як ментальні карти. Програми розвивають когнітивні процеси, а саме - пам'ять, мислення і уяву. 

Четверта перевага полягає в тому, що при створенні малюнка людина використовує свій творчий потенціал і ресурси обох півкуль мозку.

 П'ята перевага - інформація запам'ятовується практично моментально і з високим рівнем якості.

 Шоста перевага полягає в тому, що легко навчитися такому методу, як ментальна карта. 


 

 

 

 

ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ

- навчальні інтерактивні завдання різних видів, які доступні учням в режимі онлайн

     Інтерактивна вправа - це навчальне завдання, яке дозволяє учням познайомитись з новою темою, вивчити нові терміни та поняття, або перевірити рівень знань у цікавий  для учнів спосіб.     Що таке LearningApps.org?

    LearningApps.org є сервісом Web 2.0 для підтримки процесів навчання викладання та за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть використовуватись як безпосередньо навчальні ресурси або для самостійної роботи. Метою роботи є створити загальнодоступну бібліотеку незалежних блоків, придатних для повторного використання та змін. Блоки (вони називаються Вправами) не включені в жодні конкретні сценарії чи програми, тому вони не розглядаються як цілісні уроки чі завдання, натомість їх можна використати у будь-якому доречному методичному сценарії. Посилання на мої вправи:

https://learningapps.org/display?v=pxcukcawc17  - П. Глазовий; https://learningapps.org/display?v=p5ok6u17a16 – «З якого твору рядки?»; https://learningapps.org/display?v=pparidpnc16 – «Спіймай помилку!»; https://learningapps.org/display?v=pw7bdk80v16 – Апостроф; https://learningapps.org/display?v=pv992mobt16 – Правопис слів іншомовного походження https://learningapps.org/display?v=p0pvkqbgk16 – Правопис префіксів.

 

 

 

 

 

ІНТЕРАКТИВНИЙ  ПЛАКАТ

    Інтерактивний плакат — це електронний освітній засіб нового типу, який забезпечує високий рівень задіювання інформаційних каналів сприйняття наочності навчального процесу. Він органічно інтегрується в класно-урочну систему.. Плакат за своєю суттю — це засіб надання інформації, тобто основна його функція — демонстрація матеріалу.

    Плакати формують уміння самостійно працювати з джерелами інформації, дають змогу учню бачити результат та оцінку своєї праці, можливість знайти правильну відповідь, поглибити знання.

Інтерактивний плакат являє собою електронний навчальний плакат, що має інтерактивну навігацію, яка дозволяє відобразити необхідну інформацію: графіку, текст, звук.

Особливості інтерактивних плакатів:

       висока інтерактивність — діалог між учителем і учнем за допомогою даної програми (це ще один новий метод роботи на уроці);

       простота у використанні — інтерактивний плакат не вимагає інсталяцій, має простий і зрозумілий інтерфейс;

       багатий візуальний матеріал — яскраві анімації явищ і процесів, фотографії та ілюстрації, що дає перевагу над іншими продуктами і засобами навчання;

       груповий та індивідуальний підхід — дозволяє організувати роботу як з усім класом (використання на інтерактивній дошці, демонстраційному екрані), так і з кожним окремим учнем (робота за персональним комп'ютером);

       навчальний матеріал програм представлений у вигляді логічно завершених окремих фрагментів, що дозволяє вчителю конструювати уроки у відповідності зі своїми завданнями.

      ThingLink - це провідна платформа         для    створення інтерактивних      зображень і відео         для    веб,   соціальні, рекламні та освітні канали.

Посилання на мій плакатhttps://www.thinglink.com/scen

e/902579662138376196  

 

                                     

 

 

ФЛЕШ  КНИГА  або  3-D КНИГА

  Здійснена можливість перегортати одним кліком мишки, або просто потягнувши за куточок сторінки, які будуть перегортатися з характерним шелестінням. Можна натискати на посилання та банери на сторінці - і вони будуть відкриватися в інтернет-браузері. Можна розмістити на сторінці відео або аудіофайл, які будуть використовуватись при переході на дану сторінку.

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/004979997830e738c064c  

 

 

 

СКРАПБУКІНГ

      Скрапбукінг – це такий вид декоративно-прикладного мистецтва, за допомогою якого можна виготовляти і декорувати фотоальбоми, листівки тощо. Тепер можна самостійно декорувати і різні книжки, і блокноти. 

      Педагогічний скрапбу́кінг  –  інноваційна форма збереження  інформації про певні події  на тривалий час у формі власноруч створеної книги,  альбому,  в яких за допомогою особливих  візуальних прийомів і спеціального декору своєрідним способом збережено й передано інформацію щодо педагогічних інновацій, експериментальної роботи з найрізноманітніших тем. http://nataliadrapata.blogspot.ru/2016/02/blog-post_4.html-кроссенс http://natavikzu.blogspot.ru/2014/12/blog-post.html  

https://learningapps.org/index.php?page=7&s=&category=100 – вправа https://www.thinglink.com/learn  http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/38576/  http://faqukr.ru/samovdoskonalennja/124634-mentalna-karta-prikladi-ta-etapipobudovi.html  

http://svitohlyad.com.ua/hobi/scho-take-skrapbukinh/ - скрапбукінг

zip
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
15 липня 2018
Переглядів
647
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку