Презентація досвіду вчителя географії та біології, основ здоров'я

Про матеріал
Від того, наскільки глибоко усвідомлять учні потребу дбайливого, бережливого ставлення до природи як національного суспільного багатства, вмітимуть передбачати наслідки своєї поведінки, а також дій інших людей у природі, спиратися на глибоко наукові знання при виборі рішень стосовно природи у процесі своєї трудової діяльності, істотною мірою залежатиме майбутнє людства. Ставлення школяра до природи свідчить про рівень його культури, його позицію як громадянина незалежної України
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПРЕЗЕНТАЦІЯДОСВІД РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ ТА БІОЛОГІЇ, ОСНОВ ЗДОРОВ’ЯКОЖЕМЯКІНОЇ ОКСАНИ ВАСИЛІВНИУО КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИКРАМАТОРСЬКА ЗОШ І- ІІІ СТУПЕНІВ №10 З ПРОФІЛЬНИМ НАВЧАННЯМ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Номер слайду 2

Дата народження: 07.12.1971 р. Освіта: вища, Луганський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка Східноукраїнського університету, 1994р. Спеціальність: вчитель географії та біологіїМісце роботи: Краматорська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 10 з профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької областіПосада: вчитель географії та біології, основ здоров'я Тема самоосвіти та педагогічного досвіду роботи «Особистісно-орієнтоване навчання на уроках природничого циклу через використання евристичних методів навчання»

Номер слайду 3

Особистісно-орієнтоване навчання полягає в тому, щоб підтримувати та розвивати природні якості учня, його здоров’я індивідуальні здібності, допомагати в становленні його суб’єктивності, соціальності, творчої самореалізації особистості

Номер слайду 4

Особистісно-орієноване навчання – це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність: об’єктивний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти

Номер слайду 5

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: навчальний матеріал має виявляти суб’єктивний досвід учня;викладання навчального матеріалу в підручнику (посібнику або вчителем) спрямоване на перетворення особистого досвіду кожного учня;активне стимулювання учня до саморозвитку, самовираження, самостійного навчання в ході оволодіння знаннями;навчальний матеріал має бути варіативним;стимулювання учнів до самостійного вибору способів опрацювання навчального матеріалу;контроль та оцінка: не тільки результат, а й процес навчання

Номер слайду 6

Компонент оцінювання має форму загальних рекомендацій. Перевага надається цінуванню, спрямованому на констатацію успіху. Цінування має характер безперервний та узагальнювальний. Стимулює зусилля учнів до самооцінювання, саморегуляції та самоосвіти. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАННІФІЛОСОФІЯ ОСВІТИУ центрі навчання-учень. Учень – суб’єкт навчального процесу. Навчання розглядається як процес. Стимулюються співробітництво та взаємодопомога. Зорієнтоване на внутрішню мотивацію, що ґрунтується на радості пізнання та успіхах. Увага акцентується на ставленні до знань, умінь і навичок. Які використовуватимуться в сучасному та майбутньому. Полягає в кореляції знань, умінь і навичок, ставлення до навчання. Характеризується гнучкістю. Є засобом досягення мети. Визначається на внутрішньопредеметному та міжпредметном рівнях. Навчання здійснюється на основі творчих методів. Навчання зорієнтоване на колективну та індивідуальну діяльність у групах із метою формування комунікативних навичок. МЕТОДОЛОГІЯОЦІНЮВАННЯ МЕТОДИКА ЗМІСТ МЕТА

Номер слайду 7

ПРИНЦИПИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ:принципи максимального наближення матеріалу до реалій життя;індивідуалізація навчання; принцип постійної самооцінки учнями власної навчальної діяльності;принцип реалізації цілісного навчально-виховного процесу;принцип спіралевидної будови навчального матеріалу

Номер слайду 8

ТЕХНОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УРОКУДІЇ ВЧИТЕЛЯ І УЧНІВЕТАПИМЕТОДИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇОРІЄНТАЦІЯЦІЛЕПОКЛАДАННЯПРОЕКТУВАННЯКОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯЗАОХОЧЕННЯ, СТВОРЕННЯ ЯСКРАВИХ НАОЧНО-ОБРАЗНИХ УЯВЛЕНЬ, СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЙ УСПІХУ, ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС, ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇАКТУАЛІЗАЦІЯ, ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ, ІНТРИГА, ІГРОВА СИТУАЦІЯ, ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВЛЬНОГО ІНТЕРЕСУОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ Мотивація наступної діяльності учителем, позитивна установка на роботу. Орієнтація учнів щодо місця заняття, яке проводиться, у цілісному навчальному курсі, розділі, теміОпора на особистий досвід учнів з проблеми заняття. Разом з учнями визначаються особистісно значущі цілі тієї діяльності, яку передбачено здійснити протягом уроку. Визначення показників досягнення поставлених цілей. Складання плану наступної роботи;Обговорення плану роботи, що передбачає виконати. Варіативність у виборі способів навчальної діяльностіВибір учнями способів фіксації пояснення навчального матеріалу. Вибір учнями завдань та способів їх виконання під час закріплення знань, формування вмінь та вироблення навичок. Залучення учнів до контролю за розвитком навчальної діяльностіУчасть учнів у виправленні допущених помилок, осмислення їх причин. Надання учням можливості самостійно або за допомогою вчителя чи інших учнів порівнювати отриманий ними результат з критеріями стандарту. СПОНУКАННЯ ДО ПОШУКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ РІШЕНЬ, ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ

Номер слайду 9

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ЗВОДИТЬСЯ:- до розподілу учнів на сильних, середніх і слабких;

Номер слайду 10

ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ НА УРОЦІ З ОСОБИСНІСНО-ОРІЄНТОВАНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮНаявність в учителя плану проведення уроку в залежності від готовності класу. Використання проблемних творчих завдань. Застосування завдань, що дозволяють учневі самому обирати тип, вид та форму матеріалу (словесна, графічна, умовно – символічна)Створення позитивного емоційного настрою на роботу всіх учнів протягом уроку. Повідомлення на початку уроку не тільки теми, але й організаційних моментів навчальної діяльності протягом уроку. Обговорення з дітьми наприкінці уроку не тільки того, що «ми пізнали», але й того, що сподобалось (не сподобалось і чому, щоб хотілося виконати ще раз, а що – зробити по – іншому)Стимулювання учнів до вибору та самостійного використання різних способів виконання завдань. Оцінювання під час опитування на уроці не тільки правильних відповідей, але й аналіз того, як учень розмірковував, який спосіб використовував, чому та в чому помилявся. Відмітка, що виставляється учневі наприкінці уроку, повинна аргументуватися за низкою параметрів: правильності, самостійності, оригінальності. При завданні додому називається не тільки тема та обсяг завдання, але й докладно роз’яснюється, як подібно раціонально організувати власну навчальну роботу під час виконання домашнього завдання.

Номер слайду 11

МОЄ ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДОЯ завжди намагаюся думати про глядача, коли створюю свої фільми. Вся справа в тому, що я сам такий же глядач, як і всі інші. Стівен Спілберг

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Номер слайду 35

Номер слайду 36

Номер слайду 37

Номер слайду 38

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Номер слайду 41

Номер слайду 42

Номер слайду 43

Номер слайду 44

Номер слайду 45

Номер слайду 46

Номер слайду 47

Номер слайду 48

Номер слайду 49

Номер слайду 50

Номер слайду 51

Номер слайду 52

Номер слайду 53

Номер слайду 54

Номер слайду 55

Номер слайду 56

Номер слайду 57

Номер слайду 58

Номер слайду 59

Номер слайду 60

ТИЖДЕНЬ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Номер слайду 61

Номер слайду 62

Номер слайду 63

НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВЗ БІОЛОГІЇ

Номер слайду 64

НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВЗ ГЕОГРАФІЇ07-Г8-Г

Номер слайду 65

УЧНІВСЬКІ ПРОЕКТИ

Номер слайду 66

УЧНІВСЬКІ ПРОЕКТИСхема підвищення загазованості навколишнього середовища в Україні2018-2021

Номер слайду 67

УЧНІВСЬКІ ПРОЕКТИ

Номер слайду 68

УЧНІВСЬКІ ПРОЕКТИ

Номер слайду 69

УЧНІВСЬКІ ПРОЕКТИ Черноморский биосферный заповедник - государственный заповедник на территории Херсонской и Николаевской областей Украины. Площадь около 100 тыс. га. Находится в ведении Национальной академии наук Украины. Управление заповедника расположено в городе Голая Пристань Херсонской области. Черноморский биосферный заповедник расположен на северном побережье Черного моря и островах в Тендровском и Ягорлыцком заливах Черного моря. Заповедник является крупнейшим на Украине. Территория заповедника состоит из нескольких участков, которые представляют разные ландшафты приморского юга Украины. Хомутовський степ - центральне відділення Українського державного степового природного заповідника. Ботанічний заповідник. Статус заповідника Хомутовський степ отримала в 1926 році і постановами Ради Міністрів УРСР № 311 22 липня 1983, № 805 від 25 червня 1964 року. Заповідник розташований в Новоазовському районі Донецької області на лівому березі річки Грузький Яланчик. Занесений до списку природних пам'ятників ЮНЕСКО. Територія заповідника знаходиться на Приазовській береговій рівнині і знижується з півночі на південь. Площа - 1028 га. Степ зберігся до наших днів майже без змін. Це людська діяльність і наслідки кислотних дощів

Номер слайду 70

ТВОРЧІСТЬ ВЧИТЕЛЯ

Номер слайду 71

ТВОРЧІСТЬ ВЧИТЕЛЯ

Номер слайду 72

Номер слайду 73

Номер слайду 74

Номер слайду 75

Номер слайду 76

Номер слайду 77

МОЇ УЧНІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ І ЗАЙМАЮТЬ ПРИЗОВІ МІСЦЯ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕРАКТИВНОМУ ПРИРОДНИЧОМУ КОНКУРСІ «КОЛОСОК»

Номер слайду 78

МОЇ УЧНІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ І ЗАЙМАЮТЬ ПРИЗОВІ МІСЦЯ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ПРИРОДОЗНАВЧІЙ ГРІ «ГЕЛІАНТУС»

Номер слайду 79

Навчальний рік КОНКУРС 2018 – 2019 Всеукраїнський конкурс-акція «Збережімо первоцвіти» ВОВНЕНКО АННА 10-А Міський етап ІІ місце2019 – 2020 Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Крок до знань» (секція біологія) ВОВНЕНКО АННА 11-А Диплом переможця. Наказ №35 від 12.05.20202019 – 2020 Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Крок до знань» (секція географія) ГАРМАШ РОДІОН 10-Б Диплом переможця Наказ №35 від 12.05.2020 ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ К О Н К У Р С И

Номер слайду 80

ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ О Л І М П І А Д И{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Навчальний рік. ОЛІМПІАДАУчні (ПІБ), клас Рівень, результат 2019-2020 Міський етап Всеукраїнської олімпіади з географіїГармаш Родіон10-БІІІ місце2019-2020 Обласний етап Всеукраїнської олімпіади з географіїГармаш Родіон10-БІІІ місце2019-2020 Міський етап Всеукраїнської олімпіади з біологіїВовненко Анна11-АІІ місцеш

Номер слайду 81

ВОВНЕНКО АННАза результатами тестування з біології отримала 200 балів учитель КОЖЕМЯКІНА ОКСАНА ВАСИЛІВНАЗНО 2020

Номер слайду 82

Шкільна всеукраїнська дистанційна. ОЛІМПІАДА Географія. Всеосвіта Осінь – 20206 призових місць

Номер слайду 83

МІЙ САЙТov.sch10kram.pp.ua

Номер слайду 84

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Номер слайду 85

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Номер слайду 86

МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИУКЛАДАЧІ: Кожемякіна О. В., керівник ТГ вчителів природничих дисциплін Краматорських загальноосвітніх шкіл. Викладання географії в умовах впровадження Державного стандарту базової та повної освіти [методичний посібник]. – Краматорськ, 2019. – 102с. РЕЦЕНЗЕНТ: Тарасенко С. В., методист вищої кваліфікаційної категорії УО Краматорської міської ради Донецької областіМіністерство освіти і науки України. УО Краматорської міської ради. ММО вчителів природничих дисциплін Краматорських загальноосвітніх шкіл ТГ географії м. Краматорська «Викладання географії в умовах впровадження Державного стандарту базової та повної освіти»МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ОСВІТИ м. КРАМАТОРСЬК, 2019 Міністерство освіти і науки України. УО Краматорської міської ради. ММО вчителів природничих дисциплін Краматорських загальноосвітніх шкіл ТГ географії м. Краматорська «Використання Веб 2.0 технологій на уроках природничих дисциплін»м. КРАМАТОРСЬК, 2020 МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ 2.0 ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІНУКЛАДАЧІ: Кожемякіна О. В., керівник ТГ вчителів природничих дисциплін Краматорських загальноосвітніх шкіл. Вико-ристання Веб 2.0 технологій на уроках природничих дисциплін [методичний посібник]. – Краматорськ, 2020. – 107с. РЕЦЕНЗЕНТ: Тарасенко С. В., методист вищої кваліфікаційної категорії УО Краматорської міської ради Донецької області

Номер слайду 87

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИКМіністерство освіти і науки України. УО Краматорської міської ради. Навчальний відділ Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. ММО вчителів природничих дисциплін Краматорських загальноосвітніх шкіл НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИКВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ м. КРАМАТОРСЬК, 2021 УКЛАДАЧІ: Кожемякіна О. В., керівник ТГ вчителів природничих дисциплін Краматорських загальноосвітніх шкіл. Використання інноваційниї технологій на уроках біології та хімії. (навчально-методичний посібник]. – Краматорськ, 2021. – 136с. РЕЦЕНЗЕНТИ: Бурцева Ю. О., і.о. ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук Гундарева Г. В., завідувач відділу природничих дисциплін, методист вищої кваліфікаційної категорії   В навчально-методичному посібнику подано матеріали про сучасний урок біології та хімії. Посібник містить методичні ідеї використання опорних конспектів на уроках біології та хімії, питання впровадження інтерактивних інноваційних технологій на уроках біології та хімії в умовах модернізації освіти, систему уроків з використанням структурно-логічних схем та логічно-опорних сигналів. Розкрито особливості застосування нових технології на уроках біології та хімії, їх значимість для формування самоосвітньої компетентності, спонукання до самонавчання та професійного саморозвитку. Навчально-методичний посібник рекомендований вчителям природничого циклу та студентам під час впровадження Закону України «Про освіту», Концепції нової української школи. Представлено матеріали, які розкривають історичні та сучасні особливості освіти України, висвітлюють необхідність впровадження інтерактивних інноваційних технологій   Рекомендований до друку засіданням навчального відділу ДОІППО (протокол №3 від 14 січня 2021 року)іиії

Номер слайду 88

ТВОРЧІСТЬ ВЧИТЕЛЯМіський етап Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року 2018»ІІ місце

Номер слайду 89

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 90

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 91

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 92

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 93

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 94

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 95

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 96

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 97

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 98

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 99

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 100

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 101

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 102

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 103

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 104

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 105

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 106

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 107

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 108

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 109

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 110

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 111

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 112

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 113

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

Номер слайду 114

Від того, наскільки глибоко усвідомлять учні потребу дбайливого, бережливого ставлення до природи як національного суспільного багатства, вмітимуть передбачати наслідки своєї поведінки, а також дій інших людей у природі, спиратися на глибоко наукові знання при виборі рішень стосовно природи у процесі своєї трудової діяльності, істотною мірою залежатиме майбутнє людства. Ставлення школяра до природи свідчить про рівень його культури, його позицію як громадянина незалежної України

Номер слайду 115

Номер слайду 116

Щоб відкрити перед учнями іскорку своїх знань, треба вміти відкрити любляче дитяче серце

Номер слайду 117

ПРЕЗЕНТАЦІЯ педагогічного досвіду вчителя географії та біології, основ здоров'я. Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 з профільним навчанням. Краматорської міської ради Донецької областіКОЖЕМЯКІНОЇ ОКСАНИ ВАСИЛІВНИ

pptx
Додано
26 березня 2021
Переглядів
1624
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку