Презентація "Екологічне краєзнавство як провідний принцип у формуванні ключових і предметних компетентностей учнів на уроках географії"

Про матеріал

Переорієнтація змісту сучасної освіти – питання не про «обсяг» знань, умінь і навичок, що мають засвоїти учні, а про самі підходи до побудови нової педагогічної парадигми, інтегрованої в певну органічну цілісність проблеми довкілля, економіки та суспільства. Спеціальним завданням екологічної освіти, яка вважається складовою освіти для сталого розвитку, є сприяння розвитку різноманітних соціально-педагогічних технологій і прийомів формування в особистості відповідального ставлення до природного середовища, екологічного мислення.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Екологічне краєзнавство як провідний принцип у формуванні ключових і предметних компетентностей учнів на уроках географіїПРОЕКТ «МІСЬКІ МЕТОДИЧНІ НАВЧАННЯ» РЕПРЕЗЕНТАЦІЯВ МІСЬКІЙ ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ ДОСВІДУ ДИПЛОМАНТІВVІІ МІСЬКОЇ ВИСТАВКИ «ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»Керівник ГРИЦЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРІВНА, вчитель географії Запорізького навчально – виховного комплексу № 67 , спеціаліст вищої категорії, вчитель - методист

Номер слайду 2

Переорієнтація змісту сучасної освіти – питання не про «обсяг» знань, умінь і навичок, що мають засвоїти учні, а про самі підходи до побудови нової педагогічної парадигми, інтегрованої в певну органічну цілісність проблеми довкілля, економіки та суспільства.

Номер слайду 3

Спеціальним завданням екологічної освіти, яка вважається складовою освіти для сталого розвитку, є сприяння розвитку різноманітних соціально-педагогічних технологій і прийомів формування в особистості відповідального ставлення до природного середовища, екологічного мислення. Як відомо, сталий розвиток задовольняє потреби сучасного суспільства, але не загрожує здатності майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

Номер слайду 4

Масштабність, актуальність та перспективність завдань, пов’язаних з розвитком екологічного краєзнавства, потребує пошуку нових підходів щодо організації цього важливого напрямку в навчальній, позакласній та позашкільній роботі

Номер слайду 5

Основна мета екологізації географічної науки – навчити школяра поводитися у природному середовищіЗміст шкільної географії - система екологічних фактів, уявлень і понять. Освітньо – виховна ефективність краєзнавчого підходу: основне призначення краєзнавчого підходу - підвищення пізнавальної активності учнів, озброєння їх глибокими і міцними знаннями, вміннями та навичками. Актуальність акцентування уваги саме на принципі екологічного краєзнавства: місцевий матеріал має бути вихідним у процесі формування географічних уявлень і понять. Практична значимість досвіду полягає у його багатофункціональності: підготовлені розробки і їх окремі розділи, запропоновані і можуть бути використані більшістю педагогів Заводського району і міста Запоріжжя. Зацікавленість учнів в вивченні району місця проживання не обмежується встановленням проблемних ділянок і майданчиків, учні пропонують свої ідеї і алгоритми можливого вирішення проблем. Екологічна компетентність визначається в здатності особистості до діяльності, коли набуті екологічні знання, навички, досвід і цінності актуалізуються в умінні приймати рішення і виконувати  дії,  усвідомлюючи їх наслідки для довкілля

Номер слайду 6

Є цінності, які в нашій роботі не можна ніколи залишати поза увагою: це відношення до рідного краю (вулиця, будинок, двір, пришкільний майданчик, місця для відпочинку..), його екологічні і соціальні аспекти, ставлення учнів, їх батьків, нас всіх…

Номер слайду 7

Свого часу в 1989 році захистила дипломну роботу «Природа м. Запоріжжя і проблеми охорони атмосферного повітря» на кафедрі геоекології Симферопольського державного університету. Порівнявши данні за останні 25 років, ми прийшли до висновку, що все тільки погіршилось, проблеми загострились, виросло не одне покоління, щиро впевнене в тому, що в усьому винні тільки промислові підприємства, а від місцевих жителів не залежить нічого!!!???

Номер слайду 8

Методичний посібник «Наш Кічкас» Матеріали зібрано і систематизовано під час проведення практичних і дослідницьких робіт, екскурсій і експедицій щодо вивчення екологічних та соціальних аспектів Заводського району міста Запоріжжя вчителем географії Гриценко О. В. та учнями ЗНВК № 67

Номер слайду 9

Ключові і предметні компетентності з географії і основні вміння, які необхідно формувати{228555 A4-C9 D5-4 C2 C-97 D0-455 D7 AFFE273}Просторова. Вміння учнів орієнтуватися в географічному просторі. Хронологічна. Вміння учнів орієнтуватися в історико – географічному, геохронологічному часіІнформаційна. Вміння учнів працювати з джерелами географічної інформації, самостійно здобувати інформацію з різних джерел та опрацьовувати її. Мовленнєва. Вміння будувати усні та письмові висловлювання щодо географічних фактів, подій, явищ Логічна. Вміння аналізувати, пояснювати, формулювати теоретичні поняття, положення, концепціїАксіологічна. Вміння формулювати гіпотези та давати оцінки природних та суспільних явищ, пізнавати світ. Картографічна. Вивчення географії , проведення багатьох позакласних виховних заходів неможливе без використання різноманітних географічних карт. Соціальна. Вміння самостійно виходити з різних ситуацій, виконувати поставлені задачі за допомогою як технічних засобів, так і природних умов. Комунікативна. Вміння висловлювати власні судження з представленням конкретних аргументів. Полікультурна. Вивчення і виховання поваги до особливостей людей різних національностей, їхніх релігій, культур, мов, соціального положення, умов проживання тощо. Продуктивна творча діяльність. Постійна потреба в творчості, творчий підхід до будь – якої проблеми. Саморозвитку і самоосвіти. Вміння аналізувати різні дані у хронологічному порядку та здобувати нову інформацію, наприклад із ЗМІ.

Номер слайду 10

Просторова і хронологічна компетентності передбачають уміння учнів орієнтуватися в географічному просторі: вивчення частини понять можна пояснити на знайомому матеріалі:поняття «водно – ерозійні геоморфологічні процеси» ми спостерігаємо при перетині балки Маркусової, «техногенні процеси» – при проїзді вздовж металургійних відвалів «Чорна гора».

Номер слайду 11

Інформаційна і мовленнєва компетентності передбачають вміння учнів працювати з джерелами географічної інформації, самостійно здобувати інформацію з різних джерел та опрацьовувати її, будувати усні та письмові висловлювання щодо географічних фактів,подій, явищ.

Номер слайду 12

Логічна та аксіологічна компетентності передбачають уміння учнів аналізувати, пояснювати, формулювати теоретичні поняття, положення, концепції, формулювати гіпотези та давати оцінки природних та суспільних явищ, пізнавати світ

Номер слайду 13

Картографічна компетентність передбачає, що вивчення географії неможливе без використання різноманітних географічних карт. Кожен урок – це робота з кількома картами, глобусом, створення своїх картосхем. Уроки, позаурочні заходи завжди починаються з карти міста, району, області.

Номер слайду 14

Соціальна і комунікативна компетентності передбачають формулювання і висловлювання власних суджень з представленням конкретних аргументів, вміння самостійно виходити з різних ситуацій, виконувати поставлені задачі за допомогою як технічних засобів, так і природних умов.

Номер слайду 15

Полікультурна компетентністьпередбачає вивчення і виховання поваги до особливостей людей різних національностей, їхніх релігій, культур, мов, соціального положення, умов проживання тощо.

Номер слайду 16

Компетентність саморозвитку і самоосвіти передбачає вміння учнів планувати власну участь у конкурсах і олімпіадах, підготовку до них, розподіляти ефективно час, застосовувати краєзнавчий матеріал у підготовці до ДПА і ЗНО

Номер слайду 17

Компетентність продуктивної творчої діяльності Питання типу «Яким би був наш район, селище, якщо б промислові підприємства побудували за планом, в районі теперішнього міста Вільнянськ?», «Чому нерухомість у Заводському районі найдешевша в місті?» не дають спокою більшості учнів і створюють умови для активного добору фактів, аналізу, пропонування шляхів вирішення проблем природи, населення і господарства району.

Номер слайду 18

Результативність досвіду за участю в міських проектах«ЛИСТ ПОДЯКИ» виконавчого комітету Запорізької міської ради за вагомий внесок у сприяння підвищення суспільного усвідомлення проблеми ефективності споживання енергії, активну педагогічну діяльність щодо формування у учнівської молоді екологічної компетентності та нагоди відзначення Днів Сталої Енергії

Номер слайду 19

Результативність досвіду за участю в обласних проектах. Обласна екологічна конференія «Актуальні проблеми екологічної освіти»

Номер слайду 20

Репрезентація досвіду

Номер слайду 21

Репрезентація досвіду

Номер слайду 22

Репрезентація досвіду

Номер слайду 23

Посилання – адреси:

pptx
Пов’язані теми
Географія, Майстер-класи
Додано
28 липня 2018
Переглядів
1014
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку