20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Презентація "Впровадження діяльнісного підходу у вивчення сучасної географії через учнівські соціально – екологічні проекти"

Про матеріал

Концепція загальної середньої освіти зазначає: «Освіта ХХІ ст. – це освіта для людини. ЇЇ стрижень – розвивальна, культуротвірна домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання та вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни».

Відповідальний громадянин починається з досвіду громадянської дії, досвіду активної участі в розв'язанні суспільних проблем. Однією з форм набуття такого досвіду для учнів є соціальні проекти.


Зміст слайдів
Номер слайду 1

Гриценко Олександра Вікторівна, вчитель географії, спеціаліст вищої категорії, вчитель - методист. Впровадження діяльнісного підходу у вивчення сучасної географії через учнівські соціально – екологічні проекти

Номер слайду 2

Слова, що надихають. Поважайте незнання дитини! Поважайте працю пізнання! Поважайте невдачі і сльози! Поважайте поточний час і сьогоднішній день! Як дитина зуміє жити завтра, якщо ми не дамо їй жити сьогодні свідомим, відповідальним життям? Я. Корчак

Номер слайду 3

Концепція загальної середньої освіти зазначає: «Освіта ХХІ ст. – це освіта для людини. ЇЇ стрижень – розвивальна, культуротвірна домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання та вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни».

Номер слайду 4

Концепція національно – патріотичного виховання дітей та молоді наголошує, що «…патріотичному вихованню сприяє весь процес навчання географії, адже цей предмет має виключно широкі можливості для організації патріотичного виховання…максимальне використання виховного потенціалу шкільного краєзнавства.» Обласна екологічна конференція, 2013 Конкурс «Ми – це місто», 2014 КПУ. Майстер – клас конкурсу, 2016 ЗНУ. Економічна гра «Що? Де? Коли?». 2016

Номер слайду 5

«Реалізація цього завдання може відбуватися шляхом практичного вивчення особливостей природи, господарства й населення рідного краю в процесі організації активних форм навчальної діяльності …орієнтації учнів на дослідну, суспільно корисну діяльність у рідному краї за умов її інтеграції з наукою і місцевим виробництвом.»Форум учнівських соціальних ініціатив. 2016 Форум учнівських соціальних ініціатив. 2016 Географія 10 клас: А я думаю так… 2015 Географія 10 клас: А я думаю так… 2015

Номер слайду 6

Відповідальний громадянин починається з досвіду громадянської дії, досвіду активної участі в розв’язанні суспільних проблем. Однією з форм набуття такого досвіду для учнів є соціальні проекти. Географія10 клас. Презентація проекту. 2015 Захист екологічних проектів. 2014 ЗНУ. Контрольна робота в МАН. 2016 Підготовка проектів . 20112

Номер слайду 7

Учнівські соціальні проекти є одним з ефективних методів формування соціальних цінностей підростаючої особистості, перевагами якого є те, що учні навчаються і діють у мікросоціальному середовищі, отримують практичні навички, мають можливість перевірити теоретичні надбання на практиці Географія 7 клас: готуємось розповісти про все найцікавіше Географія 7 клас: готуємось показати найцікавіші матеріали Географія 7 клас: вивчаємо карту (на перерві) Природознавство 5 клас: Квест «В пошуках скарбів»

Номер слайду 8

Саме на уроках географії виникають (зріють) дуже відверті і не завжди приємні питання про рівень і якість життя своєї родини, жителів району, міста, країни на основі грунтовних знань про природний і людський потенціал. Але мало критикувати - важливо навчити відповідально відноситись до предмету критики і пошуків шляхів вирішення проблем. Природознавство 5 клас: Мозковий штурм Географія 7 клас: міні-проект «Подорож природними об'єктами Пн. Америки". Географія 9 клас: колективний проек з теми «Металургія України»т. Географія 9 клас: індивідуальний проек з теми «Металургія України»

Номер слайду 9

Таким чином на уроках і в позаурочній діяльності створюються умови для бажання і можливості проектувати свої підходи до вирішення соціальних проблем свого району і міста, активної участі у їх вирішенні. Екологічна конференція.2016 ЗНУ. Конференція Запорізького обласного відділення МАН. 2016 Екологічна конференція.2016 Географія 6 клас. Екологічний урок - квест

Номер слайду 10

Втілення діяльнісного підходу у вивченні географії зумовлено парадигмою особистісно-орієнтованого навчання, а особистість реалізує та перевіряє себе лише в діяльності. Сформовані види діяльності спонукають учнів до роботи над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня не лише в процесі навчання, але й у подальшому житті, сприяють формуванню активної життєвої позиції. Конференція «Земля за порогами» 2015 Предметний тиждень: змагаються учні 7 класів. Предметний тиждень: думають учні 8 і 9 класів. Предметний тиждень: найкращі знавці географії

Номер слайду 11

Мета кожного уроку географії – викликати в учнів бажання задуматися над власною поведінкою в навколишньому соціальному середовищі: в школі і вдома, в місті і за містом. Актуальність проектів завжди аргументована і підтверджена думкою громадськості.

Номер слайду 12

Діяльнісний підхід проходить через всі уроки природознавства і географії. В структурі уроку найбільше питань виникає на етапах актуалізації і мотивації навчальної діяльності учнів, на етапах узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок. Географія 8 клас: групові обговорення конкретних проблем району. Географія 6 клас: проект «Я і природа мого краю» Урок – квест до Ювілею школи серед учнів 5 класів. Урок – квест до Ювілею школи серед учнів 6 класів

Номер слайду 13

Учнівські соціальні проекти – це не тільки завжди актуально, а й дуже відповідально. Як правило, такий проект не можна залишити недопрацьованим, з ним обов’язково треба виходити на широкий загал, починаючи з обговорення на уроках, учнівських конференціях, і до участі в роботі МАН, міському форумі соціальних і екологічних проектів. І тільки тоді соціальні ініціативи учнів, підтримані громадськістю, стають справою чи не кожного жителя району, мікрорайону, міста. Попередній захист робіт в МАН. 2015 Попередній захист робіт в МАН. 2016 Попередній захист робіт в МАН. 2017 Попередній захист робіт в МАН. 2017

Номер слайду 14

Учні у своїх проектах орієнтуються на дослідження місцевих проблем і шляхів їх можливого вирішення. Актуальність і необхідність вибраних тем для дослідження прослідковуються в виборі більшістю учнів школи питань для розробки і захисту соціально значимих проектів протягом навчального року. Географія 6 клас: перші кроки на уроках : Географія 10 клас: призове місце в МАН

Номер слайду 15

Установка на створення учнівських проектів в календарно – тематичному плануванні (КТП) вчителя

Номер слайду 16

Як правило, діяльність учнів виходить за межі 45 хвилин уроку і відбувається в позаурочний час як продовження діяльності. Її виховна ефективність зростає за тієї умови, коли учні є не лише виконавцями, а й її організаторами, завдання вирішуються колегіально, у співпраці, спонукають до пошуку об'єктів впливу і розв'язання проблем. Переможці ІІ етапу олімпіади з географії.2016 Форум на базі Ботанічного саду. 2016 Обласний екологічний форум.2014 Під час захисту в МАН.2016

Номер слайду 17

Як результат цієї роботи – створення доволі актуальних і практично значущих соціальних і екологічних проектів.

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Географія екологічних проблем Заводського району міста Запоріжжя Запоріжжя – 2016

Номер слайду 20

«Якщо ти справді думаєш, що екологія є менш важливою ніж економіка, то спробуй затримати дихання поки ти рахуєш свої гроші.» Професор Мак. Ферсон

Номер слайду 21

Актуальність теми дослідження. Заводський район займає одне з провідних місць серед найбрудніших районів міста Запоріжжя і Запорізької області. Невиконання і недотримання санітарно – гігієнічних норм збору та вивезення сміття. Пасивність населення в екологічних питаннях . Небезпечна близькість міських кварталів до промислового майданчика. Хронічні хвороби і чинники екологічного впливу на них .

Номер слайду 22

Науковий апарат. Об’єкт дослідження –Заводський район (Павло – Кічкас) м. Запоріжжя. Предмет дослідження – географія соціально – екологічних проблем району. Мета дослідження: Встановити основні чинники забруднення довкілля і вплив його на населення Заводського району м. Запоріжжя.

Номер слайду 23

Дослідити закордонний досвід вирішення соціально – екологічних проблем. Зробити теоретичний і практичний аналіз соціально-екологічної ситуації Заводського району. Виділити основні проблемні ділянки на території району, які залежать від їх географії, вивчити думку жителів району щодо ставлення до цієї проблеми. Запропонувати способи і підходи для поліпшення стану території проживання, роботи і відпочинку. Завдання дослідження:

Номер слайду 24

Створення і аналіз картосхеми району з визначенням особливо небезпечних ділянок, майданчиків, вулиць, виділення особливо небезпечних видів діяльності населення (на прикладі кількох найпоширеніших), пов'язаних з виконанням робіт на території району. Наукова новизна

Номер слайду 25

Встановлено, що на міжнародному рівні розпочався процес формування нової системи цінностей що включає в себе екологічний критерій, який повинен розвиватися . Дослідивши екологічні проблем та способі їх вирішення у закордонних країнах (Німеччина, США, Японія, Швейцарія), ми визначили основні напрями роботи, яка б покращила сучасний екологічний стан. Найефективнішим напрямком оперативного контролю забруднення повітряного басейну великих міст є метод лазерної локації атмосефери.

Номер слайду 26

Соціально – економічні передумови існування сучасної екологічної ситуації в Заводському районі

Номер слайду 27

Заводський район славиться металургійним виробництвом, високою насиченістю промисловими підприємствами та автотранспортом. В результаті атмосферних викидів у ґрунтах накопичились іони важких металів Особливо Pb, Cd, Cu, Zn.

Номер слайду 28

Викликають тривогу засмічені місця зупинок громадського транспорту Виникнення несанкціонованих сміттєзвалищ Проблема прибирання вулиць і доріг. Роботи, пов'язані з ремонтом і технічним обслуговуванням автомобілів і механізмів, проведенням будівельних робіт. Види діяльності, прив’язані до великих вулиць з інтенсивним рухом. Види професій, в обов’язки яких входить проходження досить великих відстаней вздовж вулиць з інтенсивним рухом

Номер слайду 29

Створення картосхеми найпроблемніших ділянок в районі. Для покращення стану здоров’я працівників ми запропонували технічним робітникам нашого комплексу здійснювати прибирання тільки в захисному приладді. Для спілкування і проведення соцопитувань ми започаткували в соціальних мережах ВК екосайт «Чисте місто починається з нас!» У якості проведення заохочувальної діяльності ми роздаємо систематично Еколистівки. Фрагмент Екосайту

Номер слайду 30

Основні вектори діяльності спрямовано на створення екологічно чистих технологій. Під загрозою опинилися професії і види робіт, пов'язані з відкритими або напіввідкритими ділянками і майданчиками. Організація системи спостережень, збирання, оброблення, передавання та аналізу інформації- шляхи вирішення проблем.

Номер слайду 31

Всі результати досліджень обов’язково обговорюються з учнями школи, на зустрічах в Науковому товаристві учнів «Знання PLUS» , з представниками ЗДІА і ВАТ «Запоріжсталь». В цьому році ми запропонували свій проект в ході зустрічі з Головою Райдержадміністрації по Заводському району Баєвим Андрієм Івановичем

Номер слайду 32

Дослідженням цього року стала тема «Кліматично – рекреаційний потенціал балки Маркусової»Автором ідеї і розробником проекту є учениця 10 – А класу Оголь Карина

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Дякуємо за увагу!

pptx
Пов’язані теми
Географія, Майстер-класи
Додано
28 липня 2018
Переглядів
331
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку